V Lamanšském průlivu nalezen vrak britské válečné lodi

Londýn - Američtí podmořští archeologové ze společnosti Odyssey Marine Exploration nalezli vzácný vrak: britskou válečnou loď, která se v Lamanšském průlivu potopila v 18. století. Archeologové jsou tak možná blízko k nalezení velkého pokladu.

Odyssey Marine Exploration se proslavila především nálezem pokladu z vraku španělské galeony v hodnotě půl miliardy dolarů před dvěma lety, tentokrát zatím žádné zlato na mořském dně nenašla. Pátrá však po možná ještě větší vzácnosti. Loď Victory měla na palubě čtyři tuny zlatých mincí. Jejich cena by mohla být výrazně vyšší než nálezu ze španělského plavidla.

Výzkum má první výsledek: dvě nalezená děla

„Z paluby Victory se podařilo vytáhnout nejméně dva kanony, které nesou tehdejší erbovní znak krále Jiřího III. a očekává se, že další výzkum přinese doklad o tom, že se skutečně o Victory jedná,“ tvrdí spolupracovník ČT Ivan Kytka. Odyssey pokračuje ve zkoumání a také mapování celého pole s troskami, které se nachází zhruba ve stometrové hloubce.

Plachetnici dlouhou 53 metrů oddělila od ostatních lodí její flotily bouře. V Lamanšském průlivu se potopila 4. října 1744. „Na palubě bylo 1100 námořníků, kteří se vraceli z bitvy při portugalském pobřeží, kde se střetli s francouzskými námořníky,“ říká Kytka. Ve své době byla Victory největším a se 110 děly také nejvíce vyzbrojeným válečným plavidlem své doby.


Britské ministerstvo obrany si Victory nárokuje

Jestliže vrak skutečně představuje trosky britské válečné lodi, pak to znamená, že žádná akce se nemůže odehrát bez výslovného souhlasu Velké Británie, upozornil nejmenovaný mluvčí britského ministerstva obrany. „Ministerstvo prostřednictvím listu The Times varovalo výzkumníky, že vrak je majetkem britské koruny a navíc se nachází v britských výsostných vodách,“ připomíná Kytka. Společnost však už prý s britskou vládou vyjednává o spolupráci na projektu. 

S britskou vládou je na tom ale společnost lépe. Už s ní například uzavřela dohodu o pátrání po vraku lodi Sussex, která se s nákladem zlatých mincí potopila v západním Středomoří v roce 1694.

Pobřeží průlivu La Manche
Pobřeží průlivu La Manche