Papež na Tři krále: Vesmír není dílo náhody

Vatikán - Vesmír není dílo náhody, ale nevyčerpatelné imaginace Boha. Vědecké teorie, které říkají něco jiného, jsou schopny dojít jen do určitého bodu, ale nedokážou vysvětlit konečný smysl skutečnosti. Prohlásil to dnes v tříkrálovém kázání papež Benedikt XVI. Řekl také, že i když vědecké teorie o původu a vývoji vesmíru a člověka nejsou v rozporu s vírou, ponechávají mnohé otázky nezodpovězeny.

Agentura Reuters k tomu poznamenala, že Benedikt XVI. se stejně jako jeho předchůdce Jan Pavel II. snaží zbavit církev nálepky protivědeckosti, která na ní lpí od jejího odsouzení Galilea Galileiho začátkem 17. století.

„V kráse světa, v jeho tajemství, v jeho velikosti a v jeho racionalitě se jen můžeme nechat vést k Bohu, stvořiteli ráje a země,“ řekl papež v kázání k tisícům poutníků, kteří se dnes shromáždili v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, aby oslavili svátek Tří králů. „Když pozorujeme vesmír, jsme vyzýváni k tomu, abychom v něm četli něco hlubokého: moudrost Stvořitele, nevyčerpatelnou tvořivost Boha,“ řekl papež.

Církev přijímá evoluci jako vědeckou teorii a nevidí důvod, proč by Bůh nemohl použít při tvoření člověka přirozeného evolučního procesu. Odmítá ale využívání evoluční teorie k podpoře ateistické filozofie.