iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2012
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
8359
zhlédnutí

Proces VV

Proces - Stát vs. Bárta, Škárka

54 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

Načítám přehrávač...

Proces - Stát vs. Bárta, Škárka

 • 00:00:01 Vyspal jsem se dobře s pocitem toho,
  že končí dlouhý rok čekání
 • 00:00:06 na tuto chvíli.
 • 00:00:19 PROCES
  STÁT VS. BÁRTA, ŠKÁRKA
 • 00:00:28 Vážený pane předsedo, vážený
  senáte, já bych k tomu v prvé řadě
 • 00:00:32 konstatoval, že se cítím nevinen.
 • 00:00:36 To, že tady dneska jsme,
  tak je dané tím,
 • 00:00:39 že já jsem byl ten,
  který poukázal na netransparentní
 • 00:00:44 a podivné poměry ve straně
  Věci veřejné.
 • 00:01:22 Podstatou celé věci
  nebylo opravdu nic jiného,
 • 00:01:26 než mě diskreditovat.
 • 00:01:30 Je to podle mého názoru důležité
  i z toho důvodu,
 • 00:01:33 že mnozí bývalí kolegové,
  bývalí poslanci mají šanci
 • 00:01:38 vyprostit se z,
  podle mého názoru,
 • 00:01:43 negativního vlivu pana Bárty,
  který je nějakým způsobem drží.
 • 00:01:50 Ať už obálkami nebo vydíráním.
 • 00:01:55 Podstatou celé věci
  nebylo nic jiného, než přeskupit
 • 00:01:58 vládní koalici a než naopak
  nabourat demokratické principy
 • 00:02:02 jinak demokraticky fungující
  strany Věci veřejné.
 • 00:02:16 S Jaroslavem Škárkou se znám
  hluboko za parlamentní minulost
 • 00:02:22 Věcí veřejných,
  někdy kolem roku 2004, 2005.
 • 00:02:52 Jaroslava Škárku znám jako člověka,
  který pravidelně navštěvoval
 • 00:02:57 moji domácnost, se kterým jsme
  vypili řadu dobrého vína,
 • 00:03:02 s dobrým slovem.
 • 00:03:05 Věci veřejné, a já jsem patřil
  mezi téměř zakládající členy
 • 00:03:10 této strany, vznikly v roce 2002
  a já jsem do nich přišel
 • 00:03:15 v roce 2003.
 • 00:03:43 Jaroslav Škárka je člověk,
  kterému jsem opravdu důvěřoval léta,
 • 00:03:48 a je i pravdou, že jsem ho v řadě
  jeho aktivit politických
 • 00:03:53 dlouhodobě podporoval.
 • 00:03:57 Pan Bárta něco řekne
  a všichni lidé, co nějakým způsobem
 • 00:04:02 jsou jím prosazeni do nějakých
  stranických funkcí,
 • 00:04:07 tak pak dělají to,
  co pan Bárta chce.
 • 00:04:11 Do strany Věci veřejné
  jsem se dostala na inzerát
 • 00:04:15 na jobs.cz v době,
  kdy jsem byla na stáži
 • 00:04:18 ve Francii v Paříži
  na univerzitě v Siansko.
 • 00:04:47 Na jobs.cz mě oslovila nabídka
  hledající politology.
 • 00:04:52 Co se týče Kristýny Kočí,
  ten vztah byl výrazně kratší.
 • 00:04:56 Datuje se někdy do začátku
  roku 2009, přesto jsem přesvědčen,
 • 00:05:01 že si ho můžu označit za kamarádský.
 • 00:05:06 Vztah přátelský bych svůj vztah
  s Vítem Bártou nikdy neoznačila.
 • 00:05:12 Byl čistě kolegiální,
  spíše bych dokonce řekla
 • 00:05:15 vztah nadřízeného a podřízeného.
 • 00:05:18 Kristýna Kočí lže i v kontextu toho,
  kdy říká, že se vyhýbala
 • 00:05:22 jakýmkoliv společenským akcím,
  které se mnou souvisí.
 • 00:05:26 Já jsem Kristýnu Kočí kupříkladu
  pozval podle mě
 • 00:05:29 na velmi drahou akci,
  která se jmenuje Ples v opeře,
 • 00:05:33 a dokonce jsem ji tam pozval
  s jejím přítelem.
 • 00:05:37 Byl to Vít Bárta,
  který rozhodoval naprosto všechno
 • 00:05:40 a organizoval takzvané
  ministerské porady,
 • 00:05:43 kde se scházeli ministři
  a kde opravdu téměř on jim diktoval,
 • 00:05:47 co se bude na vládě
  nebo nebude na vládě dělat.
 • 00:05:52 Kristýnu Kočí jsem zval
  na své narozeniny.
 • 00:05:55 Je pravda, že mě pozval,
  jak tady včera zaznělo,
 • 00:05:58 na svoje narozeniny,
  ale pozval celý poslanecký klub,
 • 00:06:01 a já bych ráda řekla,
  že já jsem byla jednou z těch,
 • 00:06:04 která odmítla.
 • 00:06:13 Byl jsem osobně přítomen jednání
  na firmě ABL v době,
 • 00:06:18 kdy do strany vstupoval pan John
  a kdy tam se hovořilo,
 • 00:06:23 že pan John bude dostávat
  pravidelně částku 150 000.
 • 00:06:28 Předseda strany pracuje zadarmo,
  což bych rád zdůraznil.
 • 00:06:57 Teď mi někdo napsal,
  když jsem zcela odmítl jeho pomluvu,
 • 00:07:01 že bych já byl placen,
  že jsem měl říct, kolik beru,
 • 00:07:05 takže já jsem nebyl nikdy placen.
 • 00:07:09 Strana Věci veřejné v té době
  také naprosto podléhá vlivu a vedení
 • 00:07:14 pana Bárty.
 • 00:07:16 Jeho formální struktura,
  která má svého předsedu,
 • 00:07:21 kterým byl formálně,
  podotýkám formálně Radek John,
 • 00:07:26 je naprosto závislá na rozhodnutích
  Víta Bárty.
 • 00:07:34 Já jsem předseda VV,
  mimochodem pan Škárka byl předsedou
 • 00:07:38 přede mnou a já musím říct,
  že tam asi byla jistá nenávist.
 • 00:07:43 My jsme jednou měli vánoční sezení,
  kde u vína já jsem připaloval
 • 00:07:48 jeho partnerce a on říkal:
  "Ukradl jsi mi stranu,
 • 00:07:51 teď mi chceš ukrást ženu.Ş
 • 00:07:54 Takže nemyslím si,
  že jeho vztah byl úplně čistý.
 • 00:07:59 Byl jste někdy v sídle ABL?
 • 00:08:01 Jednou v životě, a sice v roce
  2009, ještě než jsem se stal
 • 00:08:06 členem strany,
  jsem tam měl schůzku
 • 00:08:09 s redaktorkou Pražanu
  a dělali jsme tam rozhovor,
 • 00:08:12 protože ona tam byla.
 • 00:08:13 Od té doby jsem nikdy v životě
  nebyl v sídle ABL.
 • 00:08:17 Nezúčastnil jsem se žádného jednání
  s ABL a nikdy nepřišel z ABL
 • 00:08:22 žádný požadavek na Věci veřejné.
 • 00:08:26 Pane svědku, ani my dva
  jsme se tam nikdy nesetkali?
 • 00:08:29 To rozhodně ne, my dva spolu.
 • 00:08:32 Dobře. Já děkuji panu svědkovi.
 • 00:08:35 My jsme se totiž
  nikde spolu nesetkali.
 • 00:08:38 A už se nesetkáme.
 • 00:08:41 Pane svědku, vy jste se nikdy
  nesetkal s panem Škárkou?
 • 00:08:46 Jednou na vánočním večírku,
  kde mi říkal,
 • 00:08:48 že jsem mu ukradl stranu
  a teď mu chci ukrást ženu.
 • 00:08:51 A jinak na nějakých
  vánočních večírcích,
 • 00:08:54 jinak já opravdu jsem nechodil
  s panem Škárkou do hospody.
 • 00:08:57 Já nesnáším jeho bojového psa,
  není mi to příjemné.
 • 00:09:01 Řekla bych, že jsem byla
  jeden z nejloajálnějších lidí
 • 00:09:05 ve Věcech veřejných.
 • 00:09:07 Já jsem velmi ctila Víta Bártu
  a vážila jsem si toho,
 • 00:09:11 že mi i v mých vlastně tehdy
  25 letech dal takovouto šanci,
 • 00:09:15 a zastávala jsem názor,
  že manažersky řízená firma,
 • 00:09:20 jím řízená firma nebo obecně
  manažersky řízená firma
 • 00:09:25 je možná pro novou politickou
  stranu to správné.
 • 00:09:29 Velmi jsme se mýlila.
 • 00:09:32 Já jsem si připadal
  jako v Jiříkově vidění,
 • 00:09:34 v jaké jsem to společnosti.
 • 00:09:53 Notebook mi sebral před jednáním
  poslaneckého klubu zástupce ABL.
 • 00:09:59 Myslel jsem si, že jsem kandidoval
  za Věci veřejné a zjistil jsem,
 • 00:10:03 že ve své podstatě
  je tam velký vliv jiné osoby,
 • 00:10:07 protože Radek John se vůbec
  na začátku nechoval jako předseda.
 • 00:10:11 On tam seděl.
 • 00:10:13 Mnohdy ani nemluvil, všechna ta
  jednání většinou řídil Vít Bárta.
 • 00:10:17 Já jsem první SMS posílal Johnovi
  v průběhu prvního klubu a píšu mu:
 • 00:10:21 "Začni se chovat jako předseda.
  Vždyť je to hrozný.Ş
 • 00:10:24 Opravdu to bylo hrozný.
 • 00:10:27 Jaký je váš vztah
  k panu Vítu Bártovi ve smyslu
 • 00:10:30 podřízenosti a nadřízenosti?
 • 00:10:31 Dokážete to zformulovat?
 • 00:10:34 To je jednoduchý.
  Já jsem šéfem, no.
 • 00:10:50 Mám potřebu říci,
  že pan Škárka si o půjčku
 • 00:10:53 v Poslanecké sněmovně řekl.
 • 00:10:56 Podotýkám, že si o ni neřekl poprvé.
 • 00:11:00 17. 3. mě o ni požádal
  i na půdě ministerstva dopravy.
 • 00:11:07 Následně si mě pan Bárta
  vzal vedle do své vlastní pracovny
 • 00:11:14 a následně také do koupelny,
  kde, jak jsem vypověděl,
 • 00:11:22 pustil vodu z kohoutku
  a snažil se mě nátlakem přesvědčit,
 • 00:11:28 abych realizoval jeho záměr.
 • 00:11:36 Já jsem tehdy odpověděl, že ne,
  a pan Bárta mi nabídl 160 000,
 • 00:11:44 když to budu realizovat.
 • 00:11:47 Já jsem opět řekl, že ne,
  načež on řekl:
 • 00:11:52 "Dobře, ale ta nabídka
  už se nebude opakovat.Ş
 • 00:11:58 Šli jsme, nikoliv jak pan Škárka
  lže, do nějaké koupelny
 • 00:12:01 nebo na toaletu,
  ale šli jsme normálně do kanceláře,
 • 00:12:05 která je za kanceláří
  ministra dopravy.
 • 00:12:09 V den, kdy Vít Bárta mi předával
  úplatek 29. března,
 • 00:12:13 byly naše vztahy velmi vyhrocené.
 • 00:12:18 Kristýna Kočí lže, když říká,
  že já jsem jí dal úplatek.
 • 00:12:23 A já jednoznačně znova opakuji,
  jsem jí dal půjčku.
 • 00:12:28 Já jsem den předtím byl v kontaktu
  se svým bratrem,
 • 00:12:32 kterého jsem požádal, aby z úschovy,
  kterou u něj mám,
 • 00:12:37 jsem dostal tyto finanční částky.
 • 00:12:43 V hodnotách dvakrát 150 000.
  Jednou 170, jednou 500 000.
 • 00:13:12 Peníze jsem vzal ze svého sejfu,
  nechal jsem si je ještě v práci
 • 00:13:17 přepočítat, rozdělil do obálek.
 • 00:13:20 Pak vím, že si pro ně přijel
  řidič pana Bárty
 • 00:13:25 a obálku jsem předal.
 • 00:13:28 Byla to velká obálka A4, ve které
  bylo několik menších obálek,
 • 00:13:33 byla tam obálka pro Kristýnu Kočí,
  pro Jaroslava Škárku
 • 00:13:37 a pravděpodobně dvě obálky
  pro moji osobní potřebu.
 • 00:13:42 Označil jsem je iniciálami VB.
  Dvakrát VB.
 • 00:13:45 Doteďka si nevzpomenu,
  jestli tam bylo římská 1
 • 00:13:48 nebo římská 2 na každé té obálce.
 • 00:13:50 Pak jsem je označil jako KK a JŠ.
 • 00:13:54 Mohl byste popsat,
  jak reagovala paní poslankyně Kočí
 • 00:13:57 na to předání?
 • 00:13:59 Kristýna Kočí na to reagovala
  zcela standardně.
 • 00:14:03 Já jsem s sebou měla desky
  s podklady na jednání K9
 • 00:14:06 ke zdravotnictví.
 • 00:14:07 Začali jsme projednávat tuto věc.
 • 00:14:09 Nicméně jsem si všimla,
  že Víta Bártu to příliš moc
 • 00:14:12 jakoby tahle agenda nezajímá,
  zavolal svoji asistentku,
 • 00:14:15 ať mu přinese tu velkou obálku.
 • 00:14:18 Přitom jsme dělali přípravu
  na onu zdravotní K9.
 • 00:14:21 A při té příležitosti
  jsem jí tu obálku dal.
 • 00:14:24 Otevřel ji, řekl mi,
  ať mu podám moje desky
 • 00:14:27 a něco v té velké obálce hledal.
 • 00:14:28 Mohla jsem vidět, že tam bylo
  těch malých obálek vícero.
 • 00:14:32 Já se domnívám,
  že to mohlo být 10-15,
 • 00:14:34 mohlo to být třeba i,
  určitě jich bylo vícero než pět,
 • 00:14:37 ale bylo jich tam opravdu více,
  vyndal jednu obálku,
 • 00:14:40 a tu mi vsunul do desek s tím,
  že už musíme jít.
 • 00:14:44 Její reakce byla zcela standardní,
  společně, dokonce mám pocit,
 • 00:14:48 že za mě zaplatila
  účet v restauraci,
 • 00:14:50 protože jsem neměl peníze,
  ale to, prosím, berte jako něco,
 • 00:14:53 co se mi vybavuje.
 • 00:14:56 Řekl něco ve stylu, že opravdu,
  že je potřeba,
 • 00:14:58 abych zase začala být loajální,
  dělal svoji práci, vést,
 • 00:15:03 stmelovat klub
  a hlavně nevystupovat proti němu.
 • 00:15:10 S tím, že mi řekl,
  abych si to přepočítala.
 • 00:15:14 Parkem úřadu vlády jsem se vracel
  do své kanceláře,
 • 00:15:17 podotýkám nikoliv domů,
  ale do své kanceláře ve svém domě,
 • 00:15:21 kde na mě čekal Michal Babák
  a Jaroslav Škárka.
 • 00:15:27 My jsme seděli s panem Škárkou
  v takové hale, řekněme,
 • 00:15:30 naproti sobě.
 • 00:15:32 A pan Bárta si mě vzal do pracovny.
 • 00:16:02 Faktem je, že Michal Babák,
  než odcházel z mé pracovny,
 • 00:16:07 tak se ptal, proč tam mám schůzku
  s Jaroslavem Škárkou.
 • 00:16:12 Takže jsem se ptal pana Bárty,
  z jakých důvodů je přítomen
 • 00:16:16 pan Škárka.
 • 00:16:17 A pan Bárta mně odpověděl,
  že si jde opět půjčit peníze.
 • 00:16:22 Pana Michala Babáka
  jsem informoval o tom,
 • 00:16:25 že panu Škárkovi poskytnu
  půjčku opětovnou.
 • 00:16:29 V průběhu té schůzky
  zavolal svého řidiče,
 • 00:16:33 který přinesl A4 obálku,
  ve které bylo, podle mého názoru,
 • 00:16:39 10-15 obálek menšího formátu,
  které byly
 • 00:16:44 s největší pravděpodobností
  označeny iniciálami.
 • 00:16:50 Z této velké obálky vytáhl
  ke konci schůzky
 • 00:16:55 bez jakéhokoliv slova jednu malou
  obálku, která byla označena
 • 00:17:02 iniciály JŠ, a tu mi podal se slovy:
  "Na, tady máš."
 • 00:17:10 Smlouvu jsem nesepisoval proto,
  a i půjčku jsem nedal jaksi
 • 00:17:16 bankovním příkazem proto,
  že pro mne postup
 • 00:17:19 hotovostní transakce
  byl nejrychlejší.
 • 00:17:22 Nemusel jsem do toho
  nikoho dalšího moc tahat,
 • 00:17:25 bylo to jenom mezi náma.
 • 00:17:27 Dodnes to považuju za nejfatálnější
  svoji chybu v politice.
 • 00:17:32 Podotýkám, že dříve jsem byl zvyklý
  takovýmto způsobem,
 • 00:17:36 jako podnikatel, půjčky dávat.
 • 00:17:40 Pro Víta Bártu 500 000 je asi něco
  jako pro mě 500 korun.
 • 00:17:44 Já, kdybych někomu půjčoval 500 Kč,
  tak taky si nic nenapíšu.
 • 00:17:49 Úroky jsem v žádném případě
  nepožadoval.
 • 00:17:52 A prosím, nejsem žádný lichvář.
 • 00:17:55 Já si myslím, že Vít Bárta
  už nebude tak hodný k lidem
 • 00:17:58 a už nebude půjčovat každému,
  kdo si o to řekne.
 • 00:18:09 Hnedka v autě jsem poslala SMS
  někdy kolem 16:45 Aleně Maršálkové,
 • 00:18:14 což byla tehdejší PR manažerka
  poslaneckého klubu,
 • 00:18:18 a já jsem SMS v duchu,
  že jsem dostala obálku,
 • 00:18:22 aby sehnala advokáta nebo notáře,
  že ji prostě potřebuju někam uložit,
 • 00:18:29 aby ani na vteřinu
  nemohla být pochybnost,
 • 00:18:32 že kdyby v ní opravdu byly peníze,
  jak jsem se mohla domnívat
 • 00:18:35 z věty "přepočítej toŞ,
  tak aby nemohl si někdo myslet,
 • 00:18:39 že bych si chtěla cokoliv,
  jakoukoliv finanční hotovost
 • 00:18:43 od Víta Bárty nechat.
 • 00:18:46 V 16:51 mi přišla od paní
  poslankyně SMS: "Sežeň, prosím,
 • 00:18:50 nějakého notáře či právníka
  hned po K9, dostala jsem obálku,
 • 00:18:54 musím ji hned někam uložit.Ş
 • 00:19:10 Tak jsem ten telefon položila
  a v tom fóru,
 • 00:19:13 když jsme seděli venku
  na té zahrádce,
 • 00:19:15 jsem řekla: "To snad není pravda,
  on se ji snad pokusil uplatit.Ş
 • 00:19:20 Já jsem se radil, zaprvé jsem se
  radil s kolegyní Kočí
 • 00:19:24 a s paní Maršálkovou.
 • 00:19:26 On mi říkal: "No, já jsem dostal
  od Bárty obálku a je v ní 170 000.Ş
 • 00:19:31 Já říkám: "No a Kristýna
  asi taky dostala peníze.Ş
 • 00:19:34 A on mi říká:
  "Já vím, už mi volala.
 • 00:19:37 A co budeme dělat?Ş
 • 00:19:40 Opravdu nevím, myslím,
  že telefonovala, je možné,
 • 00:19:42 že jí poslala SMS zprávu,
  paní poslankyni Janě Suché.
 • 00:19:46 To je poslankyně
  za Karlovarský kraj,
 • 00:19:48 je to právnička
  a já jsem se s ní chtěla poradit.
 • 00:19:51 Volala, že dostala obálku
  od Víta Bárty.
 • 00:19:53 A ptala se, co má dělat.
 • 00:20:06 Já jsem se jí ptala,
  jestli obálku otvírala.
 • 00:20:08 Ona říkala, že ne,
  tak já jsem říkala,
 • 00:20:11 že jestli potřebuje zdokumentovat,
  co je v obálce, ať jde za notářem.
 • 00:20:16 Otevřeně říkám,
  že jsem byla naprosto vyděšená,
 • 00:20:19 a nebojím se říct slovo hysterická,
  neboť jsem naprosto
 • 00:20:21 takovouto situaci nečekala,
  ani jsem ji čekat nemohla,
 • 00:20:25 že se mě pokusí podplatit
  můj kolega stranický,
 • 00:20:27 navíc ještě ministr
  protikorupční vlády.
 • 00:20:30 A já sám už tehdy jsem říkal,
  že to bude pro mě
 • 00:20:33 velmi problematické,
  protože jsem v časové tísni,
 • 00:20:36 protože mě čeká ta pracovní cesta
  a volby v Kazachstánu,
 • 00:20:41 a jejich monitoring je prostě
  i státní zájem.
 • 00:20:47 Na té obálce bylo nahoře
  v levém rohu moje iniciály, KK,
 • 00:20:52 a když jsme tu obálku otevřeli,
  tak v ní byl balíček pětitisícovek.
 • 00:20:58 Když jsme ty peníze přepočítali,
  tak to bylo opravdu 500 000.
 • 00:21:04 Druhý den jsem tu částku odnesl
  do bankovního sejfu.
 • 00:21:09 Celou, nepoužitou,
  v uzavřené původní obálce.
 • 00:21:14 A začal jsem řešit další postup.
 • 00:21:18 To znamená, hledal jsem právníka,
  konzultoval jsem,
 • 00:21:21 a zároveň jsem se připravoval
  na moji pracovní cestu
 • 00:21:26 do Kazachstánu,
  která měla následovat další den.
 • 00:21:31 Já jsem byla, otevřeně přiznávám,
  prostě velmi vyděšená
 • 00:21:34 a velmi jsem se bála na policii jít.
 • 00:21:37 Proto jsme se tedy dohodli,
  že sepíšeme čestné prohlášení o tom,
 • 00:21:42 že se, jak, aby prostě
  jediným smyslem celého
 • 00:21:47 čestného prohlášení
  bylo deklarovat,
 • 00:21:50 že jsem neměla o ty peníze zájem.
 • 00:21:55 Kromě těchto lidí a paní Maršálkové
  a pana Škárky,
 • 00:21:58 řekla jste ještě někomu
  o té obálce?
 • 00:22:01 Ano, řekla jsem o tom
  Lence Andrýsové.
 • 00:22:05 Kristýna začala povídat o tom,
  že se setkala s Vítem Bártou
 • 00:22:08 a že má dojem,
  že jí Vít Bárta dal úplatek.
 • 00:22:25 Já jsem se Kristýny ptala,
  proč by Vít Bárta
 • 00:22:29 dával Kristýně úplatek.
 • 00:22:31 Nevidím v tom žádnou logiku.
 • 00:22:33 Nicméně Kristýna mi říkala,
  že by to byl úplatek za loajalitu.
 • 00:22:40 Proběhla služební cesta
  do Kazachstánu, pracovní cesta.
 • 00:22:44 Přičemž pan Bárta mi,
  tuším, že v neděli volal s tím,
 • 00:22:49 že ví, co bude v časopise Respekt,
  a co s tím budu dělat.
 • 00:22:57 Já jsem na to odpověděl,
  že jsem zvolil
 • 00:23:01 prozatímní cestu mystifikace.
 • 00:23:04 To znamená, že to, co se objeví
  v časopisu Respekt v pondělí,
 • 00:23:09 že budu popírat.
 • 00:23:11 Já jsem přesvědčen o tom,
  že pan Škárka volal mně
 • 00:23:14 a ne já jemu, ale to je věc,
  za kterou bych se určitě nehádal.
 • 00:23:18 Ten telefon byl v tom duchu,
  kdy mi Jarda do telefonu říká,
 • 00:23:22 že je to celé jaksi provokace.
 • 00:23:24 Dezinformace.
 • 00:23:27 Já jsem do Kazachstánu dostával
  dílčí a kusé informace,
 • 00:23:30 a vrátil jsem se z této
  pracovní cesty v pondělí večer.
 • 00:23:34 Protože ta situace opravdu
  byla dramatická,
 • 00:23:38 tak jsme se odjeli ukrýt
  před právě různými ataky.
 • 00:23:46 Bylo požadavek sehnat někde
  nějaké ubytování,
 • 00:23:48 tak to už všechno zajišťovali oni,
  a potom jsem v to pondělí
 • 00:23:52 byl zase oběma stranami požádán,
  abych paní Kočí dovezl
 • 00:23:56 za panem Škárkou,
  že se chtějí setkat.
 • 00:23:59 Tak to jsem také udělal já,
  dovezl jsem ji, dovezl jsem ji
 • 00:24:04 na to místo, kde byla, kde byla,
  kde byl pan Škárka ubytován.
 • 00:24:08 Ta informace byla,
  že nasedla do nějakého džípu
 • 00:24:12 s bodyguardem a panem Humlem.
 • 00:24:25 Vytáhli jí baterky z mobilu,
  dali jí něco přes hlavu,
 • 00:24:30 aby neviděla, zavezli ji
  na nějaké neznámé místo,
 • 00:24:34 kde mluvila s panem Škárkou.
 • 00:24:37 Že jaksi měla kuklu na hlavě,
  vypnutý mobilní telefon,
 • 00:24:41 únik kamsi za Prahu v noci,
  a tak a tak dále.
 • 00:24:45 Padlo podezření,
  že možná ta Kristýna Kočí
 • 00:24:47 jako nebyla unesena, že naopak
  může být součástí spiknutí,
 • 00:24:51 protože byla jediná,
  se kterou Škárka komunikoval,
 • 00:24:54 zatímco nám nebral nikomu telefon.
 • 00:24:58 Se tam objevila
  paní poslankyně Kočí s tím,
 • 00:25:02 že ji prostě přivezl pan Huml.
 • 00:25:04 První, co jsem říkala, bylo:
  "Kristýno, a ty jako zapřeš,
 • 00:25:07 že jsi tady byla?Ş
 • 00:25:09 A ona říká: "Ne, ne,
  já naopak řeknu, že jsem tady byla.Ş
 • 00:25:12 A já říkám:
  "No a jak jsi nás našla?
 • 00:25:14 No já si vymyslím,
  že jsem měla kuklu přes obličej,
 • 00:25:17 abych nemusela říct, kde jsem byla.Ş
 • 00:25:21 Ano, já jsem řekla Vítu Bártovi,
  že jsem měla zavázané oči,
 • 00:25:24 a to z jednoho jediného důvodu,
  já jsem se bála,
 • 00:25:27 aby po mně nechtěli vědět,
  kde Jaroslav Škárka je,
 • 00:25:30 a nechtěli na něj
  nějakým způsobem tlačit.
 • 00:25:33 A začala se objevovat varianta,
  jestli teda není součástí spiknutí,
 • 00:25:37 a v té chvíli Vít Bárta říkal:
  "No, to by ovšem mohl nastat
 • 00:25:40 teda další problém,
  protože já jsem kromě Škárkovi
 • 00:25:43 půjčil také Kristýně Kočí,
  nedej bože, aby v rámci spiknutí
 • 00:25:47 to začala nějak přetáčet v úplatek.Ş
 • 00:25:50 To bylo poprvé, kdy jsem se
  dozvěděl o půjčce Kristýny Kočí.
 • 00:25:56 Druhý den ráno
  jsem se vrátil do Prahy,
 • 00:25:58 vyzvedl ze sejfu obálku,
  která byla pořád,
 • 00:26:03 pořád kompletní.
 • 00:26:06 Poté jsem odjel na Policii ČR
  do Počernic, kde jsem provedl,
 • 00:26:13 provedl nahlášení podezření
  ze spáchání trestného činu uplácení.
 • 00:26:21 Když jsem, když jsem provedl
  ono nahlášení, tak mi řekli,
 • 00:26:27 že nevědí, co s tím,
  že na to nemají prostředky,
 • 00:26:31 jak si tu obálku převzít,
  takže zůstala nadále u mě.
 • 00:26:35 Moje ochranka doporučovala,
  abych nezapínal telefony,
 • 00:26:40 abych nevybíral z bankomatu.
 • 00:26:43 Já jsem jejich rady poslechl.
 • 00:26:47 A protože jsem potřeboval
  platit zálohy, ochrance,
 • 00:26:51 ubytování, apod., tak jsem použil
  už po nahlášení
 • 00:26:56 pětitisícovou bankovku
  z uvedeného úplatku.
 • 00:27:01 Proč jste neudělal
  tu nejjednodušší věc.
 • 00:27:04 To znamená,
  proč jste ten den 29. 3.,
 • 00:27:06 když jste přišel domů a zjistil,
  nebo začal jste ty převzaté peníze
 • 00:27:11 považovat za úplatek,
 • 00:27:12 nenahlásil tuto skutečnost
  Policii České republiky?
 • 00:27:16 Opravdu to nebyla
  jednoduchá situace.
 • 00:27:19 V okamžiku, kdy jdete podat trestní
  oznámení na ministra dopravy,
 • 00:27:23 kdy tento ministr dopravy
 • 00:27:25 ovládá ministra vnitra,
  má za sebou největší
 • 00:27:28 bezpečnostní agenturu,
  tak není to okamžik,
 • 00:27:31 kdy nemáte strach.
 • 00:27:35 Na ministerstvu dopravy
  jsem na začátku,
 • 00:27:39 když jsem tam přišla,
  chtěla mluvit s Vítem Bártou
 • 00:27:43 a s Radkem Johnem,
  protože to bylo poprvé,
 • 00:27:46 kdy jsem se s ním mohla potkat.
 • 00:27:49 Kristýna byla naprosto hysterická,
  říkala:
 • 00:27:52 "To je průšvih, všechny nás zavřou.Ş
 • 00:27:54 Až jsme se tomu teda smáli s Bártou,
  musím říct.
 • 00:27:57 A říkali jsme: "V čem je problém?Ş
  A ona říkala: "No ty peníze.Ş
 • 00:28:01 A Bárta říkal: "Jako myslíš,
  že půjčka, kterou jsem ti dal,
 • 00:28:04 je nějakej problém?
 • 00:28:06 Tak ji můžeš vrátit,
  pokud jsi ji neutratila.Ş
 • 00:28:08 A ona říkala:
  "Ne, ne, to je problém,
 • 00:28:10 bude to hrozný.Ş
 • 00:28:13 A tam na mě už nastoupil
  Radek John ve stylu:
 • 00:28:15 buď si s náma nebo jseš se Škárkou,
  Škárka se definitivně pomátl,
 • 00:28:19 přece nemůžeš tvrdit,
  že Bárta dává někomu nějaký peníze.
 • 00:28:22 A to už bylo i příliš na mě
  a já mu říkám:
 • 00:28:25 "Radku, to snad nemůžeš
  ani myslet vážně.
 • 00:28:27 I já jsem dostala peníze
  a já jsem ty peníze uložila
 • 00:28:31 v advokátní úschovně.
 • 00:28:33 Mám o tom čestné prohlášení,
  i mě se Vít Bárta pokusil uplácet.Ş
 • 00:28:38 A ona říkala: "No, on mi dal
  obálku," říkal: "přepočítej si to.Ş
 • 00:28:43 Já jsem říkal: "Ty teda tvrdíš,
  že to byl úplatek,
 • 00:28:45 a jen tak sis to vzala jako?Ş
 • 00:28:47 A ona říkala: "Jak bych to mohla
  vrátit v přeplněné hospodě?Ş
 • 00:28:51 Já jsem říkal:
  "No tak, jak on ti to dal.
 • 00:28:53 On ti to dal, ty bys to vrátila.Ş
 • 00:28:56 A místo toho, aby Radek John
  coby ministr vnitra
 • 00:28:59 zaútočil na Bártu, jak to,
  že se mě pokusil uplácet,
 • 00:29:02 tak začal řvát na mě,
  jak jsem mohla bejt taková,
 • 00:29:04 že jsem ty peníze uložila
  do advokátní úschovy,
 • 00:29:07 sepsala o tom prohlášení,
  a jak se něco takového
 • 00:29:10 mohlo vůbec stát.
 • 00:29:13 Člověk, který je v konfliktu
  s někým a dostane od něj úplatek,
 • 00:29:17 tak by byl úplný hlupák,
  kdyby s tím úplatkem
 • 00:29:20 odcházel z restaurace,
  protože by se mu stalo to,
 • 00:29:23 co panu Liznerovi,
  že před restaurací čekají orgány
 • 00:29:26 činné v trestním řízení
  a rovnou toho člověka zatknou,
 • 00:29:30 stejně jako se to stalo šéfovi
  pražských strážníků.
 • 00:29:36 Začali tedy opravdu hystericky
  křičet, jak jsem to mohla udělat,
 • 00:29:39 že to je snaha Vítka zničit,
  jeho žena se na mě obrátila,
 • 00:29:43 řekla: "Stejně sis o ty peníze
  určitě řekla sama,Ş
 • 00:29:46 což vůbec nebyla pravda.
 • 00:29:49 Kateřina Klasnová řekla:
  "Takže, Kristýno,
 • 00:29:51 jak to tak vidíme,
  tak ty jsi se tady postavila
 • 00:29:54 proti Vítovi Bártovi
  a teď jako spiklenkyně
 • 00:29:57 protočíš půjčku, kterou ti dal,
  v úplatek?Ş
 • 00:30:01 A Kristýna se na tři vteřiny
  zarazila, nevěděla odpověď,
 • 00:30:06 a pak řekla: "No, za jistých
  okolností by se to tak dalo
 • 00:30:11 mediálně interpretovat.Ş
 • 00:30:15 Já pod přísahou říkám,
  že nic takového jsem nikdy neřekla.
 • 00:30:19 Protože kdybych něco takového řekla,
  těžko bych si dokázala představit,
 • 00:30:23 že by mě nechali předsedkyní
  poslaneckého klubu ještě ten den
 • 00:30:26 a neodvolali mě tak, jako ten den
  odvolali Jaroslava Škárku.
 • 00:30:31 Mě Vít Bárta požádal,
  abych Kristýně Kočí poslal vzkaz.
 • 00:30:37 To jsem učinil.
 • 00:30:58 Ta textová zpráva plus minus,
  bych řekl, to znění přesné
 • 00:31:03 bylo v duchu "Vítek ti vzkazuje,
  abys vrátila, co ti nepatří,
 • 00:31:10 do čtyř hodin.
 • 00:31:13 V opačném případě začneme válčit
  nebo bojovat nebo bude válka.Ş
 • 00:31:19 Ta SMS nebyla o válce, ale o tom,
  že má vrátit to, co jí nepatří,
 • 00:31:23 jinak že s tím půjdu ven,
  což jsem i následně učinil
 • 00:31:26 a na tiskové konferenci
  ve středu večer jsem oznámil,
 • 00:31:29 že jsem těmto lidem půjčku dal.
 • 00:31:31 Udělal jsem to zcela veřejně.
 • 00:31:41 Tak myslím, že první tu větu
  vyslovil pan poslanec Chaloupka
 • 00:31:46 z Jihomoravského kraje...
 • 00:31:50 ...který se velmi rozčiloval
  nad tím, že přišel
 • 00:31:53 o poměrně velkou část financí.
 • 00:31:56 Že jsme hrozní idioti,
  že jsme si vůbec
 • 00:31:59 pro něco takového hlasovali.
 • 00:32:02 Ano, je to tak, potom,
  co jsme se dověděli,
 • 00:32:04 netýká se to samozřejmě jenom mě,
  tam potom, co poslanci
 • 00:32:08 ze všech stran v celé sněmovně
  obdrželi výplatnici za leden,
 • 00:32:12 tak když to trochu zlehčím,
  tak celá sněmovna,
 • 00:32:16 sněmovna byla plná lidí
  pobíhajících
 • 00:32:20 a mávajících A5 papírem,
  nikdo nevěděl, která bije prostě.
 • 00:32:40 Snížily se nám platy, já osobně,
  a věřím tomu, že většina sněmovny
 • 00:32:44 to neočekávala,
  co, v jaké míře se stane,
 • 00:32:49 a v následujícím poslaneckém klubu
  tu otázku vznesl
 • 00:32:54 a ptal jsem se, jak se to stalo,
  kdo to čekal.
 • 00:32:58 My jsme měli v programu
  snížit platy.
 • 00:33:01 Jak se to stalo,
  vy jste si to odhlasovali?
 • 00:33:04 Náhrady, my jsme si to odhlasovali,
  ale nikde to nebylo vyčíslené,
 • 00:33:07 vyčíslené, o jakou částku půjde.
 • 00:33:10 Tak se stejnou pečlivostí
  hlasujete i o zákonech,
 • 00:33:12 které se týkají obyčejných lidí?
 • 00:33:14 Ne, ne, ne, ne.
 • 00:33:17 A Vít Bárta vystoupil s tím,
  že to nemůžeme vůbec do médií říkat,
 • 00:33:20 ani nemůžeme podpořit
  jakoukoli iniciativu oficiálně,
 • 00:33:23 protože bychom se tím shodili
  a před veřejností bychom vypadali
 • 00:33:27 jakoby špatně, že nám nestačí
  naše poslanecké platy,
 • 00:33:30 a proto že on bude
  ty platy dorovnávat.
 • 00:33:32 Neřekl půjčovat peníze,
  řekl dorovnávat.
 • 00:33:36 Já jsem jim řekl,
  že v otázce jejich
 • 00:33:38 finančních poměrů,
  na které si stěžovali,
 • 00:33:40 že jsou jaksi s ohledem na snížení
  poslaneckých náhrad
 • 00:33:44 za nedostatečné,
  jsem jim k dispozici
 • 00:33:48 a zdůraznil jsem,
  že jim budu v tomto směru
 • 00:33:53 individuálně k dispozici.
 • 00:33:58 Mě úplně zamrazilo,
  protože jsem si uvědomil
 • 00:34:01 tu nebezpečnost toho,
  že se Vít Bárta chová
 • 00:34:04 velice mecenášsky,
  velice otevřeně ke všem,
 • 00:34:06 a to v politice nejde,
  protože ta politika
 • 00:34:09 je skutečně nechutná.
 • 00:34:24 A VV měly program, který nezapadá
  do toho rámce korupce,
 • 00:34:28 ono potírat korupci
  je šílená záležitost v ČR,
 • 00:34:32 a proto jsem se ohradil,
  že já sám nic nepotřebuji,
 • 00:34:38 že se nepřihlásím
  k žádné finanční půjčce.
 • 00:34:45 Vít Bárta říkal, že pokud někdo
  má akutní problém s tím výpadkem
 • 00:34:49 jeho příjmů, že je schopen
  vymyslet nějakou výpomoc,
 • 00:34:54 že je možné to půjčit.
 • 00:34:57 Znělo mi to jako jednorázová
  půjčka.
 • 00:35:01 Já jsem si to vykládal tak,
  že už je schopen pomoct někomu
 • 00:35:04 k nějaké funkci
  například v dozorčí radě,
 • 00:35:07 nakonec někteří naši kolegové
  v dozorčích radách jsou dodnes.
 • 00:35:11 Nevysvětlil jsem si to tak,
  že by někomu dával půjčku.
 • 00:35:14 To v žádném případě,
  o tom nebyla řeč,
 • 00:35:16 o hotovosti vůbec ne.
 • 00:35:26 Už v roce 2006 jsem panu Škárkovi
  půjčil na obleky a na reprezentaci,
 • 00:35:32 když vstupoval do zastupitelstva
  Městské části Praha 1.
 • 00:35:37 Nikdy jsem si od pana Bárty
  nepůjčil ani korunu.
 • 00:35:40 Nepůjčil jsem si ani korunu.
 • 00:35:44 To byl běžný folklor,
  že pan Škárka si půjčuje.
 • 00:35:47 Říkalo se, že má nějaké problémy
  z prvního manželství,
 • 00:35:51 kde jeho manželka podnikala,
  přišla o nějaké peníze.
 • 00:35:55 Jedinkrát jsem si půjčil,
  a to v roce 2006, od pana Dobeše,
 • 00:35:59 částku 25 000 Kč.
 • 00:36:02 První půjčka byla v roce 2004,
  a eh... byla... A byl na ni papír.
 • 00:36:09 Byl na ni papír, který teď,
  můžu říct, že není,
 • 00:36:12 protože já si 8 let
  neschovávám papíry.
 • 00:36:32 Byla na 25 000 a splátky
  byly měsíčně po 5000,
 • 00:36:36 kdy Jarda Škárka mně vždy po výplatě
  peníze přinesl.
 • 00:36:41 A bylo to pod smlouvou,
  s platebním nebo splátkovým
 • 00:36:46 kalendářem a způsobem,
  jak budou tyto peníze vráceny.
 • 00:36:53 Řekl bych, v roce 2005 mě požádal
  opět Jarda Škárka o půjčku.
 • 00:36:58 Půjčoval jsem mu tehdy 30 000,
  opět ve stejné,
 • 00:37:01 stejné výši splátek.
 • 00:37:04 Třetí půjčku, o které vím
  a o které mně říkal Jarda Škárka,
 • 00:37:08 byla ta, kdy mi říkal,
  že v roce 2006 si půjčil
 • 00:37:12 od Vítka Bárty.
 • 00:37:14 Tehdy polichoceně,
  protože Vítek Bárta se stal
 • 00:37:17 jeho kamarádem,
  a že si půjčuje peníze na to,
 • 00:37:20 aby si mohl koupit obleky,
  protože to bylo v roce 2006
 • 00:37:23 a Jarda Škárka byl kandidátem
  na starostu Prahy 1.
 • 00:37:26 V této souvislosti požádal
  Vítka Bártu o půjčku.
 • 00:37:29 A mně to říkal,
  mně se tímhle chlubil.
 • 00:37:39 Po snížení platu byl plat
  předsedkyně poslaneckého klubu,
 • 00:37:43 tudíž i předsedů výborů
  tak jako předsedy výboru sociálního
 • 00:37:48 Martina Vacka téměř 85 000 čistého.
 • 00:37:52 Dalších 17 000 dostáváme
  jako nepražští poslanci na bydlení.
 • 00:37:56 A dalších 7000 na telefony.
 • 00:37:59 Já jsem přesvědčena o tom,
  že každému poslanci takovýto plat
 • 00:38:03 musí stačit
  a musí s ním velmi dobře vyžít.
 • 00:38:06 A opravdu jsem nepotřebovala
  ani jednu jedinou korunu.
 • 00:38:09 Ne, proto jsem si o ně
  nikdy nikde nežádala.
 • 00:38:13 Tam v podstatě probíhala
  diskuse o tom,
 • 00:38:16 že Kristýna Kočí měla...
 • 00:38:22 Žila na vysoké noze,
  že to byly takové ty debaty,
 • 00:38:27 které tam probíhaly s tím,
  že i z toho důvodu
 • 00:38:33 jí poskytnul tu půjčku.
 • 00:38:37 Koukněte, my jsme si...
 • 00:38:40 Já jsem byl její...
 • 00:38:42 Bohužel, když to takhle řeknu,
  přítel, kamarád.
 • 00:38:44 Ona mi sdělovala spoustu věcí
  ze soukromí.
 • 00:39:00 Když ona už vám popíše ten děj tak,
  jak ho popsala,
 • 00:39:04 tak jestli peníze dostala
  od pana Bárty nebo nedostala,
 • 00:39:08 už bylo celkem zbytečné,
  protože z toho bylo naprosto zřejmé,
 • 00:39:12 že s těmi penězi to bylo jinak,
  než ona uvádí.
 • 00:39:15 Ty peníze podle mého akorát
  napomohly tomu,
 • 00:39:18 nebo byly součástí nějakého plánu,
  který ona zosnovala
 • 00:39:22 se svými kolegy.
 • 00:39:25 Viděli jsme, že je problém s penězi,
  protože za tu dobu,
 • 00:39:28 co jsem se s ní znal, jsem věděl,
  že peníze někdy má, někdy nemá.
 • 00:39:36 Znova opakuju,
  že jsem opravdu nepřemýšlel
 • 00:39:39 nad finančními poměry
  jednotlivých žadatelů o půjčku,
 • 00:39:43 prostě o půjčku požádali
  nebo měli nějaký finanční problém,
 • 00:39:47 a proto jsem na něj reagoval.
 • 00:39:58 Ano, já mám k dispozici nahrávku
  ze dne 29. 3., tuším,
 • 00:40:02 že to bylo úterý,
  respektive z úterý, je to nahrávka,
 • 00:40:06 která se odehrála v bytě pana Bárty,
  a byla to nahrávka
 • 00:40:10 při předání peněz panem Bártou.
 • 00:40:13 Soudu jsem to zatím neposkytl,
  předal jsem to lidem,
 • 00:40:18 kteří by mohli tuto nahrávku
  technicky očistit,
 • 00:40:22 protože ta nahrávka je, řekl bych,
  znehodnocena tím, že ta hlavní část
 • 00:40:30 této nahrávky,
  totiž samotné předání onoho úplatku
 • 00:40:34 probíhá v pracovně pana Bárty
  a je rušeno rušičkami.
 • 00:40:42 Dobře, předáte tu nahrávku soudu?
 • 00:40:45 Předám tuto nahrávku soudu.
 • 00:40:47 -V původní podobě?
  -V původní podobě.
 • 00:40:49 -Kdy?
  -Nemám s tím žádný problém, zítra?
 • 00:40:53 Zítra, výborně,
  proč jste si to nahrával?
 • 00:40:57 Tuto nahrávku jsem si pořídil proto,
  že jsem chtěl mít pojistku
 • 00:41:02 pro další případná jednání,
  vydírání ze strany pana Bárty.
 • 00:41:10 Vážený pane předsedo,
  vážený senáte, já jsem,
 • 00:41:15 promiňte mi tu emoci,
  ale já se obrňoval k tomu,
 • 00:41:21 abych na soudu vystupoval důstojně
  a abych se obrnil vůči emocím toho,
 • 00:41:27 že ve svém bytě jsem přijímal
  pana Škárku mnohokrát,
 • 00:41:32 kamarádsky,
  a samozřejmě v tomto kontextu toho,
 • 00:41:36 kdy se permanentně od včerejška
  od paní Maršálkové, paní Kočí,
 • 00:41:41 pana Škárky dozvídám
  další a další útoky vůči mé osobě,
 • 00:41:45 tak samozřejmě to člověk
  postupně polyká.
 • 00:41:49 To, že si mě pan škárka nahrával,
  považuju za nepochopitelné,
 • 00:41:57 že jestli mě z něčeho
  tak zásadního osočil,
 • 00:42:01 že o tak podstatné nahrávce
  před médii, před Policií ČR,
 • 00:42:07 před váma celou dobu mlčí
  a pak ji vytáhne s tím, že řekne,
 • 00:42:14 že ta podstatná část na té nahrávce
  stejně není,
 • 00:42:18 ale že je tam cosi před ní
  a cosi potom.
 • 00:42:22 Spontánně reagovat na míru
  účelovosti a záludnosti
 • 00:42:28 jednání lidí, který...
 • 00:42:34 ...který léta znám, je strašný.
 • 00:42:41 Na záznamu byly zachyceny
  jedny noviny,
 • 00:42:44 o tom hovořil také pan Škárka s tím,
  že dle zjištění
 • 00:42:48 kriminalistického ústavu
  se jedná o titulky novin
 • 00:42:51 odpovídající vydání Práva
  ze dne 31. 1. 2011, pro upřesnění.
 • 00:42:58 Kriminalistický úřad
  pořídil i několik fotografií.
 • 00:43:02 Teďka předkládáme ty fotografie
  z toho záznamu,
 • 00:43:05 které kriminalistický ústav
  takříkajíc vytáhl.
