Život ve squattu. Proč v Česku mizí fenomén obsazování neobývaných budov? Připravil R. Špaček

Obsah dílu

Přehrát vše

Na počátku 90. let se zdálo, že kromě jiných vymožeností západního životního stylu u nás zapustí kořeny i squatting – obsazení a obývání neobydlených bytů či budov. Speciální vydání magazínu Kosmopolis mapuje pohnutou historii tří nejznámějších pražských squattů – břevnovské usedlosti Ladronka, domů obývaných dobročinným spolkem Medáků ve starých Střešovicích a Milady, která jediná funguje dodnes. Dějiny českého squattingu, kde se kromě bývalých i současných squatterů objeví i historik architektury Zdeněk Lukeš či bývalý pražský radní Filip Dvořák, konfrontujeme s vývojem i současným stavem squattů a jejich obyvatel v Berlíně, kde jich po pádu zdi vznikly stovky a přestože se jejich postavení v dnešním zkomercionalizovaném světě dramaticky mění, stále zůstává tento životní styl respektovanou alternativou.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3
ŽánrMagazín