Zvířata se kvůli globálnímu oteplování zmenšují

Londýn – Kvůli globálnímu oteplování a nedostatku vody dochází ke zmenšování velikosti rostlin a živočichů. S tímto tvrzením včera přišli vědci, kteří zároveň varovali před dopady této skutečnosti na produkci potravin v následujících letech. Podle nich je zmenšování jednotným signálem napříč různými organismy.

David Bickford a jeho kolegyně Jennifer Sheridanová ze Singapurské univerzity prošli fosilní nálezy a desítky studií ukazují, že se mnohé druhy rostlin a živočichů, jako jsou pavouci, brouci, včely, mravenci a cikády, zmenšily během doby v souvislosti s klimatickými změnami. „Nejhorším scénářem by bylo, kdyby se plodiny a zvířata smrskla natolik, že by to mělo dopad na zajištění potravin,“ uvedl

Zmínili například experiment ukazující, jak jsou výhonky a plody o tři až 17 procent menší s každým stupněm Celsia navíc u celé řady rostlin. Každý stupeň oteplení také o půl až čtyři procenta zmenšuje velikost těla u mořských bezobratlých živočichů a o šest až 22 procent u ryb.  „Přežití malých jednotlivců se může zvýšit s vyššími teplotami a suché podmínky mohou vést k menším potomkům a tedy k menší průměrné velikosti,“ napsali autoři ve studii, která v pondělí vyšla v časopise Nature Climate Change.

David Bickford:

„Dopady mohou sahat od omezenějších potravinových zdrojů, tedy menšího množství potravy vyprodukované na stejné ploše půdy, až po celkovou ztrátu biodiverzity a případné katastrofické zhroucení ekosystému.“


Za posledních 22 let se teplota podle CNN zvýšila o 1,5 stupně Celsia. „Zatím jsme nezaznamenali větší dopady, ale s dalšími změnami teplot se tyto změny v tělesných velikostech mohou projevovat ještě více a nakonec mít dopad i na potravní bezpečnost,“ dodal.    

„To, co pro mě bylo nejpřekvapivější, je skutečnost, že (zmenšování) je jednotným signálem napříč různými organismy,“ řekl CNN Bickford. Dokonce i rostliny, u nichž se všeobecně předpokládá, že budou větší s nárůstem hladiny CO2, nejsou imunní vůči zmenšování. „Během uplynulého století různé druhy rostlin vykazují podstatnou negativní souvislost mezi růstem a teplotou, což vede k menším travinám, jednoletým rostlinám i stromům v oblastech, které jsou teplejší a sušší,“ uvedla studie.

Existují ale i výjimky. Nedávné studie zjistily, že ještěrky, divoké kachny, někteří další ptáci a vydry se naopak zvětšují co do velikosti těla. Podle vědců jde obvykle o druhy obývající vyšší nadmořské výšky, kde se díky oteplování prodloužilo období růstu.