Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Košíře patří k nejmalebnějším místům Prahy jak pro svou historickou zástavbu, tak díky rozsáhlé a kvalitní zeleni. Ignorance městské části Praha 5 v předchozích dekádách bohužel umožnila jak rozprodání rekreačních zelených ploch developerům, tak chatrání památek Buďánka a Cibulka. Díky aktivitě a nasazení místních spolků se naštěstí nastolený status quo daří pomalu měnit.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD