iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 7. 2013
10:30 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
22420
zhlédnutí

Pod ochranou Žerotínů

Příběh knihy, kterou mnozí Češi dodnes považují za svůj národní klenot.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pod ochranou Žerotínů

 • 00:00:01 .
 • 00:00:06 -Byla to bouřlivá, nepokojná doba.
 • 00:00:10 Vedle bolesti, strádání,
 • 00:00:12 politicko-náboženských
  konfliktů a zvratů
 • 00:00:16 však přinesla tomuto národu
  i jakousi duchovní útěchu
 • 00:00:20 v podobě jedinečné knihy,
 • 00:00:22 kterou dodnes považují
  mnozí Češi, Moravané i Slezané
 • 00:00:26 za svůj národní klenot.
 • 00:00:28 Jedná se o Bibli kralickou,
  nejznámější český překlad Bible,
 • 00:00:33 který svým významem daleko
  přesáhl dobu svého vzniku.
 • 00:00:43 Chcete-li se o této knize i o době,
  ve které vznikla, dozvědět víc,
 • 00:00:48 vydejte se se mnou a mými hosty
  na procházku časem.
 • 00:00:52 Přečtu vám také něco
  ze vzpomínek muže,
 • 00:00:55 který byl přímým svědkem událostí
  na přelomu 16. a 17. století.
 • 00:01:08 -Jmenuji se Matěj Prokop.
 • 00:01:11 Když se naše rodina z Boleslavi
  do Ivančic přestěhovala,
 • 00:01:15 byl jsem ještě dítě.
 • 00:01:17 Jméno mé v žádných
  učených knihách nenajdete.
 • 00:01:21 Nevykonal jsem nic pozoruhodného,
  co by kronikářům za zmínku stálo.
 • 00:01:26 Za dlouhý život jsem však
  množství velkých mužů poznal,
 • 00:01:30 o kterých bych vám chtěl vyprávět.
 • 00:01:39 Vyprávět vám budu
  o minulých dobách temných,
 • 00:01:43 ale též o světle Slova,
  kteréž nejen mě,
 • 00:01:48 ale i tisícům dalších
  pomáhalo žíti.
 • 00:01:52 Nejprve se však 100 let
  zpátky navraťme,
 • 00:01:56 kdy po uběhlých strašných
  a krvavých válkách husitských
 • 00:02:00 Petr Chelčický cestu násilí zavrhl,
  a na základu jeho učení
 • 00:02:06 se bratrské společenství zvané
  jednota bratrská tvořiti počalo.
 • 00:02:12 -...meč na jeho místo.
 • 00:02:15 Všichni, kdo se chápou meče,
  mečem zajdou.
 • 00:02:21 -Země byla zbídačená, zchudlá.
 • 00:02:24 Lidé se nedočkali toho,
  co jim Mistr Jan Hus kázal.
 • 00:02:29 Nedočkali se tzv.
  Božího království.
 • 00:02:32 Husitské války zemi zplundrovaly.
 • 00:02:36 Ta frustrace se stala
  motorem dalšího dění.
 • 00:02:44 Pár mladých chlapců,
  kteří byli velice horliví,
 • 00:02:48 se rozhodli odejít
  a začali s nějakou touhou.
 • 00:02:53 To Boží království,
  po kterém tolik toužili,
 • 00:02:57 chtěli začít žít.
  V něčem se oddělili od společnosti,
 • 00:03:01 vytvořili takový hlouček,
  četli Boží slovo, modlili se.
 • 00:03:05 To je ten počátek vzniku jednoty.
 • 00:03:08 Tehdy se to jednota
  bratrská nejmenovalo.
 • 00:03:11 Oni si říkali Bratři
  zákona Kristova.
 • 00:03:15 V r. 1464 vytvořili takové
  svolení na horách rychnovských.
 • 00:03:20 Tam někde je počátek
  vzniku jednoty bratrské.
 • 00:03:25 Lidi, kteří se rozhodli,
  že to, co v Bibli čtou,
 • 00:03:28 taky budou žít.
 • 00:03:39 -Oni odmítali zpočátku
  vnější společnost kompletně.
 • 00:03:43 Proto byli právem
  považováni za sektu,
 • 00:03:48 protože se vyčleňovali
  ze společnosti.
 • 00:03:51 Uzavírali se, nepřijímali
  každého do svých řad.
 • 00:03:56 V odporu vůči vnější společnosti
 • 00:04:00 např. odmítali jakoukoliv
  účast na státních úřadech.
 • 00:04:05 Odmítali některá řemesla.
 • 00:04:08 Taková, která produkovala
  luxusní zboží.
 • 00:04:12 Žili prostým, přísným životem.
 • 00:04:15 Snažili se naplnit ideál,
  jak ho vyčetli z Nového zákona.
 • 00:04:20 To se neutajilo
  ve vnější společnosti.
 • 00:04:23 Jejich pověst se začala šířit.
 • 00:04:26 Přicházeli lidé,
  kteří toužili po tom
 • 00:04:29 účastnit se toho ideálu.
  Noví a noví lidé.
 • 00:04:40 -Bratři posléze překonali
  své učení o oddělenosti od světa
 • 00:04:45 a jednota se vzdělanosti
  i múzám otevírati počala.
 • 00:04:51 Silný důraz na vzdělání položila,
  jakož v době té zvykem nebývalo.
 • 00:04:58 -Kde to bylo možné,
  kde jednota našla ochránce,
 • 00:05:02 který dovolil,
  aby tam mohla existovat,
 • 00:05:05 tak hned vedle sboru
  vznikala bratrská škola.
 • 00:05:11 Ta škola byl skvělý
  fenomén pro společnost,
 • 00:05:16 protože bratři hledali cestu,
  jak dětem přiblížit vzdělání
 • 00:05:21 atraktivnějším způsobem,
 • 00:05:24 než jak bylo běžné
  v rámci normálních škol.
 • 00:05:27 To vonělo měšťanům i šlechtě,
  takže se stávalo,
 • 00:05:32 že do škol začali dávat
  svoje děti i měšťané i šlechta.
 • 00:05:36 Taky školy finančně podporovali,
  což bylo důležité.
 • 00:05:44 -Jednota bratrská
  velmi brzy odhalila
 • 00:05:47 epochální význam knihtisku.
 • 00:05:50 V Čechách se knihtisk objevil
  velmi rychle poté,
 • 00:05:56 co ho Gutenberg
  kolem r. 1440-1450 vymyslel.
 • 00:06:01 Jen pár let poté
  se knihtisk dostal do Čech.
 • 00:06:06 Jednota bratrská se ho naučila
  velmi účinně využívat.
 • 00:06:13 Rychle pochopila,
  že v knihtisku je účinný nástroj,
 • 00:06:17 jak šířit její myšlenky,
  její učení a vše,
 • 00:06:23 co chtěla sdělit
  vnější společnosti.
 • 00:06:28 -Když v mém jinošském věku jsem
  poprvé do světa vědění vstoupil,
 • 00:06:33 a svoji první knihu
  jsem přečísti směl,
 • 00:06:37 v dosud nepoznaném
  úžasu jsem zůstal.
 • 00:06:41 Maminka, kteráž čísti neuměla,
  byla vděčná,
 • 00:06:45 když jsem jí nahlas předčítal.
 • 00:06:48 Tehdy jsem porozuměl, proč
  vrchnost s nelibostí hleděla na to,
 • 00:06:53 když prostí lidé knihy čtou.
 • 00:06:56 Právě proto bratrská tiskárna trnem
  v oku církevním mocipánům byla.
 • 00:07:03 -Tady je nutno připomenout,
  že jednota bratrská
 • 00:07:07 zakoušela pronásledování
  od samého počátku svého vzniku.
 • 00:07:11 Bylo to především
  ze strany katolíků,
 • 00:07:14 kteří snadno získávali
  souhlas krále
 • 00:07:17 k potlačení jakéhokoliv
  jiného náboženského hnutí.
 • 00:07:21 Ale bylo to i ze strany utrakvistů,
  kteří představovali
 • 00:07:25 umírněné křídlo české reformace.
 • 00:07:29 To oni porazili tábority
  v Bitvě u Lipan.
 • 00:07:39 -Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
 • 00:07:45 -Nemohu zapomenouti
  na biskupa Blahoslava.
 • 00:07:49 Moc se mi líbil.
 • 00:07:51 Děti ho měly zvláště rády,
  protože humor mu nebyl cizí.
 • 00:07:56 Jeho moudrá ponaučení
  jsem si vždy dlouho pamatoval.
 • 00:08:01 -Pokud byste nepoužívali
  dary a schopnosti
 • 00:08:04 ve vědě, vzdělání, či umění,
  zakopali byste tak své hřivny,
 • 00:08:09 a nenaplnili tak úkol,
  který vám dal Bůh.
 • 00:08:13 -Vymyslel i novou učebnici,
  kterou nazval Slabikářem.
 • 00:08:19 Někdy na očích nosíval
  takovou zvláštní věc.
 • 00:08:22 Říkával jí brýle.
  Že prý s nimi lépe vidí.
 • 00:08:28 Vzpomínám,
  jak jsme se nad tím divili,
 • 00:08:31 a brýlím se smáli.
  Dnes se už tomu nikdo nesměje.
 • 00:08:36 Já však jsem dosud
  Pánu Bohu vděčný
 • 00:08:39 za svůj dobrý zrak,
 • 00:08:42 neboť jsem nikdy
  ony brýle nepotřeboval.
 • 00:08:50 -To, co je pro něj typické,
  protože byl od základu reformátor,
 • 00:08:54 začal reformovat.
 • 00:08:57 První co rozšířil,
  bylo právě školství.
 • 00:09:01 Byla tam bratrská škola,
  rozkvetlý bratrský sbor.
 • 00:09:04 On se rozhodl,
  když tam to zázemí bylo,
 • 00:09:08 vytvořit školu pro budoucí
  bratrské kazatele.
 • 00:09:12 Také hledal cestu,
  jak vytvořit bratrské gymnázium,
 • 00:09:16 aby děti, co dostudují
  1. základní školu,
 • 00:09:19 mohly ve vzdělání postupovat.
 • 00:09:22 Po dohodě a setkání
  s Wittenberskou univerzitou
 • 00:09:27 rozvinul dál vzdělávání v tom,
  že vznikla tzv. akademie.
 • 00:09:33 Bratrské gymnázium.
 • 00:09:35 To byl další posun,
  kam on školství dostával.
 • 00:09:46 Nádherný experiment,
  který vyšel, byl,
 • 00:09:51 že brali děti
  do řemeslných dílen
 • 00:09:54 mezi drobné řemeslníky,
  podnikatele,
 • 00:09:57 takže děti to viděly
  a tak se učily
 • 00:10:01 a šly tak rychleji dopředu.
 • 00:10:10 Zároveň s tím se rozvíjely
  v dětech umělecké vlohy, talent.
 • 00:10:18 Rozvíjela se i tato oblast.
 • 00:10:21 Jednota se postupně otvírala
  i oblasti hudby, zpěvu
 • 00:10:27 a umění jako takovému.
 • 00:10:33 Na základě jakéhosi
  jiného pojetí bratrství,
 • 00:10:38 kde žili bratři a sestry pohromadě,
  bylo umožněno,
 • 00:10:43 aby ve školách se mohla
  vzdělávat i děvčata.
 • 00:10:47 To je i z toho porozumění,
  že před Bohem jsme si rovni.
 • 00:10:52 Že to není otázka postavení
  nebo úrovně něčeho.
 • 00:10:57 Ve školách byly děti měšťanů,
  mládenci, děvčata
 • 00:11:02 i děti šlechticů
  nebo obyčejných lidí.
 • 00:11:09 -Mé dětství bylo krásným
  obdobím her, nových objevů,
 • 00:11:14 avšak nejraději jsem
  ve volných chvílích četl.
 • 00:11:18 Dosud netuším, čím jsem si přízeň
  biskupa Blahoslava zasloužil,
 • 00:11:24 že mi ke čtení půjčoval
  vzácné knihy z bratrské knihovny.
 • 00:11:31 -Hlavně, Matěji, nezapomeň,
  že učenost a umění
 • 00:11:34 nejsou k našemu obohacení
  ale toliko ke službě.
 • 00:11:46 -Na počátku 60. let 16. století
  vznikla v Cechách situace,
 • 00:11:52 která byla pro jednotu bratrskou
  a její tiskárny komplikovaná,
 • 00:11:57 zatímco na Moravě ještě platil
  úzus tolerance a koexistence
 • 00:12:02 mezi nejrůznějšími sociálními
  skupinami, konfesemi, lidmi.
 • 00:12:08 Proto Jan Blahoslav mohl
  převézt tiskárnu z Čech
 • 00:12:13 do Ivančic na Jižní Moravě,
  kde byla bratrská škola,
 • 00:12:18 a kde bylo významné centrum
  jednoty bratrské.
 • 00:12:22 V té době jednota bratrská
  přecházela z orientace
 • 00:12:27 na luteránské Slezsko a Sasko
 • 00:12:30 k orientaci na
  západoevropský kalvinismus.
 • 00:12:33 To byl 1 z kroků Jana Blahoslava.
