iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2010
21:20 na ČT1

1 2 3 4 5

61 hlasů
13575
zhlédnutí

Přísně tajné vraždy

Kdo chtěl zabít tajného kněze

Za záhadnou smrtí Přemysla Coufala stojí zřejmě nájemný vrah a tajemní mocní představitelé komunistického režimu.

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přísně tajné vraždy - Kdo chtěl zabít tajného kněze

  • 00:00:30 Je to žonglování s osudem.
    Sebevražda? Vražda?
  • 00:00:37 Nevinen? Vinen? Kdo ví.
    Dokud někdo nepoví.
  • 00:00:43 Podivná sebevražda faráře Coufala
    už byla v médiích zmíněna často.
  • 00:00:49 Vracíme se k ní,
    protože můžeme říct něco nového.
  • 00:00:58 Tajně vysvěcený kněz
    ing. Přemysl Coufal CSc.
  • 00:01:02 byl nalezen mrtev ve svém
    bratislavském bytě 25.2.1981.
  • 00:01:07 Úmrtí bylo klasifikováno
    jako sebevražda.
  • 00:01:12 Všude v bytě byla krev
    na stěnách.
  • 00:01:15 Měl podřezané žíly,
    měl rány v loketních jamkách.
  • 00:01:19 V bytě byly rozházeny předměty,
    vypadalo to spíš jako zápas
  • 00:01:23 P. Coufala s neznámým pachatelem.
  • 00:01:27 Po pohřbu přátelé Přemysla Coufala
    uplatili hrobníka
  • 00:01:31 a otevřeli rakev.
  • 00:01:32 Zranění, která svědkové viděli
    na jeho těle, naznačovala,
  • 00:01:36 že nespáchal sebevraždu,
    ale byl umučen.
  • 00:01:40 V oficiálních svědectvích
    tato zranění zaznamenali svědkové
  • 00:01:43 už při pohřbu v jeho tváři.
  • 00:01:46 Tvrzení byla vyvracována s tím,
    že souvisí se stavem mrtvého
  • 00:01:53 s několikadenním odstupem
    od smrti.
  • 00:02:02 4.3.1990 přišel anonymní podnět
    pro podezření
  • 00:02:05 z trestného činu vraždy
    Přemysla Coufala.
  • 00:02:08 Anonym byl adresován
  • 00:02:10 na Generální prokuraturu
    Československé republiky.
  • 00:02:13 Pisatel poukázal na nepřesvědčivost
    výsledků vyšetřování příčin úmrtí
  • 00:02:18 faráře Coufala.
  • 00:02:20 Vedlo se rozsáhlé vyšetřování
    na Generální prokuratuře
  • 00:02:23 Slovenské republiky.
  • 00:02:25 Bylo vyslechnuto mnoho lidí,
    ale bylo konstatováno,
  • 00:02:31 že s největší pravděpodobností
    šlo o sebevraždu.
  • 00:02:35 Anonymní pisatel se
    s výsledkem šetření
  • 00:02:38 polistopadové Generální prokuratury
    Slovenské republiky nespokojil
  • 00:02:42 a poslal podnět k šetření na ÚDV.
  • 00:02:47 Jako vyšetřovatel jsem se k případu
    dostal v r. 1992,
  • 00:02:54 ale závada byla rozdělení státu
    v r. 1993, kdy materiály,
  • 00:03:02 které jsme začínali rozpracovávat,
    tak přijel kurýr,
  • 00:03:09 ihned se to muselo svázat
    a poslat pryč.
  • 00:03:14 A tak se materiál o podivné
    sebevraždě pátera Coufala
  • 00:03:16 dostal zpět na Slovensko.
  • 00:03:18 Zlomek z něj doputoval do kanceláří
    Ústavu paměti národa,
  • 00:03:22 kde během 3 let
    od listopadové revoluce začal
  • 00:03:25 3. pokus o odhalení okolností smrti.
  • 00:03:29 Přemysl Coufal, rodák z Moravy,
    byl z věřící rodiny
  • 00:03:34 a zapojil se
    do tajné skryté církve.
  • 00:03:37 Tato skupina ale byla odhalena StB.
  • 00:03:41 Už v r. 1960, a protože měli
    dost kompromitujících materiálů,
  • 00:03:48 tak na základě těchto materiálů
    ho zavázali ke spolupráci,
  • 00:03:54 kterou podepsal
    ale na úseku ekonomiky.
  • 00:03:59 Byl hodnocen svým nadřízeným orgánem
    velmi kladně.
  • 00:04:01 Odkrýval jako v Evropě
    ceněný odborník
  • 00:04:05 ekonomicky nečisté transakce
    socialistických podniků.
  • 00:04:09 A to se jeho svědomí nepříčilo.
  • 00:04:14 V r. 1971 změnil zaměstnání,
    kde už StB nepotřebovala jeho služby
  • 00:04:23 a přerušila spolupráci.
  • 00:04:26 V r. 1973 byl vysvěcen tajnou církví
    na katolického kněze.
  • 00:04:30 Jako statik jezdil přednášet
    na Západ,
  • 00:04:32 a tak byl skvělým prostředníkem
    pro styk s emigranty ve Vatikánu.
  • 00:04:38 Vypracovával podrobné zprávy
    o situaci v Československu,
  • 00:04:43 o pronásledování církví:
    zprávy psal německy.
  • 00:04:49 V Rakousku tehdy působil
  • 00:04:53 velmi aktivní
    spolupracovník StB Prolog...
  • 00:05:01 V r. 1979 byl vysazen v rámci
    emigrační vlny na Západ
  • 00:05:05 a infiltroval se
    do emigračních kruhů ve Vatikánu.
  • 00:05:09 Měl důvěru a přístup k materiálům,
    které vypracoval i Přemysl Coufal.
  • 00:05:15 StB začalo páteru Coufalovi
    věnovat pozornost.
  • 00:05:22 Byl kontaktován příslušníky StB
    z 1. správy
  • 00:05:25 a začali vyvíjet tlak,
    aby řekl kontakty ve Vatikánu,
  • 00:05:33 řekl o zahraničních kanálech,
    kterými posílal zprávy do zahraničí.
  • 00:05:38 Tlak se stále zvyšoval.
  • 00:05:40 To vyústilo nepokrytým nátlakem
    do další spolupráce,
  • 00:05:46 kterou on odmítal.
  • 00:05:51 Přítel, se kterým se bavil
    několik dnů před smrtí
  • 00:05:53 v tramvaji cestou z práce,
    vypověděl:
  • 00:05:56 "Vypadal o 10 let starší,
    skoro jsem neslyšel jeho hlas,
  • 00:05:59 strachy šeptal.
  • 00:06:00 Vím, že podezříval StB,
    že mu doma dělá
  • 00:06:03 tajné prohlídky,
    že mu namontovala odposlech
  • 00:06:06 do bytu, na pracoviště
    i jeho osobního motorového vozidla.
  • 00:06:12 A za účelem zastrašení mu udělala
    zásahy do jeho auta."
  • 00:06:18 Přemysl Coufal byl osloven člověkem,
    který byl stykem 12. správy,
  • 00:06:24 aby doručil 20 000 korun.
  • 00:06:27 Pokud to udělá,
    bude tlak vůči němu zastaven.
  • 00:06:32 Měl to složit osudného 25.2.
  • 00:06:37 Den předtím se sešel
    se spolupracovníkem StB,
  • 00:06:43 kterému měl předat 16 000
    z požadovaných 20.
  • 00:06:51 Spolupracovník Degoň je měl
    předat někomu,
  • 00:06:57 kdo zmrazení případu Coufal provede.
  • 00:07:02 Tento člověk později zemřel
    za záhadných okolností.
  • 00:07:07 25.2.1981 byl nalezen P. Coufal
    ve svém bytě mrtvý.
  • 00:07:13 Smrt podle pitevního protokolu
    nastala 22. nebo 23.2.
  • 00:07:18 K mrtvému byla zavolána
    Veřejná bezpečnost.
  • 00:07:22 Tehdy se pohyboval v okolí
    příslušník 1. správy
  • 00:07:27 Miloš Dospiva, který zabezpečil,
    aby obhlídku místa činu
  • 00:07:31 nevykonávala kriminálka,
    ale StB.
  • 00:07:37 Je možné říci,
    že s místem činu bylo manipulováno.
  • 00:07:42 Výsledek pitvy z r. 1981 zní:
    podřezané žíly, sebevražda.
  • 00:07:48 I když nejbližší příbuzní popisovali
    obličej pátera Coufala
  • 00:07:51 těsně před zavřením rakve takto:
  • 00:07:54 "Vrchní ret natržený
    asi na 4 místech,
  • 00:07:57 levé ucho zespodu utržené,
    na čele malá rána, rozmačkaný nos,
  • 00:08:02 líc prolomená do měsíčku,
    levé oko mimo lebku,
  • 00:08:05 pod ním asi 3cm řez."
  • 00:08:10 K vyšetřování údajné sebevraždy
    mám výhrady v tom,
  • 00:08:17 že nebylo řádně prošetřeno
    z kriminalistického hlediska,
  • 00:08:23 jak k údajné sebevraždě došlo.
  • 00:08:29 Ono JAK je v tomto případě
    důležité,
  • 00:08:33 neboť Přemysl Coufal vykrvácel
    ze 4 ran najednou.
  • 00:08:36 Měl žíly a tepny přetnuty
    pod oběma lokty
  • 00:08:40 a na obou zápěstích.
  • 00:08:42 Stěží si lze představit,
    jak již rozřezanou rukou
  • 00:08:45 provádí hluboké řezy
    na té druhé,
  • 00:08:48 a opět na dvou místech.
  • 00:08:50 Navíc následovala řada nepřesností
    ve výpovědích svědků.
  • 00:08:54 Svědkové se neshodli,
    zda ležel na zádech,
  • 00:08:59 nebo obličejem k podlaze.
  • 00:09:04 Fotograf kriminálky,
    který měl místo činu zmapovat,
  • 00:09:07 si následně nemohl uvědomit,
    že by v bytě kdy byl.
  • 00:09:12 Navíc podle výpovědi
    strážmistra VB byl
  • 00:09:15 byt Přemysla Coufala v čase,
    kdy byl násilím otevřen, plný plynu.
  • 00:09:20 Prý tomu tak bylo proto,
    že si chtěl páter Coufal
  • 00:09:23 pojistit svou smrt.
  • 00:09:25 Můžeme se domnívat,
    pokud tam byl plyn,
  • 00:09:28 kdy byl puštěn, kdo ho pustil,
    jestli neměly být stopy
  • 00:09:33 zahlazeny výbuchem ?
    i to je jedna z verzí.
  • 00:09:39 Ale dle sousedky do pozdních hodin
    na parapetu okna pana Coufala
  • 00:09:43 hořela svíčka, jako každý večer.
  • 00:09:46 Ale někdo také tu noc vypnul
    elektřinu.
  • 00:09:50 Že by proto, aby jiskra ze zvonku
    nezpůsobila výbuch celého paneláku?
  • 00:09:54 V 80. letech byli na takové činy
    najímáni StB recidivisté,
  • 00:10:01 kteří byli zpochybnitelní,
    kontrolovatelní
  • 00:10:05 a bylo je možné lehce odstranit.
  • 00:10:09 Jeden z takových mužů se
    po r. 1990 ozval z vězení.
  • 00:10:13 Napsal několik dopisů,
    popisuje v nich
  • 00:10:16 svou předlistopadovou kariéru
    spolupracovníka StB ve vězení
  • 00:10:19 potvrzenou následným zkoumáním
    archivů
  • 00:10:21 a některé další informace
    týkající se vraždy Přemysla Coufala.
  • 00:10:26 Tento vězeň v dopisech tvrdí, že ví,
    jak se odehrála smrt P. Coufala.
  • 00:10:33 Hovoří o osobách,
    které přišly pro další peníze
  • 00:10:36 a které způsobily smrt P. Coufala
    v jeho bytě,
  • 00:10:41 protože tyto peníze neměl.
  • 00:10:44 Ale ani tento člověk nebyl
    po r. 1990 vyslechnut
  • 00:10:47 slovenským soudem,
    stejně jako řada dalších.
  • 00:10:50 Paradoxně byl vyšetřován muž
    označený vězněm za vraha.
  • 00:10:55 Když tento popřel,
    že by znal Přemysla Coufala,
  • 00:10:58 byl propuštěn a vězeň byl označen
    za nedůvěryhodného,
  • 00:11:03 i když označený muž byl také
    recidivista souzený za vraždu.
  • 00:11:09 Tady bychom měli případ zastavit
    a zrekapitulovat pro a proti.
  • 00:11:14 Neuděláme to,
    neboť jsme zdaleka neskončili.
  • 00:11:18 Pokračujeme příběhem novináře
    Marcela Samuhela.
  • 00:11:23 Tento muž 19.2.1993
    ve slovenských novinách
  • 00:11:27 Slovenský deník publikoval článek
    "Vražda, nebo sebevražda?",
  • 00:11:32 ve kterém se zamýšlí
    nad hodnověrností závěrů
  • 00:11:34 slovenské prokuratury ve vztahu
    k smrti Přemysla Coufala.
  • 00:11:39 2 dny po vydání článku zmizel
    ve Vysokých Tatrách.
  • 00:11:43 Novinář se také dostal
    pod tlak StB,
  • 00:11:49 protože zanechal dopis
    na rozloučenou,
  • 00:11:54 ve kterém ubezpečoval StB,
    že nechce spáchat sebevraždu.
  • 00:12:02 Nyní jsou veškeré spisy
    týkající se Přemysla Coufala
  • 00:12:06 výnosem soudu z r. 1992 uzamčeny
    v trezoru archivu
  • 00:12:11 Slovenské republiky na 20 let
    bez možnosti nahlédnutí.
  • 00:12:17 Datum jejich uvolnění koresponduje
    s časem promlčení
  • 00:12:20 možných trestných činů
    spojených se smrtí pátera Coufala.
  • 00:12:25 Existuje nevůle některých lidí
    v justici a orgánech činných
  • 00:12:31 v trestním konání,
    aby byl případ někdy objasněn.
  • 00:12:38 Uplynulo mnoho let,
  • 00:12:40 dnes se slovenský
    Ústav paměti národa
  • 00:12:44 ve spolupráci s bývalým
    vyšetřovatelem ÚDV Adolfem Rázkem
  • 00:12:49 k případu vracejí novým svědectvím,
    které potvrdilo,
  • 00:12:54 že šlo o vraždu nájemnou
    a úkladnou.
  • 00:13:09 Skryté titulky: Milena Nečadová,
    Česká televize, 2010

Související