iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2011
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
9327
zhlédnutí

Toulavá kamera

Památník Joachima Barranda — První vojensko-historické muzeum v Josefově — Cyklostezka Bečva — Častolovický zámek — Vrchol Větruše — Skanzen Vysoký Chlumec

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Krásné nedělní dopoledne, přátelé.
 • 00:00:21 Dnes je podle kalendáře
  Mezinárodní den rodiny,
 • 00:00:24 a jedním ze způsobů, jak udržovat
  dobré vztahy v ní a láskyplnou
 • 00:00:28 atmosféru, jsou bezpochyby
  společné zážitky.
 • 00:00:31 Třeba v podobě pohodového výletu.
 • 00:00:33 A pokud právě teď o nějakém
  takovém přemýšlíte a hledáte
 • 00:00:37 inspiraci, jste na správné adrese.
 • 00:00:39 TOULAVÁ KAMERA vám
  jako obvykle pár tipů dá.
 • 00:00:43 Nejprve se vypravíme
  na lov trilobitů.
 • 00:00:45 Kdo ví, třeba narazíme
  i na chlupáčka skryjského,
 • 00:00:48 jemuž dal jméno sám
  Joachim Barrande.
 • 00:00:52 Pak si zavzpomínáme na chrabré
  muže, kteří během 2 světových
 • 00:00:55 vřav bránili naši zemi.
 • 00:00:57 Hold jejich odvaze vzdal
  svým muzeem Miroslav Frost.
 • 00:01:01 Následně si na kole podél Bečvy
  pořádně protáhneme tělo.
 • 00:01:04 A taky se během našeho vandru
  seznámíme s kočovnými baraby.
 • 00:01:09 Poté si na zámku v Častolovicích
  dopřejeme zasloužený relax.
 • 00:01:13 Svým královstvím nás osobně provede
  paní domu, hraběnka Diana.
 • 00:01:17 A což takhle pohled z vrchu
  na to naše lidské pinožení?
 • 00:01:20 Třeba z kabiny zbrusu nové
  ústecké lanovky.
 • 00:01:24 Nakonec vám ukážu, jak pracné bylo
  přenést do skanzenu
 • 00:01:28 ve Vysokém Chlumci
  starobylý mlýn.
 • 00:01:30 Rozebíral se a znovu skládal,
  jako stavebnice.
 • 00:01:34 Obec Skryje v údolí Berounky je
  na první pohled docela
 • 00:01:37 obyčejná vesnice.
 • 00:01:38 V jejím okolí však příroda ukrývá
  poklady, které místo proslavily
 • 00:01:42 po celém světě.
 • 00:01:43 Pocházejí totiž z období prvohor
  a o jejich objevení
 • 00:01:46 se zasloužil Joachim Barrande.
 • 00:01:48 Slavnému badateli dokonce
  zkameněliny učarovaly natolik,
 • 00:01:52 že se rozhodl opustit své původní
  povolání stavaře a po zbytek
 • 00:01:55 života se věnoval
  jejich sběru a zkoumání.
 • 00:02:00 První zmínka o Skryjích pochází
  z poloviny 13. století.
 • 00:02:04 Tehdy byla víska v majetku
  benediktinského kláštera
 • 00:02:07 v Kladrubech. Zanedlouho
  však přešla do světských rukou
 • 00:02:11 a vystřídala mnoho pánů.
 • 00:02:14 Největší slávy se ovšem dočkala
  až v polovině 19. století.
 • 00:02:18 V té době už tu stával barokní
  kostel Archanděla Michaela.
 • 00:02:23 Z původního gotického svatostánku
  se dochovala jen kamenná
 • 00:02:27 křtitelnice a zvon.
 • 00:02:32 Na návsi ve Skryjích se dochoval
  soubor lidových staveb,
 • 00:02:35 které pocházejí z 18. století.
 • 00:02:37 V podstatě pamatují dobu
  Jáchyma Barrandeho,
 • 00:02:40 jenž si najímal místní lidi,
  kterým se říkalo skalníci
 • 00:02:43 nebo taky horníci, kteří
  Barrandovi ty zkameněliny hledali.
 • 00:02:47 Jáchym Barrande si vedl deník,
  ve kterém uváděl, kolik kterému
 • 00:02:51 skalníkovi zaplatil.
 • 00:02:55 Skryje se tak díky jeho výzkumu
  ocitly v pozornosti
 • 00:02:58 světové paleontologie.
 • 00:03:00 Dnes práci francouzského
  přírodovědce a jeho následovníků
 • 00:03:04 připomíná v obci památník
  Joachima Barranda.
 • 00:03:08 Pozoruhodná je zejména zdejší
  rozsáhlá sbírka nálezů
 • 00:03:12 prvohorních živočichů,
  jejichž stáří je odhadováno
 • 00:03:15 na víc než 500 mil. let.
 • 00:03:20 Asi před 170 lety na tomto místě
  pátral Jáchym Barrande
 • 00:03:24 po svých oblíbených trilobitech.
 • 00:03:26 A vy na tomto místě při troše
  štěstí můžete najít trilobita
 • 00:03:30 nebo zbytky živočicha
  z období Kambria.
 • 00:03:33 Tady zrovna je hlava trilobita
  Sao hirsuta, kterého Barrande
 • 00:03:38 nazval Chlupáček skryjský.
 • 00:03:42 Mějte ale na paměti, že kutat
  je povoleno toliko v suťovišti
 • 00:03:47 mezi spadlými úlomky skal.
 • 00:03:50 Okolí Skryjí neláká jen geology
  s kladívky, nýbrž i milovníky
 • 00:03:54 divoké přírody.
 • 00:03:57 Na svém dolním toku se Zbirožský
  potok doslova prokousal
 • 00:04:00 vulkanickými horninami,
  kde vytvořil nádherné
 • 00:04:04 romantické scenérie, různé kaskády
  a vodopády, kterým říkáme
 • 00:04:09 "skryjská jezírka".
 • 00:04:11 V údolí Zbirožského potoka
  se také nachází mnoho
 • 00:04:14 chráněných druhů rostlin
  a živočichů.
 • 00:04:18 Povodí Berounky v okolí Skryjí
  je součástí CHKO Křivoklátsko.
 • 00:04:24 Už od dob Přemyslovců byla
  oblíbeným loveckým revírem
 • 00:04:27 a do majetku českých panovníků
  patřil i hrad Týřov.
 • 00:04:31 Postavit ho nechal Václav I. -
  po vzoru francouzských kastelů.
 • 00:04:36 Vedle Konopiště byl jediný
  svého druhu v Čechách.
 • 00:04:39 Na rozdíl od ostatních byl schopen
  obrany křížovým ostřelováním.
 • 00:04:44 Týřov byl v polovině 16. století
  zbourán, aby se zde neusadila
 • 00:04:48 cizí vojska nebo nějací
  loupeživí rytíři.
 • 00:04:54 Hrad zpustl. Později se stal
  vyhledávaným místem romantiků.
 • 00:04:59 Např. Karel Hynek Mácha jej
  navštívil a hrad ho tak zaujal,
 • 00:05:03 že jej zakreslil do svého sešitku
  HRADY SPATŘENÉ.
 • 00:05:09 A určitě zaujme i vás.
 • 00:05:10 Na cestu si ale přibalte
  ostražitost a hlavně pevné boty,
 • 00:05:13 výstup je místy jen pro otrlé
  a dokazuje, proč byl Týřov
 • 00:05:17 považován po celou dobu
  své existence za nedobytný.
 • 00:05:21 Hrdinou našeho dalšího příběhu
  bude opět muž a opět sběratel.
 • 00:05:25 Jen objekt jeho vášně
  je výrazně jiný.
 • 00:05:28 M. Frost totiž miluje militárie,
  kterých od počátku 90. let
 • 00:05:32 nashromáždil přes 20 tisíc.
 • 00:05:35 Velká část jeho pokladu je
  vystavena v prostorách bývalého
 • 00:05:38 vojenského muničního skladu
  v Josefově - Jaroměři.
 • 00:05:45 Sbírka začíná rokem 1914
  a pokračuje až do současnosti.
 • 00:05:49 M. Frost si nejvíc cení osobních
  věcí pplk. Josefa Březiny,
 • 00:05:54 který sloužil v ruských legiích
  a následně se stal důstojníkem
 • 00:05:58 josefovského dělostřeleckého
  pluku. Za protektorátu ho nacisti
 • 00:06:02 zatkli a popravili.
 • 00:06:04 Získali jsme od jeho syna uniformu
  i věci, které jsou na stole
 • 00:06:10 i ve skříňce, která je za ním.
  Jsou z jeho pozůstalosti.
 • 00:06:14 Na stole můžete vidět kromě jiného
  kříž polního kuráta,
 • 00:06:18 jejich rodinnou bibli, jsou tam
  číše, kterým říkali stopečky.
 • 00:06:22 Ty se vyráběly ze stopových prvků
  nábojnic, které měl každý
 • 00:06:26 důstojník u sebe v torně.
 • 00:06:29 A těmi si připíjel.
  Každá měla jiný zvuk.
 • 00:06:32 Kolekce uniforem čítá
  přes 300 kusů.
 • 00:06:34 Např. tohle oblečení patřilo
  důstojníkům,
 • 00:06:37 kteří osvobozovali Ostravu.
 • 00:06:38 Kdo by řekl, že pamatuje
  i romantický příběh?
 • 00:06:42 Pan Palička při osvobozování
  Ostravy s ostatními chodili
 • 00:06:45 po domech a hledali skryté
  nacisty. V jednom sklepě objevili
 • 00:06:50 rodinu, která se tam ukrývala.
 • 00:06:53 Tam poznal mladou dívčinu,
  která se mu velice zalíbila.
 • 00:06:57 Řekl jí, že se pro ni vrátí.
 • 00:07:00 A opravdu, když válka skončila,
  přijel do Ostravy, našel ji
 • 00:07:04 a tuto dívčinu si vzal za ženu.
 • 00:07:08 Muzeum vystavuje i historické
  dokumenty a fotografie.
 • 00:07:10 A kancelář rakousko-uherského
  důstojníka.
 • 00:07:13 Přibližuje taky konflikty
  v Korei nebo Vietnamu
 • 00:07:16 a ukazuje předměty, které si
  v Josefově za 1. světové války
 • 00:07:19 vyrobili ruští zajatci.
 • 00:07:22 Z doby protektorátu pak pochází
  pečetidlo z nádraží Lichkov,
 • 00:07:25 jímž nacisti razítkovali
  všechny odcházející písemnosti.
 • 00:07:29 Potom zde je knížečka,
  kterou členové Hitlerjugend
 • 00:07:32 při sbírkách pro německou armáda
  rozdávali. A je tu tzv. muterkreuz,
 • 00:07:38 to je kříž pro matky za to,
  že porodily říši 3 syny,
 • 00:07:43 z kterých počítali,
  že jednou budou vojáci nacistů,
 • 00:07:47 wehrmachtu nebo SS.
 • 00:07:51 Ostnaté dráty připomínají
  období studené války.
 • 00:07:54 Železná opona tehdy stála
  5 km před skutečnou hranicí.
 • 00:07:58 Lidé, kteří se dostali přes tuto
  hraniční zeď, tak byli přivítáni
 • 00:08:02 příslušníky americké armády
  nebo německé pohraniční služby,
 • 00:08:07 která je vítala, že se dostali
  do svobodné země.
 • 00:08:11 Netušili, že v těch uniformách
  jsou příslušníci StB nebo SNB.
 • 00:08:15 Byli pozváni na pohoštění
  do zděného baráku,
 • 00:08:18 kde jim byla nabídnuta káva
  nebo whisky.
 • 00:08:20 A oni jim v té euforii, že jsou
  na svobodě, odpovídali,
 • 00:08:24 kdo je pozval, kdo jim ukázal
  cestu, kdo jim pomohl
 • 00:08:28 přes hranice, jaké mají kontakty.
 • 00:08:30 Pak tito lidé byli
  všichni pozatýkáni.
 • 00:08:33 Josefovská expozice ukazuje
  všechny podoby války,
 • 00:08:36 včetně obětí koncentračních
  táborů.
 • 00:08:39 Krví potřísněná vlajka je
  mementem srpna 1968 a kachlíky
 • 00:08:43 s vyobrazením Fučíka
  nebo Gottwalda pak připomínkou
 • 00:08:47 socialistické absurdity.
 • 00:08:50 M. Frost exponáty čas od času
  mění a doplňuje dalšími kousky
 • 00:08:54 z depozitáře, což ocení hlavně ti,
  kdo nejsou v muzeu poprvé.
 • 00:09:03 A teď šlápneme do pedálů,
  jsou tu slíbené toulky na kole.
 • 00:09:12 Příjemná a bezpečná jízda zajímavou
  krajinou, příroda i památky
 • 00:09:16 na dosah ruky. To vše nabízí
  cyklostezka Bečva.
 • 00:09:20 Vine se podél řeky, tedy z Beskyd
  až po její soutok s Moravou
 • 00:09:23 u Tovačova, a měří úctyhodných
  140 kilometrů.
 • 00:09:27 Celou ji projet nestihneme,
  takže jsem si pro vás vybrala
 • 00:09:30 úsek z Hranic směrem na Lipník
  nad Bečvou, kde si na své přijdou
 • 00:09:34 i milovníci technických skvostů.
 • 00:09:39 Moc se to asi neví, ale Bečva
  má 2 prameny, a tak i cyklostezka
 • 00:09:42 má zpočátku 2 ramena - podél
  rožnovské a vsetínské Bečvy.
 • 00:09:46 Od soutoku ve Valašském Meziříčí
  pak už cyklisti sledují
 • 00:09:49 jen jediný tok.
 • 00:09:50 Zhruba 80 % trasy má asfaltový
  povrch, takže je vhodná
 • 00:09:54 pro rekreační cyklisty,
  rodiny s dětmi a místy
 • 00:09:56 i pro in-line bruslaře.
 • 00:09:59 Jedním ze zajímavých úseků
  cyklostezky Bečva je z Hranic
 • 00:10:04 do Lipníka nad Bečvou.
  Je to zhruba 15 km.
 • 00:10:07 Těsně podél Bečvy se projíždí
  přes osadu Rybáře, kde je
 • 00:10:10 krásná nově vybudovaná lávka.
 • 00:10:13 Tu můžou uživatelé využít,
  podívat se na druhou stranu
 • 00:10:15 do osady, kde je dřevěná zvonička.
 • 00:10:18 Nedaleko se nachází státní
  technická památka,
 • 00:10:20 jezernické a hranické viadukty.
  Každý měří přes 400 metrů.
 • 00:10:25 Začaly se stavět v polovině
  19. století jako součást
 • 00:10:28 severní dráhy císaře Ferdinanda.
  Vlaky po nich jezdí dodnes.
 • 00:10:32 Ty hranické jsou dokonce
  3 vedle sebe.
 • 00:10:35 Jak se trať postupně rozšiřovala,
  vznikl viadukt cihlový,
 • 00:10:38 kamenný a nakonec i betonový.
 • 00:10:44 Při výstavbě prvních 2 viaduktů
  kromě místních nádeníků
 • 00:10:46 se na výstavbě podíleli
  takzvaní barabové,
 • 00:10:49 což byli vlastně lidé,
  kteří se posouvali s tou stavbou.
 • 00:10:53 Šlo o zvláštní mezinárodní
  sortu dělníků.
 • 00:10:55 Barabové si u náročných
  železničních staveb
 • 00:10:58 po celé Evropě budovali
  provizorní městečka,
 • 00:11:00 podle kterých vzniklo třeba
  i označení barabizna.
 • 00:11:04 Za 1. světové války to stavěly
  asi 2000 italských zajatců.
 • 00:11:09 Na 21. pilíři se prý dají najít
  iniciály 2 Italů,
 • 00:11:13 kteří se zabili pádem na zem.
 • 00:11:15 V pilíři byli údajně zazděni
  a kámen je jejich náhrobkem.
 • 00:11:19 O pár kilometrů dál, v obci Slavíč,
  se dochovala další rarita - tunel
 • 00:11:22 z roku 1846. Dnes už tudy trať
  nevede, protože byla
 • 00:11:26 o 50 let později odkloněna.
 • 00:11:30 Tunel je zděný a je to vlastně
  jediný tunel na 275 km dlouhé trati
 • 00:11:34 bývalé severní dráhy
  císaře Ferdinanda.
 • 00:11:38 Jeho celková délka je zhruba
  265 m, šířka něco přes 6 m,
 • 00:11:43 výška taky téměř 6 m.
 • 00:11:47 Kuriozitou je, že nevede skrz
  žádný kopec. Zlé jazyky tvrdily,
 • 00:11:50 že šlo o rozmar císaře Ferdinanda,
  jenž chtěl mít na dráze z Vídně
 • 00:11:54 do Haliče aspoň 1 tunel.
 • 00:11:56 Ve skutečnosti ale nestabilní
  podloží neumožnilo položit
 • 00:11:59 koleje otevřeným zářezem do svahu.
 • 00:12:01 Tunel se stavěl tak, že se shora
  vedle sebe hloubily svislé šachty,
 • 00:12:05 postupně se vyzdívala klenba
  a zasypala jen
 • 00:12:07 něco přes metr zeminou.
 • 00:12:09 Naštěstí se tento unikát podařilo
  zachovat, snad i proto,
 • 00:12:12 že svého času sloužil družstevníkům
  jako skladiště brambor.
 • 00:12:16 V současné době se tunel otevírá
  na začátku turistické sezony,
 • 00:12:19 tzn. na začátku dubna,
  a vlastně až do října je otevřený.
 • 00:12:23 Návštěvníci, případně cyklisté,
  si ho můžou projet.
 • 00:12:28 A teď už zpátky k Bečvě.
 • 00:12:30 Po trase jsou odpočívadla, tabule
  s mapami i turistickými cíli.
 • 00:12:33 Webové stránky stezky letos navíc
  nabídnou návštěvníkům
 • 00:12:36 jednu elektronickou novinku.
 • 00:12:40 Majitelé GPS si mohou stáhnout
  trasu cyklostezky Bečva
 • 00:12:43 do navigace a nepotřebují mapu.
 • 00:12:45 Do pedálů ale za vás nikdo
  šlapat nebude.
 • 00:12:48 Cesta vede dál po proudu
  pod hrad Helfštýn, do Lipníka
 • 00:12:51 s krásnou památkovou zónou,
  a kdo bude chtít, třeba až
 • 00:12:54 na ten soutok s Moravou.
 • 00:12:57 Častolovický zámek se na soutoku
  Bělé a Kněžny vypínal
 • 00:13:01 už ve 13. století.
 • 00:13:03 V roce 1694 ho koupili
  Šternberkové, kterým patřil
 • 00:13:07 až do poloviny minulého století.
 • 00:13:09 Pak ale nastala bouřlivá léta
  a manželé Leopold a Cecilie
 • 00:13:13 o něj přišli. Dokonce hned dvakrát.
 • 00:13:16 Poprvé za německé okupace
  a podruhé v roce 1948.
 • 00:13:21 Po pádu železné opony ho ale
  jejich dcera Diana získala zpátky
 • 00:13:25 a svůj nový domov pořád zvelebuje.
 • 00:13:29 Hraběnka Diana Phipps Sternbergová
  se do rodných Častolovic vrátila
 • 00:13:33 po 50 letech. Na zdevastovaném
  zámku, který do té doby sloužil
 • 00:13:37 jako učiliště, ji čekalo
  opravdu hodně práce.
 • 00:13:40 To ji ale neodradilo.
 • 00:13:42 Jala se obnovovat komnaty
  a upravovat zahradu.
 • 00:13:47 Když jsem se vrátila, tak po tom,
  co jsem dělala aranžování domů
 • 00:13:52 a bytů v Anglii, Americe, Francii,
  tak jsem tady konečně viděla
 • 00:13:57 hodně rozbitého nábytku, který
  jsem si mohla dát, kam jsem chtěla,
 • 00:14:03 a to byl pro mě báječný zážitek.
 • 00:14:07 A sídlo rychle ožilo.
 • 00:14:08 Prohlídkový okruh vede
  20 místnostmi, vybavenými nábytkem
 • 00:14:12 od dob renesance
  až po biedermeier.
 • 00:14:14 Všechno vypadá živě, jako by
  obyvatelé jen na moment odešli.
 • 00:14:21 300m Rytířský sál zdobí
  renesanční kazetový strop.
 • 00:14:25 Hraběnčinou největší vášní
  jsou ovšem zahrada a zvířata.
 • 00:14:30 V oboře chová bílé daňky
  i další lesní zvěř.
 • 00:14:33 Vlastní prostor v ní už 15 let
  má i bachyně Marta.
 • 00:14:37 Marta je jedním z těch nejdéle
  žijících zvířat tady.
 • 00:14:41 Asi za 5 let jsme mysleli,
  že Marta potřebuje ženicha.
 • 00:14:45 Tak jsme našli ženicha, a ženich
  snědl všechno Martino jídlo,
 • 00:14:50 ztloustl, a Marta zhubla,
  a žádná děťátka.
 • 00:14:54 Tak jsme museli dát Tondu,
  jak se jmenoval, pryč.
 • 00:15:00 A ona od té doby je šťastná.
 • 00:15:04 Pro nejmenší nechala zámecká paní
  postavit hřiště a zřídila minizoo.
 • 00:15:09 Zvířata jsou v ní dětem nadosah.
 • 00:15:12 Můžou je pohladit i nakrmit,
  což se setkává s velkým zájmem.
 • 00:15:17 S tou minizoo jsme začali mít
  minizvířata, tak máme minikozy,
 • 00:15:21 miniovečky a teď miniponíky,
  kde se zrovna jeden narodil.
 • 00:15:28 Prvními obyvateli zooparku
  byli pštrosi Emu.
 • 00:15:31 Rodičovské role v jejich páru
  rozdělila příroda poněkud nezvykle.
 • 00:15:36 Samička snese velmi nepořádně,
  sem a tam, krásná velká
 • 00:15:40 zelená vajíčka.
 • 00:15:43 A samec je pak posbírá, strká je
  dohromady a sedne si na ně.
 • 00:15:49 A on je vysedí, krmí mláďata,
  stará se o ně, ale ona už se
 • 00:15:55 vůbec nezajímá. Ona jde hledat
  nějakého nového manžela.
 • 00:16:04 Postupně se osazenstvo rozrostlo
  o morčata, volně pobíhající
 • 00:16:07 králíky, voliéry s bažanty,
  holuby a papoušky, a taky o kozy,
 • 00:16:12 ovce nebo lamy, které uchvacují
  krásnýma očima a dlouhými řasami.
 • 00:16:24 Tohle je Juanito, protože jsou to
  lamy z Peru, tak jsem jim všem
 • 00:16:29 dala španělská jména.
  A jeho žena je Asunta.
 • 00:16:35 Nebyla by to ale správná zámecká
  zahrada, kdyby se tu
 • 00:16:37 nepromenovali pávi.
 • 00:16:39 Co jsme stihli ukázat,
  není zdaleka všechno,
 • 00:16:42 čím se Častolovice můžou chlubit.
 • 00:16:44 Uznáte to sami, až se sem
  osobně vypravíte.
 • 00:16:48 Je to sotva půl roku,
  co se rozjela nejmladší
 • 00:16:51 osobní lanová dráha u nás.
 • 00:16:53 Míří z centra Ústí nad Labem
  na vrchol nedalekého kopce Větruše,
 • 00:16:57 což je po staletí oblíbený
  výletní cíl místních.
 • 00:17:00 Během svého krátkého života
  už svezla na 100 tisíc pasažérů.
 • 00:17:04 Takže neváhejte a nastupte se
  mnou do prosklené kabiny,
 • 00:17:08 protože celou labskou kotlinu
  budeme mít jako na dlani.
 • 00:17:13 Byla to neobvyklá show,
  kterou Ústečané napjatě pozorovali
 • 00:17:16 několik měsíců. Nad městem
  vyrůstala lanovka, která měla
 • 00:17:19 propojit historické jádro s místní
  dominantou - výletní
 • 00:17:23 restaurací Větruše.
 • 00:17:24 U napínání masivních lan
  nad rušnou železnicí a dálničním
 • 00:17:27 přivaděčem musel asistovat
  i vrtulník.
 • 00:17:30 Brzy se na nich ale pohupovaly
  dvě moderně navržené kabinky,
 • 00:17:33 které ovšem - k nelibosti
  natěšených diváků - jezdily
 • 00:17:36 dlouhé týdny ve zkušebním
  provozu a prázdné.
 • 00:17:39 Tedy přesněji řečeno -
  bez dychtivých turistů.
 • 00:17:45 Kabinky naší lanové dráhy
  jsou konstruovány pro 15 osob.
 • 00:17:49 Maximální zátěž kabinky je 1125 kg.
 • 00:17:51 Testování této zátěže se konalo
  pomocí 18 plných pivních sudů.
 • 00:17:58 Den D přišel 7. prosince 2010.
 • 00:18:01 Na palubu moderní lanovky
  se konečně nalodili
 • 00:18:03 první pasažéři.
 • 00:18:05 Byť je schopná překonat převýšení
  50 m za pouhou 1,5 minuty,
 • 00:18:10 šplhá se vzhůru pěkně pozvolna.
 • 00:18:13 To aby cestující měli čas
  si pohled na město z ptačí
 • 00:18:16 perspektivy náležitě vychutnat.
 • 00:18:18 A protože mezi oběma stanicemi
  nestojí jediný sloup,
 • 00:18:21 z dálky to vypadá, jako by
  kabina plula ve vzduchu.
 • 00:18:25 Takhle dlouhou lanovou dráhu
  bez podpěry v ČR již nenajdete.
 • 00:18:29 Měří 330 metrů.
 • 00:18:32 Za vyhlídkou se nahoru o nedělích
  hojně vypravovali Ústečané
 • 00:18:35 i návštěvníci města
  už v 19. století.
 • 00:18:38 Tehdy ale museli pěkně po svých.
 • 00:18:40 Ani ve snu je nenapadlo,
  že tu jednou vyroste taková
 • 00:18:43 technická vymoženost, která by
  jim namáhavý výstup ušetřila.
 • 00:18:46 Ostatně Větruše hrála v jejich
  životě vždy důležitou roli.
 • 00:18:50 Podle starých pověstí měl
  na jejím místě už ve středověku
 • 00:18:52 stávat kamenný hrad.
 • 00:18:56 Bude to skutečně nejspíš
  jenom pověst.
 • 00:18:58 Zatím se historikům nepodařilo
  existenci hradu na vrcholu
 • 00:19:01 Větruše nijak dokázat.
 • 00:19:03 Víme, že v roce 1844 tady postavil
  místní měšťan Thomas
 • 00:19:06 první výletní restauraci,
  která pak na konci 19. století
 • 00:19:10 získala tuto historizující podobu.
