iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 1. 2012
10:15 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
2689
zhlédnutí

Nedej se

Sanace ostravských lagun

Bitva o přírodu pokračuje

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:21 Sanaci ostravských lagun
  provází jeden skandál za druhým,
 • 00:00:25 stížnosti obyvatel
  z přilehlého sídliště,
 • 00:00:28 protesty obcí i sousedního státu,
  trestní oznámení, žaloby, exekuce.
 • 00:00:35 Nedávná demonstrace v Litoměřicích
  svědčí o tom,
 • 00:00:38 že Černého Petra
  teď úřady poslaly na sever.
 • 00:00:45 Já si myslím, že se blíží doba,
  že se nebude křičet
 • 00:00:48 jen na náměstí v Litoměřicích,
  a měli by si to rychle uvědomit.
 • 00:00:51 Podle mého názoru
  pochybili všichni v tom procesu,
 • 00:00:55 protože původní smlouva není plněna
  v žádném ze zásadních bodů.
 • 00:00:59 Při schvalovacím procesu
  došlo k naprosté změně
 • 00:01:02 nabídkového projektu
  na technologie, které se používaly
 • 00:01:07 na začátku minulého století,
  ale myslím toho devatenáctého,
 • 00:01:11 nikoliv dvacátého.
  Dneska je situace taková,
 • 00:01:15 že nikdo z úřadů se nechce postavit
  k tomuto problému čelem.
 • 00:01:20 Podívejme se proto
  na postup úřadů trochu hlouběji.
 • 00:01:29 Do ostravských lagun po bývalém
  státním podniku Ostramo
 • 00:01:33 byly ukládány
  nejen odpady z provozu rafinérie,
 • 00:01:36 ale i další velmi nebezpečné odpady
  nejméně od 2.světové války.
 • 00:01:43 V těch lagunách je veliká směs
  nebezpečných látek
 • 00:01:48 od těžkých kovů,
  polyaromatických uhlovodíků
 • 00:01:50 až po třeba
  polychromované bifenyly.
 • 00:01:53 Z pohledu zdraví
  se jedná o látky karcinogenní,
 • 00:01:57 mutagenní, dráždivé.
  Největší problém vidím v tom,
 • 00:02:01 že ty kaly vznikaly desítky let.
  Ta technologie se měnila.
 • 00:02:06 Měnily se materiály,
  které tam byly zpracovávány,
 • 00:02:09 to znamená, v různých částech těch
  lagun bude různé složení těch kalů
 • 00:02:14 a nedá se jednoznačně říct,
  jaké to bude mít důsledky
 • 00:02:18 pro životní prostředí,
  protože to je materiál nehomogenní.
 • 00:02:21 V podstatě každý náklaďák,
  každý vagón, který se odveze,
 • 00:02:24 může mít trochu jiné složení.
 • 00:02:27 Analýza rizik, kterou si objednal
  státní podnik Diamo,
 • 00:02:30 pověřený supervizí celé zakázky,
 • 00:02:32 upozorňuje,
  že při odtěžování lagun dojde
 • 00:02:35 k výraznému zvýšení
  emisí těkavých látek.
 • 00:02:39 Například u karcinogenního benzenu
  až 11 000 krát,
 • 00:02:43 toluenu 8 000 krát
 • 00:02:45 a u oxidu siřičitého dokonce
  až 100 000 násobnému zvýšení
 • 00:02:50 oproti klidovému stavu.
 • 00:02:53 Způsob sanace
  měl tento fakt zohlednit.
 • 00:02:56 Právě proto byla vybrána nabídka
  sdružení firem Čistá Ostrava
 • 00:03:00 pod vedením Geosan Group,
  která měla emisím zabránit.
 • 00:03:05 Byly velice přísné
  zadávací podmínky.
 • 00:03:08 Vlastně ta soutěž
  byla koncipovaná tak,
 • 00:03:11 že měla vyhrát
  ekologicky nejšetrnější nabídka.
 • 00:03:16 Bylo tam cca 7 hodnotících kritérií
  a více než dvě třetiny
 • 00:03:22 váhy těchto kritérií
  byly orientovány jako ekologická.
 • 00:03:26 Naše cena byla tenkrát
  o 100 milionů dražší
 • 00:03:30 než konkurenční společnosti.
  Tenkrát to byla OKD Rekultivace.
 • 00:03:35 A právě těchto 100 milionů
  mělo garantovat,
 • 00:03:39 že občané z Fifejd,
  Přívozu a z Ostravska
 • 00:03:42 nebudou postiženi
  při sanaci ostravských lagun.
 • 00:03:47 Voda měla být vyčerpána,
  hráze okolo lagun opraveny,
 • 00:03:51 zpětně měly být zaplaveny inertním
  roztokem, který by zamezil
 • 00:03:55 šíření odéru. Na tento roztok
  měl být spuštěn ponton.
 • 00:03:58 Na tomto pontonu měl být umístěn
  sací bagr,
 • 00:04:01 který pod hladinou inertního
  roztoku měl provádět těžbu
 • 00:04:05 tekutých a mazlavých částí kalů,
  nebezpečných odpadů.
 • 00:04:09 Tyto měly být trubním vedením
  přepraveny do malé rafinérie,
 • 00:04:13 která se měla postavit na břehu.
  Odpad měl být odseparován,
 • 00:04:17 vyčištěn a měla být
  vyrobena část tekutá odpadu
 • 00:04:21 k energetickému zhodnocení
  a pevná část tohoto odpadu.
 • 00:04:25 Podle závazného stanoviska
  Ministerstva životního prostředí
 • 00:04:28 mělo dojít k energetickému využití
  těchto nebezpečných odpadů.
 • 00:04:34 A jaká pak byla skutečnost?
 • 00:04:37 Žádný inertní roztok,
  žádné potrubí.
 • 00:04:40 Z vítězné nabídky
  nezůstalo skoro nic.
 • 00:04:44 Teď se to prakticky dělá tak,
  že se do toho sype vápno,
 • 00:04:50 do těch lagun,
  do té směsi toho materiálu,
 • 00:04:52 která je v lagunách. A tam
  probíhají různé chemické procesy,
 • 00:04:56 které jsou exotermní, to znamená,
  uvolňuje se při nich teplo.
 • 00:05:00 A tím vytěká velké množství
  těch znečišťujících látek
 • 00:05:04 organických a jiných,
  které utíkají do ovzduší
 • 00:05:07 a které pak se rozptýlí
  v tom ostravském ovzduší.
 • 00:05:11 Na tom je založený z dosti
  velké části princip té sanace.
 • 00:05:14 Nakonec to všechno skončí na našich
  hlavách a v našich plících.
 • 00:05:19 Je to přesně technologie z
  vyloučené nabídky společnosti KAP,
 • 00:05:24 která se zúčastnila soutěže
  a byla vyloučena,
 • 00:05:26 protože nesplnila kritérium
  Ministerstva životního prostředí.
 • 00:05:32 Já osobně jsem názoru toho,
  že to je nezákonné,
 • 00:05:35 protože zákon 199/1994
  o veřejné zakázce,
 • 00:05:38 který dával rámce
  té veřejné soutěže,
 • 00:05:42 jasně říká o tom, že není možné
  měnit parametr smlouvy,
 • 00:05:47 který byl hodnocen
  v rámci soutěže.
 • 00:05:50 A tady byly změněny všechny
  parametry, které byly hodnoceny.
 • 00:05:54 Ministerstvo životního prostředí
  vydalo k takovéto sanaci souhlas.
 • 00:06:02 Dokonce dochází k názoru,
  že je ekologičtější
 • 00:06:05 a pro zdraví prospěšnější těžit
  bez jakýchkoli ochranných pomůcek
 • 00:06:09 tyto sludge a neutralizovat je
  naprosto otevřeně
 • 00:06:12 bez ohledu na to, jaká je teplota
  a kam se šíří jednotlivé zplodiny.
 • 00:06:18 Vytěžené kaly
  byly smíchány s uhelným prachem
 • 00:06:21 a certifikovány na výrobek.
  Pod různými obchodními názvy
 • 00:06:25 pak byly jako alternativní palivo
  nabízeny v Polsku.
 • 00:06:29 Následuje
  stížnost sousedního státu.
 • 00:06:32 Hlavní inspektorát
  ochrany životního prostředí
 • 00:06:35 upozorňuje na nelegální přepravu
  odpadů z České republiky
 • 00:06:39 a žádá co nejrychlejší odvoz zpět.
 • 00:06:44 Je to vlastně
  ostuda pro české úřady,
 • 00:06:47 že cizí stát
  musel upozornit na toto selhání.
 • 00:06:51 Ta jejich reakce
  je naprosto logická
 • 00:06:54 a vlastně jenom odhaluje
  pochybení českých úřadů.
 • 00:06:57 Samozřejmě bude teď vytvářen
  obrovský tlak na to,
 • 00:07:00 aby se nějakým způsobem
 • 00:07:03 existence těch kalů
  na polském území zlegalizovala.
 • 00:07:07 Do obchodu s nebezpečným odpadem
  je zapojena celá síť firem
 • 00:07:11 a tisíce tun
  údajně zmizely neznámo kde,
 • 00:07:15 upozorňuje polský inspektorát.
  Žádá odvoz nejpozději do 30 dnů.
 • 00:07:23 A stav po 5 měsících?
 • 00:07:27 Ministerstvo životního prostředí
  v současné době odeslalo
 • 00:07:30 příslušnému polskému orgánu třetí
  dopis, ve kterém ho informuje
 • 00:07:33 za prvé o tom, že bychom
  v dohledné době přijeli do Polska
 • 00:07:37 v součinnosti s Českou
  inspekcí životního prostředí
 • 00:07:40 a odebrali tam vzorky materiálu,
  abychom zjistili,
 • 00:07:44 jestli je to opravdu ten materiál,
  který pochází od nás,
 • 00:07:46 který pochází z ostravských lagun.
  A za druhé jsme Poláky informovali
 • 00:07:51 o tom, že bylo zahájeno
  správní řízení s těmi subjekty,
 • 00:07:56 které dovážely materiál do Polska.
 • 00:08:00 Vlastně jeho výsledkem by mělo být,
  že ty subjekty,
 • 00:08:03 které prokazatelně tam ten materiál
  přivezly, by ho měly opět odvézt.
 • 00:08:07 To je účelem toho správního řízení.
 • 00:08:10 Jenže byla to právě česká vláda,
  která usnesením v podstatě
 • 00:08:14 rozhodla, že půjde o výrobek,
  a tím onen vývoz posvětila,
 • 00:08:18 upozorňuje inženýr Grof,
 • 00:08:20 který působil v jedné
  ze subdodavatelských firem.
 • 00:08:24 Tam je potřeba
  si ujasnit jednoznačně,
 • 00:08:26 kdo vlastně udělal pochybení,
 • 00:08:28 kdo je zločincem
  v nějakém imaginárním zločinu.
 • 00:08:32 Je to ten, kdo vydal
  to špatné povolení, ten úředník,
 • 00:08:35 nebo ta firma,
  který o něj úmyslně požádala,
 • 00:08:38 aby bylo takto vydáno,
  anebo je to nějaký subdodavatel,
 • 00:08:41 který následně tu práci vykonává?
 • 00:08:46 Česká vláda v červnu 2008
  se stala "autorizovanou osobou"
 • 00:08:51 v uvozovkách z hlediska určování
  nebezpečných vlastností odpadů
 • 00:08:55 a svým usnesením určila a nařídila
  Ministerstvu životního prostředí,
 • 00:08:59 že se má pracovat jako
  s alternativním palivem,
 • 00:09:03 nikoliv v režimu
  nebezpečných odpadů.
 • 00:09:06 Myslím si, že neexistuje
  srovnání na evropské úrovni,
 • 00:09:09 kdy by jakákoliv vláda určovala,
 • 00:09:11 zda nějaká látka
  je výrobkem či odpadem.
 • 00:09:14 Ministerstva životního prostředí
  dalo zásadní nesouhlas v této věci.
 • 00:09:18 Přesto v našem státě je možné,
  že budeme pracovat v jiném režimu.
 • 00:09:24 V příloze k vládnímu usnesení
  tehdy ministerstvo uvádí:
 • 00:09:28 Skutečnost, že vytěžený odpad
  bude upraven tak,
 • 00:09:32 aby jej bylo možno
  využít při spalování,
 • 00:09:35 nemůže z odpadu činit neodpad,
  ba dokonce výrobek.
 • 00:09:39 Nemůže obstát ani tvrzení,
  že daný odpad splňuje definici
 • 00:09:43 alternativního paliva. Takový závěr
  je právně neakceptovatelný.
 • 00:09:49 Ministerstvo varuje před hrozbou
  žaloby ze strany Evropské komise.
 • 00:09:54 Tehdy na to Ministerstvo průmyslu
  reagovalo slovy:
 • 00:09:58 Ta by se tím mohla zabývat, jen
  pokud by ji na to někdo upozornil.
 • 00:10:04 Samotné usnesení
  je o to paradoxnější,
 • 00:10:07 že ho připravoval ministr
  průmyslu a obchodu pan Říman,
 • 00:10:10 který v současné době
  dělá šéfa sboru poradců
 • 00:10:13 panu premiérovi Nečasovi.
  Tento pan ministr
 • 00:10:17 byl schopen předložit
  tvrzení na vládu České republiky,
 • 00:10:21 že když dokážeme z pilin vyrobit
  dřevotřískové desky,
 • 00:10:25 z popílku plniva, tak co bychom
  nebyli schopni vyrobit
 • 00:10:29 z nebezpečných kalů
  ostravských lagun
 • 00:10:33 kvalitní a certifikované
  alternativní palivo.
 • 00:10:37 To je velice stěžejní,
  jestli je to výrobek nebo odpad,
 • 00:10:42 protože pro odpad
  máme velice striktní pravidla,
 • 00:10:46 jak ten odpad může být převážen,
  jaké musí být dodrženy podmínky
 • 00:10:50 při jeho manipulaci.
  Kdyby to byl nebezpečný odpad,
 • 00:10:55 tak by podléhal evidenci,
  to znamená, že bychom věděli,
 • 00:10:59 kdo ho koupil, kde ho uložil
  a za jakých podmínek.
 • 00:11:03 A k převozu z České republiky
  do Polska
 • 00:11:07 by bylo potřeba povolení
  Ministerstva životního prostředí.
 • 00:11:11 Samozřejmě za likvidaci odpadů,
  zvlášť nebezpečného odpadu
 • 00:11:14 se platí. Čím je ten odpad
  nebezpečnější, tím se platí více.
 • 00:11:18 Tam je dlouhodobý problém s tím,
 • 00:11:20 že odpady
  jsou uznávány jako výrobek.
 • 00:11:24 Ti původci odpadů
  se tímto způsobem velice často
 • 00:11:28 vyvazují z povinností, které
  by jim dával zákon o odpadech.
 • 00:11:32 Například získávají
  veliké finanční výhody,
 • 00:11:35 když se jim podaří,
  že odpad je prohlášen za výrobek.
 • 00:11:39 Příkladem jsou třeba popílky.
  Bohužel při té certifikaci
 • 00:11:43 vůbec není brána v úvahu
  nebezpečnost toho materiálu.
 • 00:11:48 Jak je možné, že existuje
  integrované povolení,
 • 00:11:52 které jednou označuje Gelobal
  jako nebezpečný odpad
 • 00:11:56 a druhé integrované povolení,
  které říká, že je to výrobek.
 • 00:12:01 A že vlastně jenom cestou vlakem
  mezi Ostravou a Ústím nad Labem
 • 00:12:05 se stane z výrobku s vyloučenými
  nebezpečnými vlastnostmi
 • 00:12:08 nebezpečný odpad,
 • 00:12:10 kde teda přišla ta autorizovaná
  osoba do toho vlaku
 • 00:12:13 a řekla: Tak toto není
  výrobek certifikovaný
 • 00:12:16 státní autorizovanou osobou,
  to je nebezpečný odpad.
 • 00:12:20 Trochu mi to připomíná
  ten film Kdyby tisíc klarinetů,
 • 00:12:24 kdy na jedné straně čáry
  jsou vojáci s dělem nebo tankem
 • 00:12:29 a po přejezdu té čáry se z toho
  stává klavír a hudební nástroje.
 • 00:12:34 Bohužel takhle to funguje
  v naší republice i s odpady.
 • 00:12:37 Nicméně principy evropské
  nakládání s odpady
 • 00:12:42 by měly něco takového znemožňovat,
 • 00:12:44 kdyby je naše úřady
  jaksi uváděly do praxe.
 • 00:12:54 Můžete nám to nějak vysvětlit,
  profesore?
 • 00:12:58 Ne.
 • 00:13:01 Takže od roku 2004
  Ministerstvo životního prostředí,
 • 00:13:05 jeho postoj byl jasně deklarovaný
  tak, že vytěžený obsah
 • 00:13:08 lagun Ostramo je nebezpečný odpad.
  Ta situace se změnila
 • 00:13:13 1.července roku 2010, kdy vstoupil
  a v platnost takzvaná euronovela.
 • 00:13:18 Materiál musí naplnit
  čtyři základní podmínky na to,
 • 00:13:21 aby přestal být odpadem.
  A to je:
 • 00:13:23 a) věc se běžně využívá
  ke konkrétním účelům,
 • 00:13:27 b) pro věc existuje
  na trhu poptávka
 • 00:13:31 d) využití materiálu je v souladu
  se zvláštními právními předpisy
 • 00:13:36 a žádným způsobem
  nebude ohrožovat lidské zdraví
 • 00:13:40 nebo životní prostředí,
  pokud se s ním bude nakládat
 • 00:13:43 těmi způsoby, ke kterým je určen.
 • 00:13:45 Čili podle názoru ministerstva
  jde o výrobek?
 • 00:13:48 V současné době lze považovat
  tento materiál za výrobek.
 • 00:13:54 Když se podíváte na ty body,
  myslíte že to splňuje ten materiál?
 • 00:13:57 Já si myslím,
  že určitě to není materiál,
 • 00:14:00 který by byl běžně užíván
  ke konkrétním účelům.
 • 00:14:03 Je to spíš
  naprosto specifická materie,
 • 00:14:07 která v tom daném okamžiku musí být
  nějakým způsobem zlikvidována
 • 00:14:13 a hledáme způsob,
  jak to udělat co nejpříznivěji
 • 00:14:16 pro životní prostředí,
  ale rozhodně se nedá říct,
 • 00:14:19 že z toho vyrábíme
  nějaký standardní výrobek,
 • 00:14:21 který může být
  široce distribuován na trh.
 • 00:14:24 Zdá se, že pan ministr Chalupa
  a jeho podřízení
 • 00:14:27 jsou mimořádně nadaní kouzelníci,
  kteří dokážou z nebezpečného odpadu
 • 00:14:31 škrtnutím pera
  vyrobit bezpečný výrobek.
 • 00:14:35 Já si myslím, že by možná
  v dalším kole mohli zkusit třeba
 • 00:14:37 výrobu dětských hraček
  z toxického odpadu.
 • 00:14:42 Více než 100 tisíc tun kalů
  vytěžených z ostravských lagun
 • 00:14:46 bylo v podobě výrobku
  převezeno ke konečné likvidaci
 • 00:14:49 do Ústeckého kraje. Certifikovaný
  výrobek putoval z Ostravy
 • 00:14:55 přímo na skládku
  nebezpečných odpadů u Litvínova.
 • 00:14:59 Zde má být skladován
  jako nebezpečný odpad
 • 00:15:02 pro spalování v místní cementárně
  po dobu 6 let.
 • 00:15:06 Místní obyvatelé protestují.
 • 00:15:09 Podle nás hrozí rizika zdravotní
  velké části populace
 • 00:15:14 občanů Ústeckého kraje,
  kterých je téměř milion,
 • 00:15:17 jelikož toto území už je
  tak ekologicky velmi zatíženo,
 • 00:15:21 tak dovozem kalů z Ostravy
  a jejich spalováním
 • 00:15:24 v následujících 6 letech v
  Litvínově dojde k dalšímu zhoršení,
 • 00:15:27 což my teda v žádném případě
  vůbec nehodláme připustit.
 • 00:15:31 A divíme se, že naši
  volení zástupci toto schválili.
 • 00:15:35 A ptáme se proč.
  Co z toho kraj bude mít?
 • 00:15:38 K případu ostravských lagun
  se vrátíme za měsíc.
 • 00:15:56 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2012