AZ-kvíz

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 20785  
Sdílet
| Poslat odkaz

Minulý test konkurzu do soutěže

A

Tento termín znamená samosprávnost, v širším smyslu samostatnost, či svébytnost. Napište ho.

B

Jak se nazývá dravá mořská ryba z řádu ostnoploutví, která dosahuje délky i více než 2 metry, má velmi ostré zuby a může být nebezpečná i pro člověka?

C

Jak se jmenuje starobylá, historií opředená pražská ulice, která vede od Prašné brány na Staroměstské náměstí a je součástí někdejší Královské cesty?

Č

Tito severoameričtí indiáni žili jako lovci bizonů v lesích kolem pramenů Mississippi. Pod tlakem jiných indiánských kmenů a po příchodu Evropanů se přesouvali na západ. Dnes se zdržují především v západní Oklahomě a montanské rezervaci. O který kmen se jedná?

D

Jak se slovem cizího původu na -dé nazývá část botaniky - nauka o stromech a dřevinách?

E

První naučný slovník moderní doby, vydávaný Diderotem a d´Alembertem ve druhé polovině 18. století, nesl název na -é. Jak se jmenoval?

F

Jak nazýváme vysoký rejstřík mužského hlasu, který není posílen hrudní rezonancí?

G

Uveďte název obchodní či válečné plachetnice, která se používala v 16. až 18. století. Byla dlouhá 40-70 metrů. Jednou z nejvýznamnějších lodí tohoto typu byla Golden Hind, na níž Francis Drake obeplul v letech 1577–1580 zeměkouli.

H

Jak se v lingvistice nazývají slova, která označují zaniklou skutečnost?

Ch

Mohutní vytrvalí tažní koně pocházejí ze společného koně západního. Jak se tato skupina plemen nazývá?

I

Vynalézavost, důvtip, nápad - zvláště v umělecké tvorbě, můžeme nazvat slovem na písmeno "I". Kterým?

J

Trojlaločný nebo podléška. Tak znějí dvě možná druhová jména jedné byliny z čeledi pryskyřníkovitých s typickými trojlaločnými lístky. Jak zní rodové jméno této jarní rostliny?

K

V právu toto slovo znamená obecně omezující podmínku, výhradu či doložku. Na který pojem se ptám?

L

Latinský termín sura označuje v anatomii člověka zadní část bérce. Napište jeho český ekvivalent.

M

Napište název délkové jednotky odpovídající jedné miliontině metru.

N

Pojmenujte díl u aerofonů, který hráč přikládá ke rtům a jenž umožňuje pravidelné chvění rtů a tím vznik tónu.

O

U řady zámků můžeme navštívit skleníky, v nichž šlechta pěstovala teplomilné rostliny, především citrusy. Jak se takovým skleníkům říká?

P

Jak se nazývá federativní republika v jižní Asii s hlavním městem Islámábád?

R

Je to velmi vzácný, většinou čtyřmocný prvek ze skupiny lehké platinové kovy. Slouží jako legovací přísada ke kovu na výrobu hrotů plnicích per a přádacích trysek nebo k přípravě ohnivzdorných keramických barviv. Řekněte jeho název.

S

Z období starověku se dochovalo množství kamenných výtvorů v podobě volně stojící desky, hranolu nebo sloupku, sloužících jako náhrobky, hraniční kameny nebo památníky. Jak se tomuto typu skulptur říká slovem na -es?

Š

Který ze šlechtických rodů byl v první polovině 16. století spojován s těžbou stříbra a ražbou takzvaných tolarů na území Českého království?

T

Na předpisech, které se týkají podnikání a pracovních vztahů, se podílí orgán složený z představitelů vlády, odborů a podnikatelů. Jak se tato rada tří složek nazývá?

U

Jak zní mezinárodní označení tabulky znaků všech existujících abeced, která v současnosti obsahuje více než 100 000 znaků?

V

Kousky sklovité hmoty vzniklé patrně po dopadech meteoritů se vyskytují zejména v jižních Čechách a používají se ve šperkařství. Jak se nazývají?

W

Hlavní město Nového Zélandu dostalo jméno podle britského vévody, vítěze v bitvě u Waterloo. Jak se město ležící při Cookově průlivu jmenuje?

Z

Pod písmenem "Zet" se skrývá pojmenování místa přirozeného volného vývěru podzemní vody na zemský povrch. O který výraz jde?

Ž

Podle archeologických nálezů se na místě dnešního Starého proboštství vedle katedrály sv. Víta na Pražském hradě tyčil vrcholek, který mohl být centrem prvního hradiště. Řekněte jméno tohoto legendárního vrchu.

Správné odpovědi

A) autonomie

B) barakuda

C) Celetná

Č) Čejeni

D) dendrologie

E) Encyklopedie

F) fistule

G) galeona (nikoliv galéra či galeje)

H) historismus, historismy

Ch) chladnokrevníci (kůň je chladnokrevník, u nás např. plemeno český chladnokrevník)

I) invence

J) jaterník

K) klauzule

L) lýtko

M) mikrometr

N) nátrubek

O) oranžérie

P) Pákistán

R) ruthenium

S) stéla

Š) Šlikové

T) tripartita

U) Unicode

V) vltavín, vltavíny

W) Wellington

Z) zřídlo

Ž) Žiži

Stopáž: 25 minut – Rok výroby: 2014 – P  ST  HD
Žánr: Zábava
Další díly ve vysílání
Podle výšky kmene pěstitelé dělí ovocné dřeviny na vysokokmeny, polokmeny, zákrsy a keře. Jeden typ chybí. Který?
Související pořady