Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu