iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 5. 2016
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

0 hlasů
14685
zhlédnutí

Čtení do ouška

Víla z březového lesíka

Polední čtení pro nejmenší

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Víla z březového lesíka

 • 00:00:08 Byla jednou jedna malá holka.
  Jmenovala se Bětka.
 • 00:00:12 Bydlela s mámou v nuzné chaloupce
  a neměly nic než dvě kozy.
 • 00:00:17 Od jara do podzimu je Bětka pásla
  v březovém lesíku za vesnicí.
 • 00:00:22 Každé ráno jí
  máma dala do mošničky
 • 00:00:25 kus chleba,
 • 00:00:28 vřetýnko,
 • 00:00:31 a kolem hlavy
  jí omotala nespředený len.
 • 00:00:35 A řekla:
  V pořádku se vrať a buď pilná!
 • 00:00:39 Bětka vzala mošničku
  a vesele poskakovala za kozami
 • 00:00:42 do březového lesíku.
  Když tam došly, kozy se šly pást,
 • 00:00:47 Bětka si sedla pod strom,
  vyndala vřetýnko a předla.
 • 00:00:52 A při práci si zpívala,
  až se to rozléhalo po celém lese.
 • 00:00:56 V poledne vřetýnko odložila
  a zavolala na kozy.
 • 00:01:00 Dala jim kus chleba, aby neutekly,
 • 00:01:02 zatímco si zaběhne
  do lesa nasbírat jahody.
 • 00:01:05 Po obědě se kozy
  pohodlně natáhly v trávě
 • 00:01:09 a dívaly se,
  jak Bětka krásně tancuje.
 • 00:01:12 A po tanečku zas vzala
  do ruky vřetýnko a pilně předla.
 • 00:01:17 Každý večer, když hnala kozy domů,
  bylo vřetýnko plné upředené příze.
 • 00:01:25 Jednou po obědě, když
  se Bětka zase chystala k tanečku,
 • 00:01:28 zjevila se před ní krásná paní.
 • 00:01:31 Měla nádherné bílé šaty
  lehounké jako pavučinka,
 • 00:01:35 dlouhé zlaté vlasy
  jí splývaly až ke kolenům
 • 00:01:38 a zdobil je věnec z lesních květin.
 • 00:01:42 Paní se na Bětku usmála
  a zeptala se: Tancuješ ráda?
 • 00:01:48 Ráda! Nejradši bych
  celý den jenom tancovala.
 • 00:01:52 Tak pojď, Bětko,
  zatancujeme si spolu,
 • 00:01:54 řekla krásná paní, vykasala si šaty
 • 00:01:57 a v tu chvíli
  se rozezněla nádherná hudba.
 • 00:02:02 Na březových větvích
  seděli slavíci, skřivani,
 • 00:02:05 pěnkavy, drozdi a kosové
  a vyzpěvovali jim k tanci.
 • 00:02:10 Bětka úplně zapomněla
  na kozy i předení
 • 00:02:14 a vznášela se v kole
  s krásnou paní.
 • 00:02:18 Tančily tak lehounce,
  že se pod jejich nohama
 • 00:02:21 ani stéblo trávy nepohnulo.
  Najednou se paní zastavila,
 • 00:02:26 hudba zmlkla a jak se předtím
  z ničeho nic objevila,
 • 00:02:30 stejně tak zmizela.
 • 00:02:33 Bětka se rozhlížela,
  ale viděla jen slunce,
 • 00:02:36 které se sklánělo za lesem.
  Rázem si vzpomněla
 • 00:02:40 na nespředenou přízi,
  rychle ji stáhla z hlavy,
 • 00:02:44 strčila do mošničky
  spolu s poloprázdným vřetýnkem
 • 00:02:47 a hnala kozy domů.
  Cestou jí ale nebylo do zpěvu.
 • 00:02:52 Vyčítala si, že se nechala
  očarovat krásnou paní
 • 00:02:55 a tancovala s ní,
  místo aby předla.
 • 00:02:59 A umínila si, že kdyby
  za ní ještě jednou paní přišla,
 • 00:03:02 už s ní tancovat nebude.
 • 00:03:05 Kozám bylo divné, že za sebou
  neslyší veselé prozpěvování.
 • 00:03:10 Ohlížely se,
  jestli Bětku cestou neztratily.
 • 00:03:14 Mámě bylo taky divné,
  že si Bětka neprozpěvuje,
 • 00:03:17 a ptala se jí, jestli není nemocná.
 • 00:03:22 Nejsem nemocná.
  Jenom mi od zpívání vyschlo v krku,
 • 00:03:26 proto nezpívám, vymluvila se Bětka
 • 00:03:29 a schovala vřetýnko
  a nespředený len pod postel.
 • 00:03:33 Však zítra doženu,
  co jsem dnes nestihla,
 • 00:03:37 umínila si Bětka. A mámě
  se o krásné paní ani nezmínila.
 • 00:03:43 Druhý den na pastvě pilně předla.
 • 00:03:46 Ani do lesíka na jahody
  před polednem nezašla.
 • 00:03:50 Rozdělila se s kozami o chleba
  a chystala se příst dál.
 • 00:03:55 Kozy na ni udiveně koukaly
  a Bětka řekla:
 • 00:03:59 Dneska tancovat nebudu. Nesmím.
 • 00:04:02 A proč bys nesměla,
  zeptal se líbezný hlas
 • 00:04:06 a před Bětkou stála krásná paní,
  jako by z nebe spadla.
 • 00:04:12 Bětka zavřela oči,
  aby paní neviděla.
 • 00:04:16 Paní zopakovala otázku:
  Proč nesmíš tancovat, Bětko?
 • 00:04:21 Nezlobte se, krásná paní,
  ale nemůžu s vámi tancovat.
 • 00:04:25 Musím příst a dohnat,
  co jsem včera nestihla.
 • 00:04:28 Neboj se, Bětko. Než slunce zajde,
  pomoc se najde, řekla krásná paní,
 • 00:04:34 podkasala si šaty,
  chytla Bětku za ruku,
 • 00:04:37 rozezněla se krásná hudba
  a už se obě točily v kruhu.
 • 00:04:43 Bětce připadalo,
  že se ani nohama nedotýká země.
 • 00:04:47 Tak lehounce se jí tančilo.
 • 00:04:49 A najednou se paní zastavila,
 • 00:04:51 hudba umlkla
  a slunce za lesem začalo zapadat.
 • 00:04:57 Bětka si vzpomněla
  na nespředenou přízi
 • 00:05:00 a dala se do pláče.
  Krásná paní se usmála,
 • 00:05:04 pohladila Bětku po hlavě,
  sundala z ní nespředený len,
 • 00:05:08 pověsila ho na březovou větev
  a začala příst.
 • 00:05:12 Vřetýnko se pod jejíma rukama
  plnilo neuvěřitelnou rychlostí
 • 00:05:15 a než slunce zapadlo,
  byl všechen len,
 • 00:05:19 i ten ze včera spředený.
  Podala plné vřetýnko Bětce
 • 00:05:24 a řekla: Ničemu se nediv, i kdyby
  to bylo sebeneuvěřitelnější.
 • 00:05:31 A pak zmizela,
  jako by se do země propadla.
 • 00:05:36 Bětka zavolala na kozy
  a vydala se s nimi spokojeně domů.
 • 00:05:42 Třetí den hnala kozy
  jako obvykle do březového lesíka
 • 00:05:46 a když se začaly pást,
  sedla si pod strom
 • 00:05:50 a předla a zpívala si.
 • 00:05:52 Slunce bylo v poledni,
  Bětka už dávno odložila vřetýnko
 • 00:05:56 a snědla chleba, ale paní nikde.
 • 00:06:00 Milé kozy,
  dneska vám tedy zatancuji sama,
 • 00:06:04 řekla Bětka
  a už se skoro dala do tance,
 • 00:06:07 když uslyšela zvonivý smích.
 • 00:06:10 A nechceš
  si raději zatancovat se mnou?
 • 00:06:14 Krásná paní vzala Bětku za ruku,
  ptáčkové spustili svoji muziku
 • 00:06:18 a už se obě tanečnice
  vznášely v tanci.
 • 00:06:23 Když začalo slunce zapadat,
  paní se zastavila a hudba umlkla.
 • 00:06:28 Bětka se rozhlédla, a když uviděla,
  že slunce už zapadá za les,
 • 00:06:34 vzpomněla si na nespředený len
  a dala se do pláče.
 • 00:06:39 Neplač a podej mi svoji mošničku.
  Vynahradím ti, co jsi zameškala,
 • 00:06:44 řekla krásná paní.
  Bětka jí mošničku podala,
 • 00:06:48 paní zmizela, ale jen na chviličku.
  Pak se zas objevila,
 • 00:06:52 vrátila jí mošničku a řekla:
  Co je uvnitř, se podívej až doma!
 • 00:06:58 A zmizela, jako by ji odvál vítr.
 • 00:07:01 Bětka zavolala na kozy
  a vydala se s nimi domů.
 • 00:07:05 Cestou přemýšlela,
  co v mošničce může být.
 • 00:07:09 Podívat se bála,
  ale nakonec ji přemohla zvědavost,
 • 00:07:13 nakoukla dovnitř
  a uviděla březové listí.
 • 00:07:21 Mošnička byla plná březového listí.
  Bětka se dala do pláče.
 • 00:07:27 Kvůli nespředenému lnu
  a také kvůli tomu,
 • 00:07:30 že se nechala krásnou paní oklamat.
 • 00:07:33 Ve vzteku vyhazovala březové listí
  z mošničky na cestu.
 • 00:07:37 Chtěla ji celou vysypat,
  ale řekla si, že kozy
 • 00:07:41 rády přes noc lístky sežerou,
  a tak zbytek v mošničce nechala.
 • 00:07:47 Máma už ji čekala na prahu.
  Co jsi to přinesla domů
 • 00:07:51 za vřetýnko,
  byla její první slova.
 • 00:07:55 Ráno jsem začala přízi namotávat.
  Motám, motám, příze neubývá.
 • 00:07:59 U všech čertů, co je to
  za divné vřetýnko, vykřikla jsem.
 • 00:08:02 V tu chvíli bylo vřetýnko prázdné,
  jako by z něj přízi vítr odvál.
 • 00:08:08 Co je to za čáry, Bětko?
  Řekni mi to!
 • 00:08:12 Bětce nezbylo
  než o krásné paní všechno říct.
 • 00:08:17 To byla víla,
  vykřikla máma vylekaně.
 • 00:08:21 V poledne a o půlnoci
  provádějí ty svoje kejkle.
 • 00:08:25 Ani nevíš, dítě,
  jaké máš štěstí, že nejsi kluk.
 • 00:08:28 Utancovala by tě k smrti.
  S děvčátky mívají víly slitování
 • 00:08:33 a občas je i bohatě odmění.
  Kdybys mi to všechno řekla,
 • 00:08:36 nedivila bych se,
  a mohly jsme mít kouzelné vřetýnko,
 • 00:08:40 ze kterého příze nikdy neubývá.
 • 00:08:43 Tu si Bětka vzpomněla na mošničku.
 • 00:08:46 Třeba je něco
  pod tím listím, řekla.
 • 00:08:49 Vyndala vřetýnko,
  nespředený len a spráskla ruce.
 • 00:08:59 Březové lístky,
  které v mošničce zůstaly,
 • 00:09:02 se proměnily ve zlato.
 • 00:09:07 Řekla mi, že se smím
  dovnitř podívat až doma,
 • 00:09:09 ale já neposlechla,
  řekla Bětka a začala natahovat.
 • 00:09:14 Ještě štěstí, že jsi nevysypala
  celou mošničku, řekla máma.
 • 00:09:18 Ale i tak měly
  od teď o živobytí postaráno.
 • 00:09:22 Koupily si hospodářství,
  Bětka chodila v krásných šatech
 • 00:09:27 a už nemusela pást kozy.
  Ale přesto občas v poledne
 • 00:09:32 zašla do březového lesíka,
  jestli tam náhodou nepotká vílu.
 • 00:09:40 Ale krásnou paní už nikdy neviděla.
 • 00:09:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2016

Související