Praktický kurz televizního koncesionáře. Připravil J. Pálka

Digitální TV vysílání vstoupilo do našeho života. Rozšířil se počet televizních stanic, které můžeme sledovat. A bude jich víc. Na našem území bude možné vysílat přibližně 30 celoplošných televizních programů a stovky až tisíce regionálních. Limitem v nejbližších letech nebudou televizní frekvence, ale nedostatek financí pro výrobu původních televizních pořadů. Vzniknou podle všeho specializované televizní kanály, které se budou zabývat určitou zájmovou oblastí. Příkladem mohou být stávající sportovní nebo zpravodajské kanály. Tím ale možnosti digitální televize nekončí. Využitím mobilních sítí a internetu může divák přímo zasahovat do vysílání. Vzniknou televizní soutěže a projekty, v nichž diváci určí průběh a výsledek pořadu. Tyto možnosti vytvářet zpětnou vazbu jistě využijí komerční firmy v ekonomické oblasti. Protože diváky zajímá nejvíce to, co se děje v jejich bezprostředním okolí, bude výrazně posíleno regionální vysílání.

Díky dostupné digitální technice i zpracování natočených materiálů ve střižnách bude vznikat velké množství obrazových informací. Brzy se však ukáže, že je dostatek techniky, ale málo kvalitních tvůrců. A málo peněz na jejich zaplacení.

Dnes se vytvářejí solitérní pořady na určité téma a takovýto pořad se vysílá na jednom programu. Digitální éra však umožní vysílat tématické bloky, které budou podporované z různých digitálních zdrojů a předávané různými médii. Například téma rybolovu bude vysílané na jednom kanálu, na druhém poběží dokument o úbytku ryb v mořích. Na internetu konkrétní televize, např. ČT, bude otevřen diskusní portál na toto téma. Lidé budou psát své názory, případně posílat videošoty, které pak budou zpětně využity v přímém vysílání. Tento celý tématicky blok se uloží do archivního servru a každý, kdo bude chtít probrat toto téma, si může vyvolat v celém balíku všechny obrazové a psané informace týkajícího se daného tématu.

Podobné možnosti se nabízejí pro velkoryse koncipované soutěže. V této chvíli se zdá, že technika předběhla reálnou dramaturgii. Čím dál tím méně bude diváky zajímat, co se vysílá v tuto konkrétní chvíli, ale naopak si jich bude čím dál více vybírat z archívu to, co je opravdu zajímá.

Lidské oko je stavěno na vyšší kvalitu rozlišení, nežli poskytuje současné TV vysílání. Do našeho digitálního světa vstupuje pojem HDTV. Tedy High Definition Television, tedy televize s vysokým rozlišením. ČT zavedla vysílání HDTV od září roku 2009. Proto se už teď vyrábějí některé pořady v HD a bude jim v rámci multiplexu vyčleněn prostor. Pořad vyrobený v HD se vysílá na běžném programu, třeba na dvojce, ve stávajícím nižším rozlišení, ale současně v rámci HDTV vysílání lze sledovat tentýž pořad ve vyšší kvalitě.

Čeká nás televize v mobilu, i 3D TV, tedy TV s prostorovým zobrazením.

První zkušenosti s digitalizací některé diváky zaskočily a museli řešit celou řadu problémů. Těmito drobnými problémy jsme vypluli na digitální moře, které nám přichystá ještě spoustu překvapení. Věřme, že budou převažovat překvapení příjemná a úžasná. Zkrátka máme se na co těšit. Takže překonejme nepohodlí spojené se zaváděním digitálního signálu a užívejme nové možnosti digitální televize.

Krásný obraz a kvalitní zvuk vám přejí tvůrci tohoto malého bedekru zkušeností s televizním digitálním vysíláním. Pokud ty vaše zkušenosti v této chvíli nejsou nejlepší, věřte, že se nakonec vše v dobré obrátí. :-)

Stopáž5 minut
Rok výroby 2009
 ST