iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 3. 2006
21:00 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
16697
zhlédnutí

Příběhy železné opony

Vlak svobody

Místo do Aše dojel vlak do německého Selbu

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy železné opony - Vlak svobody

 • 00:00:56 Ten vlak nesl běžné označení
  spoj číslo 3717.
 • 00:01:05 Jel z Prahy do Aše.
 • 00:01:07 Měl samozřejmě skončit
  na československém území.
 • 00:01:13 Jenže neskončil.
 • 00:01:15 Prorazil železnou oponu a dojel
  až do západoněmeckého Selbu.
 • 00:01:18 110 cestujících se rázem ocitlo
  za železnou oponou.
 • 00:01:25 34 se jich rozhodlo zůstat
  na druhé straně.
 • 00:01:31 Byla to světová senzace.
 • 00:01:33 Vlak svobody byl událostí,
  která tehdy na podzim 1951
 • 00:01:36 oběhla svět.
 • 00:01:41 6. září 1951 rozhoduje ÚV KSČ
  o důležitých změnách ve straně.
 • 00:01:46 Rudolf Slánský je zbaven funkce
  generálního tajemníka.
 • 00:01:50 Gottwald ho obviní z odpovědnosti
  za chyby, které se staly.
 • 00:01:54 77 500 úředníků už pracuje ve výrobě.
 • 00:02:00 Krátce předtím, 11. července,
  přijímá Národní shromáždění
 • 00:02:03 zákon o ochraně státních hranic.
 • 00:02:08 Pohraničníci získávají
  nevídané pravomoce.
 • 00:02:11 Mohou použít zbraně proti každému,
  kdo je neuposlechne.
 • 00:02:18 Vlak svobody nebyl
  ale první na tomto místě.
 • 00:02:23 První pokus o útěk na Západ
  se tady v Aši odehrál mnohem dřív,
 • 00:02:28 brzy po únorovém převratu.
 • 00:02:32 27. března 1948 z vlaku vystoupila
  malá skupinka cestujících
 • 00:02:37 a dala se do běhu směrem
  k americké okupační zóně.
 • 00:02:41 K hranici zbývalo pár stovek metrů.
 • 00:02:45 Na zemi zůstal tehdy ležet
  Vojtěch Rygal z moravského Hulína.
 • 00:02:48 I když železná opona ještě nestála,
 • 00:02:51 byl jednou z jejích
  prvních obětí vůbec.
 • 00:02:56 Rygal byl katolický kněz.
 • 00:02:59 Aš bylo, pochopitelně,
  kritické místo.
 • 00:03:01 Represívní orgány si toho byly
  dobře vědomy.
 • 00:03:05 Již v Rázlově, tj. 10 - 15 km
  před Aší,
 • 00:03:09 byla stanice, která kontrolovala
  všechny autobusy, které přijížděly.
 • 00:03:14 Další tvrdé kontroly
  byly na nádraží.
 • 00:03:18 Ty případy šly do stovek.
 • 00:03:21 Ti lidé pak byli zadrženi
  a předáni soudu.
 • 00:03:25 Uprchlíci museli tedy hledat
  nové důmyslné cesty
 • 00:03:28 a spoléhat někdy i na náhodu.
 • 00:03:33 Hlavní organizátoři byli 3.
 • 00:03:37 Strojvůdce Karel Konvalinka,
  výpravčí Karel Truxa
 • 00:03:41 a obvodní lékař z Chebu Jaroslav Švec
 • 00:03:46 Švec byl obvodním lékařem,
  žil v Aši od r. 1945.
 • 00:03:51 Nebyl členem KSČ atd.,
 • 00:03:54 ale začala o něj jevit zájem StB.
 • 00:04:00 Byl dokonce donucen podepsat
  spolupráci s StB.
 • 00:04:05 To byl jeden z hlavních důvodů útěku
  - ten tlak StB.
 • 00:04:10 Nápad k útěku se zrodil v hlavě
  strojvůdce Konvalinky.
 • 00:04:13 Vycházel z prostého faktu,
  že trať z Aše do Selbu
 • 00:04:15 byla průjezdná.
 • 00:04:19 Aš totiž byla vytápěna teplárnou
  z Německa
 • 00:04:21 a Československo dodávalo uhlí
  na vagónech.
 • 00:04:27 Jedinou překážkou byla
  improvizovaná zábrana,
 • 00:04:30 která byla položena na kolejích.
 • 00:04:34 Ale nebyla tam každý den.
 • 00:04:38 Doktor Švec v den odjezdu
  sedl do svého auta a dělal opilého.
 • 00:04:42 Dokonce měl láhev a mával s ní.
 • 00:04:48 Dojel k zátarasu a zjistil,
  že není spuštěný.
 • 00:04:51 Otočil auto a odjel za rodinou.
 • 00:04:55 Všichni nastoupili do toho vlaku
  a odjeli do Německa.
 • 00:05:01 Vlak projel Ašským nádražím
  rychlostí 80 km/h
 • 00:05:04 a neustále zrychloval.
 • 00:05:09 Ve vagónu tehdy seděli
  2 tehdejší vyhození studenti
 • 00:05:12 K. Ruml a V. Šilhart,
  kteří o útěku věděli.
 • 00:05:17 Kolik lidí ve vlaku ale bylo
  dopředu informováno
 • 00:05:19 o plánovaném útěku,
 • 00:05:21 dodnes není úplně jasné.
 • 00:05:24 Byli tam však i někteří
  studenti chebského gymnázia.
 • 00:05:26 Ti určitě nic nevěděli.
 • 00:05:33 Nastoupili jsme v Chebu,
  byli jsme frekventanti gymnázia.
 • 00:05:41 S těmi, kteří chodili o třídu níž
  než já, jsme seděli naproti sobě,
 • 00:05:46 měli jsme aktovky na kolenou
  a hráli jsme mariáš.
 • 00:05:52 Vůbec jsme to nevnímali.
 • 00:05:57 Cesta nebyla celou dobu podezřelá
  až do Aše,
 • 00:06:00 kdy začal vlak nabírat na
  rychlosti, místo aby zpomaloval.
 • 00:06:09 Už jsem se chystala vystoupit,
  když jsem uviděla nějakého muže,
 • 00:06:17 jak točí záchrannou brzdou.
 • 00:06:21 Myslela jsem si, že chce zabrzdit,
  ale on zřejmě chtěl zajistit,
 • 00:06:30 že zůstane odbrzděno.
 • 00:06:32 Najednou na mě namířil pistoli
  a říkal, že přejíždíme hranice ČSSR
 • 00:06:42 a že nemáme nikdo dělat
  žádný zmatek,
 • 00:06:47 že kdo se bude chtít vrátit,
  tak se vrátí.
 • 00:06:53 Najednou jsme zastavili
  a byli jsme v Německu.
 • 00:06:56 Vystrčila jsem hlavu
  a tam nějaká bába dělala na poli.
 • 00:07:01 Řekla nám, že jsme v Německu.
  Ani jsme tomu nechtěly věřit.
 • 00:07:09 Podle jistých svědectví
  namířil prý jeden z únosců
 • 00:07:11 na topiče Kolabzu pistoli,
  aby jej přiměl k poslušnosti.
 • 00:07:17 Silně pochybuji, že na Kolabzu
  byla namířena pistole.
 • 00:07:20 Oni se totiž všichni ti nádražáci
  znali.
 • 00:07:23 Kolabza se musel hájit,
  pochopitelně.
 • 00:07:26 Nemohl říct: No, tak to udělali.
 • 00:07:32 Topič Kolabza se jako jediný člen
  posádky vlaku vrátil zpět do ČSSR.
 • 00:07:38 Na selbském nádraží využil zmatku
  a naskočil na nákladní vlak
 • 00:07:41 jedoucí zpátky za hranice.
 • 00:07:44 Po návratu do Československa
  byl okamžitě zatčen StB
 • 00:07:46 a uvězněn.
 • 00:07:49 Později, když scházel hrdina,
  tak z něj propaganda
 • 00:07:55 začala dělat hrdinu,
  který nezradil atd.
 • 00:08:03 Vlak zastavil nejprve
  na německém území
 • 00:08:06 asi 300 metrů za železnou oponou.
 • 00:08:12 Únosci nechtěli riskovat.
 • 00:08:14 Měli zablokované brzdy a báli se,
 • 00:08:16 že by lokomotiva sama
  vagóny neubrzdila.
 • 00:08:19 Ve vlaku bylo zhruba
  12 příslušníků SNB.
 • 00:08:23 Všichni byli ozbrojeni.
 • 00:08:26 Což byla naprostá převaha
  proti 5-ti pistolím únosců.
 • 00:08:31 Když vlak zastavil,
  nepodnikli žádnou akci
 • 00:08:34 a všichni utíkali zpátky
  k československým hranicím.
 • 00:08:40 Kdyby se o něco pokusili,
  byli by úspěšní,
 • 00:08:43 protože prvnímu americkému jeepu
  trvalo bezmála hodinu než přijel.
 • 00:08:51 Vlak byl pod patronací vojáků USA
  odtažen do železniční stanice Selb.
 • 00:08:56 Tady dostali cestující najíst
  a těm, kteří se cítili uneseni,
 • 00:08:59 bylo zakázáno vystoupit z vlaku.
 • 00:09:06 Nevěděli co s námi,
  tak nás odtáhli do Selblisberk,
 • 00:09:11 načež se seběhly německé báby
  a začaly nám vyhrožovat,
 • 00:09:16 protože byly za 2. sv. války
  vyhoštěny
 • 00:09:20 a jejich příbuzenstvo na útěku
  na hranicích postříleni
 • 00:09:27 a my si přijedeme jako panstvo.
 • 00:09:30 Po několika dnech byli cestující
  dopraveni zpátky do Československa.
 • 00:09:35 Zde si je přebrala bezpečnost
  a StB.
 • 00:09:40 Nakonec jsem se rozhodla vrátit
  kvůli rodičům,
 • 00:09:45 protože už byli staří a nemocní.
 • 00:09:51 Já měla jediného bratra,
 • 00:09:53 ten zůstal ve 14. letech
  v Osvětimi.
 • 00:09:58 Táta byl žid.
 • 00:09:59 I když matka byla Němka,
  měla jsem pořád na Němce pifku.
 • 00:10:06 Nedokázala jsem si představit,
  že bych mezi nimi dokázala,
 • 00:10:13 tak brzy po válce, žít.
 • 00:10:15 Útěk celého vlaku na Západ
  byl senzací
 • 00:10:17 pro novináře celého světa.
 • 00:10:19 V Československu ovšem rozzuřil
  komunisty.
 • 00:10:22 Vlak svobody byl pro komunisty
  obrovská blamáž.
 • 00:10:30 Stalin napsal Gottwaldovi dopis
  ve kterém žádal odvolání
 • 00:10:34 ministra národní bezpečnosti
  Ladislava Kopřivy.
 • 00:10:38 Šéf pohraniční stráže Hlavačka
  zajistil, aby všechny železnice
 • 00:10:42 procházející železnou oponou
  byly neprůjezdné.
 • 00:10:50 Nenávist komunistického režimu
  šla doslova za hrob.
 • 00:10:55 První velký proces se konal
  v lednu 1953 v Karlových Varech.
 • 00:11:02 Tam padl jeden rozsudek smrti,
  který nebyl naštěstí vykonán.
 • 00:11:06 Byla odsouzena snoubenka
  jednoho z únosců vlaku.
 • 00:11:10 Byli odsouzeni příbuzní
  a to leckdy vzdálení příbuzní.
 • 00:11:15 Kolem vlaku svobody bylo odsouzeno
  50 - 60 lidí.
 • 00:11:21 Doktor Švec byl můj strýc.
  Dobrý strýc.
 • 00:11:26 Když ale odešel za hranice,
  rodiče byli kvůli vlaku svobody
 • 00:11:35 odsouzeni na 6,5 roku ve vězení
  za neoznámení trestného činu.
 • 00:11:41 Rodiče byli v Chebu, na Pankráci,
  na Borech.
 • 00:11:49 Byli odsouzeni ke ztrátě
  poloviny majetku
 • 00:11:52 a ztratě práv občanských,
  což znamenalo ztrátu důchodu
 • 00:11:56 a také volebního práva,
  což, pochopitelně, nikomu nevadilo.
 • 00:12:01 Také byli odsouzeni k tomu,
  že nesměli žít
 • 00:12:05 v pohraničních okresech.
 • 00:12:08 O vlaku svobody vyjdou knihy
  i v Československu.
 • 00:12:11 Byly psány pod dozorem StB
  a se skutečností
 • 00:12:14 měly málo společného.
 • 00:12:16 Ovšem díky jedné z nich
  se malá holčička Ivana,
 • 00:12:19 která se narodila
  v pankrácké věznici,
 • 00:12:22 dozví, kdo byl
  jejím skutečným otcem.
 • 00:12:25 Uprchlý výpravčí Truxa.
 • 00:12:32 Náhrad jsme se příliš nedomáhali.
 • 00:12:35 Spokojil jsem se
  s morální stránkou,
 • 00:12:38 že bylo uznáno, že byli odsouzeni
  neprávem.
 • 00:12:42 Vlak svobody vyprovokoval
  ideologickou válku
 • 00:12:44 mezi východem a západem.
 • 00:12:47 Komunisté byli vždy
  propagandisticky bojechtiví.
 • 00:12:50 Tentokrát ale prohráli na celé čáře.
 • 00:12:53 Uprchlíci měli navrch.
 • 00:12:55 To komunisty rozlítilo
  a pomstili se na nevinných.
 • 00:12:59 Zbabělství byla typická vlastnost
  tehdejší moci.
 • 00:13:06 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize 2006

Související