Vesmírné technologie přicházejí do České republiky ve start-upech

Češi dostali možnost podílet se na využití technologií, které pocházejí z evropského vesmírného výzkumu. Pokusí se o to několik inspirativních start-upů. 

Astronaut Tim Kopra ve vesmíru
Zdroj: ČTK

ESA BIC Prague je program, který má za úkol přenášet vesmírné technologie do běžného života. V současné době se to děje ve formě start-upů, jež pomocí nových nápadů mohou kosmický výzkum zcela reálně vnést do zemědělství, cestovního ruchu nebo školství. V polovině prosince se v Praze konalo zasedání, kde byli představeni jeho první čeští účastníci.

Co na tento program říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest:

Video Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest
video

Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest

Triphood: aplikace, která dostane děti ven

Mobilní aplikace Triphood vypráví během cestování a výletů originální příběhy, které mají zejména děti navyklé trávit volný čas spíše u televize a počítače přimět k pobytu venku. Vhodná je zejména pro turistická a informační centra, hotely, národní parky, ZOO a další. Rozvoj aplikace spočívá v její optimalizaci a doplnění nových funkcí s dlouhodobým cílem, kterým je největší dostupná databáze výletů.

NG Aviation přináší digitalizovaná letecká data

Společnost má za cíl uvést nová nejmodernější řešení do pole digitalizace leteckých dat. Nabízí portfolio produktů s názvem AIME (Aeronautical Information Management Company), které obsahuje tři řešení v jednom balíčku. Aplikace AIME DINO bude spojovat potřeby letišť s poskytovateli letových navigačních služeb (ANSP). Nástroj AIME Digital Data Creator je schopen vytvořit digitální mapy podle norem ICAO a poskytnout zákazníkovi jedinečný způsob, jak se usadit v digitálním světě. Chce využít výhod hmatového rozhraní a řešení virtuální reality, aby se práce s leteckými daty stala tak pohodlnou, jak je to jen možné. 3D digitální AIXM 5.1 prohlížeč letištních dat AIME Viewer GNSS- A-SMGCS je schopen integrovat polohu GNSS monitorovacího systému, monitoruje tak provoz na letišti a integruje ho do digitální mapy letiště, což usnadňuje navigaci, zejména pokud jde o překážky a uzavřené části služeb a letištních pohybových ploch.

Festka – kola s vesmírnou kvalitou

Výrobce nejmodernějších kol zaměřující se na řemeslnou výrobu, technologickou inovaci a spokojenost zákazníků. Jeho ambicí je stát se technologickým leaderem, který udává směr a trend v cyklistickém průmyslu prostřednictvím partnerství s předními vědeckovýzkumnými ústavy a technologickými inovátory, jako je například ČVUT, CompoTech, Nippon, Campagnolo, GRM nebo Meopta. V současné době prochází Festka další fází růstu, soustředí se na vývoj nového silničního závodního a trekového rámu kola s názvem Spectre, který je určen především pro profesionální cyklisty z českého národního týmu trekové cyklistiky.

TuddyTuddy spojí domácí a návštěvníky

TuddyTuddy je aplikace pro mobilní zařízení, již k dispozici v AppStore a GooglePlay, která propojuje dobře informované místní obyvatele/průvodce s návštěvníky. Má dva typy zákazníků. Místní/průvodce o sobě může sdílet informace a uvést svou nabídku, která je nějakým způsobem jedinečná nebo zajímavá pro ostatní (např. jazyková vybavenost, znalost místních poměrů, dějin apod.). Na druhé straně jsou cestovatelé. Tato aplikace nemá žádnou přímou konkurenci, obzvláště ne v Praze.

Big Terra přinese satelitní data do zemědělství

Společnost přichází s nejnovějšími pokroky v řízení afrického zemědělství. Kombinuje satelitní data, meteorologické stanice a numerické modely počasí, aby poskytla zemědělcům a dalším subjektům zapojeným do zemědělské infrastruktury jeden prostor pro data podporující jejich rozhodnutí při řízení zemědělských činností – od návrhů, kdy začít se sázením, jak jejich plodiny rostou, jak mohou nejlépe podpořit jejich úrodu, až po návrh optimální doby pro sklizeň.

InsightART ověří, zda jsou obrazy originální

InsightArt přináší světově jedinečný a nejmodernější spektrální rentgen v oblasti inspekce a ověřování umění, který poskytuje informace o složení pigmentu v obrazech a tím nabízí bezprecedentní podrobné údaje o snímaném obrazu. Pomáhá při ověřování autentičnosti díla a zároveň přináší jedinečný a vysoce detailní pohled za horní vrstvy malby pomáhající restaurátorům v jejich vysoce přesné práci. Posláním InsightART je pomáhat sběratelům umění, muzeím a galeriím s bezpečnějšími investicemi do umění a v ochraně cenného kulturního dědictví.

Video Jiří Lauterkran a Josef Uher o start-upu InsightART
video

Jiří Lauterkran a Josef Uher o start-upu InsightART

Rentgenová technologie Insight Art pochází z kosmického výzkumu částic. Detektory používané InsightART jsou provozovány jako dozimetry a trackery částic na Mezinárodní vesmírné stanici a jsou také používány jako detektory pro nejnáročnější experimenty ve fyzice vysokých energií v CERNu. Celosvětově patentovaná technologie z těchto detektorů byla vyvinuta mateřskou společností InsightART – Advacam (spin-off Českého vysokého učení technického v Praze). InsightART je však přidanou hodnotou poskytovaného hardwaru – přidává speciální kontrolní a zkušební software a hardware rámec, který upravuje postavení rentgenu.

Co je ESA BIC Prague?

ESA BIC Prague je pražský inkubátor Evropské kosmické agentury (ESA), je součástí sítě 16 evropských podnikatelských inkubátorů ESA BIC. Vznikl v květnu 2016. Zaměřuje se na podporu transferu vesmírných technologií do běžného života. Po dobu 5 let podpoří 25 vybraných start-upů, z nichž každý může po dobu dvouleté inkubace čerpat podporu až 50 tisíc eur. Na program je vyčleněno téměř 45 milionů korun.

Operátorem projektu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, partnery projektu jsou Evropská kosmická agentura (ESA), Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. CzechInvest nad rámec finanční podpory poskytne vybraným účastníkům konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. ESA BIC Prague sídlí v Paláci Adria.