Magazín o životě národnostních menšin a cizinců u nás a Čechů v zahraničí (2012). Pořadem provází M. Růžičková

Obsah dílu

Přehrát vše

Norooz

Perský nový rok byl v roce 2010 oficiálně uznán a zařazen do kalendáře OSN. Oslava Perského Nového roku je nazývána Nowruz nebo NOROOZ (čti: Noruz, v překladu z perštiny Nový den). V písemné formě se poprvé o tomto svátku objevil záznam ve 2. století našeho letopočtu. Svátek Nowruz se slaví v den astronomické jarní rovnodennosti, kdy zodiak ryb vstupuje do znamení Berana. Tento svátek se slaví v mnoha zemích, které byly na území, nebo byly ovlivněny Perskou říší (Írán, Afghánistán, Albánie, Azeris, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, a další). Norooz je nejdůležitějším svátkem v Íránu. Přípravy začínají již měsíc předem. Některé zvyky spojené i s přípravou jsou totožné s našimi, například – „úklid domu – jarní úklid“. Peršané si pro den obřadu kupují zcela nové oblečení. Prostírají slavnostně stůl a zdobí jej čerstvě vzrostlou pšenicí, pestře malovanými vajíčky. Slavnostně upravený stůl symbolizuje světlo, teplo, život, lásku, radost a blahobyt přírody. Tento obřad je díkuvzdáním životu a přírodě.

Karel Holomek

Ohlédnutí Karla Holomka do minulosti a jeho vize soužití romské minority s majoritou do budoucna. Co každá strana pro to musí také udělat? Co považuje v tomto ohledu tento romský aktivista za úspěch, co naopak za prohru. Jak čelit extremismu a rasismu. Karel Holomek se narodil v roce 1937 v Brně v rodině původních moravských Romů, kteří se na Moravě usadili na konci 17. století. Jeho otec Tomáš Holomek byl první vysokoškolsky vzdělaný Rom v bývalém Československu. Karel Holomek vystudoval strojní inženýrství na strojní fakultě brněnské Vojenské akademie. Na fakultě později působil jako odborný asistent. Pro své výroky o okupaci sovětských vojsk v roce 1968 byl z fakulty vyloučen. Do roku 1990 vystřídal několik dělnických profesí: řidič těžkých vozidel, vedoucí demolic apod. V letech 1982 až 1989 pracoval pro samizdatové nakladatelství. Po roce 1990 byl dva roky poslancem České národní rady za Občanské hnutí. Poté podnikal do roku 1996 ve stavebních činnosti a zaměstnával Romy marně hledající práci. V současné době je předsedou Společenství Romů na Moravě, čestným předsedou Společnosti odborníků a přátel Muzea romské kultury (kterému pomáhal vzniknout), ředitelem Mezinárodního romského centra při Helsinském občanském shromáždění, členem vládní rady pro lidská práva a šéfredaktorem romského časopisu Romano hangos.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrMagazín