Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Tereza Vítková — Lidé — Česká televize

asistentka režie

e-mail: tereza.vitkova@ceskatelevize.cz

Odkazy