 • 00:43:08 Já bych se vás chtěl zeptat
  k té nahrávce, vy jste ji předložil
 • 00:43:11 mimo hlavní líčení jako nahrávku
  z 29. 3., nicméně jak jsem tady
 • 00:43:15 citoval ten souhrn,
  řady závěrů nasvědčují tomu,
 • 00:43:18 že ta nahrávka
  byla pořízena jindy.
 • 00:43:20 Můžete se k tomu vyjádřit?
 • 00:43:23 Já jsem přesvědčený o tom,
  že to bylo 29. 3.
 • 00:43:25 Jste přesvědčen,
  že to bylo to toho 29. 3.?
 • 00:43:29 Jsem přesvědčen, že to bylo 29. 3.
 • 00:43:31 To byla jediná schůzka,
  kterou jsem nahrával,
 • 00:43:34 takže by tam nemělo být nic jinýho.
 • 00:43:36 Dokážete mi vysvětlit,
  proč jsou tam noviny z 31. ledna?
 • 00:43:40 Mohly tam ležet...
  Neumím to vysvětlit.
 • 00:43:44 Dobře. Jste si vědom,
  že kdyby soud zde dospěl
 • 00:43:48 k závěru jednoznačnému,
  že to je podvržený důkaz,
 • 00:43:51 jaký by to mělo vliv
  na vaši věrohodnost?
 • 00:43:54 Ano.
 • 00:43:55 Mám za to, že povinností soudu
  je upozornit podle paragrafu 225,
 • 00:43:58 odstavec 2 podle trestního řádu,
  pana Škárku, jeho obhájce,
 • 00:44:02 na možnost přísnějšího
  právního posouzení skutku,
 • 00:44:05 pro který je stíhán.
 • 00:44:06 Jedná se, jak říkám, o případ,
  že soudně by bylo dokázané,
 • 00:44:09 že se jednalo skutečně o vylákání
  peněz pod záminkou půjčky
 • 00:44:12 za účelem následné diskreditace
  pana spoluobžalovaného Bárty.
 • 00:44:23 Já jsem byla předsedkyně
  poslaneckého klubu ve straně,
 • 00:44:26 která tvrdila svým programem,
  že bude bojovat proti korupci.
 • 00:44:30 Já jsem byla člen koaličního
  jednání protikorupční vlády
 • 00:44:33 a najednou se mně stane,
  že mě ministr,
 • 00:44:36 teda můj stranický kolega,
  se pokusí podplatit.
 • 00:44:39 Já jsem opravdu v tu chvíli
  vůbec nevěděla, co mám dělat.
 • 00:44:43 Zase jsem dostal mail,
  že se po nocích scházela v kanceláři
 • 00:44:47 s panem Tluchořem,
  pak volala do VV
 • 00:44:49 šéfka jedné pražské restaurace,
  že tam s panem Tluchořem
 • 00:44:53 popíjela šampaňské, že se divila,
  jak je schopná potom Kristýna
 • 00:44:57 fungovat v Poslanecké sněmovně,
  čili zpětně my víme,
 • 00:45:00 že ona připravovala
  s nějakou frakcí ODS puč.
 • 00:45:06 Miroslav Kalousek šel kouřit
  a mezi řečí mi na chodbě řekl,
 • 00:45:10 jestli...
  že tohle už opravdu nejde,
 • 00:45:12 jestli v těch Věcech veřejných
  jsme opravdu všichni
 • 00:45:15 takoví debilové.
 • 00:45:17 A já jsem se... jenom pokrčila
  Rameny a Miroslav Kalousek mi říká:
 • 00:45:21 "No, na vás je také vidět,
  že vám to zrovna dvakrát se nelíbí,
 • 00:45:25 že Věci veřejné takto fungují.
 • 00:45:27 Nechápu, jak někdo jako vy
  může být ve Věcech veřejných
 • 00:45:30 a proč nejdete k nám?Ş
 • 00:45:32 Bylo to čistě společenské téma.
 • 00:45:35 Nebylo to žádná nabídka,
  žádná finanční nabídka,
 • 00:45:38 nic takového.
 • 00:45:41 Z oné nahrávky Kristýny Kočí
  je jasně patrné, že Kristýna Kočí
 • 00:45:46 se s částí ODS pokoušela o puč
  ve Věcech veřejných a tak,
 • 00:45:53 jak říká pan obžalovaný Škárka,
  o restrukturalizaci vládní,
 • 00:45:59 vládní koalice.
 • 00:46:02 Naprosto kategoricky odmítám,
  že by se jednalo o jakýkoliv
 • 00:46:06 domluvený puč.
 • 00:46:09 Nic takového nelze podle mého názoru
  ani v náznaku, v náznaku připustit.
 • 00:46:18 Naopak moje snaha byla
  stranu očistit od praktik,
 • 00:46:27 které se s demokracií
  naprosto neslučují.
 • 00:46:32 Úplatky, sledování, vydírání,
  vyhrožování a zastrašování.
 • 00:46:39 To nejsou věci, na kterých
  by demokratická strana
 • 00:46:43 mohla a měla fungovat.
 • 00:46:56 Pan obžalovaný Bárta,
  byť nebyl předsedou této strany,
 • 00:47:00 tak svým vlivem se snažil
  prosazovat své osobní
 • 00:47:03 nebo ekonomické, ekonomické zájmy.
 • 00:47:07 Mám tedy za to,
  že v případě pana obžalovaného Bárty
 • 00:47:11 jeho motivem byla, byla snaha
  o ovládnutí dění v této straně,
 • 00:47:16 potlačení veškerých
  vnitrostranických principů.
 • 00:47:20 Dozvěděli jsme se tady mnoho
  o takzvaném šedém vůdcovství
 • 00:47:24 pana Bárty v politické straně
  Věci veřejné,
 • 00:47:27 který když nebyl, nebyl jiným,
  když nebyl jejím vlastně předsedou.
 • 00:47:32 Já mám za to, že z uvedených důkazů
  nelze a není možno
 • 00:47:36 jiný než tento zištný motiv
  ze strany pana Bárty pro jednání,
 • 00:47:41 které je dnes posuzováno
  před soudem, vlastně dovodit.
 • 00:47:46 Kristýna Kočí neměla jakýkoliv
  důvod k vypůjčování si
 • 00:47:50 takto enormní vysoké částky.
 • 00:47:53 Pan Škárka rovněž dovodil
  svoji finanční situaci k tomu,
 • 00:47:58 aby si nepotřeboval půjčovat peníze.
 • 00:48:01 Je možno nade vší pochybnost
  dovodit tu skutečnost,
 • 00:48:05 že předaná finanční hotovost
  nebyla půjčkou, ale byla úplatkem.
 • 00:48:11 V případě pana Škárky mám za to,
  že byla vyvrácena
 • 00:48:15 i jeho obhajoba o tom,
  že nebyl schopen okamžitě
 • 00:48:19 na vzniklou situaci reagovat,
  deklarovat tu skutečnost,
 • 00:48:23 že úplatek nechce přijmout,
  peníze si ponechal
 • 00:48:26 a i z těch mediálních výstupů
  a z jeho, z jeho postojů
 • 00:48:31 tedy mám rozhodně za to,
  že vyčkával situace,
 • 00:48:34 proto mám tedy za to,
  že zcela dobrovolně
 • 00:48:38 tento úplatek přijal.
 • 00:48:41 Než se pustím k vlastním
  argumentům své neviny, dovolte mi,
 • 00:48:46 dovolte mi nejprve vyjádřit
  určitou emoci,
 • 00:48:49 kterou zde u soudu cítím.
 • 00:48:52 Já, když jsem poslouchal
  státní zástupkyni,
 • 00:48:56 z čeho jsem vinen,
  intenzivněji jsem si psal poznámky,
 • 00:49:00 abych mohl na její konkrétní věty
  reagovat.
 • 00:49:05 Vedle mě seděl pan Škárka,
  sedí pan Škárka,
 • 00:49:09 který na mě podal trestní oznámení
  a vlastně celou tu dobu projevu
 • 00:49:14 státní zástupkyně pan Škárka
  pouze googloval své jméno
 • 00:49:20 v českých médiích, na internetu.
 • 00:49:25 Já vím, že se nemá koukat
  přes rameno, ale já jsem,
 • 00:49:30 já jsem nemohl jinak,
  než si uvědomit tu absurdnost toho,
 • 00:49:37 jako kdyby panu Škárkovi
  ani nešlo o to,
 • 00:49:41 jestli bude odsouzen,
  nebude odsouzen, ale jako kdyby
 • 00:49:46 spíš místo toho,
  že se nachází u soudu,
 • 00:49:50 tady byla ambice z tohoto soudu
  dělat tiskovou konferenci.
 • 00:50:05 I., obžalovaný doktor Vít Bárta.
 • 00:50:07 Poté, co dne 4. 2. 2011 na jednání
  poslaneckého klubu
 • 00:50:10 politické strany Věci veřejné,
  jejímž poslancem, ministrem
 • 00:50:14 a čelním představitelem tehdy byl,
  v rámci diskuse,
 • 00:50:17 při níž někteří poslanci kritizovali
  dopady účinné novely zákona
 • 00:50:21 o daních z příjmu, jíž došlo
  ke zdanění poslaneckých náhrad
 • 00:50:24 a tedy k faktickému podstatnému
  snížení příjmů poslanců
 • 00:50:27 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
  nabídl při vědomí
 • 00:50:29 svých mimořádně dobrých majetkových
  poměrů celému poslaneckému klubu,
 • 00:50:33 že bude poslancům v případě
  finančních problémů
 • 00:50:36 individuálně k dispozici,
  čímž mínil,
 • 00:50:38 že je poslancům připraven poskytnout
  výhodnou půjčku
 • 00:50:40 či jinou formu pomoci,
  spočívající zejm. v případném
 • 00:50:43 zajištění zakázek v rámci jiné
  výdělečné činnosti
 • 00:50:45 provozované poslanci, přičemž jeho
  nabídka byla motivována
 • 00:50:48 přinejmenším z podstatné části
  obavou z negativní mediální odezvy,
 • 00:50:52 jenž by politickou stranu Věci
  veřejné postihla v případě
 • 00:50:55 znovuotevření debaty
  o výši poslaneckých příjmů,
 • 00:50:57 a v případě snahy o opětovnou změnu
  zákona ze strany poslanců
 • 00:51:01 této politické strany, čemuž se svou
  nabídkou snažil zabránit.
 • 00:51:04 Zaprvé dne 29. 3. 2011,
  přibližně v 16:15 hodin
 • 00:51:07 v restauraci Austria,
  Štefánikova 1825, Praha 5,
 • 00:51:09 poskytl bez vyhotovení písemné
  smlouvy poslankyni
 • 00:51:12 strany Věci veřejné Kristýně Kočí,
  narozené 20. 1. 1985
 • 00:51:15 na základě její předchozí žádosti
  bezúročnou půjčku
 • 00:51:18 ve výši 500 000 Kč v hotovosti,
  kterou jí předal v obálce s tím,
 • 00:51:22 že dle jejich ústní dohody
  jedinou sjednanou podmínkou půjčky
 • 00:51:26 byla lhůta splatnosti jednoho roku.
 • 00:51:28 Zadruhé, dne 29. 3. 2011, přibližně
  v době od 19:30 do 19:45
 • 00:51:32 ve svém bytě na adrese Kosárkovo
  nábřeží 127/1, Praha 1,
 • 00:51:37 poskytl bez vyhotovení písemné
  smlouvy poslanci
 • 00:51:41 strany Věci veřejné,
  spoluobžalovanému
 • 00:51:43 Mgr. Jaroslavu Škárkovi
  na základě jeho předchozí žádosti
 • 00:51:47 bezúročnou půjčku ve výši 170 000 Kč
  v hotovosti,
 • 00:51:50 kterou mu předal v obálce s tím,
  že dle jejich ústní dohody
 • 00:51:53 jedinou sjednanou podmínkou půjčky
  byla lhůta splatnosti jednoho roku,
 • 00:51:57 přičemž v obou případech
  jej poslanci požádali o půjčku
 • 00:52:01 s odkazem na jeho předchozí nabídku,
  vyslovenou na poslaneckém klubu
 • 00:52:04 strany Věci veřejné.
 • 00:52:06 A obě takto poskytnuté půjčky
  představovaly pro jejich příjemce
 • 00:52:10 majetkové obohacení, spočívající
  v absenci povinnosti hradit úroky,
 • 00:52:13 která by jim vznikla,
  pakliže by smlouvu o úvěru
 • 00:52:16 uzavřeli za podmínek obvyklých
  v obchodním styku,
 • 00:52:19 a další zvýhodnění spočívající
  v podmínkách poskytnutí půjčky,
 • 00:52:22 zejm. sporná faktická vymahatelnost
  vrácení půjčky
 • 00:52:25 a absence zajištění závazku,
  tedy jinému v souvislosti
 • 00:52:28 s obstaráváním věcí obecného zájmu
  poskytl úplatek
 • 00:52:30 a takový čin spáchal
  vůči úřední osobě.
 • 00:52:32 II., obžalovaný
  Mgr. Jaroslav Škárka.
 • 00:52:34 Jako poslanec Poslanecké sněmovny
  Parlamentu ČR
 • 00:52:37 za stranu Věci veřejné pod falešnou
  záminkou žádosti o půjčku
 • 00:52:41 vylákal od spoluobžalovaného
  poslance téže strany,
 • 00:52:43 doktora Víta Bárty,
  částku 170 000 Kč,
 • 00:52:45 kterou mu doktor Vít Bárta předal
  dne 29. 3. 2011,
 • 00:52:48 přibližně v době od 19:30
  do 19:45 ve svém bytě
 • 00:52:53 na adrese Kosárkovo nábřeží 127/1,
  Praha 1, v obálce,
 • 00:52:56 jež si obžalovaný
  Mgr. Jaroslav Škárka převzal,
 • 00:52:59 přestože skutečným úmyslem
  obžalovaného Mgr. Jaroslava Škárky
 • 00:53:03 od počátku bylo zneužít
  takto poskytnuté částky
 • 00:53:06 k následné diskriminaci Víta Bárty
  ve veřejném a politickém životě.
 • 00:53:10 Tedy sebe obohatil tím,
  že uvedl někoho v omyl
 • 00:53:12 a způsobil tak na cizím majetku
  větší škodu,
 • 00:53:14 čímž spáchali: obžalovaný
  Vít Bárta zločin podplácení
 • 00:53:18 podle § 332, odst. 1.2, písm. b)
  Trestního zákoníku,
 • 00:53:21 účinného ke dni 29. 3. 2011,
  dále jen Trestního zákoníku.
 • 00:53:25 Obžalovaný Mgr. Jaroslav Škárka
  přečin podvodu
 • 00:53:28 podle § 209, odst. 1.3
  Trestního zákoníku.
 • 00:53:32 A odsuzují se: obžalovaný doktor
  Vít Bárta podle § 332, odst. 2
 • 00:53:37 Trestního zákoníku k trestu
  odnětí svobody v trvání 18 měsíců.
 • 00:53:41 Podle § 81, odst. 1 Trestního
  zákoníku a § 82, odst. 1
 • 00:53:46 Trestního zákoníku se mu výkon
  trestu podmíněně odkládá
 • 00:53:50 na zkušební dobu v trvání
  30 měsíců.
 • 00:53:53 Podle § 70, odst. 1, písm. a)
  Trestního zákoníku
 • 00:53:56 se mu dále ukládá trest propadnutí
  věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • 00:54:01 a to částky 665 000 Kč,
  uložené na účtu Obvodního soudu
 • 00:54:04 pro Prahu 5.
 • 00:54:05 Obžalovaný Mgr. Jaroslav Škárka,
  podle § 209, odst. 3
 • 00:54:09 Trestního zákoníku k nepodmíněnému
  trestu odnětí svobody
 • 00:54:12 v trvání tří roků.
 • 00:54:14 Podle § 56, odst. 2, písm. b)
  Trestního zákoníku
 • 00:54:17 se pro výkon trestu zařazuje
  do věznice s dozorem.
 • 00:54:20 Podle § 73, odst. 1. Trestního
  zákoníku se mu dále ukládá trest
 • 00:54:24 zákazu činnosti spočívající
  v zákazu výkonu funkce
 • 00:54:27 poslance Poslanecké sněmovny
  Parlamentu ČR na dobu 10 roků.
 • 00:54:33 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2012