Molotov – všichni si vybaví Molotovův koktejl

Moskva - Vjačeslav Molotov, přední ruský komunista a blízký Leninův i Stalinův spolupracovník, jehož jméno je spojeno s názvem zbraně Molotovův koktejl, zemřel ve věku 96 let 8. listopadu 1986. Nicméně Molotovův podpis jako komisaře pro zahraničí je pod smlouvou o neútočení mezi Německem a SSSR, kterou v srpnu 1939 podepsal společně s Joachimem von Ribbentropem.

Molotovův koktejl - zápalná lahev, která je pro svoji jednoduchost dodnes oblíbená u různých guerillových jednotek, se používala již ve starověku a s Molotovem ji spojili až finští vojáci během takzvané zimní války (1939-1940) mezi Sovětským svazem a Finskem. Podle nich byl totiž neoblíbený sovětský politik hlavním strůjcem válečného konfliktu. Nový název pro zápalnou lahev se nakonec ujal i mezi samotnými sovětskými vojáky během druhé světové války. 

Molotov, za ním Ribbentrop a Stalin
Molotov, za ním Ribbentrop a Stalin

Molotov, který byl v době VŘSR členem petrohradské Vojenské revoluční rady, se po roce 1956 postavil proti oportunistické politice Chruščova, který zdiskreditoval největší úspěchy sovětského lidu kritikou Stalinova kultu osobnosti. Ten Chruščov za Stalinova života sám vytvářel a jeho následným odsuzováním prosazoval své zájmy. Molotov pokládal Chruščovovu politiku za oportunistickou a revizionistickou, a to i v dalších otázkách, např. v mezinárodních vztazích. Kvůli tomu byl v roce 1957 uvolněn z vrcholových funkcí a při dalším stupňování protistalinské politiky v roce 1962 vyloučen z KSSS a z veřejného života. Do strany se pak znovu vrátil až v roce 1984 za Černěnka. 

Zemřel v Moskvě 8. listopadu 1986 ve věku 96 let. Byl posledním žijícím hlavním účastníkem Velké říjnové socialistické revoluce. V době jeho smrti už byl generálním tajemníkem KSSS Michail Gorbačov a do rozpadu prvního státu dělníků a rolníků zbývalo jen pět let…