Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Víte, že si můžete pronajmout nejenom auto, ale také například mobilní telefon? Dnes je trendem nejenom pronajímání věcí na dobu jejich životnosti, ale výrobci začínají dbát i na design výrobků, které jsou již od počátku navrhnuty tak, abychom je mohli znovu použít nebo recyklovat. Jsme ve firmě věnující se recyklaci elektroodpadu, která spolupracuje s Remobilem. Projekt Remobil se zabývá recyklací mobilních telefonů a letos společně s Institutem cirkulární ekonomiky pořádá výzvu s názvem „Vraťte mobily zpět do života“. A slaví úspěchy, recyklace mobilů se v jejich projektu zvedla z 10 na 30 procent.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD