Nové objevy v hrobce Tutanchamona. Americký dokument

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Neuvěřitelný příběh úžasného archeologického objevu začal v roce 2006; tři roky poté se egyptologové na místo vrátili. To, co vypadalo jako smetí, se nakonec ukázalo jako archeologický zlatý poklad. V Tutanchamonově hrobce je všechno, co během života používal. Egypt, legendární Údolí králů. Archeolog Otto Schaden se sem vrátil, aby rozluštil záhadu hrobky s názvem KV-63. Je to první nalezená hrobka v Údolí králů od doby, kdy tu Howard Carter objevil v roce 1922 hrobku krále Tutanchamona.

V roce 2006 sestoupil tým doktora Otto Schadena do Údolí králů v Egyptě a za přítomnosti světového tisku odhalili veřejnosti novou hrobku. Uvnitř bylo množství rakví, rozličných artefaktů nevyčíslitelné hodnoty, ale žádná mumie. Hrobka KV-63 je přesto nejdůležitější objev v tomto údolí od objevení hrobky Tutanchamona. Na spojení s tímto mladým králem, který byl pohřben jen necelých 14 metrů odsud, ukazovaly všechny důkazy. Archeologové však museli místo kvůli povodním předčasně opustit. Po třech letech se sem vrátili, aby pokračovali v hledání odpovědi na otázku, čí to byla hrobka? A pátrání dostalo zcela nový směr, když z obsahu hrobky vyplynulo, že to vlastně žádná hrobka nebyla.

2006 – objev hrobky KV-63

„Po patnácti letech, kdy jsme tu v ústranní pracovali, jsme se najednou ocitli ve středu zájmu. Byla to mezinárodní senzace,“ vzpomíná Schaden na chvíle, kdy během rutinních prací na jedné dělnické chatrči objevil něco, co svět znovu přivedlo v úžas. Uvnitř našli 28 amfor a 7 rakví, u nejvzdálenější zdi dokonce jednu zapečetěnou.

Najít zapečetěnou rakev v právě objevené hrobce v Údolí králů je snad snem každého archeologa. Těla jeho manželky Anchesenamon a matky Kiji přitom nebyla nikdy nalezena, což badatele zprvu vedlo k názoru, že v rakvi mohla ležet některá z nich. Ještě před otevřením rakve bylo prioritou doktora Schadena najít jméno, ke komu se předměty vázaly. Pátral pod silnou vrstvou pryskyřice a hledal jakoukoliv stopu po písmu. Nakonec byl nalezen jen nápis, který naznačil, že by mohlo jít o někoho uctívaného bohy.

Namísto mumie byl v rakvi objeven poklad složený z předmětů, které lidské oči nespatřily už tři tisíce let: náhrdelník s květy, zbytky lněné látky nebo téměř nepoškozené zlaté pouzdro. V roce 2006 však nikdo nemohl předvídat, že o tři roky později se objeví ještě pozoruhodnější spojení s mladým králem.

2009 – pokračování ve výzkumu

Cílem výzkumu vedeném v roce 2009 bylo otevřít zbývajících 16 nádob, do kterých se ukládaly oběti bohům. Každá umožnila nahlédnout do života lidí před 3000 lety. Dovnitř dávali všechno možné: našla se pryskyřice, kadidlo, datle, lněné sáčky různých velikostí, polštáře, natron, tedy bílou minerální sůl, kterou egyptští balzamovači používali k vysoušení těl, ale také kus těla samotného.

Bylo tedy jasné, že se tyto předměty používaly při přípravě mumie nebo jde o odpadní materiál z procesu mumifikace. A veškeré předměty používané při procesu balzamování se staly posvátnými, nic se nesmělo vyhodit.

Stopy nasvědčující, že obsah nádob by mohl souviset s nálezy z roku 2006, se začaly propojovat neočekávaným způsobem. Pokaždé, když kněží, kteří se starali o Údolí králů, něco uzavřeli, dali na to svůj otisk. Mansour Boraik z Nejvyšší rady pro historické památky podle nich vydedukoval, že symboly označují mimo jiné boha Atona, který byl v egyptské historii uctíván po krátkou dobu, známou jako amarnské období – období vlády Achnatona a Tutanchamona. A další z pečetí se shodovala také z nápisů nalezených v Tutanchamonově hrobce.

Zadostiučinění?

„I když to není královská hrobka a nenašli jsme žádnou mumii, skutečnost, že je to první hrobka, kterou se v Údolí králů podařilo objevit od dob Howarda Cartera, přinesla nám obrovské zadostiučinění a velkou radost,“ srhnuje Otto Schaden.

Když poprvé odkryli KV-63, doktor Schaden doufal, že může jít o spojení s královskou rodinou. Je to přece Údolí králů, královské pohřebiště. Doktor Schaden odhalil tuto spojitost pomocí předmětů, které nikdy předtím neviděl, a nakonec se vazba na královskou rodinu prokázala jasněji, než čekal. KV-63 je úkryt balzamovačů, kteří s velkou pravděpodobností balzamovali samotného mladého krále.

Originální názevEgypt's Mystery Chamber
Stopáž45 minut
Rok výroby 2010
 )D( ST
ŽánrDokument