Národní eucharistický kongres

Přímý přenos slavnostní bohoslužby za účasti papežského legáta, kardinála Paula Josefa Cordese, českých kardinálů a všech českých a moravských biskupů. Tento kongres je první od vzniku České republiky. Režie přenosu J. Nosek

Slavnostní bohoslužba, kterou vysílá Česká televize přímým přenosem z náměstí Svobody v Brně, je vyvrcholením Národního eucharistického kongresu. Promluvu pronese papežský legát kardinál Paul Josef Cordes. Na závěr bohoslužby promluví kardinál Dominik Duka a bude přečteno poselství papeže Františka. Eucharistické kongresy se v katolické církvi konají na různých úrovních národních či celosvětové. Slovo „kongres“ může vyvolat představu odborného setkání. V tomto případě tomu tak není. Katolická církev v naší zemi tuto událost chápe jako celocírkevní, která v závěru směřuje k obnovení smlouvy člověka s Bohem. Kongres se koná ve dnech 15. až 17. října a má bohatý doprovodný program, který tvoří přednášky a další akce.

Stopáž120 minut
Rok výroby 2015
 L