Konkurz do soutěže

Zájemci o soutěž se mohou kdykoliv přihlásit písemně (nemusíte čekat na vyzvání k zasílání přihlášek).

Během jednoho dne projde konkurzem asi dvě stě účastníků. První část konkurzu tvoří písemný test, v němž uchazeči odpovídají na otázky, které jsou totožné s otázkami finálového kola AZ-kvízu. Uchazeč, který splní kritéria písemného testu, postoupí k informativnímu ústnímu pohovoru, po němž je pozván na natáčení soutěže a domlouvá si termín.

Minulý test s výsledky

Za rok projde AZ-kvízem projde asi 450–500 soutěžících. Jestliže je soutěžící úspěšný, postupuje při natáčení do dalšího dílu, nanejvýš však do pěti. Pokud se soutěžícím nedaří, častěji se obměňují a jejich celkový počet je potom vyšší.

Opakovaná účast v soutěži je možná po uplynutí jednoho roku od poslední epizody, v níž soutěžící soutěžil. Nyní platí, že chce-li se znovu přihlásit do soutěže pětinásobný účastník natáčení, tedy vlastník AZ-kvízového trička, nemusí už konkurz znovu absolvovat. Stačí, když do nové přihlášky uvede datum natáčení, během něhož postoupil do pěti dílů.

Přihláška na konkurzy

Soutěžící se mohou znovu přihlásit do konkurzu na AZ-kvíz nejdříve po uplynutí jednoho roku od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž soutěžili. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit písemně (kdykoliv), a to poštou nebo elektronicky na adresu:

Česká televize, studio Brno
Trnkova 117
628 00 Brno – Líšeň

nebo

e-mail: azkviz@ceskatelevize.cz

Do přihlášky stačí uvést plné jméno a přesnou poštovní adresu.

V současné době se na pozvání ke konkurzu čeká 11 a více měsíců.