Úvod » Srdečně-cévní systém

Čtvrtek 27. 12. 2012

Umělá chlopeň

Premiéra: 14. 10. 2009 Srdečně-cévní systém

Umělá chlopeň

Bez dobře fungujícího srdce není možné žít plnohodnotný život. Některé lékařské zásahy však ještě nedávno byly pro organizmus velmi náročné a nesly s sebou obrovské riziko. Sem patří i výměna srdeční chlopně. Na základě klasického postupu chirurg prolomí hrudní koš, celý oběhový …

Přidat do oblíbených

Robotická operace srdce

Premiéra: 7. 1. 2009 Srdečně-cévní systém

Robotická operace srdce

Nedávno se u nás odehrála naprosto mimořádná operace – robotický systém da Vinci poprvé v České republice operoval na otevřeném srdci, kdy je pacient připojen na mimotělní oběh, avšak při zavřeném hrudníku. Nové technologie umožnily připojit pacienta na mimotělní oběh malými řezy…

Přidat do oblíbených

Umělé srdce

Premiéra: 12. 11. 2008 Srdečně-cévní systém

Umělé srdce

Umělé srdce patří v posledním desetiletí mezi největší medicínské objevy léčby srdečních onemocnění. Jen v České republice od roku 2003 zachránilo život více než čtyřiceti pacientům. Zatím ho u nás umí voperovat jen kardiochirurgové v pražském Institutu klinické a experimentální …

Přidat do oblíbených

Dechová nedostatečnost u kardiaků

Premiéra: 11. 12. 2007 Srdečně-cévní systém

Dechová nedostatečnost u kardiaků

Dušnost je nejčastějším příznakem srdečního onemocnění. Příčinou této srdeční dušnosti bývají různé chorobné stavy, proto je třeba logickým vyšetřovacím postupem určit správnou diagnózu. Pak teprve může navázat cílená léčba ať již léky, zavedením stentu, nebo přímo velkou operací…

Přidat do oblíbených

Fibrilace síní

Premiéra: 11. 9. 2007 Srdečně-cévní systém

Fibrilace síní

Poruchy srdečního rytmu neboli arytmie se vyskytují překvapivě často. Většinu arytmií, kdy srdce tepe rychleji než normálně, lze v poslední době odstranit pomocí léčebné metody zvané katetrizační ablace. Při ní se tenkým, řiditelným katetrem zmapuje místo vzniku arytmie a poté se…

Přidat do oblíbených

Akutní disekce aorty

Premiéra: 22. 5. 2007 Srdečně-cévní systém

Akutní disekce aorty

Na kardiochirurgickém sále Nemocnice Na Homolce s námi budete sledovat dramatický zápas operačního týmu o záchranu staršího muže, jehož přivezla záchranka s podezřením na infarkt. Příčinou jeho kritického stavu však byla akutní disekce aorty. Je to zvláštní forma onemocnění velký…

Přidat do oblíbených

Fabryho nemoc

Premiéra: 22. 11. 2006 Srdečně-cévní systém

Fabryho nemoc

Fabryho nemoc je dědičné metabolické onemocnění vázané na chromozom X. Pacient s touto nemocí není schopen zpracovat a využít určitou část látek z přijímané potravy. Ty se hromadí v těle - na stěnách cév, v srdečních svalových buňkách a jinde a způsobují závažné změny v tkáních. …

Přidat do oblíbených

Komplexní léčba diabetické nohy

Premiéra: 18. 10. 2006 Srdečně-cévní systém

Komplexní léčba diabetické nohy

Ischemická choroba dolních končetin často ovlivňuje zrod a vývoj syndromu diabetické nohy. Angioplastika, zprůchodnění cév balonkovou metodou tvoří součást komplexního léčebného postupu, jehož cílem je zachovat pacientovi dolní končetinu, tzn. léčit a pokud možno vyléčit vředy na…

Přidat do oblíbených

Plastika srdeční chlopně

Premiéra: 27. 9. 2006 Srdečně-cévní systém

Plastika srdeční chlopně

Operace srdečních chlopní představují zhruba polovinu ze všech kardiochirurgických zákroků u dospělých pacientů, tvoří tedy druhou nejpočetnější skupinu po operacích bypassových. Chlopenní vady bývají pro nemocného velmi nebezpečné, jejich pokročilá stadia je proto třeba vždy řeš…

Přidat do oblíbených

Hluboká žilní trombóza

Premiéra: 22. 8. 2006 Srdečně-cévní systém

Hluboká žilní trombóza

Budeme sledovat příběh sedmnáctileté pacientky postižené hlubokou žilní trombózou. Onemocněním, které v případě, že není včas léčeno může končit plicní embolií a následně smrtí. Žilní trombóza je zánět vnitřních žil. Podstatou je vytvoření krevní sraženiny, která úplně nebo částe…

Přidat do oblíbených

první | předchozí | 1 2 3 4 | další | poslední (4)

Nejsledovanější

Předchozí díl