Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu navštívíme Velehrad, kde byl začátkem týdne slavnostně otevřen nový multifunkční dům. Pak zavítáme na setkání pěstounských rodin, také představíme partu dětí, které se rozhodly pomáhat druhým tím, že hrají divadlo. O své práci pro uprchlíky popovídá pravoslavný duchovní Christian Popescu, pozveme vás na prázdninový výlet do Husince u Prachatic a představíme knihu s názvem „Velehradské objevy“. Nakonec vás čeká pravidelný fejeton – tentokrát Vlastimila Fürsta s názvem „Živá voda“. Pořadem provází Petra Oppeltová.

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje je otevřen

režie: Michaela Rozbrojová

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje je otevřenZačátkem týdne byl slavnostně otevřen nový Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. Poutní místo Velehrad tak získává kvalitní zázemí pro příchozí poutníky a turisty, ale vytváří též nabídku pro místní občany. Návštěvníci Velehradu mohou již nyní navštěvovat knihkupectví, cukrárnu, informační centrum a výstavní sál, kde naleznou výstavu archeologických objevů s názvem Velehrad v dějinách. Tento multifunkční dům vznikl přestavbou bývalých hospodářských budov a je součástí projektu – Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.

V příspěvku účinkují: Jan Dvořák – hlavní architekt stavby, Jan Graubner – arcibiskup olomoucký, Petr Hudec – farnost Velehrad

www.velehrad-iop.cz

Den pěstounských rodin

režie: Lenka Pospíšilová

Den pěstounských rodinVěděli jste, že dětí bez rodiny je v naší republice jedenáct tisíc? Některé žijí v dětských domovech, jiné mají štěstí a najdou rodinu náhradní. Takové rodiny, převážně z Moravy, se společně sešly začátkem června v Brně. Setkání už po deváté pořádalo Sdružení pěstounských rodin.

V příspěvku účinkují: Ludmila a Libor Hodinkovi – pěstouni, Pavel Šmýd – manažer Sdružení pěstounských rodin, Alena Michalová – psycholožka Sdružení pěstounských rodin, Ladislav Nevrkla – vedoucí Domu na půli cesty

www.pestouni.cz

Divadlo pro misie

režie: Martina Burešová

Divadlo pro misieNa Cyrilometodějské základní škole v Brně se děti rozhodly pomáhat dětem, které se nemají zrovna tak dobře, jako ony. Založily si své misijní klubko a několikrát za rok zde pořádají misijní jarmark. Mají ale navíc i jednu specialitu – hrají pro misie divadlo. Misijní klubka po celé republice jsou součástí celosvětového Papežského misijního díla dětí, které funguje více než 160 let. Heslem klubek je: „Děti pomáhají dětem.“

V příspěvku účinkuje: sestra Edita – učitelka Cyrilometodějské církevní ZŠ Brno

www.misijnidila.cz

Seznamte se: Christian Popescu – pravoslavný kněz předseda Sdružení občanů zabývající se emigranty

režie: Lenka Pospíšilová

Seznamte se: Christian Popescu – pravoslavný kněz předseda Sdružení občanů zabývající se emigrantyChristian Popescu je národností Rumun, pravoslavný kněz, který do naší republiky přišel s cílem studovat teologii v roce 1987. Ke studiu se dostal až po revoluci a zároveň se zde začali objevovat uprchlíci z Rumunska a z jiných států, kterým se od té doby věnuje. Za tímto účelem založil i organizaci SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty).

www.soze.cz

Pozvánka do Husince

režie: Inka Chadimová

Pozvánka do HusincePrázdniny a – s nimi čas dovolených – už pomalu klepou na dveře. A tak určitě přemýšlíte, co všechno chcete letos vidět a zažít. My vás zveme do Husince u Prachatic, kde na vás kromě krásné krajiny jižních Čech čeká i kus zajímavé historie.

V příspěvku účinkují: Tomáš Butta – patriarcha Církve československé husitské, Vladimír Valíček – emeritní farář Církve československé husitské, Martin Chadima – teolog

www.husinec.cz

Kniha Velehradské objevy

režie: Michaela Rozbrojová

Kniha Velehradské objevyVelehradská farnost ve spolupráci s historickou společností Starý Velehrad před nedávnem vydala sborník, který nese název Nové objevy na Velehradě. Knížečka mapuje poslední objevy archeologického typu při provádění rekonstrukčních prací v podzemí baziliky. Kromě cenných historických údajů tam čtenář najde i velké množství dokumentačních fotografií. Sborník byl vydán v rámci projektu Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání.

V příspěvku účinkují: Miloslav Pojsl – editor knihy, Petr Hudec – spoluautor knihy

www.farnostvelehrad.cz

Tak to vidím já:

Fejeton Vlastimila Fürsta – Živá voda

Tak to vidím já: Fejeton Vlastimila Fürsta – Živá vodaMěl jsem svoje první prázdniny. Jedno ráno jsem se vypravil k babičce a dědovi, kteří bydleli ve Lhotě. Od nás z Vyškova to bylo pět kilometrů. Cestu jsem znal. S dědou jsme ji absolvovali už několikrát. Jenže ten červencový den slunce pražilo jak na Sahaře a já už byl po třech kilometrech tak žíznivý, že jsem sotva pletl nohama.

Na konci Dědic jsem najednou u jednoho domečku uviděl studnu s pumpou. Jako bych dostal novou sílu. Skoro jsem k ní doběhl. Začal jsem pumpovat, ale nic. Z toho zklamání jsem se rozplakal. Seděl jsem u studny a myslel, že umřu.

V tom z nedalekého domku vyšla stará paní. V ruce měla plechový hrníček plný vody. Došla ke mně a když jsem natahoval svou malou ruku, abych se napil, ona tu vodu nalila do pumpy.

V první chvíli jsem si myslel, že se zbláznila. Jenže ona začala pumpovat a já po chvíli uviděl, jak z pumpy vytéká voda. Strčil jsem hlavu do proudu a chvíli se chladil. Pak jsem po malých hltech začal pít. Paní nakonec napumpovala vodu do svého hrníčku, aby měla na příští čerpání vody a odešla domů.

Existuje ještě jedna žízeň. Naše duše může tak žíznit, že skoro umírá. Snažíme se pumpovat, ale zdá se, že pumpa nefunguje. V té chvíli přichází Ježíš s nabídkou živé vody, která může naši vnitřní vyprahlost uhasit jednou provždy.

Jak je to možné? Ježíš říká: „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4,14)

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST