Chat

Informační technologie ve školách

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková

Záznam chatu z pátku 23. září 2011

SONY: „Jaký je v roce 2011 stav informační technologie na čes. školách?“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Akutální sběr dat proběhne k 30.9., dosud tento sběr probíhal prostřednictvím UIV. Stav sdělovaly školy prostřednictvím "ředitelského dotazníku". Výstupy by měly být k dispozici MŠMT, otázkou je, zda budou publikovány veřejnosti.“

SONY: „Existují studie k informační technologii ve školách?“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Určitě ano, předpokládáme, že MŠMT z nich vycházelo při přípravě nových oblastí podpory 1.4 a 1.5 v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další zjišťování provádí Česká školní inspekce, rámci tematických inspekcí zaměřených na využívání ICT v procesu vzdělávání. Výstupy bývají pravidelně publikovány na www stránkách ČŠI.“

Sofie S.: „Dobrý den, ráda bych se zeptala, co si myslíte o používání notebooku ve škole místo sešitu (na ZŠ a na SŠ). Nepovede to k zatracení knih a přemíře času tráveného u PC? Umí podle vás učitelé dostatečně používat interaktivní tabule? Děkuji a přeji hezký den.“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Pokud žákovi více vyhovuje pracovat na počítači (a v případě SPU to může být i žádoucí), pak by to neměl být problém. Záleží zde hodně na přístupu školy k takovému řešení. Jinou otázkou je přístup žáka, zda např. nebude počítač využívat k jiné činnosti, než je práce na zadaném úkolu. Dnešní žáci jsou hodně zvyklí s počítačem pracovat a to i v případě čtení textů. Můžeme např. zmínit elektronické čtečky knih nebo zařízení jako iPad apod. Otázka tedy není o tom, zda knihy ano nebo ne, ale pouze jakou formou bude text žákovi předkládán. Používání interaktivní tabule ve výuce je různé škola od školy. Máme z praxe zkušenost s tím, že učitelé tvoří své výukové materiály (a k tomu je vedeme v našich kurzech, kde s tabulí pracují), ověřují je ve výuce, sdílejí je mezi sebou. Naopak, můžeme také vidět případy, že tabule není ve škole dostatečně využívána a slouží, v dobrém případě, jako promítací plátno. Záleží tedy na učitelích a vzdělávací nabídce, zda je dostatečná a učitel si vhodný kurz vybere. Jistou komplikací je skutečnost, že ve školách v MSK je v současné době cca 7 různých typů interaktivních tabulí s různým softwarem. A tato situace (2 nebo 3 různých druhů tabulí) může být i v jedné škole. To pak zvyšuje nároky na připravenost učitele.“

Martina Konopčíková: „dobrý den chtěla bych se zeptat má neteřinka je ve 4 třídě a už mají počítačovou výchovu je to v pořádku že už dnes takoví malí školáci mohou a dělají s počítači může to lidské psychice pomoc nebo naopak uškodit?děkuji martina konopčíková“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Možná by pro vás byla zajímavá informace, že na včerejší krajské konferenci věnované využití ICT ve školách v MSK, byl prezentován projekt základní školy, ostrava, gajdošova ul., který vytvořili žáci první třídy. Jednalo se o projekt, kdy žáci vytvářeli příběh o Paní Vodě, který nahrávali, natáčeli, doplnili obrázky a fotografiemi a potom jej digitalizovali. Paní učitelka využila freewarové nástroje (pro úpravu fotografií, zvuku, pro video a chat) a naučila žáky ve velmi krátkém čase a víceméně intuitivně s těmito nástroji pracovat. Co nás velmi zaujalo byla skutečnost, že žáci sami vyžadovali tuto formu práce a víceméně paní učitelku k realizaci tohoto projektu motivovali.“

Stan Rybnikar: „Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda-li se již školy začaly zajímat o nové technologie video-komunikace formou video-mailů, video-konferencí aj.? Děkuji za odpověď.“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Školy v této oblasti mají velkou podporu v evropském projektu eTwinning. Zde se vytvářejí mezinárodní partnerství a komunikace mezi školami probíhají pomocí informačních a komunikačních technologií, zpravidla videokonferenční hovory, chat. Komunikační jazyk si určí partnerské školy, žáci tedy komunikují zpravidla v cizím jazyce. Žáci navíc získávají zkušenost se zpracováním videa, fotografií, zvuku pomocí ICT. Toto komunikační prostředí (twin space) je školám poskytováno zdarma. Další praktická zkušenost je zapojení žáka, který je dlouhodobě nemocen a tímto způsobem se může účastnit výuky. Nutností jsou ovšem potřebné technologie.“

Bohumila Černochová: „Dobrý den paní Kozáková, pokud jste - a já si myslm, že ano :-), v roce 1989 učila fyziku na novojičínském gymnáziu, pak jsem byla Vaši studentkou a srdečně Vás zdravím“

Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Jana Mikošková: „Díky za milý pozdrav. Trošku jsem se od té fyziky posunula :-)“