Poláci žádají, aby si Češi odvezli tuny nebezpečného odpadu

Varšava – Poláci žádají Čechy, aby si odvezli nebezpečný odpad z Katovic. Tady prý leží 20 tisíc tun dehtu vzniklého při zpracování ropy smíchané s uhelným prachem. Odpad má pocházet z ropných lagun v Ostravě. Případ vyšetřuje polská prokuratura. Kdyby se nebezpečné látky dostaly do spodních vod, znamenalo by to ekologickou katastrofu.

Halda vyrostla na kraji Katovic v prostoru bývalé Uthemannovy hutě pod širým nebem. „Nemáme pochybnosti o tom, že to jsou nebezpečné materiály,“ řekla gazetě.pl Anna Wrześniaková, šéfka inspekce životního prostředí v polském Slezsku. 

Podle likvidátora hutě Kazimierze Kwaśniaka byl pozemek pronajat jisté firmě ze Sosnowce jako prostor pro skladování paliva. „Část toho se už asi prodala, protože část haldy zmizela,“ řekl Kwaśniak. 

Poláci o případu informovali české ministerstvo životního prostředí, které žádají, aby odpad odvezlo. Navíc generální inspekce životního prostředí zakázala převážet odpad po polském území.

České ministerstvo životního prostředí už prošetřuje, jak se odpad do Polska dostal. Na vyšetřování se podílejí úředníci z několika státních institucí a zástupci státního podniku Diamo, jenž má na starosti sanaci ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo.