iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 2. 2002
19:55 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
31126
zhlédnutí

Cestománie

Tanzánie

Africká safari

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cestománie - Tanzánie - Africká safari

 • 00:00:34 V Tanzanii jsou 2 úřední jazyky.
 • 00:00:37 Svahilština a angličtina, která se
  užívá spíš v obchodním styku.
 • 00:00:42 Slovo SAFARI,
  které se u nás vžilo
 • 00:00:44 jako synonymum pozorování
  a lovu divoké zvěře,
 • 00:00:47 má však zde i jiný význam.
  Safari svahilsky znamená CESTA.
 • 00:01:06 Já jezdím nejraději na safari
  k rodičům a s rodinou.
 • 00:01:17 Tady na obrázku máte safari.
 • 00:01:29 Pro mne by bylo nejkrásnější
  safari,
 • 00:01:32 kdybych se dostal
  někdy do Ameriky.
 • 00:01:49 Pro domorodce to znamená
  všechno možné.
 • 00:01:52 I na kole,
  když jede z vesnice do vesnice,
 • 00:01:55 tak jede na svoje safari.
 • 00:01:59 Zdeněk Vágner, syn slavného lovce,
  milovníka Afriky
 • 00:02:02 a zakladatele ZOO ve Dvoře Králové
  Josefa Vágnera,
 • 00:02:06 žije v Tanzanii
  už více než 13 let.
 • 00:02:11 Tady bude budoucí ubytování
  pro hosty a kanceláře.
 • 00:02:15 My stavíme lovecké kempy
  pro turistický lov.
 • 00:02:18 Tohle jsou všechno věci do buše.
 • 00:02:23 Zdeněk se natrvalo usadil
  i se svou rodinou ve městě Aruša,
 • 00:02:26 ale velkou část života
  tráví v buši mezi zvířaty
 • 00:02:29 a původními obyvateli
  afrického kontinentu.
 • 00:02:37 Já jsem si našel
  svoje cesty v životě.
 • 00:02:39 Co dělat a jak se odpoutat
  od stereotypu života v Evropě.
 • 00:02:44 A ty rozlohy tady jsou ohromné.
  Jedeš tři dny autem
 • 00:02:48 a potkáš několik desítek lidí.
  To je všechno.
 • 00:03:02 Bagamoyo znamená v překladu
  Ztracené srdce.
 • 00:03:06 Právě tak nazval tento přístav
  na východě Tanzanie
 • 00:03:09 některý z černých Afričanů
  krátce poté,
 • 00:03:11 co byl odtud v řetězech
  odvlečen na nedaleký Zanzibar,
 • 00:03:15 a potom kamsi dál,
  do neznámé země za oceánem.
 • 00:03:18 Z tohoto místa
  už nebylo návratu.
 • 00:03:23 Později se stalo z Bagamoya
  hlavní centrum
 • 00:03:26 německé koloniální správy
  v oblasti Tanganiky.
 • 00:03:28 Většina domů z těch časů
  je dodnes obydlená,
 • 00:03:31 i když současní nájemníci
  už očividně nelpí
 • 00:03:34 na pověstném německém pořádku
  jako jejich stavitelé.
 • 00:03:37 V Bagamoyu končila pověstná cesta
  od jezera Tanganika,
 • 00:03:41 po které v závěru
  neslavné otrokářské éry
 • 00:03:44 prý prošlo neuvěřitelných
  50 000 černochů ročně.
 • 00:03:50 Většinu otroků
  sem vedli přes celou zemi.
 • 00:03:53 Řada jich umřela cestou,
  a ty, co přežili,
 • 00:03:56 naložili na arabské lodě
  a odvezli na Zanzibar.
 • 00:03:59 Tam je prodávali na tržišti.
 • 00:04:03 Emsez pracuje jako laborant
  v misijní nemocnici sv. Elizabety
 • 00:04:08 přímo v historickém centru
  Bagamoya.
 • 00:04:10 Misie je jedna
  z nejstarších v Tanzanii
 • 00:04:13 a je dotovaná
  německou katolickou nadací.
 • 00:04:15 Právě křesťanští misionáři
  se nejvíce zasloužili
 • 00:04:18 o prozkoumání vnitrozemí kontinentu
  a především o zákaz prodeje otroků.
 • 00:04:23 V kapli místního kostela
  bylo po jeho smrti uloženo tělo
 • 00:04:26 patrně nejslavnějšího misionáře -
  Sira Davida Livingstona.
 • 00:04:32 Největší problém
  je v těchto oblastech malárie.
 • 00:04:35 Léčíme tady celou řadu onemocnění
  malarickými parazity,
 • 00:04:39 které přenášejí
  infikovaní komáři.
 • 00:04:44 Je to moc zajímavé. Chcete se
  podívat, jak to vypadá?
 • 00:04:48 Ta tečka vlevo, to je malárie.
 • 00:04:55 Dnešní Bagamoyo
  je malá rybářská vesnice,
 • 00:04:58 která se nijak zvlášť
  neliší od jiných míst
 • 00:05:01 na 800km dlouhém tanzanském pobřeží
  Indického oceánu.
 • 00:05:05 Přímo na pobřeží,
  hned vedle tržnice,
 • 00:05:08 si můžete nechat usmažit rybu,
  u které máte
 • 00:05:10 na rozdíl od oleje jistotu,
  že je zaručeně čerstvá.
 • 00:05:27 Ve vesnici není biograf,
  a tak si místní mládež
 • 00:05:30 dopřává hollywoodskou
  a bollywoodskou produkci
 • 00:05:33 ve veřejné videoprojekci.
 • 00:05:38 Úplnou novinkou je diskotéka
  v areálu místní fotbalové asociace.
 • 00:05:55 V muslimském Bagamoyu
  je prý hudební produkce
 • 00:05:58 trnem v oku všem dospělým,
  ale místní DJ je zcela jistě
 • 00:06:01 idolem všech islámských teenagerů.
 • 00:06:26 To jsou děti Masajů.
 • 00:06:28 Tohle jsou kluci,
  kteří ještě nejsou bojovníky.
 • 00:06:30 Musí chodit v černém,
  takhle pomalovaní kvůli tomu,
 • 00:06:33 aby byly líp vidět lumpárny,
  kterými se baví.
 • 00:06:36 Jako krást krávy a tak.
 • 00:06:38 Aby byli líp k poznání,
  aby se líp chytli.
 • 00:06:40 Jsme na začátku pláně Serengeti.
  Tady začíná Serengeti.
 • 00:06:47 Je tady spousta zvěře.
 • 00:06:49 Masajové a zvěř si naprosto
  nepřekážejí.
 • 00:06:52 Masajové nepytlačí, neloví,
  oni pouze zabíjejí
 • 00:06:55 lvy a leopardy, kteří jim chodí
  na krávy a na ovce.
 • 00:06:59 Jinak kácí dřevo na své ohrady
  a není to moc pěkné,
 • 00:07:02 protože ty stromy později umírají
  a stává se z toho taková polopoušť.
 • 00:07:13 Masajové žijí rodovým způsobem
  života v tradičních bomách -
 • 00:07:17 kruhu chýší
  obehnaných trnitými větvemi,
 • 00:07:20 aby se lvi a ostatní dravci
  nedostali k jejich dobytku.
 • 00:07:24 Od dob, kdy jim jejich jediný bůh
  Nkai na počátku věků
 • 00:07:28 daroval jejich stáda,
  jsou Masajové pastevci.
 • 00:07:39 Masajové nežijí
  partnerským způsobem života.
 • 00:07:42 Manžel má výhradní právo
  na svoji ženu
 • 00:07:44 jen během svatební noci.
 • 00:07:47 Potom se o ni tradičně
  dělí se svými přáteli.
 • 00:07:50 Oblečení se řídí také tradicí.
 • 00:07:52 Bohaté zdobení šperky, kopí,
  červený hábit,
 • 00:07:55 který označuje muže bojovníka,
  takzvaného morana,
 • 00:07:58 a od dob vynálezu motocyklu
  také typické boty.
 • 00:08:02 Nejedná se však
  pouze o levnou surovinu.
 • 00:08:05 Kůže, která pochází ze zvířat,
  je pro Masaje svatá,
 • 00:08:08 a tak guma
  vyřešila i tento problém.
 • 00:08:15 Zajímavá je také další ozdoba
  mezi barevnými masajskými šperky.
 • 00:08:19 Majetek se patrně skrývá
  i v chýších
 • 00:08:23 z hlíny a dobytčího trusu.
 • 00:08:34 Výdobytky civilizace
  však nic nezměnily na tom,
 • 00:08:37 že hlavní slovo
  má v bomě kouzelník.
 • 00:08:43 To je kouzlo.
  Jasně, to je kouzlo.
 • 00:08:47 Kopeček ve středu bomy
  má tvar posvátné sopky Lengai,
 • 00:08:50 kde sídlí
  masajský bůh Nkai.
 • 00:08:52 Právě tato sopka
  vychrlila kdysi masajská stáda
 • 00:08:55 a každý bojovník nosí k činnému
  kráteru pravidelně oběti.
 • 00:09:13 Je pravé poledne 24.prosince
  a ve městě Aruša,
 • 00:09:16 označovaném za vstupní bránu
  do tanzanské divočiny,
 • 00:09:20 vrcholí stejně jako všude jinde
  v křesťanském světě
 • 00:09:23 přípravy na sváteční večer.
 • 00:09:31 Štědrodenní klima
  je v Aruši velmi příjemné
 • 00:09:33 nejen ve srovnání
  s evropskými mrazy,
 • 00:09:35 ale také
  s okolní rovníkovou Afrikou.
 • 00:09:38 Město totiž leží
  víc než 1 000m nad mořem.
 • 00:09:42 V Aruši je oproti
  muslimskému pobřeží Tanzanie
 • 00:09:44 mnohem větší procento křesťanů,
  což je důsledek
 • 00:09:47 misionářských výprav do vnitrozemí
  v 19. století.
 • 00:09:51 Naleznete zde kostely katolíků,
  luteránů, anglikánů,
 • 00:09:54 presbyteriánů
  i dalších křesťanských směrů,
 • 00:09:57 a proto je právě dnes
  na místní tržnici patřičně živo.
 • 00:10:02 Tohle jsou ryby a kuřata.
  Dnes se prodávají dobře.
 • 00:10:08 Kokos se hodně jí i na Vánoce.
  Prodal jsem už tisíc ořechů.
 • 00:10:14 To jsem koupi dceři k Vánocům.
 • 00:10:21 Dárky dostávají malí Tanzánci
  pod stromeček 24.prosince,
 • 00:10:24 jako všude jinde, ale je zvykem
  rozbalit ho až o 2 dny později.
 • 00:10:36 Vánoce prožíváme jinak, než všední
  dny. Je to mimořádný den.
 • 00:10:41 Večer půjdeme do kostela. Zpíváme
  koledy a modlíme se až do půlnoci.
 • 00:10:46 Potom se vrátíme domů,
  budeme pohromadě s celou rodinou
 • 00:10:49 a spát se chodí skoro až ráno.
 • 00:10:57 To je naše speciální vánoční jídlo.
  Většinou se jí s rýží.
 • 00:11:03 Je to antilopa. Můj otec ji ulovil
  minulý týden v buši.
 • 00:11:06 Samozřejmě na povolení.
 • 00:11:09 V obchodech je maso mnohem dražší,
  tak se to vyplatí i finančně.
 • 00:11:25 Tady si vezměte, to je pro vás.
 • 00:11:27 -Ne, to nemůžeme.
  -Ale ano, to je buvol.
 • 00:11:30 To nemůžeme přijmout.
 • 00:11:32 Ale jenom berte,
  my máme masa plnou lednici.
 • 00:11:42 Hlavní svátek je v Tanzanii zítra,
  25.prosince.
 • 00:11:49 Do kostela přijdou úplně všichni.
  Budou zpívat, bude to velký den.
 • 00:12:06 Křesťanské safari
  má v Tanzanii i další podoby.
 • 00:12:17 Jsme v domě Toma a Larysy,
  dlouholetých přátel Zdeňka Vágnera.
 • 00:12:21 Larysa do Tanzanie
  odešla z bývalého Sovětského svazu,
 • 00:12:24 Tom je Angličan.
 • 00:12:26 Na samém úpatí hory Mt.Meru
  si postavili krásný dům
 • 00:12:30 v koloniálním stylu,
  který si navrhla sama majitelka.
 • 00:12:33 Tom se postaral
  o přívod elektrického proudu.
 • 00:12:38 Nejdříve se mi v Tanzanii nelíbilo,
  ale pak uběhl rok, dva
 • 00:12:42 a dnes si nedovedu představit,
  že bych žila někde jinde.
 • 00:12:45 Když sem přijedete poprvé,
  tak je vám hrozně horko.
 • 00:12:50 Nejdříve jsem si myslel,
  že to bude dobrý obchod,
 • 00:12:53 ale teď je to spíš koníček.
 • 00:12:55 Výroba turbíny trvá poměrně dlouho
  a hlavně jsem nesehnal
 • 00:12:58 žádné odběratele elektřiny.
 • 00:13:01 Ano, všechno je tady na elektřinu.
 • 00:13:04 Tady spotřebovávám nadbytečnou
  elektřinu z vodní turbíny,
 • 00:13:08 protože jí vyrábí víc,
  než potřebuji.
 • 00:13:12 Ty přístroje, které jsem sehnal,
  jsou dost staré.
 • 00:13:15 Nejstarší mají i 80 let.
 • 00:13:17 Tady ty topné spirály se spínají,
  aby odebíraly nadbytečný proud.
 • 00:13:22 Tomův a Larysin dům je patrně
  jediným obydlím poblíž rovníku,
 • 00:13:26 ve kterém se musí topit.
  365 dnů v roce.
 • 00:13:30 Úžasné však je, že Tom,
  povoláním hasičský inženýr,
 • 00:13:33 zkonstruoval vodní elektrárnu
  pouze podle plánku v počítači.
 • 00:13:38 Díky tomu si mohou
  s manželkou a s přáteli,
 • 00:13:41 z nichž někteří studovali
  v době tanzanské éry socialismu
 • 00:13:44 právě v zemi sovětů,
  dopřát blikající atmosféru Vánoc
 • 00:13:47 na vánočním stromku i bez hluku
  a zápachu motorového generátoru.
 • 00:14:04 Vyhaslá sopka Kilimandžáro
  je nejvyšším vrcholem kontinentu,
 • 00:14:08 a tak její zdolání láká odedávna
  všechny vyznavače velehor.
 • 00:14:14 Tam vlevo od nás směrem na západ,
  je Mt.Meru, asi 4-5km,
 • 00:14:17 vpravo od nás je nejvyšší hora
  Afriky, Kilimandžáro,
 • 00:14:22 údajně nejvyšší osamocená sopka
  na světě.
 • 00:14:25 Měli jsme dneska veliký štěstí,
  že v poledne bylo vidět
 • 00:14:28 krásně celé, což nebývá zvykem,
  aby v poledne bylo vidět.
 • 00:14:32 Rudolf Švaříček, brněnský
  cestovatel a milovník Afriky,
 • 00:14:35 byl na vrcholu Kilimandžára
  už nejméně 10x.
 • 00:14:41 Obligátní cesta na Kilimandžáro
  z východní strany
 • 00:14:43 se jmenuje Marangu, Coca-cola road,
  tak ta je příliš turistická,
 • 00:14:47 tu jsme vynechali,
  šli jsme pěkně od západu.
 • 00:14:49 Ta cesta se jmenuje Whisky Road,
  protože je nejtěžší a nejrychlejší.
 • 00:14:56 Kilimandžáro je nejvyšší,
  proto je nejžádanější,
 • 00:14:59 proto je to velice drahý kopec.
  Platí se za to až 600 dolarů.
 • 00:15:03 Uvádí se to
  jako nejkratší cesta z tropů,
 • 00:15:06 z horké africké savany na ledovce.
 • 00:15:09 Je vidět, jak ty ledovce mizí,
  že každým rokem, když sem jezdím,
 • 00:15:13 tak se ledovce pomalu ztrácejí.
 • 00:15:16 Kilimandžáro začalo růst v africké
  rovině před 750 000 lety.
 • 00:15:20 Původně se jednalo o 3 sopky,
  které postupně vyhasínaly.
 • 00:15:24 Nejdéle byl činný kráter Kibo.
  Jeho vrchol dosáhl výšky 5 895m.
 • 00:15:31 Poprvé na Kilimandžáru
  stanuli dva Němci -
 • 00:15:34 Ludwig Purtscheler a Hans Meyer.
 • 00:15:37 Od té doby sem přicházejí
  tisíce turistů,
 • 00:15:40 aby mohli obdivovat
  krásy Tanzanie z ptačí perspektivy.
 • 00:15:48 Důvod, proč jezdím do Afriky,
  tak jsou nejen hory,
 • 00:15:50 ale samozřejmě lidi.
  O těch to všechno je.
 • 00:15:53 Ty zážitky s lidma,
  to je asi to nejpodstatnější,
 • 00:15:56 proč vlastně asi všichni cestujeme
  poznávat jiné kultury
 • 00:16:00 a jiné báječné lidi, zažívat
  s nimi to, co se u nás zažít nedá.
 • 00:16:03 -Ahoj.
  -Ahoj.
 • 00:16:06 Jak se vede?
  Je to tady hezký.
 • 00:16:20 Napříč Tanzanií vede jen jedna
  kvalitní asfaltová silnice
 • 00:16:24 spojující Dar es Salaam
  se sousední Keňou,
 • 00:16:27 takže cestování vnitrozemím
  není úplně jednoduché.
 • 00:16:31 Vyprošťovacím zařízením je Zdeněk
  Vágner vybaven stoprocentně,
 • 00:16:34 ale protilátky proti jedovatým
  příslušníkům africké fauny
 • 00:16:37 s sebou nevozí.
 • 00:16:40 Tvrdí, že by musel mít
  plné auto ampulí
 • 00:16:42 a navíc stejně nepoznáte,
  který had nebo druh škorpióna
 • 00:16:45 vás právě kousnul.
 • 00:16:49 Jasně, že je nebezpečný.
  Za 15 minut jste mrtví.
 • 00:16:53 Alais je Masaj,
  i když se oblečením příliš nepodobá
 • 00:16:56 příslušníkům svého kmene.
  Pozval nás na návštěvu své vesnice.
 • 00:17:00 Engaruka je něco jako
  masajská středisková obec,
 • 00:17:04 kde 500 z 8 000 obyvatel
  žije v domcích,
 • 00:17:07 zbytek obývá tradiční Bomy.
 • 00:17:10 Některé zvyky přetrvávají,
  ale Alais se sem snaží
 • 00:17:14 přinést pokrok -
  na návsi si otevřel
 • 00:17:16 první engaruckou hospodu
  a nedaleko turistický kemp.
 • 00:17:21 Plno mám hlavně o masajských
  svátcích - oslavy dešťů
 • 00:17:26 nebo když se z dětí
  stávají bojovníci.
 • 00:17:30 V Alaisově hospodě
  si můžete objednat i teplé jídlo.
 • 00:17:33 Samozřejmostí
  jsou chlazené nápoje
 • 00:17:36 a v období dešťů
  na vás díky OSN ani neprší.
 • 00:17:40 Popojedete-li jen o pár kilometrů
  směrem k civilizaci,
 • 00:17:43 potkáte zde už Masaje,
  kteří vyměnili
 • 00:17:46 tradiční lovecké kopí za podobné,
  ale výrazně zábavnější nástroje.
 • 00:17:50 A pak už zbývá jen krátké "safari",
  aby původní obyvatelé
 • 00:17:53 přišli na chuť
  produktům kvasného procesu.
 • 00:17:57 Když sem přišli první lidé
  kmenů Čanga,
 • 00:18:00 tak hledali materiál,
  ze kterého by se dalo vařit pivo.
 • 00:18:04 A pak přišli na to, že výborné
  pivo se dá vařit z banánů,
 • 00:18:07 které jim rostou přímo za domem.
 • 00:18:11 Banánové pivo chutná spíše
  jako sladké víno,
 • 00:18:14 ale zájem je o ně veliký.
 • 00:18:17 V tomto minipivovaru vyprodukují
  denně asi 100 litrů
 • 00:18:21 a prodává se
  v hospůdkách v celém okolí.
 • 00:18:33 Přístav Dar es Salaam
  se po Bagamoyu stal hlavním městem
 • 00:18:37 oblasti Tanganika
  na konci 19. století.
 • 00:18:41 Byl jím až do roku 1964,
  kdy se spojily státy
 • 00:18:44 Tanganika a Zanzibar
  a vydaly se na cestu
 • 00:18:47 budování afrického socialismu.
 • 00:18:51 Z jejich začátečních písmen
  vznikl oficiální název země -
 • 00:18:55 Sjednocená republika Tanzanie.
 • 00:18:59 Hlavní město nového státu bylo
  úředně přemístěno do vnitrozemí,
 • 00:19:02 do městečka Dodoma.
 • 00:19:05 Dodnes tam však
  nevede pořádná silnice,
 • 00:19:07 nepřestěhoval se tam
  žádný významný státní úřad,
 • 00:19:10 a také všechny ambasády naleznete
  zde, v Dar es Salaamu.
 • 00:19:14 Už sám arabsko-svahilský
  název města napovídá,
 • 00:19:18 že zde převažuje
  islámské náboženství.
 • 00:19:21 V překladu to znamená
  "Přístav míru".
 • 00:19:24 Dnes je však Silvestr
  a v ulicích je živo.
 • 00:19:35 Na "město míru" je Dar es Salaam
  překvapivě bytelně opevněn.
 • 00:19:39 Domorodci tvrdí, že bez mříží
  by zloději ukradli úplně všechno.
 • 00:19:43 Ale vzhledem k tomu,
  že často jsou zamřížované
 • 00:19:46 i poloprázdné místnosti, jedná se
  patrně i o estetickou záležitost.
 • 00:19:58 Každopádně na silvestrovskou zábavu
  se alespoň díky zabezpečení
 • 00:20:02 nemůže dostat žádný nezvaný host.
 • 00:20:05 I když posezení na baru
  připomíná tak trošku
 • 00:20:08 návštěvní hodiny ve druhé
  nápravné skupině s ostrahou.
 • 00:20:12 Tato hospoda patří rodině
  Erika Ngay, elektroinženýra,
 • 00:20:15 absolventa
  Českého vysokého učení technického.
 • 00:20:19 To znám. Většinou lidi slaví
  Silvestra na baru jako já.
 • 00:20:23 Čekám, až bude půlnoc
  a pak jdu spát.
 • 00:20:34 Nejvíc se prodává pivo.
  To víte, je horko.
 • 00:20:37 Erikovu švagrovi
  koupila žena automaty,
 • 00:20:40 aby nechodil do cizí hospody.
 • 00:20:43 Lidi u nás slaví Silvestr.
  Jsou veselí, je to super.
 • 00:20:55 Já mám nejraději Safari pivo.
  To je Safari pivo.
 • 00:21:01 Škoda, že nemáme točené Safari.
 • 00:21:12 Střílíme pouze samčí zvěř
  a pouze 6 měsíců v roce.
 • 00:21:16 Máme dvě auta.
 • 00:21:18 Jedno na protipytláckou aktivitu
  a jedno pro svou loveckou aktivitu.
 • 00:21:22 My tady honíme všechny pytláky.
 • 00:21:25 Ať už se zbraní v ruce
  nebo s okama, dráty, luky a šípy.
 • 00:21:29 Hlídáme to tady,
  protože stát oblasti,
 • 00:21:33 které nejsou zahrnuty do rezervací
  a do národních parků, nehlídá.
 • 00:21:40 Toto je termitiště.
  Je poměrně malé. Jsou daleko větší.
 • 00:21:45 4-5m vysoké. To si staví termiti.
 • 00:21:49 To jsou jejich hrady,
  ale nežijí v těch vršcích.
 • 00:21:53 Tohle je vlastně
  taková jejich klimatizace.
 • 00:22:08 Ngorongoro
  leží v nadmořské výšce 2 200m.
 • 00:22:12 S průměrem 22km
  a výškou okolních stěn 600m
 • 00:22:16 je 3. největším kráterem na světě.
 • 00:22:19 Vysoká nadmořská výška zaručuje
  relativně pravidelné srážky.
 • 00:22:23 Tím i dostatek pastvy
  pro býložravce, potravu pro šelmy,
 • 00:22:26 potravu pro mrchožrouty atd.
 • 00:22:30 V rezervaci Ngorongoro
  žije přibližně 30 000 kusů zvěře
 • 00:22:34 celého potravinového řetězce
  africké divočiny.
 • 00:22:38 Jde o skutečný unikát, zahrnutý
  do světového dědictví UNESCO.
 • 00:22:43 Velkou zásluhu
  na zřízení Chráněného území
 • 00:22:45 má německý přírodovědec
  Bernard Grzimek,
 • 00:22:49 který se sem
  v 50. letech i odstěhoval
 • 00:22:52 a na dně kráteru
  strávil zbytek života.
 • 00:22:56 V Tanzanii jsou teritoria
  rozdělená podle významu
 • 00:22:59 do Chráněných oblastí,
  rezervací a Národních parků.
 • 00:23:05 Národní parky jsou místem
  s nejpřísnějšími
 • 00:23:08 ochrannými předpisy.
 • 00:23:10 Esez je ranger
  v národním parku Manyara,
 • 00:23:12 který se nachází
  na úpatí kráteru Ngorongoro.
 • 00:23:15 Název dostal podle rostliny,
  ze které Masajové
 • 00:23:18 staví ohrady kolem svých Bom.
  Esez pracuje v parku už řadu let.
 • 00:23:26 Já jsem se v rezervaci narodil
  a po studiích
 • 00:23:28 jsem se stal ochranářem.
  Podívejte se na toho velkého samce.
 • 00:23:33 Slon je dobré a klidné zvíře,
  ale musíte se mít na pozoru.
 • 00:23:39 Ty stromy pokáceli právě sloni.
 • 00:23:42 Dřevo je sladké,
  tak jim moc chutná.
 • 00:23:44 Na zebrách je zajímavé, že každá
  je jiná. Každá má jinou povahu.
 • 00:23:49 Žirafy mám nejraději.
  Je to moc klidné zvíře.
 • 00:23:52 Velmi přátelské
  a nikdy neútočí na člověka.
 • 00:23:56 Je to naše národní zvíře.
 • 00:23:59 Když se podíváte
  na tanzanské peníze,
 • 00:24:01 na každé bankovce je žirafa.
 • 00:24:03 Když někdo zabije žirafu,
  může se dostat i do vězení.
 • 00:24:10 Těžko si lze představit,
  že by se v 21. století
 • 00:24:13 mohla kdesi v Africe
  popásat divoká stáda,
 • 00:24:16 aniž by to nechalo v klidu
  okolní svět.
 • 00:24:18 Jednou asi povedou dnem kráteru
  Ngorongoro asfaltové silnice
 • 00:24:21 s elektrovláčkem,
  ale zatím si můžete vychutnat
 • 00:24:24 divočinu z čmoudícího jeepu.
 • 00:24:29 Je to rozdílné. V hlavní sezóně
  je tu hodně lidí,
 • 00:24:32 ale mimo sezónu
  to není tak hrozné.
 • 00:24:35 Průměrně kráter navštíví
  asi 100 lidí denně.
 • 00:24:38 Nebezpečí nehrozí,
  pokud návštěvníci dodržují
 • 00:24:40 všechny bezpečnostní předpisy,
  ale občas se stane nějaké neštěstí.
 • 00:24:44 Včera jsem slyšel ve vysílačce,
  že někdo volal o pomoc.
 • 00:24:48 Jednoho rangera
  tady loni zabil buvol
 • 00:24:51 a mnoho Masajů
  napadnou buvoli a lvi.
 • 00:24:57 Zvířata v parcích si na cvakání
  fotoaparátů a bzučení videokamer
 • 00:25:00 zvykla a některá se naučila
  ze zástupů turistů i těžit.
 • 00:25:10 Opice-zlodějky
  v hotelích okolo parků
 • 00:25:12 nejsou překvapením.
 • 00:25:14 Ale orli, číhající u jezírka
  v hejnech na turistické svačiny,
 • 00:25:18 jsou patrně tanzanským unikátem.
 • 00:25:39 Když jsem tady byl poprvé,
  to bylo v roce 1971,
 • 00:25:42 tak dole v kráteru
  byly 2-3 auta za celý den.
 • 00:25:47 To byl normální stav.
  Zvěře nemohu říct, že by ubylo.
 • 00:25:51 Je tam velký pohyb vozů.
  To je všechno.
 • 00:25:59 Moje životní safari
  se skládá z prašných cest,
 • 00:26:04 8-9 měsíců v roce.
 • 00:26:14 A hlavně dobrodružný život v buši.
  To znamená v přírodě.
 • 00:26:18 Mně už nic jiného nebaví.
 • 00:26:23 Taková jsou tanzanská safari.
 • 00:26:26 Nejen cesta k přírodě,
  jak je vidí tzv. vyspělý svět,
 • 00:26:29 ale také cesta k důstojnému životu.
 • 00:26:32 Cesta, kterou by rádi
  urazili i samotní Tanzánci.
 • 00:26:53 Skryté titulky:
  Alena Fenclová

Související