AZ-kvíz

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 20628  
Sdílet
| Poslat odkaz

Minulý test konkurzu do soutěže

A

Malá Asie je poloostrov, který omývá Středozemní, Egejské, Marmarské a Černé moře. Pod kterým názvem na písmeno A je tento poloostrov také znám?

B

Holeň je úsek dolní končetiny mezi kolenem a hleznem. Kterým slovem na písmeno Bé se dá také nazvat?

C

Toto slovo pocházející z italštiny v hudbě znamená, že je třeba při hře postupně zesilovat. Co bývá v tomto případě uvedeno v notovém zápisu?

Č

Pojmenujte západoslovanský jazyk, který je nejvíce příbuzný se slovenštinou, poté polštinou a lužickou srbštinou slovem na písmeno Čé.

D

Jaké umělecké jméno používá česká zpěvačka a muzikálová herečka, vlastním jménem Dagmar Sobková, která mimo jiné v roce 2011 získala cenu Thalie za roli Máří Magdalény v muzikálu Jesus Christ Superstar?

E

Pojmenujte přístroj sloužící pro záznam elektrické aktivity mozkových neuronů pomocí elektrod rozmístěných na hlavě.

F

Pojmenujte válečné plavidlo menší než torpédoborec slovem na písmeno eF.

G

Pojmenujte termínem cizího původu na písmeno Gé proces vzniku.

H

Úrodné půdy musí obsahovat vedle přiměřené vlhkosti a minerálů také dostatek organických živin. Jak se této půdní složce říká?

Ch

V Malé Asii se rozkládala starověká říše, jejíž písmo rozluštil náš orientalista Bedřich Hrozný. Jak se tato říše nazývala?

I

Kterým slovem cizího původu vyjadřujeme náklonnost nebo sklon k něčemu?

J

Jak se jmenovala manželka krále Achaba, která v 9. století před naším letopočtem prosazovala v Izraeli pohanské kulty? Proslula svou bezohledností a nakonec byla svržena z okna svého paláce.

K

Jedná se o vytrvalou luční bylinu z čeledi hvězdnicovitých. Název, pod kterým ji dnes známe, zavedl až v 19. století Jan Svatopluk Presl. Je známá také jako svatojánské kvítko, husička, čáp nebo slunéčko. Uveďte její rodové jméno na Ká.

L

Zalophus patří mezi nejhojnější ploutvonožce, kteří se dokáží dobře přizpůsobit umělým podmínkám. Jsou to velice inteligentní zvířata. Dospělé samce lze poměrně snadno naučit nejrůznějším kouskům. Jak zní české rodové jméno této šelmy?

M

Hořčík je základním prvkem pro tvorbu energie v živých organismech. Uveďte jeho latinské označení.

N

Nauka o vedení lodi, určování její polohy a stanovení rychlosti a směru plavby se nazývá slovem na písmeno eN. Kterým?

O

Ptám se na latinský název pro město. V archeologii se tento termín užívá pro označení velkých opevněných sídel Keltů z pozdní doby laténské.

P

Regule je výraz pocházející z latiny. Napište jeho české synonymum na písmeno –pé?

R

Tento zimní olympijský sport se dělí do tří základních kategorií: speed skating, short track a in-line. O kterém sportu mluvím?

S

Město a zároveň stát při jižní výspě Malajského poloostrova a na přilehlých ostrůvcích bývá nazýván Lví město. Vyrostlo z rybářské vesnice a stalo se jedním ze světových center obchodu. O které město se jedná?

Š

Jak se říká druhu baletní obuvi?

T

Které pojmenování na písmeno -té se též používá pro hudební nástroj pozoun?

U

Kterým anglickým slovem se ve specifikaci internetového připojení nazývá směr nebo rychlost odesílání dat od uživatele? Příkladem může být například nahrávání fotografií na vzdálený server.

V

Který titul je od počátku 20.století udělován nejúspěšnějším šachovým hráčům?

W

V anglickém hrabství Berkshire /berkšír/ se nachází druhý největší obývaný hrad na světě a zároveň nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma I. Dobyvatele. Uveďte jeho název.

Z

Jak říkáme řiditelné vzducholodi doutníkovitého tvaru s pevnou konstrukcí?

Ž

Písmenem -žet začíná obecné pojmenování podnikatelské činnosti provozované samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Jak se takové činnosti říká?

Správné odpovědi

A) Anatolie

B) bérec

C) crescendo

Č) čeština

D) Dasha

E) encefalograf

F) fregata

G) geneze

H) humus

Ch) Chetitská (říše)

I) inklinace, inklinovat

J) Jezábel (celým jménem Jezábel z Týru)

K) kopretina, kopretiny

L) lachtan

M) magnesium

N) nautika

O) oppidum

P) pravidlo

R) rychlobruslení

S) Singapur

Š) špičky

T) trombón, trombóny

U) upload

V) velmistr

W) Windsor

Z) zepelín

Ž) živnost

Stopáž: 25 minut – Rok výroby: 2014 – P  ST  HD
Žánr: Zábava