 • 00:19:13 Stejně jako před 100 lety
  láká i dnes Větruše k rozmanitým
 • 00:19:17 volnočasovým aktivitám.
 • 00:19:18 Výšlap na vyhlídkovou věž posune
  návštěvníka ještě o 30 m výš
 • 00:19:22 a tím notně rozšíří radius
  jeho výhledu do krajiny.
 • 00:19:26 Kromě rozhledny nabízí areál taky
  sportoviště a turistické atrakce.
 • 00:19:30 K těm nejoblíbenějším,
  obzvlášť mezi dětmi,
 • 00:19:32 patří zrcadlové bludiště.
 • 00:19:34 Na své si ale přijdou
  i milovníci historie.
 • 00:19:37 Najdou tu třeba pomník předsedy
  místního turistického spolku
 • 00:19:40 Karla Eichlera, který se na konci
  19. století zasloužil o velkolepou
 • 00:19:44 přestavbu výletní restaurace.
 • 00:19:46 Vedle vyhlídky Větruše stojí
  Soudný vrch, kde se dochovalo
 • 00:19:50 kamenné pódium, kde stávala
  šibenice a popravčí špalek.
 • 00:19:55 Poslední odsouzený tady přišel
  o život v 18. století.
 • 00:20:00 Větruše je taky výchozím bodem
  k pěším výletům.
 • 00:20:03 Stezka, která se zařezává do strmé
  stráně vysoko nad korytem
 • 00:20:06 řeky Labe, vede 4 km lesem.
 • 00:20:09 Turisty ale odmění 12m
  Vaňovským vodopádem.
 • 00:20:13 A kdo se ještě nenabažil rozhledu,
  čeká ho hned nad ním na vrcholu
 • 00:20:18 vyhaslé sopky Vrkoč
  Humboldtova vyhlídka.
 • 00:20:21 Odtud lze sestoupit do údolí
  a nebo se po hřebenu vrátit zpátky
 • 00:20:25 a znovu se svézt lanovkou.
  Tentokrát v opačném směru.
 • 00:20:32 A teď zamíříme do skanzenu
  Vysoký Chlumec, o jehož vznik
 • 00:20:36 se před 13 lety zasloužilo
  Hornické muzeum Příbram.
 • 00:20:40 Do přírodního areálu totiž začalo
  z okolí přemísťovat staré vesnické
 • 00:20:44 chalupy a usedlosti.
 • 00:20:46 Rozmístěny jsou tak bravurně,
  že skutečně vzbuzují dojem
 • 00:20:49 malebné vísky. Nebýt ale nadšení
  a tvrdé práce všech, kteří je sem
 • 00:20:53 přepravili, řada z nich by dnes
  asi neexistovala.
 • 00:21:00 Mlýn vybudoval v Radešicích
  v půli 19. století, v roce 1854,
 • 00:21:05 Jakub Jedlička.
 • 00:21:08 Jako základ použil starší chalupu,
  datovanou do 1. půli onoho věku.
 • 00:21:13 V dřevěno-roubené budově se pak
  chystala mouka nejen pro obec,
 • 00:21:17 ale i pro široké okolí.
 • 00:21:22 Zhruba po 50 letech prosperity
  začala živnost upadat.
 • 00:21:26 Před úplnou zkázou zachránilo
  stavbu až přemístění do skanzenu
 • 00:21:30 ve Vysokém Chlumci.
  Stalo se tak v letech 2009-10.
 • 00:21:38 Během necelého 1 roku
  se podařilo na původním místě
 • 00:21:41 v obci Radešice demontovat
  historickou stavbu mlýna,
 • 00:21:44 rozebrat ho na jednotlivé
  stavební díly, kameny, trámy,
 • 00:21:48 prkna atd. To vše se přeneslo
  do areálu skanzenu.
 • 00:21:52 Práce to byla velice náročná.
 • 00:21:54 Stavební firma, která tyto práce
  prováděla, využívala i starých
 • 00:21:58 technologických postupů
  a pracovních nástrojů.
 • 00:22:02 Na novém místě - jak jinak
  než u vody - pak dělníci mlýn
 • 00:22:05 zase složili jako stavebnici.
 • 00:22:08 Část původního vybavení
  z 19. století se nedochovala,
 • 00:22:12 proto ho opatřili novými
  vantroky a kolem.
 • 00:22:15 Tohle nepostradatelné zařízení
  kdysi vyráběli specializovaní
 • 00:22:18 mistři sekerníci.
 • 00:22:24 O repliku se postaral jejich
  následovník F. Mikyška.
