Konec vývozu toxického odpadu do rozvojových zemí se urychlí

Cartagena - Více než 170 zemí v pátek souhlasilo z urychlením celosvětového zákazu vývozu nebezpečného odpadu včetně použité elektroniky do rozvojových zemí. Na konferenci OSN o životním prostředí v kolumbijské Cartageně podle agentury AP státy souhlasily s dohodou, kterou vyjednaly Švýcarsko a Indonésie.

Společná dohoda má za cíl zajistit, aby rozvojové státy dále nesloužily jako odkladiště toxického průmyslového odpadu, jako jsou vysloužilé počítače nebo lodě zamořené azbestem, uvedl ředitel ekologické organizace Basel Action Network Jim Puckett.

Delegáti konference v Kolumbii souhlasili s tím, že zákaz by měl vstoupit v platnost, jakmile alespoň dalších 17 zemí ratifikuje příslušný dodatek k takzvané Bazilejské úmluvě z roku 1989. Dodatek z roku 1995 zatím ratifikovalo 51 zemí včetně České republiky.

Tyto státy se tak zavázaly k Bazilejské úmluvě, která země nabádá, aby se svého odpadu zbavovaly samy, místo aby ho vyvážely do zahraničí. Původní úmluvu neratifikovaly například Spojené státy, které patří mezi největší vývozce elektronického odpadu.