Velehradské příběhy svobody z let nesvobody (2013). Režie V. Křístek

Velehrad ležící nedaleko Uherského Hradiště je bezesporu jedním z nejvýznamnějších poutních míst celé země, možná dokonce i místem nejvýznamnějším. Široká veřejnost jeho dávnou historii zná a přímo si jej spojuje s dědictvím Velké Moravy, s dědictvím věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Podstatně méně známá je ale jeho historie nedávná. Historie, při níž si toto místo muselo doslova vybojovat a obhájit své postavení a svou tradici. Komunistický režim se pokoušel umenšit jeho církevní význam, zakrýt duchovní odkaz a lidé, kteří se v tomto směru proti režimu postavili, byli pronásledováni. Toto období je rámováno lety 1948 až 1989, i když toto rozmezí možná není úplně přesné: závěr období nesvobody je tu spíše symbolizován návštěvou Jana Pavla II. v dubnu 1990.

Je pravdou, že historie tohoto období vypadá na první pohled nepříliš šťastně. Může se nabízet otázka, zda má smysl se k ní vracet. Ve skutečnosti ovšem Velehrad svou tradici a slavnou minulost úspěšně uhájil navzdory nebezpečím, kterým čelil. To je opravdové poselství doby nesvobody. Seznámení se s touto kapitolou historie Velehradu, s lidmi, kteří byli svědky tohoto zápasu, či dokonce přímo jeho účastníky, se stalo tématem tohoto dokumentu.

Václav Křístek

Václav Křístek vystudoval režii na FAMU (1981). Pracoval ve FS Barrandov, kde v roce 1988 debutoval celovečerním filmem Zvířata ve městě. Od roku 1990 pracuje převážně pro ČT jako režisér nejrůznějších cyklů (např. Bago, Pěna dní, Sněží, Abeceda zdraví, Když se řekne profese, Česká soda). Věnuje se hrané televizní tvorbě, natočil řadu pohádek (např. Císař a tambor, Tajemství lesní země, Ztracený princ), ale i dalších projektů (Deník šílené manželky, Čarodějka, Hodný chlapec, Pátek čtrnáctého aj.). Podílí se i na dokumentárních cyklech (Bigbít, Heydrich – konečné řešení, Neznámí hrdinové; v současnosti Sbohem Československo a Fenomén underground). Prosadil se i jako spisovatel: zaujal svými rozsáhlými historickými romány z 16. století Cesta na poledne (2004) a Prohrát slunce před svítáním (2011).

Více na portálu ČT24Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 ST HD
ŽánrDokument