iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 9. 2015
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
5083
zhlédnutí

Z metropole

Historie a budoucnost usedlosti Panenská — Oprava Libeňského mostu, nebo bourání? — Rub a líc slevy jízdného v MHD — Psí vyhláška má mnoho odpůrců — Pražané pomáhají běžencům — Kunratické melouny — Cvičení psi pro hendikepované — Památkáři ocenili grottu v Grébovce — Výstava Toyen zároveň oslavou narozenin Medy Mládkové — Výstava Josefa Váchala — Trojské hospůdky

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Z metropole

 • 00:00:04 Z METROPOLE
 • 00:00:19 Ukončí pomalé umírání
  břevnovské usedlosti Panenská
 • 00:00:22 lžíce buldozerů?
 • 00:00:23 Mimořádná úroda melounů,
  na polích v okolí Kunratic.
 • 00:00:26 Oblíbené trojské výletní hospůdky
  v posledním dílu letního seriálu.
 • 00:00:30 Je pro vás připravena
  poslední letní METROPOLE
 • 00:00:33 roku 2015.
 • 00:00:34 Je tu další pravidelná dávka
  pražských aktualit
 • 00:00:37 a nadčasových zajímavostí.
 • 00:00:39 Vítám vás při sledování
  našeho magazínu.
 • 00:00:45 Možná vůbec poslední obrázky
  ještě před pěti lety
 • 00:00:48 památkově chráněné
  usedlosti Panenská,
 • 00:00:50 která je dosud občas nazývána
  Malovankou.
 • 00:00:53 Ruina historické stavby
  je teď životu nebezpečná
 • 00:00:56 a Praha 6 chystá jednání
  se soukromou firmou,
 • 00:00:59 která je majitelem Panenské,
  aby k úplné likvidaci
 • 00:01:02 došlo co nejdřív.
 • 00:01:05 Vedeme si seznam opuštěných,
  chátrajících a prázdných budov
 • 00:01:09 z hlediska bezpečnosti,
  protože se v těch budovách
 • 00:01:12 zdržují různé pochybné existence.
 • 00:01:15 A ta Malovanka je už v troskách.
 • 00:01:19 Kalendář na zdi jedné z místností
  přináší důkaz,
 • 00:01:22 že Panenskou opustili
  už v březnu letošního roku
 • 00:01:25 i bezdomovci.
 • 00:01:26 Zřícení zbytku klenutí
  hrozí doslova každou chvilku.
 • 00:01:31 Tady, jak je ten prostřední vstup,
  tam si pamatuji,
 • 00:01:35 že byly schody do 1. patra,
  a tam byla nádherná
 • 00:01:37 kazetová podlaha, dřevěné zábradlí
  a vykládaná kazetová podlaha.
 • 00:01:41 Takové čtverce dělené
  ve 45 stupních.
 • 00:01:44 Pan Jiří Laštovička
  sleduje vývoj usedlosti Panenská
 • 00:01:47 skoro 30 let.
 • 00:01:49 Má proto k dispozici
  unikátní časosběrné srovnání.
 • 00:01:52 Tady se nám nabízí srovnání,
  to je z května 1988
 • 00:01:57 a toto je stav v roce 2005
  nad tím, ta barevná fotografie.
 • 00:02:03 Tady je ta zřícenina zarostlá,
  ještě to má střechu.
 • 00:02:06 A spodní fotografie
  je z 15. května 1988.
 • 00:02:11 A horní fotografie
  je z 15. května 2008,
 • 00:02:15 čili přesně 20 let.
 • 00:02:16 Tady je opět srovnání
  z května 1988,
 • 00:02:20 to měly sběrné suroviny.
 • 00:02:23 A tady je z května téhož dne,
  ovšem o 20 let později.
 • 00:02:28 Když u nás opravovali barák,
  tak jsem sem nosil
 • 00:02:31 do sběrny plechy a papír.
 • 00:02:33 Ale ta sběrna někdy na začátku
  90. let vyhořela
 • 00:02:36 a už to nebylo obnovené.
 • 00:02:38 Ještě je tam cedule,
  nad tím širokým vchodem,
 • 00:02:41 sběrné suroviny.
 • 00:02:43 Ta, jak je rezavá a přestříkaná
  nějakou žlutou barvou.
 • 00:02:46 A protože je pan Jiří Laštovička
  zároveň stavař,
 • 00:02:48 dokáže z ruin vyčíst
  další zajímavé informace.
 • 00:02:51 Třeba rok položení nové střechy
  v polovině 60. let.
 • 00:02:54 Tady se nachází spousta
  rozbitých kousků
 • 00:02:58 ze střešních tašek a z cihel.
 • 00:03:00 A na těch taškách je zespoda
  vytlačené datum.
 • 00:03:04 Takže na základě toho.
 • 00:03:06 A zrovna tak jiný typ tašek,
  kterými byly opravované ty díry,
 • 00:03:10 nesou zase zespoda
  vytlačené datum 79,
 • 00:03:12 tzn. rok 1979-80 byly opravované
  ty díry ve střeše.
 • 00:03:17 Jakžtakž držící střechu
  rozkradli neznámí zloději
 • 00:03:21 v polovině 90. let.
 • 00:03:23 Od té doby už chátrání Panenské
  nabralo rychlé tempo.
 • 00:03:26 Všechno dovršil rok 2010.
 • 00:03:28 Malovanka byla od 50. let
  20. století
 • 00:03:33 pod památkovou ochranou,
  ale i ta památková ochrana
 • 00:03:36 byla v roce 2010 zrušena.
 • 00:03:39 Že je to škoda, si myslí i šéf
  pražského Národního
 • 00:03:43 památkového ústavu Ondřej Šefců.
 • 00:03:48 Takový objekt,
  pokud je v torzárním stavu,
 • 00:03:50 umožňuje nějakou dostavbu,
  třeba i trošku volnější.
 • 00:03:54 Ale tady je velice podstatné,
  aby byl zachován ráz toho místa,
 • 00:03:58 tj. ta drobnější zástavba,
  spíše ta venkovská.
 • 00:04:02 Doplněná zelení,
  která tak báječně navazuje
 • 00:04:06 na odkryté koryto potoka Brusnice.
 • 00:04:09 Panenská se sousední Malovankou
  má přitom dlouhou
 • 00:04:12 a zajímavou historii.
 • 00:04:14 Byla to jedna z těch usedlostí,
  které lemovaly
 • 00:04:17 trasu potoka Brusnice.
 • 00:04:20 A celé to kdysi velice půvabné
  břevnovské údolí.
 • 00:04:23 Dodnes tam pozorný divák
  může najít rybníčky
 • 00:04:27 a zbytky zeleně.
 • 00:04:29 -V 18. století tu byl zájezdní
  formanský hostinec.
 • 00:04:34 V té době se jí říkalo Peterka,
  nikoli Malovanka.
 • 00:04:39 Pravděpodobně podle tehdejšího
  majitele, kterým byl asi
 • 00:04:44 nějaký Peterka.
 • 00:04:46 Ten název Malovanka pochází
  údajně od nedaleké
 • 00:04:50 Strahovské brány,
  která prý byla pěkně malovaná.
 • 00:04:54 Ta úplně původní Malovanka
  vypadala takhle
 • 00:04:57 a stála několik desítek metrů
  od současného torza
 • 00:05:00 hospodářského dvoru.
 • 00:05:02 Současný majitel teď řeší,
  co s objektem dál.
 • 00:05:05 A jak nám mimo kameru řekl
  pan Albert Österreicher,
 • 00:05:08 nevylučuje ani možnost
  záchrany torza usedlosti.
 • 00:05:11 Tento areál byl v asi
  ne šťastné pozici,
 • 00:05:15 protože se někdy v polovině
  20. století střetnul
 • 00:05:19 s velkou dopravní stavbou,
  což bylo rozšíření Patočkovy ulice
 • 00:05:23 na ten čtyřproudový
  městský bulvár, městskou trasu.
 • 00:05:29 A posléze situaci dorazila
  nedávno realizovaná
 • 00:05:35 a stále dostavovaná záležitost
  pražského okruhu.
 • 00:05:39 Ještě před pár týdny
  nebyla Panenská obehnaná
 • 00:05:42 ani výstražnou plastovou páskou.
 • 00:05:44 Ale ani ta nemůže zabránit dětem
  z okolí proniknout dovnitř
 • 00:05:48 životu nebezpečného areálu.
 • 00:05:55 Bude nutné Libeňský most
  bourat nebo ne.
 • 00:05:58 Odpověď zatím nezná ani město.
 • 00:06:00 Už brzy bude mít ale na stole
  výsledky analýzy,
 • 00:06:02 která mu při rozhodování
  má pomoct.
 • 00:06:05 Podle stávajícího plánu
  na přestavbu je konstrukce mostu
 • 00:06:08 v tak špatném stavu,
  že by se měla zbourat
 • 00:06:10 a znovu postavit.
 • 00:06:11 Proti tomu jsou někteří
  Pražané, architekti
 • 00:06:14 i Městská část Praha 7.
 • 00:06:17 Domníváme se,
  že v tuto chvíli je šance,
 • 00:06:19 aby zvítězil zdravý rozum,
  aby došlo k rekonstrukci mostu
 • 00:06:23 a ne k demolici.
 • 00:06:25 -V případě, že by se prokázalo,
  že již máme
 • 00:06:27 takové technické postupy,
  že můžeme dominantu zachovat,
 • 00:06:30 pro řadu lidí je to dominanta,
  je to věc náhledu,
 • 00:06:33 tak bychom tak rádi učinili.
 • 00:06:34 Podle plánů na přestavbu
  se má most rozšířit o 5 metrů.