  Právě ve městech jako Bazilej,
 • 00:12:39 kde on studoval, nebo Ženeva,
  tam následovníci Jana Kalvína
 • 00:12:43 kladli velký význam na slovo,
  na řečené slovo, na psané slovo,
 • 00:12:50 na Bibli a její studium.
 • 00:12:53 -Tiskárna v bratrském domě
  mne vždy uchvacovala.
 • 00:12:58 Již tehdy jsem rozumět začínal,
  jakým vzácným pokladem
 • 00:13:03 je takový nenápadný svazek
  potištěného papíru.
 • 00:13:13 -Když byl Jan Blahoslav
  osloven bratřími,
 • 00:13:19 aby se pustil do překladu
  Nového zákona do češtiny,
 • 00:13:24 tak skutečně váhal.
 • 00:13:26 Jedním z důvodů byla velká
  zaměstnanost Jana Blahoslava.
 • 00:13:30 V té době byl hlavním
  archivářem jednoty bratrské,
 • 00:13:35 později dostal funkci písaře,
  což bylo něco mezi kronikářem
 • 00:13:40 a tajemníkem jednoty bratrské.
  Posléze byl zvolen biskupem
 • 00:13:47 a stal se jedním z členů
  nejužšího vedení jednoty bratrské.
 • 00:13:53 Důvod k váhání byl mnohem hlubší.
 • 00:13:58 Jan Blahoslav si uvědomoval
  závažnost toho úkolu.
 • 00:14:03 A náročnost toho úkolu.
 • 00:14:07 -Vzpomínám si,
 • 00:14:09 kdy se s Janem Blahoslavem
  počaly divné věci díti.
 • 00:14:19 Děsivé noční můry a podivné
  obrazy o válce a krveprolitích
 • 00:14:24 jej mnoho týdnů
  pronásledovaly a tísnily.
 • 00:14:31 Častěji než dříve
  jsem ho ustaraného vídal
 • 00:14:34 ve vážných rozhovorech
  s bratrem Solínem,
 • 00:14:38 vrchním tiskařem.
 • 00:14:41 -Jsme přesvědčen,
  že sám Bůh mi seslal ony obrazy.
 • 00:14:45 Náš národ bude potřebovat
  útěchu a povzbuzení
 • 00:14:48 v temných časech,
  které brzy nastanou.
 • 00:14:54 -Právě tehdy počal pracovati
  na knize mému srdci obzvláště milé.
 • 00:15:00 Na překladu Nového zákona.
 • 00:15:05 -Když se konečně
  do této práce pustil,
 • 00:15:09 tak se jí zhostil velmi pečlivě,
  jak bylo jeho zvykem.
 • 00:15:13 On si vytknul veliký cíl.
 • 00:15:16 Chtěl svým překladem
  vytvořit literární jazyk
 • 00:15:20 a vysoce kulturní, bohatý sloh,
 • 00:15:23 který by se stal vlastně
  normou českého jazyka,
 • 00:15:28 a který by se vyrovnal
  ve své kvalitě
 • 00:15:31 i jazykům klasickým,
  jako byla latina nebo řečtina.
 • 00:15:36 Nejprve si prostudoval
  všechny české překlady,
 • 00:15:40 které do té doby v Čechách vznikly
  za posledních 150 let před ním.
 • 00:15:44 Těch byla celá řada.
 • 00:15:47 Byly to ovšem všechno překlady
  z latinské Vulgaty.
 • 00:15:53 On si prostudoval tyto překlady,
  srovnal je s řeckým originálem
 • 00:15:59 a nalezl v nich více než 600
  různých chyb a odchylek.
 • 00:16:05 Za druhé se Jan Blahoslav pustil
 • 00:16:08 do všech slavných
  překladů zahraničních.
 • 00:16:12 Tam hlavně studoval otázku
  metodiky překládání.
 • 00:16:18 -Je to podivuhodné.
 • 00:16:21 Vznikl Nový zákon
  nejen jako poctivý překlad,
 • 00:16:25 ale zároveň byl živý, moderní,
 • 00:16:29 a díky tiskárně a tomu,
  jak jednota fungovala,
 • 00:16:33 se stal rychle přístupný
  obyčejným lidem.
 • 00:16:40 -Smrt biskupa Blahoslava
  přišla zcela nečekaně.
 • 00:16:50 Bylo mu 48 let.
 • 00:16:53 Toho dne jsem měl
  vypomáhat v tiskárně,
 • 00:16:57 ale do díla mi příliš nebylo.
 • 00:17:00 S překladem Nového zákona
  jsem vyšel do polí,
 • 00:17:03 abych oplakal muže,
  kterýž mi byl téměř vlastním otcem.
 • 00:17:09 Tam jsem pocítil moc
  živého slova.
 • 00:17:13 Obklopen božím stvořením
  jsem okusil onu posilu a útěchu,
 • 00:17:19 kteráž plynula z půvabného
  překladu knihy Boží.
 • 00:17:48 -Velmi zvláštní skutečnost
  se odehrála r. 1578,
 • 00:17:52 kdy na slavné bratrské škole,
  ivančické bratrské akademii,
 • 00:17:57 se potkaly 2 politicky
  výrazné osobnosti.
 • 00:18:01 1. byl tenkrát 14letý
  Karel starší ze Žerotína
 • 00:18:06 a 2. byl 9letý
  Karel I. z Lichtenštejna.
 • 00:18:10 Tyto 2 postavy měly
  velmi podobné zázemí.
 • 00:18:14 Karel starší ze Žerotína
  byl 3. generací Žerotínů,
 • 00:18:18 těch, kteří byli ochránci
  jednoty bratrské.
 • 00:18:22 Karel I. z Lichtenštejna
  byl synem šlechtického rodu,
 • 00:18:27 který měl velké statky
  na Jižní Moravě, Dolním Rakousku.
 • 00:18:33 Oběma Karlům se dostalo
  velmi dobrého, špičkového vzdělání.
 • 00:18:39 Zároveň tam byl důraz na to,
  aby všechno, co se naučilo,
 • 00:18:44 bylo dobré pro život.
 • 00:18:48 -Ivančická škola získala na věhlasu
  vzhledem k tomu,
 • 00:18:53 že se stala akademií.
 • 00:18:56 Tzn. zařízením,
  kde mohli učit i věhlasní učitelé.
 • 00:19:00 Jejím rektorem se stal Esrom
  Rüdinger z Wittenberské univerzity,
 • 00:19:07 který byl vynikajícím pedagogem.
 • 00:19:10 Možnost té školy spočívala v tom,
  že byla odborně na výši,
 • 00:19:18 ale současně museli
  žáci platit školné,
 • 00:19:23 což byli šlechtičtí synové.
 • 00:19:26 Proto se jí říkávalo
  šlechtická akademie.
 • 00:19:32 -V r. 1577 byl na popud
  olomouckého biskupa,
 • 00:19:38 který jako exponent
  katolické strany
 • 00:19:41 stál silně proti jednotě bratrské
  a veškerým jejím aktivitám,
 • 00:19:46 byl vydán císařský dokument
 • 00:19:49 namířený proti tzv.
  náboženským novotám na Moravě.
 • 00:19:53 Tím pádem katolická strana
  získala mandát pro zásah
 • 00:19:57 proti jednotě bratrské
  a jejím aktivitám v Ivančicích.
 • 00:20:03 -Když se olomoucký biskup
  o utajené tiskárně dozvěděl,
 • 00:20:08 nařídil, aby do Ivančic
  přišla inspekce.
 • 00:20:13 Bratři na nic nečekali
  a během 1 noci potají
 • 00:20:17 celou tiskárnu přestěhovali
  na kralickou tvrz,
 • 00:20:21 kde pod ochranou Žerotínů
  nalezla bezpečný úkryt.
 • 00:20:30 -Jan starší ze Žerotína,
  otec Karla staršího ze Žerotína,
 • 00:20:35 tuto akci Kralice
  připravoval delší dobu.
 • 00:20:38 Koupil kralickou tvrz,
  celou ji zrekonstruoval,
 • 00:20:42 osídlil okolní vesnice.
 • 00:20:44 Byl výborný v ekonomicko-
  hospodářské rovině.
 • 00:20:50 Připravil něco,
  co bychom mohli nazvat
 • 00:20:53 samovýdělečný hospodářský dvůr,
 • 00:20:56 který měl sponzorovat
  celý překlad Bible,
 • 00:21:00 provoz tiskárny
  a všech zaměstnanců.
 • 00:21:03 Přenesení tiskárny do Kralic
  velmi posílilo identitu obce,
 • 00:21:08 protože celá obec byla spjata
  s bratrskou tiskárnou.
 • 00:21:13 Přišli sem učení teologové,
  znalci jazyka.
 • 00:21:17 Byl tu kralický bratrský sbor.
 • 00:21:20 Tím vzniklo unikátní
  biblické centrum,
 • 00:21:24 které bylo velmi moderní.
 • 00:21:26 Na tehdejší dobu
  1 z nejmodernějších
 • 00:21:29 pracovních center v Evropě.
 • 00:21:32 -Neskutečné štěstí
  naplnilo srdce mé,
 • 00:21:35 když jsem z milosti boží
  stanouti směl u zrodu
 • 00:21:38 dalšího velkého překladu.
  Tentokrát Starého zákona.
 • 00:21:47 Celá Bible česká,
 • 00:21:49 kterouž mnoho nejlepších
  božích služebníků po mnoho let
 • 00:21:53 usilovně překládalo
  do jazyka českého,
 • 00:21:57 stala se naplněním touhy
  bratra milého, Jana Blahoslava.
 • 00:22:10 -Bible kralická byla dílem
  celé řady překladatelů,
 • 00:22:14 tiskařů, pomocného personálu.
  Nejednalo se o dílo 1 člověka.
 • 00:22:21 Proces vzniku byl
  opravdu velice dlouhý.
 • 00:22:26 Zabral několik desetiletí.
 • 00:22:29 Český text vznikal na základě
  původních jazyků:
 • 00:22:33 hebrejštiny,
  aramejštiny, řečtiny,
 • 00:22:36 což bylo v našem prostředí unikát.
 • 00:22:39 Poprvé český čtenář dostává
  do rukou Bibli v češtině
 • 00:22:44 přeloženou z původních jazyků.
  To je opravdu unikátní záležitost.
 • 00:22:52 O tom, že bratři tehdy odvedli
  dobrou práci, svědčí i to,
 • 00:22:58 že Bible kralická je
  hojně používaná dodnes.
 • 00:23:04 -Po dobu nezletilosti svého
  mladšího bratra, Jana Diviše,
 • 00:23:08 ale i po jeho předčasné smrti
  spravoval žerotínské panství
 • 00:23:12 na Rosicku a na Náměšťsku
  Karel starší,
 • 00:23:16 který se v té době de facto
  stal jedním z nejmocnějších
 • 00:23:20 ale také nejvzdělanějších
  mužů Moravy.
 • 00:23:31 -Karel starší ze Žerotína,
  jak si začal po r. 1600 říkat,
 • 00:23:36 následuje Jana Blahoslava
  ve výrazné orientaci na vzdělání.
 • 00:23:44 Studoval v Itálii
  a především v západní Evropě
 • 00:23:48 na kalvínských univerzitách.
  V Ženevě, Basileji a Štrasburku.
 • 00:23:53 Navštívil země na východ od nás,
  ale i Nizozemí, Francii a Anglii.
 • 00:24:00 Když se po 10 letech
  vrátil ze studií,
 • 00:24:04 stal se na Moravě
  jedním z nejlépe orientovaných
 • 00:24:08 znalců práva, teologie a vzdělanců
  v celém proffáním světě
 • 00:24:15 tehdejší střední Evropy.
 • 00:24:18 Ze svých cest si přinesl známosti
 • 00:24:22 s významnými učenci
  tehdejšího světa.
 • 00:24:26 Právě těmto teologům
  potom posílal své příbuzné a známé
 • 00:24:31 na další studia.
 • 00:24:33 Stal se zprostředkovatelem
  ve světě jednoty bratrské
 • 00:24:37 pro vzdělání a kultivování
  jejích mladých členů.
 • 00:24:42 A to zdaleka ne pouze
  ze šlechtického prostředí.
 • 00:24:46 -Co z Žerotína dělalo
  výjimečnou osobnost,
 • 00:24:50 byla zejména náboženská vroucnost
  i na tu dobu výjimečná.
 • 00:24:55 Také přesvědčení,
  že je třeba podřídit vlastní zájmy
 • 00:25:00 a také náboženské zájmy
  zájmu veřejnému.
 • 00:25:04 Zájmu země.
 • 00:25:07 Žerotín byl moravský patriot,
  to je z jeho života zřejmé.
 • 00:25:11 Byl to člověk, který měl
  obrovskou úctu k právu.
 • 00:25:14 Zemské právo,
  dnes bychom řekli ústava,
 • 00:25:18 bylo pro něj vším.
 • 00:25:20 -Uměl mnoho řečí.
 • 00:25:22 Je zajímavé, že kromě
  češtiny a dokonalé latiny
 • 00:25:27 ovládal výborně francouzštinu,
  italštinu a do značné míry němčinu.
 • 00:25:34 Znamenalo to, že měl přístup
  ke všem možným zdrojům informací.
 • 00:25:41 Měl i vynikající postavení.
  Člověk jeho typu byl někým,
 • 00:25:48 kdo viděl i do politických
  a jiných souvislostí.
 • 00:25:54 Hrál i vynikající roli
  v Českých zemích,
 • 00:25:59 respektive na Moravě,
  která byla samostatným markrabstvím
 • 00:26:03 v té době stále.
 • 00:26:08 -Navzdory své společenské
  prestiži, postavení a moci,
 • 00:26:14 Karel starší dosáhl i na nejvyšší
  postavení v rámci Moravy,
 • 00:26:21 byl moravským zemským hejtmanem,
 • 00:26:24 po císaři 2. nejmocnější
  osoba na Moravě,
 • 00:26:28 tak přesto se neváhal podřizovat
  autoritám své církve,
 • 00:26:34 jednoty bratrské.
  Což svědčí i o osobní pokoře.
 • 00:26:42 -Žerotín je člověkem ryzího srdce.
  Je to člověk,
 • 00:26:46 který skutečně dělá to, čemu věří,
  a věří tomu, co dělá.
 • 00:26:51 Byl 4x ženatý a všechny manželky
  měl z celého srdce rád.
 • 00:26:58 Když se oženil počtvrté
  jako 50letý,
 • 00:27:02 a vzal si svoji stejně starou
  sousedku Kateřinu z Valdštejna,
 • 00:27:07 našel vztah, který fungoval
  až do konce jejich života,
 • 00:27:12 a který byl i ve stáru
  nesmírně něžný.
 • 00:27:17 My jsme se jako studenti učili
 • 00:27:20 paleografii z jednoho
  z Žerotínových dopisů.
 • 00:27:24 Tam r. 1622 Žerotín,
  tehdy už žádný mládenec,
 • 00:27:28 svou ženu oslovuje:
  "Mé nejmilejší srdce,
 • 00:27:32 aby zdrávac jsouc,
  všelijak se dobře měla,
 • 00:27:35 věrně a upřímně bych přál
  jako sám sobě."
 • 00:27:39 Toto vroucí přání je jakoby
  podle mě vyjádřením
 • 00:27:43 Žerotínova vnitřního
  duchovního života.
 • 00:27:51 -K místům, která stojí v Kralicích
  jistě za zmínku, patří kostel.
 • 00:27:55 K bohoslužbám se zde scházeli
  lidé z vesnice, tiskaři,
 • 00:28:00 ale i teologové,
  kteří pobývali v biblickém centru
 • 00:28:04 na kralické tvrzi.
 • 00:28:07 Bratrských shromáždění se účastnila
  i náměšťská vrchnost.
 • 00:28:16 -Jednota bratrská
  v době svých počátků
 • 00:28:20 byla v podstatě velmi uzavřená
  a vytěsňovala šlechtu.
 • 00:28:24 Tady vidíme dějinný zlom,
  kdy bratři velmi důsledně
 • 00:28:28 uplatňovali rovnost před Bohem
  právě i na bratrské šlechtice.
 • 00:28:33 Kralický sbor je toho
  nádherným dokladem.
 • 00:28:42 Bratrské kostely byly
  skromně zdobeny.
 • 00:28:46 Kralický sbor je výjimkou.
  Vidíme v jeho interiéru 10 nápisů.
 • 00:28:54 Některé z nich se dochovaly
  ve velmi dobré kvalitě.
 • 00:28:58 1 z nich dokládá střízlivý postoj
  šlechty k prostému lidu,
 • 00:29:05 kdy je ve fresce zaznamenáno:
 • 00:29:08 Milujte světlo moudrosti,
  vy, kdo spravujete lid.
 • 00:29:12 Tento nápis je určen
  právě šlechtě,
 • 00:29:15 která spravovala,
  a byla v úloze vedoucích národa.
 • 00:29:21 -V této době se nacházela
  mezi šlechtici řada mecenášů.
 • 00:29:25 Ale v tomto ohledu
  byl Žerotín výjimečný
 • 00:29:28 rozsahem toho mecenátu,
  počtem osob, které podporoval,
 • 00:29:32 sociální skladbou těchto
  jím podporovaných jedinců,
 • 00:29:37 ať to byli synové
  z aristokratických rodin,
 • 00:29:40 většinou spřízněných
  s rodem Žerotínů,
 • 00:29:43 nebo lidé z jeho panství,
  kuchaři, zedníci,
 • 00:29:46 které si brával s sebou
  na cesty do zahraničí,
 • 00:29:49 aby poznali svět,
  a něčemu se tam naučili.
 • 00:29:52 Samozřejmě Žerotín
  byl natolik vzdělaný
 • 00:29:55 a natolik bystrý člověk,
  že dokázal rozpoznat
 • 00:29:57 talentované, nadané lidi,
  a velmi si jich vážil.
 • 00:30:00 Proto ho také musel zaujmout
  mladý Jan Amos Komenský,
 • 00:30:04 se kterým se setkal
  patrně na začátku 17. století.
 • 00:30:11 -No, tak se na něho podívej!
  Nakonec k nám přišel pěšky.
 • 00:30:16 Za peníze,
  které jsem mu dal na cestu,
 • 00:30:18 si koupil tyhle knížky.
 • 00:30:21 -Když pobýval mladý
  Jan Amos u Žerotínů,
 • 00:30:24 všechny překvapoval svými znalostmi
  a hlubokostí svých myšlenek,
 • 00:30:28 které předbíhaly dobu.
 • 00:30:31 Osobně se velice zajímal o nové
  kompletní vydání Bible kralické.
 • 00:30:41 -A právě Jan Amos to byl,
  kdo o Karlu starším napsal,
 • 00:30:46 že to byl muž,
 • 00:30:49 kterýž zakusiv dravost
  i žalost světa tohoto
 • 00:30:54 přec v nejpoklidnějším přístavu
  svědomí svého mír zachoval.
 • 00:31:02 Tak Komenský k obhajobě povstal
  pro časté obviňování Karla staršího
 • 00:31:08 ze zrady českých stavů.
 • 00:31:11 Hájil tak jméno muže,
  kterýž vždy na základě
 • 00:31:16 svého nejlepšího svědomí
  a přesvědčení jednal.
 • 00:31:22 -Je to asi nespravedlivé
 • 00:31:25 svalovat vinu za neúspěch
  stavovského povstání
 • 00:31:27 na Karla staršího ze Žerotína,
 • 00:31:30 jehož postoj opodstatněný,
  zdůvodněný, nejednalo se o zradu,
 • 00:31:34 ale řada jeho souvěrců
  mu to vyčítala
 • 00:31:38 a nemohla mu to zapomenout.
 • 00:31:41 -Karel ve svém mládí
  jako většina šlechticů
 • 00:31:44 měl vojenskou zkušenost.
 • 00:31:46 Možná tam si Karel vypěstoval
  určitý postoj ke konfliktům.
 • 00:31:51 Celkem zásadově zastával
  pohledy Petra Chelčického,
 • 00:31:56 tedy konflikt za každou cenu
  řešit mírovou cestou.
 • 00:32:00 Jak víme, Karel byl přesvědčen,
  že Bůh násilnému řešení nepožehná.
 • 00:32:06 -Zdá se mi, že se v poslední
  době jaksi trápíš.
 • 00:32:10 -Ničeho se tolik neděsím
  jako nového vzplanutí války.
 • 00:32:14 Jsem hluboce přesvědčen,
 • 00:32:16 že Bůh není
  na straně českých stavů.
 • 00:32:19 -Víme, že Žerotín souhlasil
  s ideou českých stavů,
 • 00:32:22 ale ne se způsobem
  prosazení této ideje.
 • 00:32:25 Je otázkou, jestli hodnotit
  Žerotínův postoj jako selhání,
 • 00:32:29 protože víme,
  že stavovské povstání odstartovalo
 • 00:32:33 velmi krutou 30letou válku,
  která vyplenila celou Evropu.
 • 00:32:38 Žerotín možná v této věci
  měl úlohu proroka.
 • 00:32:44 -Je to věc nadmíru zvláštní,
  že jsou lidé se mnou
 • 00:32:48 tak velice nespokojeni,
 • 00:32:51 když jsem doposud
  nic jiného nedělal,
 • 00:32:54 než radil k míru.
 • 00:32:56 O něj jsem se staral s opravdovostí
  a vynaložením všech sil.
 • 00:33:00 Vůči nikomu jsem se neprovinil
  slovy ani skutky
 • 00:33:04 a též ve vztahům k Čechům
  jsem nikdy nevyhlašoval,
 • 00:33:07 netvrdil a nedokazoval,
  že nemají pravdu ve věci samé.
 • 00:33:12 Vlastní provedení věci
  jsem sice neschvaloval nikdy,
 • 00:33:16 ale nikdy jsem jim
  kvůli tomu nebyl nepřítelem.
 • 00:33:21 -Pokud se hovoří
  o osobních vlastnostech
 • 00:33:25 Karla staršího ze Žerotína,
  často bývá zdůrazňováno,
 • 00:33:28 že si neliboval v radikálních
  ani vojenských řešeních.
 • 00:33:34 Lavíroval mezi různými
  politickými a válečnými tábory.
 • 00:33:41 Nebylo to ani tak dáno
  jeho osobní povahou
 • 00:33:45 jako spíš osobní zkušeností.
 • 00:33:49 Mladý Žerotín se účastnil 2
  zajímavých vojenských tažení.
 • 00:33:53 1 bylo na pomoc francouzskému
  králi Jindřichu Navarskému.
 • 00:33:59 2. bylo na obranu
  střední Evropy proti Turkům
 • 00:34:02 na území dnešního Maďarska.
  Když se z těchto cest vrátil
 • 00:34:08 a začal se věnovat
  úřední a politické kariéře,
 • 00:34:11 dospěl k názoru,
  že je to jen 1 řešení,
 • 00:34:17 jakým člověk může
  předcházet konfliktům,
 • 00:34:20 nebo ty konflikty řešit.
  To je právo a morálka.
 • 00:34:33 -Častokrát jsem vzpomenul
  na děsivé vize bratra Blahoslava,
 • 00:34:37 které se nyní naplňovaly
  přímo před našima očima.
 • 00:34:43 Nastaly temné časy.
 • 00:34:47 Nejprve Bitva na Bílé hoře,
  pak hrůzná 30 let trvající válka,
 • 00:34:53 která nevyhnula se
  ani panství Žerotínů.
 • 00:34:57 -Musíme si uvědomit,
  že 30letá válka znamenala,
 • 00:35:01 že v Českých zemích ubylo
  více jak 1/3 obyvatelstva.
 • 00:35:06 To byl stav, který se po válce
  nahrazoval několik generací,
 • 00:35:11 a který měl vliv nejen
  na složení obyvatelstva,
 • 00:35:16 ale i na celý kulturní
  vývoj našich území.
 • 00:35:21 -Nejvíc České země a Morava
  trpěly průtahy vojsk.
 • 00:35:26 Neustále přecházely armády
  císařské i švédské, spojenecké.
 • 00:35:34 Armády vždy potřebovaly vzít vše,
  co lidé měli k obživě.
 • 00:35:41 Když jim to nechtěli dát,
  tak je třeba zavraždili, zapálili.
 • 00:35:46 V takovýchto akcích bohužel
  byly likvidovány i Kralice.
 • 00:35:57 -Karel starší ze Žerotína
  nechal tiskárnu ve chvatu
 • 00:36:01 do Náměště přestěhovati.
 • 00:36:04 Hned na 2. den byly Kralice
  vojskem vydrancovány.
 • 00:36:09 -Velký chvat demonstruji
  na nálezu velkého depotu literek,
 • 00:36:16 těch kovových součástek,
  které byly používány k tištění,
 • 00:36:21 a z nich byly skládány
  texty Bible kralické.
 • 00:36:25 Byly nalezeny v zámeckém
  příkopu v takové podobě,
 • 00:36:29 že je pravděpodobně
  někdo z obránců tvrze
 • 00:36:33 nebo někdo z vojáků
  dobývajících tvrz
 • 00:36:36 vysypal z okna do příkopu.
 • 00:36:39 Je to úžasný nález,
  který ve střední a západní Evropě
 • 00:36:44 nemá v této podobě obdobu.
  Zajímavé je to,
 • 00:36:49 když naši předchůdci
  z Moravského zemského muzea,
 • 00:36:53 kteří se zabývali
  rekonstrukcí působení jednoty
 • 00:36:57 a tištění Bible kralické,
  vzali některé literky
 • 00:37:01 a položili je na listy
  Bible kralické,
 • 00:37:04 mohli identifikovat
  konkrétní písmena,
 • 00:37:07 která jimi byla tištěna.
  To považuji za zajímavou věc,
 • 00:37:11 která ukazuje na kulturní
  význam celého tohoto dění.
 • 00:37:18 -Po porážce stavovského povstání
 • 00:37:21 čekala Karla staršího
  hektická doba.
 • 00:37:24 Musel řešit záležitosti
  rodiny, vlastního rodu,
 • 00:37:29 snažil se zabránit konfiskacím
  svého rodu, příbuzných a přátel.
 • 00:37:37 Snažil se rovněž pomáhat exulantům
  z řad obyčejných lidí,
 • 00:37:43 obyčejných nekatolíků.
 • 00:37:50 -Co skutečně způsobila
  30letá válka v Českých zemích,
 • 00:37:55 kdy mnoho lidí emigrovalo,
  mnoho lidí bylo zabito,
 • 00:37:59 mnoho sídel a obcí bylo
  vypáleno a zpustošeno
 • 00:38:03 a země byla zdevastována.
 • 00:38:07 V podhoubí českého národa,
  v ilegalitě,
 • 00:38:12 zůstali různí lidé věrní
  víře svých otců,
 • 00:38:17 kteří potajmu četli
  Bibli kralickou.
 • 00:38:24 -Po Bílé hoře nastalo
  v Českých zemích zvláštní období,
 • 00:38:29 které trvalo 150 let
  po dobu života 5 generací,
 • 00:38:33 což je téměř nepředstavitelné,
  protože to znamená,
 • 00:38:37 že si museli z generace na generaci
  lidé předávat určité svědectví,
 • 00:38:42 určitý odkaz,
  a nebylo to snadné,
 • 00:38:46 poněvadž často nebylo výhledu.
 • 00:38:54 Jakmile kdokoliv zjistil,
  že si nechávají svoje knihy,
 • 00:38:59 že konají svoje shromáždění,
  že se setkávají,
 • 00:39:02 že společně zpívají a modlí se,
  tak ti lidé byli pronásledováni,
 • 00:39:07 byli vězněni, zabíjeni.
 • 00:39:10 -Vím, že tady máte zakázané knihy.
 • 00:39:39 No, vida.
 • 00:39:43 -Tak se stalo, že mnozí raději
  nechali celý svůj majetek,
 • 00:39:48 a bylo to někdy velice tragické.
  Lidé s velkým nebezpečím utíkali.
 • 00:39:54 Prchali za hranice
  a tam se usazovali.
 • 00:40:03 -Tisíce jich bylo, co utíkali.
 • 00:40:06 Právě zde Bible z Kralic
  plnila svůj úkol.
 • 00:40:10 Svaté Boží slovo stalo se lidem
  posilou, útěchou i nadějí.
 • 00:40:16 Každodenním chlebem hladovým
  a trýzněným duším.
 • 00:40:27 Nutno říci, že Bible kralická
  se stala ve své době mnoha Čechům,
 • 00:40:31 kteří odešli,
  nebo museli odejít do ciziny,
 • 00:40:35 drahocenným životním průvodcem.
  Stala se klenotem,
 • 00:40:40 jehož nesmírná cena krom jiného
  spočívala v jazyku,
 • 00:40:44 ve kterém Jan Blahoslav
  Bibli překládal.
 • 00:40:47 Kralický překlad
  tak snese srovnání
 • 00:40:51 s jinými evropskými
  špičkovými překlady.
 • 00:41:01 -Ve svém vyprávění
  opomenouti nemohu osobu
 • 00:41:04 Karla I. z Lichtenštejna,
  kteréhož jsem měl v paměti živě,
 • 00:41:10 když ještě s Karlem starším
  na ivančické škole bývali.
 • 00:41:17 Jeho budoucnost však,
  jak jsme se posléze dozvídali,
 • 00:41:21 získávala podobu stále temnější.
 • 00:41:26 -V době, kdy mladý
  Karel z Lichtenštejna
 • 00:41:29 nastupoval svoji kariéru,
  by nikoho nenapadlo,
 • 00:41:33 že už za několik let
  bude povýšen do knížecího stavu,
 • 00:41:37 a že bude představovat
 • 00:41:40 1 z nejvýznamnějších
  aristokratů v zemi.
 • 00:41:44 Na sklonku 16. st. došlo k něčemu,
 • 00:41:47 co Karel starší ze Žerotína
  později charakterizuje způsobem,
 • 00:41:53 že podle něj Karel z Lichtenštejna,
  otrlec, převrhl.
 • 00:41:57 Že změnil politický dres.
 • 00:42:01 Karel z Lichtenštejna
  po své konverzi
 • 00:42:05 byl na krátko jmenován
  moravským zemským hejtmanem.
 • 00:42:08 To byla 1. ukázka,
 • 00:42:11 že konverze bude znamenat
  nejen změnu v duchovní oblasti,
 • 00:42:15 ale že mladého šlechtice předurčuje
  k další politické kariéře.
 • 00:42:23 -Po Bílé hoře se o Lichtenštejnovi
  hovořilo jako o českém místokráli,
 • 00:42:28 neboť císař jej místodržícím
  v Čechách učinil.
 • 00:42:37 -On, jako český místokrál
  je jakousi personifikací
 • 00:42:40 potrestání stavovského povstání,
  ať už se sám na to svou aktivitou
 • 00:42:45 zasloužil více či méně.
  On, na rozdíl od jiných šlechticů
 • 00:42:49 nedokáže odmítnout
  předsedat tribunálu,
 • 00:42:53 který odsuzuje české povstalce.
 • 00:42:57 Předsedá i soudu při exekuci
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:43:05 Je to situace, kdy se
  Lichtenštejn stává osobností,
 • 00:43:10 která bude v dalších letech,
  a to i po své smrti r. 1627,
 • 00:43:16 vystupovat jako ten,
 • 00:43:19 kdo personifikuje porážku
  stavovského povstání
 • 00:43:23 a potrestání jeho účastníků.
 • 00:43:28 -Karel I. z Lichtenštejna podobně
  jako kdysi císař Ferdinand I.
 • 00:43:33 spatřovali velké nebezpečí
  v knihách evangelických.
 • 00:43:39 A tak bez svolení císařského úřadu
  se již nic nesmělo tisknouti.
 • 00:43:45 Knihou nejnebezpečnější
  a nejhledanější
 • 00:43:50 se stala Bible kralická.
 • 00:43:56 -Pokud našli Bibli kralickou,
  tak ji rovnou spálili.
 • 00:44:01 Té se báli nejvíc,
  poněvadž ta byla přeložena
 • 00:44:05 skutečně velmi poctivě
  z původních jazyků,
 • 00:44:09 a byl v ní zřetelný náboj toho,
 • 00:44:13 jaké bylo i teologické
  myšlení jednoty,
 • 00:44:17 což už nebylo přijatelné.
 • 00:44:21 -Karel starší ze Žerotína
 • 00:44:23 mnoha obětem pronásledování
  osobně pomáhal.
 • 00:44:26 Poskytl azyl bratrským kněžím,
  pomáhal přímluvami i penězi.
 • 00:44:31 Na brandýském panství našel
  azyl i Jan Amos Komenský.
 • 00:44:35 Mimochodem právě tady
 • 00:44:38 napsal svůj slavný Labyrint
  světa a ráj srdce, dílo,
 • 00:44:42 které věnoval svému
  dobrodinci a ochránci.
 • 00:44:47 -R. 1628 vyšel velmi ostrý mandát,
 • 00:44:51 který už nedovoloval pobývat
  nekatolíkům v České zemi.
 • 00:44:55 I když mu bylo císařem,
 • 00:44:57 jako jednomu z mála
  nekatolíků nabídnuto,
 • 00:45:00 že smí zůstat na svém panství,
  přesto Karel starší ze Žerotína
 • 00:45:04 r. 1629 dobrovolně odchází
  spolu s ostatními bratry do exilu.
 • 00:45:11 -Karel starší ze Žerotína
  zemřel v r. 1636
 • 00:45:14 krátce po svém návratu
  z polského exilu na Moravu.
 • 00:45:19 Rodina si v té době nemohla dovolit
  okázalou smuteční slavnost.
 • 00:45:23 Tak za nedlouho
  málokdo přesně věděl,
 • 00:45:26 kde se nacházejí jeho ostatky.
 • 00:45:36 -Když v 18. st. byla po dešti
  nalezena žerotínská hrobka,
 • 00:45:43 nastalo velké překvapení.
 • 00:45:46 Následovníci Žerotínů v Brandýse
  nevěděli, co s tím.
 • 00:45:51 Není zřejmě náhoda,
  že trvalo celých 100 let,
 • 00:45:55 než se podařilo domluvit,
 • 00:45:59 že žerotínské ostatky
  budou převezeny
 • 00:46:02 na statky jejich příbuzných
 • 00:46:05 do severomoravského
  Bludova u Šumperka.
 • 00:46:09 Je jakýmsi paradoxem,
  že tehdy katolický kaplan
 • 00:46:14 nechal nad Žerotínovými
  ostatky zpívat píseň,
 • 00:46:19 kde se Žerotín loučí s Čechami,
  když je naposledy odvážen
 • 00:46:24 do sousední moravské země.
 • 00:46:28 -Podle mého názoru,
  by Karel starší ze Žerotína
 • 00:46:31 měl být připomínán
  jakožto podporovatel
 • 00:46:34 protestantské věci
  a to v rovině mecenáše,
 • 00:46:38 ať už mecenáše v životě významných
  bratrských osobností té doby,
 • 00:46:43 zejména J. A. Komenského,
 • 00:46:45 potom také jako podporovatel,
  mecenáš bratrské tiskárny.
 • 00:46:52 -Na počátku 18. st.
  bylo oficiálně zákonem
 • 00:46:58 za Karla VI. Habsburského
  prohlášeno,
 • 00:47:03 že má být kacířství vykořeněno.
  Vysloveně vykořeněno.
 • 00:47:09 Tzn. absolutní likvidace.
 • 00:47:12 Byly likvidační zákony,
  které si ani nedovedeme představit.
 • 00:47:16 Za těchto podmínek lidé utíkali,
  snažili se tam, kde je v cizině,
 • 00:47:23 ve spřátelené cizině,
  mohli přijmout.
 • 00:47:27 Hlavní proud směřoval
  částečně do Saska ze začátku.
 • 00:47:32 To bylo potom opuštěno.
 • 00:47:34 nebo lidé z jeho panství,
  tedy Ochranova.
 • 00:47:38 Potom zejména do Slezska,
  až do Berlína.
 • 00:47:45 -Bible kralická je jedním
  z největších počinů,
 • 00:47:48 který bychom mohli kultuře
  2. pol. 16. st. přisoudit.
 • 00:47:53 Navazuje na renesanční
  dílo Jana Blahoslava tak,
 • 00:47:58 jak by si ho asi tento biskup
  jednoty bratrské představoval.
 • 00:48:05 -Než vám přečtu poslední část
  z vyprávění Matěje Prokopa,
 • 00:48:09 dovolte mi několik slov závěrem.
 • 00:48:11 Myslím, že nemusíme ani moc
  studovat církevní historii,
 • 00:48:15 abychom pochopili, že čas od času
  mnohé církve tíhly k politikaření,
 • 00:48:20 a že se staraly
  o materiální věci víc,
 • 00:48:24 než by jim příslušelo.
 • 00:48:27 Do toho opakovaně přicházel
  nový duchovní vítr
 • 00:48:31 v podobě různých
  křesťanských uskupení,
 • 00:48:34 která třeba ani nebyla zakotvena
  v žádné instituci,
 • 00:48:38 a nedala se nikam zařadit.
 • 00:48:40 Často přinesla onen
  nezbytný impuls k tomu,
 • 00:48:44 aby se znečištěná církev vrátila
  zpátky ke svým čistým ideálům.
 • 00:48:49 Jednota bratrská byla
  jedním z takových hnutí.
 • 00:48:53 V průběhu její existence
  jí to přineslo
 • 00:48:56 mnoho pronásledování
  i nedorozumění.
 • 00:48:59 Cena Bible kralické je právě v tom,
 • 00:49:02 že vznikla za takových
  dramatických okolností.
 • 00:49:06 Nebyl to překlad,
 • 00:49:08 který by se zrodil někde
  v knihovně na akademické půdě,
 • 00:49:11 jen aby se neřeklo,
  nebo aby někdo dostal zaplaceno.
 • 00:49:15 Vyrostla z vnitřní
  existenciální potřeby.
 • 00:49:19 Stala se mimo jiné také nezbytným
  a životně důležitým základem boje
 • 00:49:24 proti zkažené společnosti.
 • 00:49:27 Díky jedinečnému překladu,
  za jehož uchování
 • 00:49:30 platili naši předkové
  často i životem,
 • 00:49:33 se stává Bible kralická
  zdrojem duchovního požehnání
 • 00:49:37 až do dnešních dnů.
 • 00:49:45 -Nikdáž by mě nenapadlo,
  že i já jednoho dne
 • 00:49:48 ve věku kmetském
  svou milovanou vlast opustím
 • 00:49:53 pro svoji víru,
  kterouž jsem po předcích přijal,
 • 00:49:58 možné zůstati v zemi zotročené
  již nebylo.
 • 00:50:02 S rodinou nejmladšího syna mého
 • 00:50:05 ke skupině exulantů
  připojili jsme se,
 • 00:50:08 abychom zamířili do Polska.
 • 00:50:11 Jist jsem si byl,
  že vlast svou vidím naposled.
 • 00:50:15 Avšak v srdci mém
  jediná touha byla:
 • 00:50:18 aby budoucí pokolení Čechů
  se do vlasti opět vrátiti smělo,
 • 00:50:24 a ve vlastní zemi podle
  Slova z Kralic věrně žíti mohlo.
 • 00:51:36 Skryté titulky M. Vrbská
  Česká televize Brno, 2013
 • 00:51:39 .

Související