Rwandská ministryně odsouzena na doživotí

Arusha (Tanzánie) - Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) dnes odsoudil na doživotí bývalou rwandskou ministryni Pauline Nyiramasuhukovou za podíl na masakru menšinového kmene Tutsiů během genocidy ve Rwandě v roce 1994. Tribunál odsoudil k doživotnímu trestu i jejího syna. Nyiramasuhuková je první ženou historie, která byla odsouzena za genocidu.

Nyiramasuhuková patřila do skupiny šesti osob obviněných ze zločinů genocidy a zločinů proti lidskosti, které údajně spáchaly při genocidě Tutsiů na jihu Rwandy. Jejich právní zástupci žádali o zproštění viny.

Během rwandské genocidy přišlo za tři měsíce roku 1994 o život na 800 000 menšinových Tutsiů a desetitisíce umírněných většinových Hutuů. Osoby obviněné z řízení genocidy a původce dalších zločinů v období 1. ledna až 31. prosince 1994 soudí ICTR se sídlem v sousední Tanzanii. Nepřísluší mu vynášet trest smrti.

Genocida ve Rwandě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24