AZ-kvíz

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 20250  
Sdílet
| Poslat odkaz

Minulý test konkurzu do soutěže

A

Jak zní latinský jazykovědný termín užívaný pro příslovce?

B

Květák, brokolice, kedluben či hlávkové zelí patří do stejného rostlinného rodu. Do kterého?

C

K nejdražší drahokamové odrůdě křemene náleží odrůda žlutě zbarvená s příměsí oxidu železitého. Její přírodní výskyty však málokdy dosahují drahokamových kvalit. O kterém šperkovém kameni hovořím?

Č

Je to drobný ptáček zelenožluté barvy, který je příbuzný pěnkavce. Jak se jmenuje?

D

Jak se označovali keltští kněží, kteří kromě náboženské činnosti také vzdělávali mládež, řídili soudy a byli i politickými činiteli?

E

V antické době patřilo k významným obchodním centrům řecké přístavní město na západním břehu Malé Asie. Jak zní název města spojeného s kultem bohyně Artemis a filozofem Herakleitem?

F

Tyto látky například u hmyzu zajišťují komunikaci jedinců téhož druhu při vábení, hrozícím nebezpečí nebo hledání potravy. Jak se látky vylučované jedním jedincem a přijímané prostřednictvím čichu druhým označují?

G

Jak se říkalo nejvyšším správním jednotkám v carském Rusku?

H

Ve světě je známo asi 200 druhů tohoto rodu hub stopkovýtrusných, který je velmi dobře vymezen mnoha makroskopickými i mikroskopickými znaky. Pletivo třeně je křehké, klobouk bývá pestře zbarven. Tyto houby můžeme najít během celé sezóny.

Ch

Kterým slovem na písmeno Chá bychom taktéž mohli nazvat mědiryt?

I

Jak zní termín označující barevnou malbu ve středověkých rukopisech, kterou může být například iniciála, výzdoba okrajů listů nebo i celostránková ilustrace?

J

Jak se jmenoval moravský markrabě, který vedl panskou jednotu proti Václavu IV., stal se správcem Čech a v brněnské mincovně razil vlastní dukáty?

K

Uveďte název vývojové etapy Země, která je nejmladším a zároveň nejdelším útvarem druhohor a jednou z hlavních částí geologického času. Pokračuje od konce jurského období až do začátku paleocénu.

L

Ve kterém českém městě leží naše nejstarší zoologická zahrada?

M

Pojmenujte hudební vědu slovem na písmeno eM.

N

Jak se nazývaly postavy řeckých bájí, dcery Diovy, žijící jako bohyně volné přírody na horách, v moři, v pramenech a ve stromech?

O

Tento levostranný přítok Vltavy býval do konce 19. století srdcem a osou prastarého Prácheňského kraje. Jak se zlatonosná řeka jmenuje?

P

Jak se v geometrii nazývá úsečka spojující dva body na kružnici nebo na povrchu koule a procházející jejich středem?

R

Ve kterém městě se nechávali tradičně korunovat francouzští králové?

S

Tento pokrm je možné připravit v mnoha chuťových variacích - na sladko, na slano, z čokolády, stejně jako například z fazolek nebo z malin. Jde o nákyp se zlatavou kůrkou na povrchu. Kterým francouzským slovem ho označujeme?

Š

Amylum je makromolekulární látka v podobě bílého prášku bez chuti a vůně, která není rozpustná ve studené vodě. Jak se konečný produkt fotosyntézy rostlin nazývá v češtině?

T

Je to speciální válcovitá pec, která se používá pro přípravu různých pokrmů v Indii. Uveďte její název.

U

Jak se jedním slovem nazývá soubor poznatků a dovedností, které si mají podle osnov osvojit žáci při výuce jednotlivým předmětům?

V

Jak se jmenuje město nedaleko Kladna, jehož obyvatelé podle pověsti přivezli na stavbu Karlova mostu vajíčka vařená natvrdo?

W

Pod písmenem dvojité Vé se skrývá označení pro americké poddruhy jelena lesního.

Z

Francouzský spisovatel Gabriel Chevallier se proslavil satiricky frivolní kronikou jednoho vinařského maloměsta. Jak se městečko i román v českém překladu jmenují?

Ž

Slovo na Žet německého původu je nářečním pojmenováním pro část domu vystupující z průčelí, v přízemí s otevřenou podsíní, v patře s komorou nebo sýpkou. Jak prvek lidového stavitelství, běžný zejména na Moravě, nazýváme?

Správné odpovědi

A) adverbium

B) brukev, brukvovití

C) citrín

Č) čížek

D) druidové, druid

E) Efes, Efesos

F) feromony, feromon

G) gubernie

H) holubinka, holubinky

Ch) chalkografie

I) iluminace

J) Jošt

K) křída

L) Liberec

M) muzikologie

N) nymfy, nymfa

O) Otava

P) průměr

R) Remeš, Reims

S) suflé

Š) škrob, škroby

T) tandoor

U) učivo

V) Velvary

W) wapiti

Z) Zvonokosy

Ž) žudro, žudr

Stopáž: 23 minut – Rok výroby: 2014 – ST  HD
Žánr: Zábava
Další díly ve vysílání
III.31
IV1
5
6
12
13
19
20
21
26
27
Zakončení hudební skladby nebo její části harmonickým spojením dvou akordů, stejně jako melodický pohyb hlasu na konci promluvy, se označují slovem, které má původ v italštině. Které je to slovo?
Související pořady