Způsobil zemětřesení člověk, nebo to byla příroda? Odhalí to český patent

Čeští vědci se podíleli na evropském patentu, který má rozlišit, zda zemětřesení vzniklo působením člověka, anebo je dílem přírody.

Italské městečko Amatrice po zemětřesení
Zdroj: Reuters

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a společnost Seismik s. r. o. obdržely začátkem června evropský patent na metodiku, která umožní rozlišit přirozenou a vyvolanou seismicitu. Díky tomu vědci dokáží zjistit, zda je za vznik zemětřesení odpovědná příroda, či zda je vyvolala lidská aktivita - tedy například hornická činnost, vtláčení kapalin do hlubinných vrtů, stavby přehrad a další.

Video Může člověk způsobit zemětřesení?
video

Může člověk způsobit zemětřesení?

„Tento poznatek může být důležitý nejen pro určení odpovědnosti za případné škody, ale umožní také provozovatelům aktivit, které mohou zemětřesení vyvolat, včas toto nebezpečí rozpoznat a vhodnými opatřeními předejít negativním důsledkům,“ uvedl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc. „O využití patentu se uvažuje například při experimentálním projektu na využívání geotermální energie, který se v současné době připravuje v Litoměřicích,“ doplnil ředitel.

Patent je výsledkem několikaletého společného výzkumu obou organizací. „Jde o metodiku, která umožňuje změřit závislost mezi pozorovanou seismicitou a lidskou aktivitou. Umíme tak objektivně kvantifikovat, zda otřesy země vyvolala skutečně ta určitá zkoumaná činnost,“ řekl autor metodiky Mgr. Leo Eisner, Ph.D. Podle něj obě organizace mohou díky patentu uplatnit unikátní služby v oblastech rozvoje geotermální energie, těžby břidlicového plynu, injektáže odpadních vod, ale třeba i v hornictví či provozu vodních přehrad.

Člověk vytváří zemětřesení podobně jako příroda

Přirozená seismicita je vyvolaná procesy uvnitř země, které lidská aktivita neovlivňuje, zatímco vyvolaná seismicita je buď spuštěna, nebo přímo způsobena člověkem. Většina známých zemětřesení na světě je přirozená (například ničivé zemětřesení na Haiti v roce 2010 s více než sty tisíci obětí), příkladem vyvolaných zemětřesení mohou být otřesy vyvolané při hydraulickém štěpení prvního vrtu na břidlicový plyn ve Velké Británii v roce 2011. Tato zemětřesení naštěstí nezpůsobila žádnou škodu na majetku ani zranění.

Vysoce aktuální problematika vzniku a rozvoje seismicity vyvolané hydraulickým štěpením řeší v současné době odborníci v rámci experimentu ETH Zürich v podzemní laboratoři Grimsel ve Švýcarsku. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR se experimentu spoluúčastní.