Rurikovec může na Kreml zapomenout

Moskva – Moskevský Kreml nadále patří státu. Tak zní rozhodnutí moskevského arbitrážního soudu, který dnes odmítl vrátit tento symbol Ruska a sídlo prezidenta Valeriji Kubarjovovi, údajnému potomku kdysi vládnoucího rodu Rurikovců. Ten nebyl schopný prokázat své nároky a experti předpokládají, že stejně dopadnou „velkoknížecí“ nároky na 88 dalších pevností a památek v Rusku, na Ukrajině i v Polsku.

V Rusku se šlechtický majetek nerestituuje a na rozdíl od majetku církevního se o tom ani neuvažuje. Ani Romanovci se v postsovětském Rusku nedočkali navrácení majetku, i když byli mezitím rehabilitováni.

„Knížecí nadace“, kterou před časem založil Kubarjov, nicméně i tak před časem zažalovala ruskou vládu, aby se domohla práva na využívání několika kremelských paláců, jakož i přilehlého sadu s hrobem neznámého vojína. Ujišťovala přitom, že v případě úspěchu nebude navrácené objekty využívat komerčně, ale výlučně pro osvětu a kulturní povznesení. Kubarjov už plánoval, jak svět za rudými zdmi oživí a otevře veřejnosti.

Nárok nadace opírala jen o tvrzení, že Kubarjov je potomkem Rurikovců, kteří Rusku vládli po staletí, přinejmenším od roku 822 do konce 16. století, kdy moc přešla do rukou Romanovců, svržených v roce 1917. Právní zástupci vlády a ministerstva kultury tyto požadavky od počátku odmítali jako nezákonné a neopodstatněné. Ani nezávislí experti nedávali žalobě žádné šance a viděli za ní jen pokus vyvolat rozruch. Podle některých expertů sporné nemovitosti ani nikdy nebyly osobním majetkem Rurikovců.

/*json*/{"map":{"lat":55.752622242389,"lng":37.616329193115,"zoom":15,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/