iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 5. 2012
10:30 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4473
zhlédnutí

Máte mě!

Varanka Aranka — Daň za krásu — Potkal potkan potkana

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Máte mě!

 • 00:00:14 Dobrý den! Vítejte zase
  v našem pořadu Máte mě.
 • 00:00:18 Představte si,
  že tahle roztomilá zvířátka
 • 00:00:21 se někdy snažíme vyhubit,
  protože nám jsou nevítaná.
 • 00:00:25 A jestlipak víte,
  proč se nám to nedaří?
 • 00:00:28 Odpověď se dozvíte
  na konci našeho pořadu.
 • 00:00:34 Nacházíme se
  v pražské zoologické zahradě
 • 00:00:37 a tady tenhle malý dráček
  je mládě varana komodského.
 • 00:00:42 Narodil se varance Arance,
  která je zajímavá tím,
 • 00:00:46 že nakladla nejvíc snůšek
  v historii varanů
 • 00:00:51 chovaných v lidské péči.
 • 00:00:54 Ovšem musela si to tvrdě vybojovat.
 • 00:00:57 Aranka přišla jako dar indonéské
  prezidentky prezidentu Klausovi.
 • 00:01:02 Sehnat zvířata
  na úrovni komodských varanů
 • 00:01:05 je vždycky velký problém,
  protože komodští varani
 • 00:01:08 jsou taková ta top kategorie
  super vzácných zvířat,
 • 00:01:11 která zkrátka si ty jednotlivé
  státy hlídají jako oko v hlavě.
 • 00:01:16 Získat komodského varana jinak
 • 00:01:18 než darem z Indonéské republiky,
  je nemožné.
 • 00:01:21 Varani jsou predátoři,
  kteří jsou velmi sebevědomí.
 • 00:01:24 Jsou schopni zaútočit na lidi.
 • 00:01:26 Ale Aranka zrovna je docela
  plachý varan, netypický.
 • 00:01:31 Ze začátku nás udivovala plachostí.
  Ona přišla jako dvouletá.
 • 00:01:36 Po dvou letech byla odpářena,
 • 00:01:38 čili jako čtyřletá
  měla první mláďata,
 • 00:01:41 což je mimochodem
  tak na hraně jakoby rekordu.
 • 00:01:45 Byla hodně mladá.
 • 00:01:47 A také se to projevilo
  na menší početnosti té snůšky.
 • 00:01:53 Vylíhli se jenom
  tři mladí varani v roce 2007.
 • 00:01:57 varani jsou predátoři
  a je vždycky obtížné
 • 00:02:00 seznámit samce se samicí.
  Námluvy jsou bouřlivé.
 • 00:02:03 Samec při tom
  dává najevo svoji sílu.
 • 00:02:07 A když má pocit,
  že samice není dostatečně silná,
 • 00:02:10 tak se námluvy docela lehce
  mohou změnit v boj o život.
 • 00:02:14 Samec může samici zabít,
  sežrat, roztrhat.
 • 00:02:17 Takže se nám
  po tom prvním rozmnožování
 • 00:02:20 rok a půl nedařilo
  vůbec je dát dohromady.
 • 00:02:22 Měli jsme s tím velké problémy.
  Nakonec jsme našli takový fígl.
 • 00:02:27 Připouštíme komodské varany
  vždycky bezprostředně po tom,
 • 00:02:30 co se nažerou k prasknutí.
 • 00:02:32 Že vlastně jim nezbyde energie
  na nic jiného než na odpočinek.
 • 00:02:36 V tuhle chvíli otevřeme bariéry,
  oni se dostanou k sobě
 • 00:02:41 a vlastně ten stres z té vzájemné
  přítomnosti je přehlušen tím,
 • 00:02:45 že jsou zkrátka přejedení
  a potřebují trávit.
 • 00:02:49 V roce 2009
  jsme měli dalších 7 mláďat.
 • 00:02:53 Každou zimu přichází Aranka
  do říje a snaží se,
 • 00:02:57 aby ji samec odpářil.
 • 00:02:59 V roce 2010 měla zatím svůj vrchol.
  Snesla 20 vajíček,
 • 00:03:04 ze kterých se vylíhlo
  20 zdravých mláďat.
 • 00:03:07 Oba dva naši komodští varani
  od začátku se nám zdáli drobnější.
 • 00:03:11 A když partner Arančin Drako
  náhle uhynul,
 • 00:03:15 tak jsme při pitvě
  zjistili problém.
 • 00:03:18 On měl
  docela závažnou srdeční vadu,
 • 00:03:21 která ho značně limitovala v růstu.
 • 00:03:25 Ale nelimitovala ho naštěstí
  v jeho reprodukčních aktivitách.
 • 00:03:29 Ale nakonec na následky
  této srdeční vady náhle uhynul
 • 00:03:33 a Aranka se ocitla sama.
 • 00:03:35 Tak jsme se rozhodli
  využít potenciál
 • 00:03:38 starého
  plzeňského samce Leonarda.
 • 00:03:41 Měli jsme samozřejmě
  své pochybnosti,
 • 00:03:44 protože Leonardo nejen v té době
  byl šestnáctiletý,
 • 00:03:47 což u varanů je poměrně hodně,
  ale navíc Leonardo je slepý
 • 00:03:51 na obě oči,
  má zahojenou frakturu zadní nohy,
 • 00:03:55 takže se trochu obtížně pohybuje,
  nicméně kdyby se povedlo
 • 00:03:59 rozmnožení s tímhle samcem,
  bylo by to ohromně cenné
 • 00:04:02 pro budoucnost evropského chovu.
 • 00:04:05 Aranka se zatraceně snažila,
  aby Leonarda svedla,
 • 00:04:09 a Leonardo se choval jako galantní
  starý pán,
 • 00:04:13 který má zájem a lichotí mu, že
  mladá kočka o něj zájem projevuje,
 • 00:04:18 ale k páření zřejmě dojít nemůže,
  on zřejmě na to asi nemá.
 • 00:04:23 Když Aranka zjistila,
  že Leonardo se k ničemu nedostane,
 • 00:04:27 tak stupňovala jaksi ty námluvy
  až do fáze úplné provokace,
 • 00:04:32 když přes něj lezla,
  kousala ho, škrábala ho.
 • 00:04:36 Zkrátka chovala se jako říjná
  kočka. A Leonardo, který je slepý,
 • 00:04:39 to v jedné fázi nevydržel,
  dostal se do stresu,
 • 00:04:43 ohnal se po ní a kousl ji.
  Bylo to zranění,
 • 00:04:46 se kterým by si třeba savci
  určitě neporadili.
 • 00:04:50 Ale Aranka, která je prostě silná,
  po lékařském zákroku
 • 00:04:54 byla schopná
  se z toho úplně dostat.
 • 00:04:57 Akorát že jsme byli nuceni
  varany oddělit
 • 00:05:00 a od té doby
  vlastně k námluvám nedošlo.
 • 00:05:05 Přestože se páření
  s Leonardem nepovedlo,
 • 00:05:08 samička ve správném období
  nakladla další snůšku.
 • 00:05:12 5 vajec z celkového počtu 20
  vypadalo oplozeně
 • 00:05:16 a umístili jsme je do líhně.
  Ve hře bylo několik variant.
 • 00:05:20 K našemu překvapení
  se nakonec ukázalo,
 • 00:05:22 že došlo k takzvané partenogenezi,
 • 00:05:25 že samička vlastně
  si vajíčka oplodnila sama,
 • 00:05:29 že samce k tomu nepotřebovala.
  A všechna mláďata,
 • 00:05:32 která se vylíhla,
  jsou vlastně její klony.
 • 00:05:35 Z té první snůšky
  se vylíhla 2 mláďata.
 • 00:05:37 Ale od té doby už kladla znova
  další partenogenetickou snůšku.
 • 00:05:42 Z té se vylíhlo 7 mláďat.
  Zajímavostí u varanů je,
 • 00:05:48 že když se povede rozmnožení
  bez účasti samce,
 • 00:05:52 tak všechna vylíhlá mláďata
  jsou samčího pohlaví.
 • 00:05:56 Spekulujeme o tom,
  že by v přírodě význam takového
 • 00:06:00 způsobu rozmnožování
  mohl tkvět v tom,
 • 00:06:03 že samice na svém ostrovním areálu
  může kolonizovat neobydlený ostrov
 • 00:06:07 a sama si vytvoří vlastní partnery,
 • 00:06:10 které potom použije
  k pohlavnímu způsobu rozmnožení.
 • 00:06:14 Aranka je velmi
  pečlivá a svědomitá matka,
 • 00:06:17 pokud se týká ukládání vajíček.
 • 00:06:20 Ona nám klade vajíčka
  do základů tady toho pavilonu.
 • 00:06:23 Vždycky prohrabe betonovou krustu
  a naklade vajíčka do základů.
 • 00:06:27 A při tom kladení
  je nesmírně pečlivá, jemná
 • 00:06:30 a krásně se o vajíčka stará.
 • 00:06:32 Mají dlouhou inkubaci -
  kolem 7 měsíců.
 • 00:06:36 A samice skorou celou dobu hlídá
  místo inkubace,
 • 00:06:40 místo té snůšky.
  Vajíčka už tam nejsou,
 • 00:06:42 protože my je umísťujeme do líhně,
  do ideálních podmínek.
 • 00:06:47 Pokud se týče
  jejích mateřských pudů,
 • 00:06:50 ty zcela skončí péčí o vejce.
 • 00:06:53 O malá mláďata už by se nestarala.
  Varani jsou kanibalové
 • 00:06:57 a když samice varana
  potká svoje mláďata,
 • 00:07:01 tak by to
  pravděpodobně dopadlo špatně.
 • 00:07:03 Aranka je momentálně světová
  rekordmanka v rozmnožování
 • 00:07:07 mezi komodskými varany
  v lidské péči.
 • 00:07:09 Rozmnožování komodských varanů
  je ohromně náročný úkol,
 • 00:07:13 který zvládají jenom ty nejlepší
  zoologické zahrady na světě.
 • 00:07:17 A žádná jiná zahrada
  na světě nikdy v historii
 • 00:07:21 neměla tak dobrou samici,
  jako je Aranka.
 • 00:07:27 O peršankách a peršanech se říká,
  že mají líné jazýčky.
 • 00:07:33 To ovšem není pravda,
  to je pomluva.
 • 00:07:35 Ovšem i jejich pilný jazýček
  nestačí rozčesat
 • 00:07:38 jejich bohatou srst. Jak se pečuje
  o srst takových koček?
 • 00:07:43 To je bohužel pravda.
  Musíme kočičkám pomáhat
 • 00:07:46 s jejich srstí. Musíme denně
  krásně tu srst pročesávat.
 • 00:07:50 Ale platí nám tady důležitá zásada.
  Aby nám kočička
 • 00:07:53 takhle krásně držela,
  musíme s tou péčí začínat včas,
 • 00:07:56 to znamená už v kotěcím věku,
  protože pakliže kočička
 • 00:07:59 si nenavykne na tu údržbu
  odmalička, budeme s ní mít problém.
 • 00:08:04 Takže krásně každý den
  můžeme použít rozčesávač.
 • 00:08:07 To jsou různé spreje,
  které nám tu srst drží v objemu,
 • 00:08:10 pročišťují,
  srst se po nich krásně leskne.
 • 00:08:13 A celou tu srst takovým způsobem
  pročesat,
 • 00:08:15 abychom vyndali všechny chlupy,
  které tam už nepatří,
 • 00:08:18 které vypadávají, a abychom
  zamezili vznikání dredů,
 • 00:08:22 které vznikají,
  hlavně když kočičky začnou línat.
 • 00:08:25 Já tady mám jednoho kocoura
  a ten je líný.
 • 00:08:29 Tedy líná. Co pak?
 • 00:08:32 Tak! Když kocourek líná
  nebo kterákoliv jiná kočička
 • 00:08:35 než tenhle kocourek, tak si
  musíme vzít takový hřebínek,
 • 00:08:38 který má hodně
  takhle ty zoubky vedle sebe,
 • 00:08:41 a budeme krásně
  pročesávat proti srsti,
 • 00:08:44 abychom získali všechny ty chlupy,
  které nám vypadávají,
 • 00:08:47 a vyndali je pěkně
  tím hřebínkem ven.
 • 00:08:50 A vidíme, že po pár tazích máme
  docela hodně chlupů v tom hřebenu.
 • 00:08:53 A tohle línání teď bude běžet
  asi tak měsíc.
 • 00:08:56 Poté je důležité kočičku vykoupat,
 • 00:08:58 abychom ji zbavili té staré srsti
 • 00:09:00 a aby začala krásně narůstat
  ta srstečka nová.
 • 00:09:04 Takže pročesávat kočičky,
  které línají, je potřeba.
 • 00:09:07 -Jak dlouho línají?
  -Línají zhruba ten měsíc,
 • 00:09:10 ale vždycky minimálně jednou za rok
  kočka přehazuje srst,
 • 00:09:13 takže se to týká jak plemen,
  které mají krátkou,
 • 00:09:16 tak plemen,
  které mají dlouhou srst.
 • 00:09:17 A já tady mám úplně
  dvě takový malinký plemena.
 • 00:09:21 Malinká dvě koťátka.
  Tak jsem se chtěl zeptat,
 • 00:09:24 jestli už se narodí se srstí,
  nebo jestli se narodí bez srsti.
 • 00:09:28 Ano. Tato koťátka se narodila tak,
  jak je vlastně vidíme.
 • 00:09:32 V plné srsti. Krásně vidíme,
  jaké budou mít barvičky.
 • 00:09:35 Jsou již plně osrstěné,
  kožíšky jsou krásně husté,
 • 00:09:38 ale chloupky jsou
  zatím kraťoučké samozřejmě.
 • 00:09:41 -Ty porostou až později.
  -Takže tady nečešete ještě?
 • 00:09:44 -Tady se ještě nečeše.
  -A kdy začínáte česat?
 • 00:09:46 Kolem 5.týdne už je důležité
  ty kožíšky pročesávat,
 • 00:09:49 ta koťátka zvykat, ale už od teď
  je dobré je brát do ručiček,
 • 00:09:53 abychom je zvykali na člověka
  a dobře je socializovali.
 • 00:09:56 Takže takhle vypadají
  novorozená koťátka.
 • 00:10:00 O chlupech už víme všechno.
  Jak je to s péčí o oči?
 • 00:10:03 Péče o oči je samozřejmě u plemen
  s krátkým nosem nutná každý den.
 • 00:10:07 Záleží na tom,
  když je to očičko v podstatě čisté
 • 00:10:10 a slzičky nám pouze
  jakoby vycházejí ven,
 • 00:10:13 jsou mokré tady v tomto místě,
 • 00:10:16 stačí takhle otřít
  suchým kapesníčkem.
 • 00:10:19 Pokud ale kočička už je špinavá,
  to znamená,
 • 00:10:21 že jsme ji třeba
  den nebo dva nečistili.
 • 00:10:23 Tak je dobré očičko jí vypláchnout,
 • 00:10:26 což uděláme vlastně
  kapičkami na čištění očí.
 • 00:10:30 Takhle hezky do každého očička
  kápneme jednu kapičku.
 • 00:10:33 On nám samozřejmě
  ten roztok trošičku vyteče.
 • 00:10:35 A my si vezmeme tamponek,
  na který si dáme takovýto roztok
 • 00:10:39 na čištění očí a krásně takhle
  té kočičce to oko umyjeme.
 • 00:10:43 A pokud je to znečištění moc velké,
  tak je lepší tu srst celou
 • 00:10:47 pod očima odstranit,
  aby nám mohla narůst nová, čistá.
 • 00:10:50 Pokud se budeme
  o kočičku krásně starat,
 • 00:10:52 tak budeme mít doma takováto
  krásná, čistá zvířátka.
 • 00:11:01 Potkal potkan potkana
  pod kamenem, pod kamenem.
 • 00:11:04 Tak tuhle písničku
  zpíval Jiří Suchý.
 • 00:11:06 Já bych to teď tak trochu
  parafrázoval.
 • 00:11:08 Potkal potkan potkana
  pod kanapem, pod lednicí,
 • 00:11:12 pod kredencí, pod ložnicí...
  Vlastně tam ne.
 • 00:11:16 Helenko, jak to vlastně
  u vás s chovem potkanů začalo?
 • 00:11:19 Co vás na nich tak fascinuje?
 • 00:11:21 Já jsem si před 8 lety
  pořídila dva potkaní samečky
 • 00:11:24 a natolik mě tato zvířátka zaujala,
  že jsem se o nich dozvěděla
 • 00:11:28 více informací a před 6 lety
  jsem založila chovatelskou stanici.
 • 00:11:32 Máte jich 60,
  což je opravdu skoro rarita.
 • 00:11:36 Není určitě jednoduché
  všechny ty drobečky nakrmit.
 • 00:11:39 -Jak to děláte?-Hlavně je potřeba
  je správně nakrmit,
 • 00:11:42 protože potkan je všežravec
  a potřebuje v krmivu dostávat
 • 00:11:46 živočišné bílkoviny.
  My jim dáváme krevety sušené,
 • 00:11:49 sušené rybičky
  a kvalitní psí granule.
 • 00:11:52 Potkan také potřebuje
  zeleninu a ovoce.
 • 00:11:55 Největším pamlskem pro potkana
  je sušené maso, piškoty a sýr.
 • 00:12:00 Já jsem koukal, že tady máte
  potkany s vlnitou srstí i naháče.
 • 00:12:05 -Jak se spolu snášejí?
  -Snášejí se úplně bez problémů
 • 00:12:08 a tvoří kvalitní potkaní skupiny.
 • 00:12:10 Helenko, mezi vašimi potkany
  jsou i šampióni.
 • 00:12:13 Podle čeho
  se takový potkan posuzuje,
 • 00:12:16 aby se stal šampiónem?
 • 00:12:18 Na výstavě potkany hodnotí
  odborní posuzovatelé.
 • 00:12:22 Drží je u toho v ruce.
  Hodnotí celkovou velikost,
 • 00:12:25 váhu, hlavu, oči,
  uši, barvu, znaky,
 • 00:12:29 ale samozřejmě i potkaní povahu.
 • 00:12:31 Potkan musí být hodný,
  nesmí kousat.
 • 00:12:34 A pokud vše potkan splní,
  může získat takovýto pohár.
 • 00:12:38 To je krásný pohár.
  A tenhle potkan ho získal?
 • 00:12:41 -Ano. V Bratislavě.
  -Tak si do něj sedni.
 • 00:12:44 Potkani jsou inteligentní
  a společenská zvířata.
 • 00:12:47 Pokud budu chtít chovat potkana,
  kolik času mu musím věnovat,
 • 00:12:50 aby nestrádal?
  -Potkani jsou skupinová zvířata,
 • 00:12:54 proto je nevhodné
  je chovat po jednom.
 • 00:12:56 Mít minimálně
  dvě samičky nebo dva samečky
 • 00:12:59 a věnovat jim veškerý volný čas
  hlazením, hraním si sním.
 • 00:13:05 Potkana lze pomocí pamlsku
  naučit na zavolání,
 • 00:13:09 nebo s ním lze trénovat
  i potkaní agility.
 • 00:13:12 No a to bylo pro dnešek všechno.
  A my tu máme odpověď
 • 00:13:14 na naši dnešní otázku.
  Jak vyzráváte nad člověkem,
 • 00:13:18 který na vás chystá
  nejrůznější jedovaté návnady?
 • 00:13:22 Především díky své inteligenci
  a životě v koloniích.
 • 00:13:26 Potkani mají své ochutnávače,
  kteří vždycky tu potravu ochutnají.
 • 00:13:30 A když to s nimi nesekne, tak
  pak to snědí i ostatní potkani.
 • 00:13:34 Tak a to bylo pro dnešek všechno.
 • 00:13:36 A my se za týden budeme těšit
  zase na shledanou!
 • 00:13:52 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2012

Související