Britské muslimské školy učí žáky nenávidět, mrzačit a zabíjet

Londýn - K extremismu a k odporu vůči Židům a západní společnosti vychovávají mladé lidi desítky muslimských škol ve Velké Británii. Učí je i to, jak sekat ruce zlodějům či jak by se měli zabíjet homosexuálové. Děje se tak s vědomím jejich rodičů a na základě osnov platných v Saúdské Arábii, která je spojencem Západu v boji proti islámskému terorismu. Britský ministr školství Michael Gove po pondělním zveřejnění článku BBC ujistil, že vše řádně prověří a případné extrémní jevy zarazí.

Podle BBC navštěvuje síť více než 40 víkendových saúdských muslimských škol na pět tisíc většinou patnáctiletých studentů. Mnozí se snaží dostat na univerzitu v Saúdské Arábii. Výuka je nenavádí přímo k terorismu, ale izoluje je v západní společnosti a staví je proti ní. Vláda na podobná varování dříve nijak zvlášť nereagovala, ale nyní prý zasáhne.

Studenti se učí, jak správně uříznout zloději ruku, případně nohu, pokud kradl podruhé. Jejich učebnice praví, že jediným trestem za sodomii je poprava, například svržením z útesu. Hovoří o „hanebných vlastnostech“ Židů. Muslimští učitelé jim také tvrdí, že Židé intrikují s cílem ovládnout celý svět. V knížkách se také píše, že ti, kdo nevyznávají islám, shoří po smrti v pekle.

Saúdské školy působí v Británii už 30 let. Muslimští rodiče se stále více obracejí na víkendové i denní muslimské školy ve snaze zachovat u svých potomků islámský étos a ochránit je před západním vlivem. Výsledkem je zvýšený separatismus muslimské obce a nerespektování hodnot liberální demokracie, jakými jsou tolerance, rovnost mužů a žen a respektování světských zákonů, zdůraznila BBC.

Ústav pro studium občanské společnosti CIVITAS loni v únoru zveřejnil zprávu, v níž varoval, že některé muslimské školy ohrožují sociální soudržnost v zemi. Poukázal například na to, že mladí muslimové jsou utvrzováni v tom, že muži jsou inteligentnější než ženy, že ženy nemají studovat, ale zůstat doma či že muslimka se smí vdát jen za muslima. Dokonce prý texty ujišťují mladé muslimy, že žena je v případě svého znásilnění spoluviníkem, pokud nebyla řádně oblečena a muže tak provokovala.

Muslimové při modlitbě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24