Úvod » Téma » Řídím jaderný reaktor

Řídím jaderný reaktor

Přidat do mého PORTu

19. 9. 2007

Řídím jaderný reaktor

Co potřebujeme nezbytně k životu? Vzduch, vodu, potravu. A rozhodně dostatek energie. V době, kdy jedním z klíčových témat je změna klimatu a s tím související hledání ekologických zdrojů energie, se oborem budoucnosti stává jaderná energetika. V mnoha zemích Evropy i světa prožívá svou renesanci – stavějí se nové reaktory a celé jaderné elektrárny. I pro Českou republiku budou jedinou rozumnou alternativou k zajištění energetické soběstačnosti. Jaderné elektrárny potřebují vzdělané, vyškolené a po všech stránkách dokonale připravené operátory jaderných reaktorů. Na příkladu několika mladých specialistů z našich jadernách elektráren v Dukovanech a Temelíně přiblížíme, co obnáší povolání operátora od podmínek studia na vysokých technických školách přes speciální kurzy a výcvik na simulátoru jaderného reaktoru až po náročné psychologické testy. Ukážeme tedy barvitý obraz lidí, kteří ovládají špičkové technologie třetího tisíciletí.

Jaderná elektrárna Dukovany, úterý 28. srpna 2007, krátce po deváté ráno. Ne, v jaderné elektrárně Dukovany nedošlo k žádné havárii ani k mimořádné události. Tyto dramatické chvíle jsou běžnou součástí výcviku, jímž pravidelně procházejí lidé, kteří chod elektrárny řídí. Mezi nimi i operátoři.

Naše skleníková planeta se začíná nebezpečně přehřívat. Stále víc důkazů o změně klimatu usvědčuje viníka – naši průmyslovou civilizaci. A její rostoucí hlad po energii. K hlavním zdrojům nebezpečných emisí patří tisíce tepelných elektráren a tepláren, spalujících oleje, plyn a hlavně uhlí. Existuje východisko z této krizové situace? Bezpochyby jedním z nejúčinnějších řešení jsou jaderné elektrárny. Při jejich provozu nevznikají žádné skleníkové plyny.

Temelín a Dukovany. Dvojice našich jaderných elektráren. Tvoří dnes důležitou součást energetických zdrojů České republiky. Ve srovnání se sousedním Německem máme mizivý počet větrných elektráren, proud z fotovoltaických článků představuje zcela zanedbatelné množství. Čistá energie z vody tvoří asi jen tři procenta celkové výroby. Hlavními zdroji elektřiny jsou v České republice tepelné elektrárny – dodávají asi 55 % celkové výroby. Jen nepatrně jim přitom pomáhá spalování biomasy.

Celá třetina elektřiny u nás pochází z obou jaderných elektráren. Nevypouštějí žádné skleníkové plyny a množství odpadu – vyhořelého paliva – je u nich tři a půlmiliónkrát menší, než z kotlů tepelných elektráren. Dukovany patří k nejlépe provozovaným jaderným elektrárnám světa. Jejich chod je spolehlivý, s minimálními poruchami a nezbytně nutnými odstávkami pro výměnu paliva a údržby technologie. Bezpečnou činnost jaderných elektráren zajišťují vzdělaní a dobře vyškolení specialisté. Patří k nim především operátoři.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: A jsme v Temelíně… Radiační kontrola… a jdeme dál. Před námi jsou dva výrobní bloky – jednička a dvojka.
Rychlozávěry uzavřeny. Zavírám separaci.

Ne, ani v Temelíně jsme nebyli svědky havárie nebo mimořádné události.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Je to simulátor blokové dozorny. Jedna k jedné, přesná kopie. Je tu vlastně velký počítač, který nám simuluje jakékoli havarijní události, ale i normální události. A tady se operátoři učí, jak je zvládnout, jak reagovat na různé podněty, které se ve skutečnosti – doufejme – nikdy nestanou.

Teď vcházíme do budovy aktivních pomocných provozů, prošli jsme další fyzickou ochranou a pokračujeme se převléct a do sálu.

Přemysl vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor energetika. Na internetu našel nabídku na místo operátora zde v Temelíně.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Načítám si osobní údaje do elektronického dozimetru.

Přemka oslovila nabídka pracovat v atraktivním prostředí a se špičkovou technikou, která řídí chod jaderné elektrárny.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Vstupujeme do reaktorového sálu, což je vlastně takové srdce atomové elektrárny. Před námi je reaktor. V současné době je schován pod zavážecím strojem, který zrovna zaváží čerstvé palivo.

Zásoba energie v jaderném palivu se během provozu postupně spotřebuje. Jednou ročně se proto reaktor musí zastavit a čtvrtina paliva vyměnit za čerstvé, aby provoz reaktoru byl ekonomický i bezpečný. Stejně jako další operátoři absolvoval i Přemek Ruta osmnáctiměsíční kurz ve školicím středisku v Brně.

Ing. František Cencinger, výcvikový inženýr JE, Školicí středisko ČEZ, Brno: Do našeho školicího střediska přicházejí absolventi různých nejaderných oborů. Pro znázornění výuky a pro pochopení funkce jednotlivých zařízení používáme modely, jako například zde vidíte model jaderného reaktoru VVER 1000.

Tohle je zase model tisícimegawattové turbíny. Za chvíli ji uvidíte ve skutečné velikosti přímo v Temelíně. Právě tam jsme se seznámili s naším nejmladším směnovým inženýrem jaderné elektrárny.

Ing. Bohdan Zronek, směnový inženýr JE Temelín: Teď jsme v místnosti směnového inženýra, což je moje kancelář. Když sloužím – na rozdíl od „blokovky“ – nemusím tu být nepřetržitě, takže chodím na kontroly do provozů.

A tak jsme s Bohdanem do některých vyrazili.

Ing. Bohdan Zronek, směnový inženýr JE Temelín: Procházíme strojovnou prvního bloku, který je v odstávce. Takže tu vidíte občas lešení, občas něco rozebráno. To je skříňka svářečů …

Směnový inženýr řídí oba výrobní bloky. Je to jedna z nejvyšších funkci v elektrárně. V době nepřítomnosti dokonce zastupuje ředitele.

Ing. Bohdan Zronek, směnový inženýr JE Temelín: Celá ta elektrárna je o vodě, a proto ty hromady trubek tady nad námi … To je napájecí nádrž, která shromažďuje vodu pro zásobování parogenerátoru vodou. Má asi tři sta kubíků a za provozu tam ta zásoba vody je tak na dvě minuty. To za námi, ty hezké vodotrysky, to jsou bazény pro chlazení technické vody důležité, což je chladicí okruh pro bezpečnostní systémy …

V Dukovanech nás provázel pro změnu teprve budoucí operátor.

Ing. Martin Štejdýř, asistent operátora sekundárního okruhu JE Dukovany: Toto je bloková dozorna třetího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Je to místo, kde budu v budoucnu pracovat. Po pravé straně se nachází pracoviště operátora sekundárního okruhu – to je místo mého budoucího povolání. Po levé straně se nachází primární okruh.

Martin je absolventem oboru strojírenské technologie na brněnském Vysokém učení technickém. Na veletrhu pracovních příležitostí objevil jedinou nabídku v regionu – elektrárnu Dukovany. Teď právě prochází kurzem pro operátory v brněnském školicím středisku, jehož součástí jsou i stáže přímo v elektrárně.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Ten hluk, co slyšíme, je přívodní a odvodní ventilace na reaktorový sál. Aby se tam udrželo dýchatelné ovzduší. Je to všechno hermeticky uzavřené, takže ani vzduch neuniká samovolně ven, ale je veden přes čisticí filtry.
První radiační kontrola. Já se teď načtu a nechám se změřit.

Jak se stát operátorem? Musíte mít zájem o povolání, které nabízí každodenní kontakt se skutečně špičkovou technikou. Mít dostatek sil neustále se učit a sledovat vývoj v oboru. A samozřejmě splnit náročné psychotesty, které se každé dva roky opakují.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Teď přicházíme k obestavbě, přes kterou se dostaneme na blokovou dozornu … Když jsem ve směně, sedím tady vpředu vpravo jako operátor sekundáru …
Tak má vypadat směna: klidná, tichá, v pohodě.
Máme tu i systémy, které nesmí být vůbec bez elektrické energie. Ty jsou zálohovány ještě baterkami.
Teď jsme na strojovně druhého výrobního bloku. Odsud je asi nejhezčí pohled na strojovnu.
Tak tady tomu se říká oltář. Jsou tady vyvedeny všechny měření na turbíně, olejů atd. A tady vidíme otáčky.

To všechno kolem je pravé království operátora Přemka Ruty a jeho kolegů.

Ing. Přemysl Ruta, operátor sekundárního okruhu JE Temelín: Teď jsme u dominanty elektrárny. Čtyři chladicí věže, vysoké 154,8 m. No a půjdeme se podívat dovnitř jedné z nich. Proč je věž tak vysoká? Je vysoká proto, aby byl vytvořen dostatečný tah vzduchu, který ochlazuje zbytkové teplo ve vodě, které se vypařuje. To jsou ty obrovská bílá oblaka, která stoupají nad elektrárnou. Takže to není žádný kouř, ale čistá voda.

Naše planeta prochází stále výraznějšími klimatickými změnami. Zastavit nebo alespoň zmírnit tento nepříznivý vývoj mohou také další, nové jaderné elektrárny. Proto v posledních letech prožívá jejich výstavba v řadě zemí zřetelnou renesanci. K tomuto nevyhnutelnému kroku se budeme muset rychle rozhodnout i u nás. Naštěstí Dukovany i Temelín budou v provozu ještě několik desetiletí. I pro ně budeme stále potřebovat dobře připravené odborníky.

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Nejsledovanější