 • 00:22:27 Podobných kusů už udělal 30.
 • 00:22:33 Kolo na pohon mlýna, v tomto
  případě kolo na vrchní vodu,
 • 00:22:36 průměru asi 3,80 m, šířky 60.
 • 00:22:39 Pro to, aby vydalo 3 kW,
  potřebných na provoz mlýna,
 • 00:22:43 potřebovalo zhruba 80 vteřinových
  litrů vody.
 • 00:22:47 Je vyrobeno komplet,
  včetně hřídele, z dubového dřeva.
 • 00:22:51 Paleční kolo obstarává převod
  na větší rychlost pro všechny
 • 00:22:55 stroje, které tady jsou.
 • 00:22:59 Dobové mechanismy doplnil
  F. Mikiška dalšími stroji,
 • 00:23:02 posbíranými celkem
  ze tří různých mlýnů.
 • 00:23:05 Příchozí díky tomu na jednom
  místě shlédnou proces mletí
 • 00:23:08 od A až do Z.
 • 00:23:10 Památkáři řadí objekt
  k těm polouměleckým,
 • 00:23:13 jež tvoří historický článek
  ve vývoji řemeslného zařízení.
 • 00:23:18 K modernějším prvkům,
  které výrobu dál zdokonalily,
 • 00:23:21 patří hranolový vysévač.
 • 00:23:23 Ten vyfoukával slupky a další
  nečistotu, aby byla mouka
 • 00:23:27 i mlynářova pověst co nejčistší.
 • 00:23:31 Mlynář sám byl velice váženou
  osobou v sociální hierarchii
 • 00:23:36 vesnice, byl uznáván, většinou
  se mu v českých zemích říkalo
 • 00:23:40 "pan otec".
 • 00:23:41 Vůbec prvním stavením
  přeneseném do skanzenu
 • 00:23:45 byla chalupa z Obděnic,
  sroubená v 18. století.
 • 00:23:49 Ve Vysokém Chlumci stojí
  už 11. rok.
 • 00:23:52 Obzvlášť v oblibě pak návštěvníci
  mají dvojšpechar se šindelovou
 • 00:23:56 střechou, do kterého na původním
  místě v Počepicích ukládali
 • 00:24:00 úrodu obilí. Nejstarší
  obytný dům pochází z Mašova.
 • 00:24:04 Jeden z trámů prozrazuje
  datum stavby - 1739.
 • 00:24:09 Je toho dost, co tohle muzeum
  lidové architektury nabízí.
 • 00:24:12 Pokud máte po ruce diář,
  zaškrtněte si 20. srpen
 • 00:24:16 a zdejší Den řemesel.
 • 00:24:21 A je tu soutěž.
 • 00:24:23 Pepa se minule ptal na městečko
  spojené se skleněnými perlami.
 • 00:24:28 Správně bylo B - je to
  Vysoké nad Jizerou.
 • 00:24:30 Vítězi gratuluji.
 • 00:24:32 Dnešní hádanka se bude točit
  kolem dalšího města,
 • 00:24:34 ve kterém se pro změnu narodil
  Karel Jaromír Erben.
 • 00:24:37 Navíc tu přišla na svět i jedna
  originální sladkost -
 • 00:24:40 perníkové modlitbičky, s jejichž
  výrobou dokonce začali básníkovi
 • 00:24:44 příbuzní a dodnes je tam pečou.
 • 00:24:47 Tak co myslíte, je naším cílem:
 • 00:24:56 Odpovědi čekáme jako vždy
  do čtvrteční 14. hodiny
 • 00:24:59 a jednomu z vás pak pošleme
  naše knížky, včetně zbrusu nového
 • 00:25:03 12. dílu, a taky batoh
  s logem pořadu.
 • 00:25:07 Naše 25minutová jízda po zemích
  českých končí, ta vaše ale může
 • 00:25:12 teprve začít. Byť třeba jen
  virtuálně - brouzdáním po webu
 • 00:25:15 TOULAVÉ KAMERY:
 • 00:25:18 A nebo za námi přijďte ještě dnes
  na pražské Výstaviště,
 • 00:25:21 kde budeme od 12 hodin v rámci
  Knižního veletrhu
 • 00:25:23 podepisovat své výtvory.
 • 00:25:25 Příště se mj. společně vydáme
  po stopách tajemných Keltů,
 • 00:25:28 tak si to nenechte ujít.
 • 00:25:30 Já vám přeji krásnou neděli,
  plnou dobrých zpráv i lidí.
 • 00:25:33 Na viděnou.
 • 00:25:35 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011