Začíná Evropský týden mozku

Praha - V týdnu od 16. března se v Evropě i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku. O nových poznatcích o nejsložitějším orgánu lidského těla, který obsahuje přes 100 miliard nervových buněk, informují širokou veřejnost. Letošní, již jedenáctý ročník, Evropského týdne mozku v České republice  se koná ve dnech 16.-22. března 2009. Česká neurochirurgie je ve výzkumu mozku na vysoké světové úrovni.

Svědčí o tom podle profesora Eduarda Zvěřiny z 1. Lékařské fakulty FN v Motole a Neurochirurgické kliniky 3. Lékařské fakulty UK na Královských Vinohradech kromě technologického vybavení a zralosti týmu také účast na předních neurochirurgických světových kongresech.

Významnou chorobou dnešní doby, která zaměstnává neurochirurgy na celém světě jsou úrazy. „Traumatologie a její zajištění je epidemiologickou problematikou budoucnosti,“ uvedl Zvěřina. „Vedle toho nádorová onemocnění, degenerativní onemocnění zůstávají ve stejné incidenci jako v historii. Jen je umíme daleko lépe diagnostikovat a daleko lépe léčit,“ dodal.

Důležité jsou pro neurochirurgii i otázky etické. Tržní mechanismus nesmí a neměl by vést podle Zvěřiny ke zneužívání technologií. „Čím je technologie vyzrálejší, tím bude role etiky důležitější. Výzkumu a pronikání do tajů mozku by se neměly klást žádné, ani právnické překážky,“ domnívá se Eduard Zvěřina.

Součástí týdne mozku je i cyklus přednášek

Na organizaci Evropského týdne mozku v České republice se podílejí vedle Ústavu experimentální medicíny AV ČR, České společnosti pro neurovědy, Centra neurověd také Odbor mediální komunikace AV ČR. Během týdne se uskuteční 10 přednášek, na nichž odborníci představí nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a budou informovat o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění.