Europoslanci podpořili start jmenné evidence pasažérů

Evropský parlament po pěti letech vášnivých debat schválil zavedení systému jmenné evidence leteckých pasažérů (Passenger Name Register – PNR). Má jít o další nástroj usnadňující boj proti terorismu. Údaje od leteckých přepravců mají umožnit bezpečnostním složkám odhalit v řadách cestujících potenciální podezřelé, přestože se třeba až dosud ničeho nekalého nedopustili.

Směrnici o PNR navrhla Evropská komise již v roce 2011, ale o zavedení se vyjednávalo pět let, než po loňských atentátech v Paříži francouzští představitelé důrazně naléhali na přijetí tohoto opatření. Naléhavost dokumentu ještě zvýšily teroristické útoky v Bruselu z letošního března.

Během rozpravy zazněly i připomínky, že shromažďování a sdílení údajů o leteckých cestujících nepředstavuje žádný zázračný nástroj, jehož zavedením zmizí teror a zločin.

„Jde o směrnici, která zachrání lidské životy,“ zdůraznil britský konzervativec Timothy Kirkhope, který je parlamentním zpravodajem pro tuto předlohu. Tu nakonec europarlament schválil většinou 461 ku 179 hlasům.