V Mekce se dnes poutníci modlí na pahorku Arafát

Mekka (Saúdská Arábie) - Na muslimské pouti do Mekky je dnešek vyhrazen modlitbám věřících na pahorku Arafát. Je to místo, kde v roce 632 podle muslimské tradice naposledy kázal prorok Mohamed a nad nímž se údajně v tento den otevírají nebesa, aby Bůh vyslyšel modlitby věřících a poskytl jim odpuštění. Je to jeden z vrcholných momentů pouti, která začala v neděli a potrvá do čtvrtka. Podle odhadů se jí účastní skoro dva miliony muslimů. Zatím nebyl na tomto obrovském shromáždění zaznamenán žádný incident nebo neštěstí. Bezpečnost má zajistit 70 tisíc vojáků, policistů a zdravotníků.

Většina poutníků má za sebou celonoční modlení, takže mnozí z nich vystupují na Arafát značně unaveni. „Není nic většího než pocit, že se setkáte s Bohem. Chvějete se po celém těle,“ říká jedna z egyptských poutnic. Jiný poutník zase přirovnal atmosféru na Arafátu k „soudnému dni“.

Poutníci míří na Arafát z údolí Míná, kde pouť v neděli začala a kde je stanové městečko, v němž poutníci přespávají. Vzdálenost zhruba deseti kilometrů překonají pěšky nebo autobusy. Rituály na Arafátu končí se západem slunce. Musí se konat vždy devátý den posledního z 12 měsíců muslimského lunárního kalendáře. Pokud se poutník na Arafát v tento den nedostaví, není jeho pouť do Mekky považována za úspěšnou.

Pouť do Mekky je jedním z pěti pilířů islámu a věřící ji má vykonat aspoň jednou za život, pokud mu to zdravotní stav dovolí. Pevně stanovené několikadenní rituály během ní mají symbolizovat základní koncepty islámu - víru, pokoru, bratrství a jednotu.

/*json*/{"map":{"lat":21.409605198966,"lng":39.951095581055,"zoom":11,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":21.364210461187,"lng":40.011520385742,"type":"1","description":"Pahorek Arafat"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/