 • 00:06:37 V každém směru by vznikl
  pás zeleně a jízdní pruh
 • 00:06:40 pro cyklisty.
 • 00:06:41 Podle některých odborníků
  je to ale zbytečné.
 • 00:06:45 Ta šířka, která tam dnes je,
  je vyhovující k provozu,
 • 00:06:47 který tam probíhá.
 • 00:06:49 Rozšíření naopak nevadí Praze 8.
 • 00:06:51 Ta také preferuje
  rychlý začátek rekonstrukce.
 • 00:06:54 Bojí se, že most
  už dlouho nevydrží.
 • 00:06:56 Tady jsme dole u mostu a vidíte,
  že je pravda,
 • 00:06:58 že jeho technický stav
  není zrovna nejlepší.
 • 00:07:01 Nicméně to v žádném případě
  neznamená, že je nutné
 • 00:07:04 ten most zbourat.
 • 00:07:05 Přípravy na rekonstrukci
  Libeňského mostu trvaly deset let.
 • 00:07:08 V minulosti se dokonce mluvilo
  o prohlášení mostu
 • 00:07:11 za národní památku.
 • 00:07:12 Přestavba nejdelšího
  pražského mostu
 • 00:07:15 za téměř dvě miliardy korun
  má začít příští rok.
 • 00:07:17 Pokud ale analýza,
  kterou si nechal
 • 00:07:19 vypracovat magistrát, prokáže,
  že se dá most za výhodnou cenu
 • 00:07:23 zrekonstruovat, tento termín
  se minimálně o rok posune.
 • 00:07:29 Jenom tramvaje v Praze
  svezou každý den 1 050 000 lidí.
 • 00:07:33 Nejvíc 22.
 • 00:07:35 Další cestující se Praha
  od začátku prázdnin
 • 00:07:37 snaží nalákat na výraznou slevu
  ročních kuponů.
 • 00:07:40 První čísla naznačují,
  že je o ně zájem.
 • 00:07:43 Kupon zlevněný o víc než tisícovku
  si během prvního měsíce
 • 00:07:46 pořídilo skoro 56 000 lidí.
 • 00:07:49 Loni v červenci
  se jich prodaly ani ne 4000.
 • 00:07:52 Co ušetří cestující,
  o to ale na tržbách za jízdenky
 • 00:07:55 přijde dopravce.
 • 00:07:57 My ten propad předpokládáme
  ve druhé polovině roku.
 • 00:08:02 Předpokládáme,
  že se bude pohybovat v tomto roce
 • 00:08:05 někde kolem 100 milionů korun
  a v celoročním vyjádření
 • 00:08:08 to možná bude až 400.
 • 00:08:10 Opozice ale odhaduje,
  že propad tržeb může být
 • 00:08:12 až 700 milionů.
 • 00:08:14 Vedení města, které bude muset
  ztrátu kompenzovat, věří,
 • 00:08:17 že vše může vyrovnat
  příliv nových cestujících.
 • 00:08:20 Já myslím, že se to může naplnit.
 • 00:08:23 I sám ze svého okolí znám
  ne jednotky, ale desítky lidí,
 • 00:08:26 kteří si koupili roční jízdné
  a v minulosti ho neměli.
 • 00:08:29 Odborníci ale optimismus plynoucí
  z červencových čísel mírní.
 • 00:08:33 Podle nich si teď roční kupony
  kupovali hlavně ti,
 • 00:08:36 kteří předtím jezdili
  na ty čtvrtletní nebo měsíční,
 • 00:08:38 a úplně nových cestujících
  bude menšina.
 • 00:08:42 Ten rozdíl cen se nyní
  daleko zvětšil,
 • 00:08:44 protože zlevněný
  je pouze ten celoroční.
 • 00:08:46 Kolik přesně bude muset Praha
  kvůli slevě
 • 00:08:48 Dopravnímu podniku doplácet,
  se ukáže až za několik měsíců.
 • 00:08:52 Třeba náměstkyně primátorky
  pro finance Eva Kislingerová
 • 00:08:55 ale tvrdí, že dopravce
  by odpovídající částku
 • 00:08:58 mohl ušetřit jinde.
 • 00:09:03 Se psy fungujeme bez vodítka.
 • 00:09:06 V jedné ruce si mohu vést kočár,
  v druhé se věnuji případně psům.
 • 00:09:10 Lucie Hlasivcová je majitelka
  dvou psů, ale i matka
 • 00:09:13 osmiměsíční Zory.
 • 00:09:15 Schválení vyhlášky,
  které by znamenalo,
 • 00:09:17 že se psi v Praze budou smět
  pohybovat pouze na vodítku,
 • 00:09:20 by jí prý přineslo
  velké komplikace.
 • 00:09:22 Já si nedovedu představit
  jako matka malého dítěte,
 • 00:09:25 které je v kočárku
  nebo potom bude chodit,
 • 00:09:28 jak vlezu, aby se můj pes vyběhal,
  jak vlezu do výběhu pro psy.
 • 00:09:32 Že se jedná o změnu,
  která lidem není lhostejná,
 • 00:09:35 bylo vidět na veřejných diskusích,
  které uspořádaly
 • 00:09:38 některé městské části.
 • 00:09:40 Dorazily tam desítky lidí.
 • 00:09:42 Mě by zajímalo,
  co se stalo tak strašného teď,
 • 00:09:46 že to magistrát,
  tu problematiku psů,
 • 00:09:48 musí najednou řešit?
 • 00:09:50 -Potkávám na ulici
  se svými vnoučaty mladou skupinku,
 • 00:09:53 kolem nich běhají
  rotvajleři a pitbulové na volno.
 • 00:09:57 Všechny pražské radnice
  mají do této neděle
 • 00:09:59 magistrátu navrhnout místa,
  kde by psi mohli volně pobíhat
 • 00:10:03 a kam by nesměli vůbec.
 • 00:10:07 Nastavili jsme nějaká pravidla
  pro výběr těch míst,
 • 00:10:10 která se ze současných 13
  rozšířila na 51.
 • 00:10:14 -Praha 5 svým usnesením rady
  odmítla ten návrh vyhlášky
 • 00:10:20 jako celek.
 • 00:10:22 -Snažit se o jednu vyhlášku,
  si myslím, není dobré.
 • 00:10:27 Každá městská část
  má jiné podmínky.
 • 00:10:29 Jiné množství zeleně.
 • 00:10:31 Zákaz volného pobíhání psů
  se nyní v Praze vztahuje
 • 00:10:34 jen na vybrané veřejné parky.
 • 00:10:35 To by se podle magistrátu
  mělo brzy změnit.
 • 00:10:38 Pokud Praha vyhlášku schválí,
  mohla by začít platit
 • 00:10:41 už od 15. listopadu.
 • 00:10:46 Pražské Hlavní nádraží,
  každý den i noc se tu střídají
 • 00:10:49 dvojice dobrovolníků.
 • 00:10:50 Mezi cestujícími hledají uprchlíky
  a nabízí jim pomoc.
 • 00:10:54 Členkou skupiny,
  která na Facebooku vznikla
 • 00:10:56 teprve minulý týden
  a už má skoro 200 členů,
 • 00:10:59 je i studentka Zuzana.
 • 00:11:04 Základní léky, vlhčené ubrousky,
  univerzální nabíječka.
 • 00:11:10 Jsou propuštěni
  z detenčních táborů.
 • 00:11:13 Ty se snažíme oslovit,
  aby nikde nezůstávali bez peněz,
 • 00:11:16 bez jídla.
 • 00:11:17 Migranty hledají ve vlacích
  víceméně naslepo.
 • 00:11:20 Během našeho natáčení
  nepřijel nikdo.
 • 00:11:22 Přesto prý dobrovolníci
  za pár dní pomohli
 • 00:11:25 už skoro stovce lidí.
 • 00:11:26 Někteří dokonce nabízí nocleh
  ve vlastním bytě.
 • 00:11:29 Pan Pech doma nechal přespat
  21letého Jásira z Damašku.
 • 00:11:33 Tady je místo, kde Jásir spal,
  a druhý den ve 4 hodiny odpoledne
 • 00:11:37 odjel za svým kamarádem
  do Německa.
 • 00:11:41 On přijel z uprchlického tábora
  v Bělé.
 • 00:11:43 Byl ve velmi špatném
  psychickém stavu.
 • 00:11:47 On měl tepláky a tričko,
  a nic jiného neměl.
 • 00:11:50 Tohle je ten první večer,
  kdy neustále měl v ruce telefon
 • 00:11:54 a byl ve spojení
  s rodinou ze Sýrie.
 • 00:11:56 Do pomoci uprchlíkům
  se zapojuje i komunita squatterů
 • 00:11:59 z centra Klinika na Žižkově.
 • 00:12:01 I tady už několik běženců
  přespalo.
 • 00:12:03 Kromě toho sem lidé
  spontánně nosí hygienické potřeby,
 • 00:12:06 oblečení nebo jídlo.
 • 00:12:08 Věci potom putují k uprchlíkům
  v Česku i v zahraničí.
 • 00:12:12 Dělají to lidi neformálně.
 • 00:12:14 Ne pod nějakými oficiálními
  neziskovými organizacemi.
 • 00:12:17 Je to věc zdola,
  která nějak funguje.
 • 00:12:19 K migrantům odsud vypravili
  už 35 dodávek s materiální pomocí.
 • 00:12:22 30 z nich mířilo do Maďarska.
 • 00:12:29 -A tady, tady se nepěstují?
  -Ne.
 • 00:12:34 -A proč?
  -To já nevím.
 • 00:12:38 -Takže takový meloun
  je poměrně drahý.
 • 00:12:42 -No, to bych řekla.
 • 00:12:43 -A lidi se po nich mohou umlátit.
  -No, děti, děti hlavně.
 • 00:12:48 Možná inspirace
  legendárním televizním seriálem,
 • 00:12:52 ale spíš okamžitý nápad
  progresivního zelináře.
 • 00:12:55 Už loni se pan Jan Soukup
  rozhodl pěstovat v Kunraticích
 • 00:12:58 melouny.
 • 00:12:59 V jednom pytli se zemí
  se ale sazenici oblíbené zeleniny
 • 00:13:03 nedařilo, a tak to letos
  zkusil ve velkém.
 • 00:13:05 Ze Španělska si nechal poslat
  sazenice
 • 00:13:08 a experimentu obětoval
  půlhektarové pole.
 • 00:13:11 Výsledek jemu
  i zkušenému pěstiteli
 • 00:13:13 Michalu Jakoubkovi vyrazil dech.
 • 00:13:15 Kdyby horko nebylo takové,
  jaké bylo,
 • 00:13:19 tak by to asi nedopadlo tak,
  jak to dopadlo.
 • 00:13:22 I když už jsme vlastně poslední,
  co se týče Evropy,
 • 00:13:25 kde se meloun sbírá
  nebo vlastně ještě na poli je.
 • 00:13:28 Tak tím to je také dobré,
  že už vlastně meloun není.
 • 00:13:32 A když ho někde mají,
  tak už není čerstvý, je starší.
 • 00:13:35 Takže my vydržíme sezonu,
  kdy není,
 • 00:13:38 kdy se začne vozit zámoří,
  takže si myslím, že prodáme.
 • 00:13:43 S letošní melounovou produkcí
  pomohl dvěma nadšencům
 • 00:13:46 i jeden rodilý Alžířan.
 • 00:13:48 Jeho rady se ukázaly
  jako rozhodující.
 • 00:13:51 A v těch případech,
  kdy ho neposlechli, udělali chybu.
 • 00:13:54 Třeba když melouny různých odrůd
  nasázeli vedle sebe.
 • 00:13:57 Polovina melounů
  jim na těchto místech
 • 00:14:00 kvůli závlaze popraskala.
 • 00:14:01 U pěstování těchto melounů
  je důležité,
 • 00:14:04 aby se sázely zaprvé brzy,
  je potřeba mít připravené pole
 • 00:14:09 s černou folií,
  s kapkovou závlahou.
 • 00:14:13 A pak je určitě důležité
  po výsadbě nakrývat
 • 00:14:17 bílou textilií,
  aby se urychlil růst.
 • 00:14:22 Samozřejmě zálivka a hnojení,
  postřiky, ošetřování.
 • 00:14:26 Kunratické melouny odolaly
  i nájezdům zlodějů,
 • 00:14:29 kteří často devastují
  okolní jahodové plantáže.
 • 00:14:32 Pole je dobře skryto.
 • 00:14:34 Ještě teď je tady několik set
  sladkých plodů
 • 00:14:37 a pokud nepřijde chladné počasí,
  sklízet tu budou
 • 00:14:40 ještě na začátku října.
 • 00:14:42 Podle čeho poznáme,
  že je meloun zralý?
 • 00:14:44 Máme dva základní
  rozpoznávací znaky.
 • 00:14:48 Jeden z nich je poklepání melounu.
 • 00:14:51 A kdyby si někdo nebyl jistý,
  tak je velice příznačný
 • 00:14:57 tento palístek,
  který pokud je takto zaschlý,
 • 00:15:01 tak je meloun uvnitř červený
  a dozrálý.
 • 00:15:04 A takhle vypadají
  kunratické melouny na pultech
 • 00:15:07 zdejších zelinářství.
 • 00:15:08 Od těch dovezených
  z exotických zemí k nerozeznání.
 • 00:15:11 A můžeme potvrdit,
  že chuťový neúspěch
 • 00:15:14 pánů Bouvarda a Pécucheta
  se tady taky neopakoval.
 • 00:15:17 -Sakra, ochutnáte, nebo ne?!
  -Rádi, rádi ochutnáme.
 • 00:15:23 Ovoce po ránu, to je naše, že?
 • 00:15:35 Zajímavé.
 • 00:15:39 A osvěžující takové...
 • 00:15:41 Nekonečné kunratické plantáže
  byly dosud proslavené růžemi
 • 00:15:45 a právě jahodami.
 • 00:15:47 Není vyloučeno,
  že vzhledem ke změnám klimatu
 • 00:15:49 čeká teď Kunratice melounová éra.
 • 00:15:52 Určitě to oplotíme,
  zvětšíme a poučíme se z chyb,
 • 00:15:55 co jsme letos udělali.
 • 00:16:02 Skoro 200
  speciálně vycvičených psů.
 • 00:16:05 To je bilance 14letého fungování
  sdružení HelpPes.
 • 00:16:09 Handicapovaným lidem
  pomáhají tato zvířata
 • 00:16:12 v běžných situacích,
  ale třeba u diabetiků
 • 00:16:14 dokážou vycítit
  i blížící se záchvat.
 • 00:16:17 Právě tento týden předávali
  cvičitelé novým majitelům
 • 00:16:21 dalších 15 psů.
 • 00:16:23 V dětství cvičila psy
  všem sousedům.
 • 00:16:26 Ze hry se o několik let později
  pro Kateřinu Kadlecovou
 • 00:16:29 stalo zaměstnání.
 • 00:16:30 Sedni. Super. K noze.
 • 00:16:33 Základní povely a mnohem víc
  naučila už asi deset psů.
 • 00:16:37 Výcvik každého z nich
  je individuální,
 • 00:16:40 trvá zhruba 3/4 roku.
 • 00:16:44 Je to jako s dětmi ve škole.
  Někdo se učí hůř, někdo líp.
 • 00:16:47 Kateřina Kadlecová
  teď cvičí čtyři psy.
 • 00:16:50 S tímto se už dneska rozloučí.
 • 00:16:51 Je to budoucí psí pomocník
  pro mladého muže na vozíku.
 • 00:16:54 Bude mu pomáhat
  s podáváním předmětů,
 • 00:16:56 otvíraní dveří,
  svlékaním oblečení.
 • 00:16:58 Labrador Charlie
  teď bude nově asistovat
 • 00:17:01 Bohumilu Sokolovi,
  který po úraze skončil
 • 00:17:03 na invalidním vozíku.
 • 00:17:07 Hlavně je to společník.
  Je vždycky někdo vedle mě.
 • 00:17:10 -Charlie, slibuješ?
 • 00:17:12 -Olízni to, výborně!
 • 00:17:14 Kromě Charlieho skládalo
  symbolické závěrečné zkoušky
 • 00:17:17 dalších 14 psů.
 • 00:17:19 U jejich předání novým majitelům
  nechyběli ani slavní patroni.
 • 00:17:23 Vím, co všechno oni dokážou
  a jak jim to dlouho trvá,
 • 00:17:28 než toho pejska vycvičí natolik,
  aby ho mohli takhle předat.
 • 00:17:32 Pro někoho jsou to ruce náhradní,
  pro někoho jsou to nohy náhradní.
 • 00:17:36 Výcvik asistenčního psa
  stojí zhruba čtvrt milionu korun.
 • 00:17:39 Na rozdíl od vodicích psů
  pro lidi se zrakovým postižením
 • 00:17:42 na něj ale stát nepřispívá.
 • 00:17:44 Většinou ho tak zaplatí
  sponzorské dary.
 • 00:17:47 Stejně jako ten
  pro Bohumila Sokola.
 • 00:17:54 Nejlepší příklady památkové péče
  za loňský rok ocenil
 • 00:17:57 Národní památkový ústav.
 • 00:17:58 Ocenění získala třeba obnova
  Havlíčkových sadů.
 • 00:18:01 Porotě se líbila hlavně
  rekonstrukce romantické grotty
 • 00:18:04 a návrat kopie ukradené sochy
  Tritona do jejího předpolí.
 • 00:18:10 Toyen, vlastním jménem
  Marie Čermínová.
 • 00:18:13 Zřejmě nejslavnější českou malířku
  představuje teď Muzeum Kampa.
 • 00:18:17 Výstava je zároveň poctou
  Medě Mládkové,
 • 00:18:19 zakladatelce muzea,
  která před několika dny
 • 00:18:22 oslavila 96. narozeniny.
 • 00:18:24 A je jednou z mála žijících
  osobností,
 • 00:18:27 která se s česko-francouzskou
  malířkou v Paříži osobně setkala.
 • 00:18:31 Toyen, žena,
  která se oblékala jako muž.
 • 00:18:34 Dnes jedna
  z nejžádanějších umělkyň.
 • 00:18:36 Obraz Spící za 23 milionů korun
  je v Česku jejím nejdráže
 • 00:18:41 prodaným dílem.
 • 00:18:42 Nechybí ani na výstavě,
  která oslavuje
 • 00:18:45 i zakladatelku muzea
  a osobní přítelkyni Toyen.
 • 00:18:49 No, já jsem měla Toyen
  hrozně ráda, tak samozřejmě,
 • 00:18:52 že mám radost.
 • 00:18:54 -Je to vlastně k vašim narozeninám
  i takový dárek.-Jo?
 • 00:18:59 -To se dozvíte až na vernisáži,
  paní Medo,
 • 00:19:01 že to je k vašim narozeninám.
 • 00:19:02 V 50. letech žily
  obě ženy v Paříži.
 • 00:19:05 Jeden rok spolu trávily i Vánoce
  s kaprem ve vaně.
 • 00:19:08 Chtěly je oslavit po česku.
 • 00:19:10 Já tu historku znám od paní Medy,
  jak Toyen, tak Meda Mládková
 • 00:19:14 měly a mají rády zvířata,
  a ani jedna z nich
 • 00:19:18 nebyla ochotná toho kapra zabít,
  takže Vánoce oslavily tak,
 • 00:19:24 že kapra daly do igelitky
  a odnesly ho do řeky, do Seiny.
 • 00:19:27 Toyen odešla z Československa
  v roce 1947.
 • 00:19:31 Meda Mládková o rok dříve.
 • 00:19:33 Na rozdíl od mecenášky
  se malířka do Prahy
 • 00:19:36 už nikdy nevrátila.
 • 00:19:37 Ve Francii vydala Meda Mládková
  umělkyni její první monografii.
 • 00:19:41 Tento obraz Toyen své přítelkyni
  osobně darovala.
 • 00:19:44 Ještě nikdy nebyl vystavený.
 • 00:19:46 Meda Mládková ho před lety
  přivezla do Česka
 • 00:19:49 ze své soukromé sbírky
  ve Washingtonu.
 • 00:19:51 Přitahovala mě svou odvahou
  a vzdorem
 • 00:19:53 proti všem možným autoritám,
  řekla kdysi o Toyen Meda Mládková.
 • 00:19:57 Žena, která léta bojovala
  s pražskými úřady
 • 00:19:59 o zchátralou budovu mlýnů,
  dnes jedno
 • 00:20:02 z nejnavštěvovanějších muzeí
  v metropoli.
 • 00:20:04 -Chodíte do muzea?
  -Chodím, chodím.
 • 00:20:08 No tak.
 • 00:20:11 Josef Váchal a Praha,
  tak se jmenuje nová výstava
 • 00:20:14 v galerii Smečky.
 • 00:20:16 Ač umělec nebyl rodilým Pražanem,
  město si zamiloval,
 • 00:20:19 prožil tady přes 40 let.
 • 00:20:20 Na výstavě jsou nejen
  Váchalovy oleje, kresby
 • 00:20:23 a dřevoryty s tématy života,
  portréty jeho blízkých osob
 • 00:20:26 i zvířecích souputníků.
 • 00:20:28 Nechybí ani dotýkané předměty
  z mistrovy domácnosti,
 • 00:20:31 třeba dýmka dodnes vonící tabákem,
  hůl, cestovní kufřík
 • 00:20:34 či magický amulet.
 • 00:20:39 Z pražské Stromovky je to do Troji
  jenom kousek,
 • 00:20:42 a tak se stala oblíbeným místem
  pro výlety.
 • 00:20:44 Lidé si tu mohli vybrat
  z velkého počtu restaurací.
 • 00:20:47 Troja byla k Praze připojena
  v roce 1922
 • 00:20:50 a v té době už zde bylo
  zhruba 24 hospod.
 • 00:20:53 My jsme se vydali po stopách
  několika nejznámějších.
 • 00:20:57 Dalo se tam dostat přes Stromovku.
 • 00:21:00 Dále se tedy muselo přívozem,
  byť teda od roku 1902
 • 00:21:04 vedl na Císařský ostrov most,
  ale Pražané se tam rádi vydávali.
 • 00:21:09 Mezi takové vyhlášené restaurace
  patřila restaurace zámecká.
 • 00:21:13 Trojský zámek nechal postavit
  v 17. století
 • 00:21:16 hrabě Václav Vojtěch
  ze Šternberka.
 • 00:21:19 Architektonicky připomíná
  italské předměstské vily,
 • 00:21:22 takže je to spíš letohrádek
  než zámek.
 • 00:21:24 Šternberk na stavbě nešetřil,
  výzdoba je věnována
 • 00:21:28 císařskému rodu.
 • 00:21:29 Zámek měl totiž sloužit
  jako místo pobytu císaře
 • 00:21:33 při lovu ve Stromovce.
 • 00:21:36 Zámecká restaurace, ta vznikala,
  řekl bych,
 • 00:21:39 až někdy v 19. století.
 • 00:21:41 byla to zároveň restaurace,
  zároveň vinárna.
 • 00:21:44 Podávaly se tam speciality,
  a zámek je dodnes pověstný tím,
 • 00:21:48 že tam jsou vynikající sklepy,
  ve kterých se ještě dnes
 • 00:21:52 uskutečňují různé akce.
 • 00:21:55 Restaurace nabízela
  příjemné posezení venku i vevnitř.
 • 00:21:59 Hosté odpočívali
  na vkusných železných židlích.
 • 00:22:02 Já ještě pamatuji v 50. letech,
  že v této zámecké restauraci
 • 00:22:07 probíhala trojská posvícení,
  trojské poutě.
 • 00:22:11 A řekl bych, že konec všemu
  nastal v 70. letech
 • 00:22:17 minulého století.
 • 00:22:19 Jedním z nejznámějších
  a nejnavštěvovanějších míst
 • 00:22:22 byla Hospoda u přívozů,
  známá jako U Šoukalů.
 • 00:22:25 Měla výjimečné postavení v tom,
  že byla hned u přívozu
 • 00:22:31 ze Stromovky do Troje.
 • 00:22:33 Takže tam bylo neustále plno.
 • 00:22:36 Hostinec proslul
  nejen dobrým pivem,
 • 00:22:38 ale i takzvanými grundlemi,
  speciálně upravenými rybičkami.
 • 00:22:42 Dnes už z hospody nic nezůstalo.
 • 00:22:44 Nejdříve ji zničil požár
  a později zkázu dokonaly povodně.
 • 00:22:48 Pan Šoukal, on se jmenoval
  úplně jinak,
 • 00:22:51 ale jelikož jeho bratr
  byl údajně pachatelem atentátu
 • 00:22:55 na ministra Rašína,
  tak on se nechal přejmenovat.
 • 00:22:59 Dalším oblíbeným zastavením
  Pražanů u přívozu
 • 00:23:03 byla Nová hospoda.
 • 00:23:05 Návštěvníci mohli posedět
  i v zahradě a nabízel se jim
 • 00:23:08 krásný výhled na Vltavu.
 • 00:23:10 To byla typická zájezdní hospoda,
  která fungovala někdy,
 • 00:23:14 já bych řekl,
  tak do 30. let minulého století.
 • 00:23:20 A pak z té hospody vznikla,
  nechci říct ubytovna,
 • 00:23:25 ale takové prostě sociální bydlení
  pro ty chudší vrstvy.
 • 00:23:30 Troja svojí polohou u řeky
  předurčovala obživu
 • 00:23:33 svých obyvatel.
 • 00:23:35 Žili zde například rybáři
  a převozníci.
 • 00:23:37 Velmi známá byla rodina Vaňhova.
 • 00:23:39 Právo rybolovu
  měli už od 15. století.
 • 00:23:42 Historie jejich trojské rybárny
  sahá už do roku 1850.
 • 00:23:45 Hosté opět mohli sedět
  venku i vevnitř
 • 00:23:48 a užívat si rybí speciality.
 • 00:23:50 Jindřich Vaňha za první republiky
  rozšířil rybárnu
 • 00:23:53 na Václavské náměstí,
  do Stromovky atd.
 • 00:23:58 A koncem první republiky
  měl dokonce rybářskou flotilu
 • 00:24:04 na moři, placenou,
  která mu lovila ryby,
 • 00:24:07 které na Václavském náměstí
  v akváriích prodával lidem
 • 00:24:11 a ukazoval.
 • 00:24:13 -Také prosluli tím,
  že sestavili rybí kuchařku,
 • 00:24:17 která ve své době byla také známá.
 • 00:24:19 A dalo se tam najít
  spoustu informací,
 • 00:24:22 jak připravovat ryby
  a třeba i chobotnice.
 • 00:24:25 -Jindřich Vaňha razil heslo,
  že ryby jsou zdravé,
 • 00:24:28 mají být levné, to je další věc.
 • 00:24:30 A úroveň stolování má být vysoká.
 • 00:24:33 Proto třeba na Václavském náměstí
  měl jenom jednoho člověka,
 • 00:24:37 kterého zaměstnával
  leštěním stříbra.
 • 00:24:39 Vaňhova rybí restaurace v Troji
  skončila už za první republiky,
 • 00:24:43 dnes ji připomíná
  jen dochovaný název na domě.
 • 00:24:46 Podnik na Václavském náměstí
  byl znárodněn v roce 48.
 • 00:24:50 Jindřich Vaňha pak emigroval
  a zemřel v Austrálii.
 • 00:24:53 Oblíbená také byla
  zahradní restaurace Na Břežance
 • 00:24:56 pana Slabého,
  která už ležela dál od vody,
 • 00:24:59 stála na pomezí Troji a Kobylis.
 • 00:25:01 Byla známa i tím,
  že se tam pořádaly výstavy holubů,
 • 00:25:05 výstavy domácího zvířectva.
 • 00:25:07 Hostinský byl velmi známý,
  velmi sympatický.
 • 00:25:10 Pořádaly se tam i sokolské akce.
 • 00:25:13 Zánik Břežanky zavinila
  nová tramvajová linka,
 • 00:25:16 která vedla Trojskou ulicí.
 • 00:25:18 Část zahrady padla za oběť
  tramvaji a restaurace tak přišla
 • 00:25:21 o kus svého půvabu
  a začala strádat.
 • 00:25:24 Až v 70. letech skončila úplně.
 • 00:25:28 Právě v den premiéry tohoto vydání
  magazínu Z METROPOLE
 • 00:25:32 zprovoznilo město další část
  vnitřního městského okruhu,
 • 00:25:36 už teď proslulý tunel Blanka.
 • 00:25:39 My příště přineseme
  nejen informaci o téhle události,
 • 00:25:42 ale připomeneme taky jednu
  z prvních staveb
 • 00:25:45 tohoto silničního systému,
  Barrandovský most.
 • 00:25:48 Vzpomínat budou ti, kteří ho
  před více než 30 lety stavěli.
 • 00:25:52 Na shledanou za týden.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2015

Související