Jaká dovednost je v životě nejdůležitější? Vzájemné porozumění! Pořad diváky zábavnou formou seznamuje s metodami řešení konfliktů a asertivního jednání. Pořadem provádí Miroslav Táborský. Připravili P. Křemen a M. Kořínek

Kdo nikdy nepodlehl touze toho druhého vmanipulovat do situace, která by mu lépe vyhovovala, kdo nezatoužil využít své moci na pracovišti, svého vlivu v rodině nebo u svých blízkých? Manipulace je velmi běžný jev, který se děje jak vědomě, tak i mimoděk. Velmi záleží na tom, o jak důležitou věc jde a jak je nebezpečné v manipulaci pokračovat či setrvávat.

V závěrečném dílu série „Komunikace je hra“ se dozvíme, jak manipualci rozpoznat a bránit se jí. Díl bude tak shrnutím našich dovedností v asertivitě a komunikačních dovednostech.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3