O tradiční kultuře (2012). Režie K. Špalek

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů byl založen v roce 1952 se záměrem pomoct oživit lidovou píseň a navrátit ji zpět do terénu, kde v poválečné době již většinou skomírala. Soubor si kladl za cíl aktivně vyhledávat repertoár a také muzikantnské a pěvecké osobnosti, které by jeho produkci vtiskly punc regionálního charakteru. První pěticí kmenových interpretů se tak stali Božena Šebetovská, Jarmila Šuláková, Jožka Severin a bratři Dušan a Luboš Holí. V pozdějších letech se řady spolupracovníků z jednotlivých regionů značně rozrostly a vzniklo velké množství rozhlasových i televizních nahrávek. Podíváme-li se dnes na množství lidových muzikatnských uskupení na celém území naší republiky, můžeme s odstupem 60 let říct, že BROLN své poslání naplnil. Výrazně se o to zasloužil mimo jiné i jeho dlouholetý primáš Jindřich Hovorka, který by se letos na jaře dožil 75 let.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrHudba