Cestujte s Českou televizí

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, PhD. — Lidé — Česká televize

publicista

Je původní profesí typograf, po studiu speciální pedagogiky a sociální patologie na UK v Praze byl středoškolským učitelem psychologie a od roku 1990 ředitelem střední polygrafické školy. V letech 1998–2004 se postupně stává poradcem premiéra, poradcem ministra vnitra a 1. místopředsedy vlády, ředitelem kabinetu předsedy vlády a vrchním ředitelem jeho sekce. Krátce poté nastupuje jedenáctiletou novinářskou dráhu moderátora a dramaturga diskusních pořadů v menších televizních stanicích a v rádiu i publicisty v českých médiích. Je politickým komentátorem deníku Info.cz a autorem knížky Jak jsem se bavil v politice. Není členem žádné politické strany a hnutí a není evidován ve stranických záznamech Národního archívu ČR. Je držitelem negativního lustračního osvědčení a není evidován v záznamech Archívu bezpečnostních složek. Získal také osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení Důvěrné ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb.

Fotografie