Design knih patří mezi nejpozoruhodněji rozvíjejícím se uměleckým řemeslům u nás. Co všechno může říct kniha nad rámec textu? A nemůže ho její design převážit? Hosty jsou přední grafičtí designéři Štěpánka Bláhovcová a Juraj Horváth

Obsah dílu

Přehrát vše

Česko má za sebou velkou typografickou tradici 60. let, za normalizace nastal v tomto oboru podobný úpadek jako v jiných sférách kultury a umění. V posledních letech můžeme pozorovat renesanci tohoto oboru plynoucí v silnou estetizaci knižní výroby, design knih se dostává do popředí a existují i specializované přehlídky knižního designu, jako je například táborský Tabook. Je ale otázkou, zda silné zaměření na vizuální formu nezačíná příliš dominovat obsahu, zda obsah neustupuje do pozadí a není to naopak on, kdo se podřizuje avantgardním a progresivním designovým formám. Design je tím, co na pultech prodává – není tak práce grafických designérům služebnou vůči trhu namísto knize, jejímu obsahu a autorovi? Nestává se z knihy fetiš, bibliofilský artefakt, sběratelský objekt v době, kdy se díky čtečkám a tabletům můžeme soustředit na pouhý prostý text – který je čtenářsky možná funkčnější? Má kniha jako nosič textu budoucnost? Konfrontace Petra Fischera zvou přední grafické designéry, kteří jsou úspěšní a pozoruhodní i v knižní tvorbě – Štěpánku Bláhovcovou a Juraje Horvátha.

Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD