iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 2. 2008
17:10 na ČT2

1 2 3 4 5

146 hlasů
36677
zhlédnutí

Chorvatské národní parky

Krka

16 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Načítám přehrávač...

Chorvatské národní parky - Krka

 • 00:00:27 Při pohledu z Knínu
  k západním svahům Dinary
 • 00:00:31 lze jen stěží přehlédnout
  úzký skalnatý kaňon.
 • 00:00:37 Právě v něm pramení řeka Krka.
 • 00:00:44 Její tok je tady ještě klidný
  a působí spíše nenápadným dojmem.
 • 00:00:51 Na své 73 km dlouhé pouti
  krasovou krajinou
 • 00:00:55 k jadranskému pobřeží,
 • 00:00:57 ale Krka přibírá množství přítoků
  a podstatně zmohutní.
 • 00:01:06 Překonává bezpočet vodopádů,
 • 00:01:08 za úzkými kaňony se rozlévá
  do širokých jezer,
 • 00:01:12 aby se vzápětí znovu vtěsnala
  do skalnatých soutěsek.
 • 00:01:22 V r. 1985 úřady vyhlásily
  její dolní tok národním parkem.
 • 00:01:32 Díky své kráse
  i půvabu okolní krajiny
 • 00:01:35 si vysloužila označení
  Perla severní Dalmácie.
 • 00:01:52 Do Jadranu ústí Krka
  u starobylého Šibeniku.
 • 00:01:55 Její vody se mění v mořský záliv
 • 00:01:57 na dohled od šibenické katedrály
  sv. Jakuba.
 • 00:02:12 Bělostná stavba
  z vápence a mramoru,
 • 00:02:15 dovezeného z ostrova Brač,
  odráží bohatství
 • 00:02:18 a také sebevědomí někdejšího
  kvetoucího obchodního přístavu.
 • 00:02:24 Vznikala na přelomu 15. a 16. stol.
 • 00:02:28 a díky invenci stavitele
  Juraje Dalmatinace,
 • 00:02:32 je dnes považována za nejkrásnější
  renesanční stavbu v Chorvatsku.
 • 00:02:42 Právě Dalmatinac ozdobil katedrálu
  mnoha netradičními detaily.
 • 00:02:48 Prý tu ztvárnil své současníky.
 • 00:02:50 A říká se, že si z některých
  i trochu vystřelil.
 • 00:02:56 Každopádně tu díky němu
  můžeme pohlédnout do tváří lidí,
 • 00:03:00 od kterých nás dělí
  více než 5 století.
 • 00:03:24 Každý, kdo k městu putoval
  od severu,
 • 00:03:26 musel překonat údolí Krky.
 • 00:03:29 Moderním cestovatelům
  v tom pomáhají 2 mosty.
 • 00:03:33 Ke starému přibyl nový,
 • 00:03:35 na dálnici,
  spojující Záhřeb se Splitem.
 • 00:03:40 Šibenik sám je ideálním
  výchozím místem
 • 00:03:43 k návštěvě národního parku Krka.
 • 00:03:45 Z města je to k jeho hranicím
  zhruba 15 km.
 • 00:03:56 Nejznámější a nejvíce navštěvovanou
  částí parku
 • 00:04:00 je oblast soutoku Krky a Čipoly.
 • 00:04:04 Řece se tady do cesty postavila
  travertinová bariéra.
 • 00:04:09 Krka tu vytváří působivou kaskádu,
  vodopád Skradinsky buk.
 • 00:04:19 Na 17 stupních voda postupně
  překoná výškový rozdíl 46 m.
 • 00:04:29 Podobnost s vodopády
  na Plitvických jezerech
 • 00:04:31 je více než zřejmá.
 • 00:04:34 Také Krka si prorazila cestu
  krasovou oblastí
 • 00:04:37 a její vody jsou bohaté
  na rozpuštěný uhličitan vápenatý.
 • 00:04:42 Podobné procesy utvářející bariéru
  dávají vodopádům podobný vzhled.
 • 00:04:56 Množství vody,
 • 00:04:57 které Skradinským vodopádem
  proteče, se výrazně mění.
 • 00:05:03 Při jarních táních
  a po vydatných deštích
 • 00:05:06 se průtok oproti průměru
  až 7 x zvyšuje.
 • 00:05:18 Řece odtud k moři zbývá
  ještě kolem 20 km.
 • 00:05:25 Celý tento úsek tvoří její ústí
  a už nedaleko od vodopádu
 • 00:05:30 se sladká říční voda
  mísí s mořskou.
 • 00:05:43 Pro návštěvníky parku
 • 00:05:45 je Skradinski buk nejen
  úchvatnou podívanou,
 • 00:05:48 ale i vítanou příležitostí
  k ověžení.
 • 00:05:52 Ačkoliv je vodopád na území
  nár. parku,
 • 00:05:55 koupání je tady povolené
 • 00:05:58 a netradiční zážitek
  láká i místní obyvatele.
 • 00:06:03 Díky průzračně čisté vodě vynikne
  mimořádně členité dno řeky.
 • 00:06:17 Na poměrně malé ploše se střídají
  hluboké tůně s mělčinami,
 • 00:06:21 tvořenými vápencovými usazeninami.
 • 00:06:37 Více, než možnost
  neobvyklého koupání,
 • 00:06:40 přitahovala lidi v minulých dobách
  k vodopádu síla říčního proudu.
 • 00:06:44 Na okraji, místy až 100 m široké
  kaskády, vzniklo několik mlýnů.
 • 00:06:54 Ačkoliv se mnohé během let
  proměnily v trosky,
 • 00:06:56 tento 250 let starý pamětník
  je stále funkční.
 • 00:07:04 Voda z umělého náhonu
  vtéká přímo pod budovu.
 • 00:07:10 V mlýnici mohl proud
  najednou pohánět
 • 00:07:13 5 velkých mlecích kamenů.
 • 00:07:17 Každý z nich dokázal během hodiny
 • 00:07:20 proměnit na mouku
  až 250 kg kukuřice.
 • 00:07:26 Mele se tu dodnes,
  ale už jen na ukázku.
 • 00:07:45 Zvuk mlýnských kamenů přehlušuje
  v jiné části mlýna
 • 00:07:49 rytmické klapání.
 • 00:07:51 Vydává ho zařízení, které sice
  na 1. pohled připomíná hamr,
 • 00:07:56 sloužilo ale k úplně jinému účelu.
 • 00:08:00 Někdejší vlněné látky
  bývaly poměrně hrubé.
 • 00:08:04 Proto je lidé po utkání
  dali pod tato velká kladiva,
 • 00:08:08 která je díky vodnímu pohonu
  rytmicky masírovala.
 • 00:08:13 Vlákna pak postupně změkla
 • 00:08:15 a látka se proměnila
  na příjemnou deku, šál, či přehoz.
 • 00:08:21 Převod vodní síly zajišťují
  jednoduchá ozubená kola ze dřeva.
 • 00:08:34 Starý mlýn u Skradinského vodopádu
  skrývá i další důmyslné zařízení.
 • 00:08:39 S trochou fantazie
  ho můžeme považovat
 • 00:08:41 za jakéhosi předchůdce dnešní
  automatické pračky.
 • 00:08:47 Silný proud vody
 • 00:08:48 vedený úzkým kanálem
  vytesaným ve skále,
 • 00:08:50 ústí do kruhové nádoby
  z dřevěných planěk
 • 00:08:53 a vytváří v ní vír.
 • 00:08:58 Díky přirozené rotaci se tu prádlo
  úspěšně zbavovalo nečistoty.
 • 00:09:03 Podobně, jako v dnešních
  vířivých pračkách.
 • 00:09:06 Ovšem bez použití pracího prášku.
 • 00:09:13 Ani tady člověk nemusel
  do praní investovat příliš námahy.
 • 00:09:30 Sílu Skradinského vodopádu
  využila i průmyslová revoluce.
 • 00:09:36 V r. 1898 tady vody Krky
  roztočily turbíny
 • 00:09:40 vůbec 1. hydroelektrárny
  v jihovýchodní Evropě.
 • 00:09:45 Dnes po ní zůstaly jen zříceniny.
 • 00:09:48 Její modernější kolegyně
  ovšem dodává elektřinu dodnes.
 • 00:10:00 Skradinský vodopád dostal své jméno
  po městečku,
 • 00:10:04 ležícím jen pár km
  po proudu od něj.
 • 00:10:08 Skradin, či dříve Scardona,
 • 00:10:10 byl městem
  už ve 2. stol. před Kristem.
 • 00:10:17 Dnes už se skoro nechce věřit,
 • 00:10:19 že to bývalo rušné správní
  a obchodní centrum celé oblasti,
 • 00:10:23 kde se křížily důležité pozemní
  i námořní cesty.
 • 00:10:29 Od 6. stol, až do r. 1830
 • 00:10:32 tu dokonce bylo sídlo
  samostatného biskupství.
 • 00:10:39 Dnešní Skradin působí poklidným
  až ospalým dojmem.
 • 00:10:45 Žije tu něco málo
  přes 700 obyvatel.
 • 00:10:53 Místo obchodních lodí
  tu kotví jachty
 • 00:10:55 a nejčastěji sem míří turisté.
 • 00:11:03 Kdo nepracuje v nár. parku, živí se
  zemědělstvím anebo vinařstvím.
 • 00:11:10 Skradinské sklepy jsou proslulé
  nejen v Chorvatsku.
 • 00:11:25 Ideální příležitost k poznání
 • 00:11:27 nejkrásnějších částí
  národního parku Krka,
 • 00:11:30 nabízejí motorové čluny.
 • 00:11:35 Díky nim se dá bez problémů
  vypravit
 • 00:11:37 od Skradinského vodopádu
  výš proti proudu.
 • 00:11:43 Nad travertinovou bariérou
 • 00:11:45 vytvořila řeka přes 3 km dluhé
  Visovacké jezero.
 • 00:11:51 Pod jeho tmavomodrou hladinou
  se skrývá až 60ti metrová hloubka.
 • 00:11:59 Malý kousek země uprostřed jezera
  si ve 14. stol. vybrali
 • 00:12:04 augustiniánští mniši
  pro stavbu kláštera.
 • 00:12:08 Ani jeho izolovaná poloha
 • 00:12:10 jim ale neposkytovala
  dostatek bezpečí.
 • 00:12:14 V r. 1440 mniši v obavách
  z tureckých útoků odešli.
 • 00:12:21 Klášterní budovy zůstaly prázdné.
 • 00:12:24 O 5 let později sem přišli
  jiní mniši,
 • 00:12:27 bratři františkánského řádu.
 • 00:12:34 Obnovený ostrovní klášter
  neopustili ani po r. 1522,
 • 00:12:40 kdy Turci dobyli Knín
 • 00:12:42 a celé území se stalo součástí
  Osmanské říše.
 • 00:12:51 Klášter tak žije dodnes
 • 00:12:52 a v posledních 450 letech tu sídlí
  noviciát františkánského řádu.
 • 00:13:09 Od Visovackého kláštera
 • 00:13:11 se čluny vydávají
  k výraznému zářezu na obzoru.
 • 00:13:15 Tudy přitéká řeka Krka do jezera.
 • 00:13:20 Podobné kaňony
  s desítky m vysokými stěnami,
 • 00:13:23 jsou i na jejím horním toku.
 • 00:13:30 Divoce působící skalní scenérie
 • 00:13:32 ostře kontrastují
  s klidným tokem řeky.
 • 00:13:38 Ta je tady několik m hluboká
 • 00:13:41 a rozeklané skály na jejím dně
  se tak na povrchu nijak neprojeví.
 • 00:14:06 Na konci kaňonu se člunu
  do cesty postaví další bariéra.
 • 00:14:11 Výš po řece se bez přesedání
  plout nedá.
 • 00:14:18 20 m vysoký vodopád Roški slap,
  který tady Krka vytváří,
 • 00:14:24 je spolu se Skradinským vodopádem
 • 00:14:26 považován za nejkrásnější
  na celém toku řeky.
 • 00:14:52 Řeka Krka překonává od pramene
  až k ústí výškový rozdíl 245 m.
 • 00:14:58 Její poměrně velký spád
  využívali lidé
 • 00:15:00 od nepaměti ke svému užitku.
 • 00:15:04 Podobně jako
  u Skradinského vodopádu,
 • 00:15:07 vyrůstaly obilné mlýny
  po celém jejím toku.
 • 00:15:11 Většinu z nich ale lidé
  během let opustili
 • 00:15:14 a mlýny se změnily v ruiny.
 • 00:15:18 Voda, odvedená do umělých náhonů
  si postupně hledala vlastní cestu.
 • 00:15:24 Ve mlýnech u vodopádu Roški slap
 • 00:15:26 dnes protéká i přes dvůr
  někdejších obytných budov.
 • 00:15:31 Mlýnské kameny
  už tady jen nečinně leží.
 • 00:15:34 Svůj podíl na opuštění mlýnů
  má kromě technického pokroku
 • 00:15:38 i odlehlost oblasti kolem Krky.
 • 00:15:43 Pro mlýny to znamenalo zkázu,
  pro zdejší krajinu naopak štěstí.
 • 00:15:55 Povodí Krky je dodnes
  poměrně řídce osídlené.
 • 00:15:59 Zdejší ekosystémy
 • 00:16:02 jsou činností člověka
  prakticky nedotčené
 • 00:16:05 a tam, kde lidé v minulosti
  řeku využívali,
 • 00:16:07 nejsou jejich zásahy
  nijak podstatné.
 • 00:16:10 Právě to bylo taky důvodem
  vyhlášení národního parku
 • 00:16:14 a zavedení přísné ochrany přírody.
 • 00:16:17 Přitažlivost parku,
 • 00:16:18 ale není jen v neporušenosti
  přírodního bohatství.
 • 00:16:22 Okolí Krky v sobě spojuje
  krásu přírody
 • 00:16:26 s technickými
  a historickými památkami.
 • 00:16:29 A právě to dodává
 • 00:16:31 národnímu parku Krka
  jeho jedinečnost.
 • 00:16:34 Skryté titulky
  Eva Svobodová