Kde jsem:

Novinky

Jak naladit — Déčko pro rodiče — Česká televize

ČT :D vysílá v Multiplexu 3

Signál s novými kanály ČT :D a ČT art je k dispozici ve veřejnoprávním Multiplexu 1a a pronajatém Multiplexu 3. Většina domácností má na jejich vysílače nasměrované antény, a na většině přijímačů s tunerem DVB-T proběhne jejich naladění automaticky. Pokud nedojde k automatickému přeladění, pak je nutno zvolit manuální či automatický způsob ladění. Podrobné informace, jak postupovat, když nemůžete naladit ČT :D a ČT art, najdou diváci na webových stránkách České televize.

Pokrytí signálem s programem ČT :D a ČT art dosahuje do více než 95 % domácností. Nedostatečné pokrytí je pouze v některých příhraničních regionech a na místech s velmi členitým terénem. Tyto oblasti se Česká televize bude snažit dokrývat přednostně jako součást rozvoje veřejnoprávní sítě Multiplex 1a.

Máte-li potíže s naladěním Déčka a potřebujete poradit, kontaktujte Divácké centrum České televize (divackecentrum@ceskatelevize.cz, 261 136 113).