Svatý Mikuláš: Proč je tak populární svatý z dnešního Turecka, kterého prosazovala řecká manželka německého císaře

Svatý Mikuláš je jeden z mála svatých, který přežil i nástup ateismu. V čem spočívá síla jeho tradice?

Křesťané si 6. prosince připomínají památku Mikuláše, biskupa z turecké Myry (dnes Demre), který se narodil kolem roku 280 v dnešním Turecku, kde také 6. prosince 345 zemřel. Svatý Mikuláš proslul štědrostí, jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Dodnes je tento asi nejznámější svatý uctíván mimo jiné jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska i několika měst, například Amsterodamu či italského Bari.

/*json*/{"map":{"lat":36.24609520706542,"lng":29.98817800000006,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Mikuláš se narodil do rodiny bohatých křesťanů a po smrti svých rodičů velkou část majetku rozdal chudým. Již jako mladík se stal biskupem v Myře (dnešní Demre v Turecku), kde také kolem roku 345 zemřel a byl pohřben. V 11. století, kdy se v regionu začali rozpínat seldžučtí Turci, převezli jeho ostatky italští námořníci do italského přístavu Bari. Podle historických pramenů to byli spíše piráti než běžní námořníci, ale v tehdejších dobách byla mezi oběma povoláními velká podobnost.

Právě v Bari vystavěli nad ostatky světce chrám sv. Mikuláše. Nejvíce kostelů sv. Mikuláše je tak i dnes v přístavních městech. Nejznámější je v Amsterodamu, kde se již od středověku pořádají 6. prosince slavné poutě. Na východě křesťanského světa je Mikuláš po Panně Marii nejuctívanější světeckou postavou.

Bazilika sv. Mikuláše v Bari
Zdroj: Wikimedia Commons

Původ legendy

O jeho životě se traduje mnoho legend. Podle nejznámější z nich zachránil před nevěstincem tři dcery chudého otce tím, že jim vhodil v noci oknem do světnice tři měšce zlaťáků. Poprvé se Mikulášovo uctívání rozvinulo v Německu v 10. století, nejdříve v Porýní. Osobně ho podporovala císařovna Theofana, manželka císaře Oty II. Tato žena byla neteří byzantského císaře, takže měla k oblasti dnešního Turecka blízko. Mikulášův kult se z Německa postupně rozšířil po celé oblasti působení řecké církve a později i na slovanské země, do Evropy i Ameriky. V českých zemích pocházejí nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století.

Svatý Mikuláš zachraňuje tři nevinné, obraz Ilji Repina
Zdroj: Wikimedia Commons

V předvečer svátku svatého Mikuláše, který se připomíná 6. prosince, dodnes v některých zemích chodí po domech skupinky lidí převlečených za Mikuláše, čerta a anděla, aby děti trochu postrašili a pak je obdarovali malými pamlsky. V Nizozemsku, kde je mikulášská tradice nejsilnější, Mikuláš pod jménem Sinter Klaas připlouvá z moře a dětem rozhazuje cukroví a ovoce. Odtud se také asi ve 13. století tato tradice rozšířila přes Německo do českých zemí.

Svatý Mikuláš se stal předobrazem i amerického Santa Clause nebo německého Weihnachtsmanna. V různých zemích má dodnes Mikuláš různé podoby také vizuálně, odpovídají různým zvykům podle místních tradic - může se tak lišit barva jeho pokrývky hlavy, pláště i složení jeho doprovodu.