Před dvěma tisíci lety postavili Římané maják. A funkční stojí dodnes

La Coruňa – Poslední funkční maják z dob římského impéria stojí na divokém pobřeží Galície v severozápadním Španělsku. Před dvěma lety byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO a i přes své stáří 1900 let se stále do důchodu nechystá. V devadesátých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a Herkulova věž, jak se dnes už poslední přeživší římské stavbě tohoto druhu přezdívá, tak může odrazovat zbloudilé lodi a lákat pěší návštěvníky další století.

V době římského impéria lemovaly atlantské a středomořské pobřeží stovky takových majáků. Převážně měly varovat námořníky před ostrými útesy, současně ale soužily jako první obranná linie proti vnějším útokům. „Funkce majáků se liší i podle umístění. Ty ve Středozemí označovaly vstup do přístavů a stávaly nízko, na úrovni moře. Na atlantském pobřeží mají jinou funkci: ukazují posádkám terén. Měly lodě varovat, aby se nepřibližovaly ke skalnatým břehům. Proto stávaly až nahoře na útesech, tak jako tento. Má výšku 57 metrů a stojí na 47metrovém skalisku. Celkově tedy ční víc než 100 metrů nad mořskou hladinou,“ vysvětlila hlavní restaurátorka objektu Ana Goy Dizová.

Herkulova věž
Herkulova věž

I díky tomu maják čelí nemilosrdné ofenzívě drsného počasí a žádá si tak nové a nové opravy. Koncem 18. století vedl renovaci vojenský inženýr Eustaquio Giannini. Poslední restaurátorské práce skončily vloni a další na sebe nedají dlouho čekat. „Za svůj dobrý stav vděčí Herkulova věž hlavně důkladné rekonstrukci z poloviny 90. let. Zvláště, když si uvědomíme, na jak exponovaném místě stojí: silné slané větry. To je pro každou budovu pořádný stres,“ uvedl architekt Juan Manuel Porto.

Většina konstrukce, včetně půlmetrových zdí, je přesto stále původní. Starověcí stavitelé postupovali jako u jiných římských staveb. Pohledové zdivo vyplňovali sutí a horším materiálem. Snad ani netušili, jak trvanlivý bude výsledek jejich práce. A že tato technická stavba získá obdiv vzácného šperku. Pouze technika svícení se od dob římských změnila. Dnes už lodě před útesy varuje automatická svítilna a plavidla na majácích díky moderní navigační technice stále méně závisejí. Herkulova věž se tak pomalu stává především svědkem a světlonošem dávnověku.