Vojenská příručka, která ovlivnila výchovu mládeže. Skauting slaví 110 let

Robert Baden-Powell tehdy zatroubil na roh antilopy kudu. Před více než stoletím tím zahájil první skautský tábor, na který se sjelo 22 chlapců ze zcela rozdílných sociálních poměrů. A právě od tohoto okamžiku se datuje výročí založení samotného skautingu. Dodnes se k hnutí hlásí na 50 milionů členů z celého světa.

Muž, jehož principy následují miliony skautů
Zdroj: Flickr.com Autor: Galaxy.fm

Když Robert Baden-Powell v roce 1899 vydal svou vojenskou příručku Základy průzkumnictví, netušil, že tato publikace bude místo vojáků vychovávat také zástupy mladých chlapců a později i dívek a stane se postupně modlou nově vznikající komunity.

Na asi 120 stranách tehdy sepsal doporučení vojákům, jak se efektivně pohybovat a chovat v přírodě i cizím prostředí. Po návratu z armády do rodné Anglie pro něj bylo překvapením, že podle jeho rad vychovávají své žáky také učitelé a vedoucí mládeže. 

V roce 1907 tak uspořádal první tábor, na který vybral přes 20 chlapců různého věku i sociálních vrstev. Úspěch tábora vedl k tomu, že se Baden-Powell rozhodl přizpůsobit příručku mladým čtenářům. Výsledkem byla kniha Scouting for Boys – a s tím základy skautingu, jak jej známe dnes.

Fenomén se mezi mladými rychle šířil. První dívčí oddíly vznikly dva roky po uspořádání zmíněného tábora a obliba překonala i anglické. Do Česka se skauting dostal v roce 1911. Jeho český průkopník Antonín Benjamin Svojsík se tehdy vypravil do Anglie, aby se na nový přístup k práci s mládeží sám podíval. Pro skauting se tehdy tak nadchl, že hned po návratu začal podnikat první kroky pro vytvoření podobného systému u nás.

Antonín Benjamin Svojsík
Profil

Antonín Benjamin Svojsík

– vystudoval učitelský ústav a stal se učitelem tělocviku

– procestoval svět s pěveckým kvartetem

 – byl jednatelem hudebního odboru Umělecké besedy

 – stal se členem světového skautského výboru, prezidentem Svazu slovanských skautů a skautek, docentem skautingu na Karlově univerzitě

 – napsal knihy Základy junáctví, Český skaut, Výchova občana republiky skautováním, …

Zdroj: skautskyinstitut.cz

Jeho úsilí se setkalo s oblibou a hned následující rok se konal první český skautský tábor. Od té doby počet zájemců o zapojení se do této komunity rostl, a organizace se tak mohla vyvíjet. Kromě sebevzdělávání a osobního rozvoje členové také podporovali stát ve chvílích, kdy to bylo potřeba.

Při převratu v roce 1918 například vytvořili skautskou poštu a svým způsobem se tak podíleli na založení republiky. Jejich úkol tehdy spočíval v doručování zásilek. Nad poštou totiž drželi hlídku rakousko-uherští úředníci, kterým nebylo možno plně důvěřovat. Skauti proto doručovali důležitou korespondenci mezi členy tehdy nově vznikající vlády.

V průběhu druhé světové války nacisté skautskou činnost zakázali, oddíly se ale přesto scházely potají dál. Část junáků se také připojila k odboji. Těžkými časy bylo pro skaut také období komunismu. Mnoho členů poslala vláda do vězení, mnozí museli před režimem utíkat.

Junák ale všechna úskalí přestál a dnes je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Počet jejích členů neustále roste. Za posledních 11 let se zvýšil ze 40 tisíc na téměř 58 tisíc. Celosvětově se ke skautingu hlásí 50 milionů nadšenců z 216 zemí a je tak také největším hnutím mladých na světě.

Pomník Roberta Badena Powella v Poole Quay v hrabství Dorset
Zdroj: Geograph.com.uk