Sarkozy otevřel muzeum první světové války

Meaux – Den válečných veteránů, tedy den podepsání příměří z 11. listopadu roku 1918, slaví i Francie. Skončily tím boje první světové války na západní frontě. Ve francouzském Meaux u této příležitosti prezident Nicolas Sarkozy slavnostně otevřel muzeum první světové války. Právě kousek od tohoto města totiž padly první výstřely bitvy na Marně. Ta se odehrála 5. září roku 1914 a sehrála velmi důležitou roli v celé historii války. Bitva byla i začátkem protiofenzivy proti německým jednotkám, které se chystaly napadnout Paříž.

V muzeu jsou k vidění sbírky tanků, různých vojenských předmětů jako třeba uniforem, ale i třeba pohlednice z té doby. Jedním z lidí, kteří do sbírky přispěli, je Jean Pierre Verney, dnes jeden z největších odborníků na první světovou válku. V průběhu let nasbíral všemožné předměty, aby je nakonec muzeu prodal za 600 tisíc eur. Vystaveno tu je 50 tisíc exponátů.

Muzeum je interaktivní a má vzdělávací charakter. Předpokládá se proto, že bude sloužit i školním výpravám. Studenti by se tak měli poučit a pochopit, jak se první světová válka odehrála. V první světové válce zahynulo půl druhého milionu Francouzů.

Nicolas Sarkozy:

„V tento den, který nejstrašnější ze všech válek naplnila tak zdrcujícím významem, bude náš národ od nynějška vzdávat čest všem vojákům, kteří zemřeli pro Francii. Vašim bratrům, kteří se obětovali.“


Pro francouzského prezidenta je otevření muzea příležitostí zlepšit napjaté vztahy s armádou. Ta ztrácí své muže i v konfliktech dneška – za posledních 10 let přišla o 158 vojáků. Sarkozy se obklopil čtveřicí dětí, jejichž otcové zahynuli v Afghánistánu. 

Exponát muzea první světové války v Meaux
Exponát muzea první světové války v Meaux
Více fotek
  • Exponát muzea první světové války v Meaux zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3023/302276.jpg
  • Exponát muzea první světové války v Meaux zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3023/302279.jpg
  • Exponát muzea první světové války v Meaux zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3023/302278.jpg
  • Exponát muzea první světové války v Meaux zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3023/302277.jpg
  • Exponát muzea první světové války v Meaux zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3023/302275.jpg

Snad žádný z novodobých konfliktů ale nebyl tak brutální jako první světová válka. Přinesla morální úpadek, hospodářský propad i velké změny na mapě: Staré monarchie nahradily nové státy. Významnou roli sehrála věda – většinou ale na úkor člověka. Armády nasadily tanky, bombardéry, ponorky nebo chemické zbraně. Belgické město Ypres dalo název té nejkrutější – smrtícímu plynu yperit. Město samo téměř padlo za oběť pětici bitev se statisíci mrtvých.

Video Reportáž Hany Scharffové
video

Reportáž Hany Scharffové

Fakta o první světové válce:

První světovou válkou se rozumí globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. Válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Ta propukla mezi dvěma koalicemi: Mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnosti Dohody představovaly při vypuknutí války Spojené království, Francii a carské Rusko. Pak se k nim připojily další státy, v roce 1915 to byla Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. Pak se k nim přidala Osmanská říše, v roce 1915 ještě Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.